Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-05-2015

Tychy - list otwarty pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego w sprawie przestępczej działalności prokuratorów.

 

 

Tychy, dnia 18 maja 2015 r.

Pokrzywdzony Jan Jączek
e-mail:
jan.jaczek@gmail.com 

                        Szanowny Pan Radosław Sikorski

                        Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

                        e-mail: listy@sejm.gov.pl

 

Do wiadomości z prośbą o poparcie wniosku:

 

1.      Kancelaria Premiera Rządu Polskiego

2.      Minister Sprawiedliwości

3.      Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

4.      Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

5.      Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

6.      Prezes Najwyższej Izby Kontroli

7.      Komendant Główny Policji

8.      Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

9.      Posłowie na Sejm RP i Senatorowie RP

  

List otwarty pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej

do Pana Radosława Sikorskiego Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Marszałku 

Działając w interesie społecznym i własnym, składam wniosek o zbadanie przestępczej działalności prokuratury w Polsce, jako instytucji niereformowalnej, szkodliwej społecznie i przestępczej oraz wnoszę o jej rozwiązanie przez Sejm RP, a w to miejsce powołanie nowego urzędu.  

Jako pokrzywdzony w aferze finansowej i procesowej zawiadamiam, że OD PONAD SZEŚCIU LAT jestem w sposób nieludzki traktowany i krzywdzony przez władze prokuratorskie, co wskazałem i udowodniłem w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa z datą 12 maja 2015 r., zaadresowanym do Wydziału Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji przy Prokuraturze Generalnej RP, które przesyłam w załączeniu. 

Podkreślić należy, że prokuratura w Polsce od 1945 r. do 1989 r. była organizacją zwalczającą patriotów walczących na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i popełniającą szereg innych przestępstw. Natomiast OD 1989 ROKU DO DZIŚ funkcjonariusze tej niezreformowanej instytucji, tak zwani „prokuratorzy”, bezprawnie wyrządzili obywatelom ogromne szkody materialne, niematerialne, a wielu pokrzywdzonych - praworządnych obywateli – psychicznie zamęczyli na śmierć. Szczególnie bezprawną i przestępczą działalność wobec obywateli prowadzi prokuratura apelacji katowickiej, która obecnie doprowadza pokrzywdzonych do śmierci samobójczych, często na zamówienie z pokrzywdzonych robi przestępców, a z rzeczywistych przestępców osoby pokrzywdzone.

Dowód: liczne akta sprawy znajdujące się w prokuraturze apelacji katowickiej, dotyczące Jana Jączek i śp. Michaliny Jączek, akta sprawy dotyczące pokrzywdzonego śp. Stanisława Modrzejewskiego oraz pokrzywdzonego śp. Adama Lewczuka i wielu innych pokrzywdzonych przez  prokuratorów apelacji katowickiej. 

Nadto prokuratorzy apelacji katowickiej korumpują sędziów, którzy rozpoznając skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania prokuratury wydają postanowienia sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, utrwalonym orzecznictwem krajowym i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tak działa „układ zamknięty” w okręgu apelacji katowickiej.

Dowód: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt IIS 56/10, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt IIS 52/12 i inne.  

Dnia 30 maja 2012 r. w Warszawie na kongresie „NIEPOKONANI” PONAD TYSIĄC OBYWATELI JEDNOGŁOŚNIE UZNAŁO, że należy instytucję prokuratury rozwiązać jako szkodliwą społecznie, przestępczą  i niereformowalną. W tej sytuacji, bardzo trafne są słowa Pana Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa Partii „Prawo i Sprawiedliwość” z dnia 10 maja 2015 r., że POLSKĘ TRZEBA ZMIENIĆ, cytuję: „nie w imię jakiegoś odwetu, nie w imię nienawiści czy zemsty, tylko w imię czystości Rzeczypospolitej, w imię naszych najbardziej podstawowych interesów i tych moralnych, które w wymiarze historycznym są najważniejsze, i tych materialnych związanych z naszym bezpieczeństwem, musimy to uczynić.” 

POLSKĘ TRZEBA ZMIENIĆ, PONIEWAŻ CHODZI TU O BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI I WŁAŚCIWE, ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ, DZIAŁANIE ORGANÓW PAŃSTWA, CZEGO ŻĄDA SPOŁECZEŃSTWO. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, wniosek o rozwiązanie prokuratury, jako instytucji niespełniającej ustawowych zadań wobec obywateli, a wyrządzającej pokrzywdzonym ogromne szkody, jest konieczny i w pełni zasadny.

                        Z poważaniem, Jan Jączek

 

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~emigrant
28-05-2015 / 22:34
PlS i P0/ psI zrobili z P0lski trupa gospodarczo finansowo politycznego. zostałem zmuszony do emigracji jestem inżynierem zmywam gary pizzerii w Londynie. ściągnąłem już żonę i dwóch szwagrów. chcieliśmy wracać już od kilku lat. ale oszołomy terroryści rządzą a do tego jeszcze teraz pieniacze. matce i teściom też powiedzieliśmy żeby sprzedawali mieszkania i zabieramy ich do Londynu. sąsiedzi teściów czyli lekarz i prawniczka do marca nie mieli kas fiskalnych żyło im się w luksusach. od kwietnia próbują sprzedać swoją posiadłość i też proszę nas o lokalizację na Londyn.
~też pokrzywdzony
28-05-2015 / 14:45
Czy zauważyliście, że prokuratorzy zachowujący się przyzwoicie i podpisujący różnego rodzaju pisma w sposób wyraźny ujawniają swoje pieczęcie służbowe, natomiast szubrawcy bardzo delikatnie stemplują lub wcale dowody swojej przestępczej działalności.
~pokrzywdzony czytelnik
28-05-2015 / 13:33
Z własnego doświadczenia wiem, że prokuratura i policja nie dokonują wyboru między ściganiem a nieściganiem, po prostu nie ścigają mafijnych przestępstw. nie podejmują żadnych działań, wręcz przeciwnie utrudniają dojście do prawdy i sprawiedliwości. Dysponuję szeregiem przykładów… Mam pytanie: Jaki ma cel i czego dotyczy pikieta pod sejmem RP organizowana 12 czerwca 2015 r. ?
~ofiara oszustow
28-05-2015 / 12:38
w bardzo wielkim skrócie: 31 lipca 2014 r. zawiadamiamy PO w Koszalinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, składania fałszywych zeznań, działania na szkodę zawiadamiających, przekroczenie uprawnień, niedopełnienia obowiązków dokonanego przez: 1. Ludwika L., zam. 64-607 Kiszewo, 2. Krzysztofa G., adres kancelarii: 78-100 Kołobrzeg, (dyscyplinarka trwała 2 lata i zakończyła się odmową wszczęcia postępowania, a zarzuty i powołane dowody podeśle przy innej okazji. W oparciu o przebieg dyscyplinarki stwierdzam, że NRA jest powołana do ochrony przestępczych adwokatów) 3. Danutę M., biegła SO, zam. 78-100 Kołobrzeg, 4. przy prawdopodobnym udziale lub poprzez zaniedbanie obowiązków czy przekroczenie uprawnień innych osób (SSR w Kołobrzegu, Iwona S – Ć) i wnosimy o wszczęcie postępowania. Domniemamy wspólne działanie, bądź w porozumieniu z zamiarem wprowadzenia w błąd, bądź wykorzystania błędu i zaniedbań celem uzyskania korzyści majątkowej co najmniej przez jedną z w/w osób, czym została zawiadamiającym wyrządzona znaczna szkoda majątkowa w wysokości co najmniej 337.000,- złotych. 10 grudnia 2014 r. PPR w Kołobrzegu postanowieniem odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie złożenia fałszywych zeznań przez Ludiana, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, gdyż składał wyjaśnienia jako powód i nie zostało odebrane od niego przyrzeczenie. Prokurator nie podejmuje czynności sprawdzających odnośnie wyjaśnienia, czy mogło dojść do przestępstwa oszustwa, możliwego działania w grupie, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, celowych zaniedbań przez adwokata, wykorzystania błędu ect. 22 grudnia 2014 r. zaskarżamy w całości postanowienie o umorzeniu jako bezprzedmiotowe (brak zawiadomienia o przestępstwie li tylko składania fałszywych zeznań), wyrwane z kontekstu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa sądowego, niepodzielność podmiotowa zawiadomienia o przestępstwie, zasada równości - organy państwa nie mogą dokonywać wyboru między ściganiem a nieściganiem sprawcy przestępstwa, kierując się zasadą celowości. Termin w sprawie rozpatrzenia zażalenia wyznaczony został na 12 czerwca 2015 r. W międzyczasie wniosłem o wyłączenie całego składu sędziowskiego SR w Kołobrzegu.
~RONB
27-05-2015 / 15:40
Sądy i Prokuratura dostały odgórne polecenie umarzania spraw związanych z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym a gdzie to jest niemożliwe, spłycanie tematu i bełkotliwe tłumaczenie medialne, co dało się zauważyć w kilku spektakularnych toczących się przed sądami na terenie całego Kraju, spraw przeciwko różnym bankom a szczególnie w ich uzasadnieniach wyroków. Dziekujemy Panu Janowi Jączkowi za wkład, wysiłek i cierpliwość w walce z "Prawnym Układem Zamkniętym" wspieranym przez lobby Rządowo - Bankowe. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w manifestacji przeciwko takiemu stanowi rzeczy, zapraszamy do Warszawy dnia 12.06.2015r. pod sejm RP na godz. 10:00. Pikieta będzie połączona z protestem przeciwko prywatyzacji i sprzedaży Poczty Polskiej - jako Ostatniego Bastionu Polskości. Również będzie ogłoszony oficjalny przygotowywany od dawna Ogólnopolski Protest Konsumencki. Istnieje mozliwość dopisania się do wyjeżdżających autokarów z każdego Województwa. Ogólnopolski tel. kontaktowy 733- 850 -933
~czytelnik AP
26-05-2015 / 23:51
Działania prokuratury w Polsce to obraz bezprawia , a dowodów na poparcie tej tezy jest tysiące. Osoby, którzy łamią prawo jako prokuratorzy winni się zastanowić bo to naród ich rozliczy.Prokurator, który t źle pracuje jak może oskarżać innych.
~helenka
26-05-2015 / 10:04
Aktywna pomoc i poparcie dla nowego Prezydenta Rzeczypospolitej da efekty w tym temacie. Znów zaczęłam w to wierzyć. Nadzieja umiera ostatnia.
~kgb
26-05-2015 / 08:07
Dlatego w tym względzie bliskie mi są poglądy JKM, cokolwiek by nie mówić o Jego innych kontrowersjach. Otóż JKM uważa, że 99,99% todziarzy w Polsce nadaje się do utylizacji a pozostała 0,01%, które rokuje jakieś nadzieje, gdyby było naprawdę uczciwe to samo zrezygnowałby z przynależności do tak zdegenerowanej i znienawidzonej bandy, więc też nie do końca są w porządku.
~do kbg
25-05-2015 / 22:29
Popieram Pana Janka , jednakże uważam,że problem jest niestety znacznie szerszy ,dotyczy nie tylko prokurator , dotyczy sądów , adwokatów , radców prawnych itd Stanowią tzw UKŁAD ZAMKNIĘTY ( oczywiście jak wszędzie są wyjątki i tam też czasami można trafić na uczciwych ludzi ) Osobiście na wielu z tego układu , którzy oceniali moją sprawę nota bene wieloletnią morderczą walkę bezpośrednio z wymiarem sprawiedliwości a było wiele takich osób , trafiłam tyko na jednego uczciwego sędziego! , Niestety w końcowej fazie procesu nie było mu dane decydować o treści wyroku w mojej sprawie .To smutne ,że tylko jeden sędzia okazał się być człowiekiem !
~kgb
25-05-2015 / 19:21
do "helenka" Po wczorajszym dniu rzeczywiście nabrałem nieco optymizmu. Jednak będę bronił swego zdania w tym sensie, że nie każdy ma w sobie tyle samozaparcia i wiedzy co Pan Janek. Proszę mi wierzyć, iż przez kilka lat użerałem się z todziarzami i finał jest taki, że straciłem majątek, rodzinę i pracę. Takich ludzi pokrzywdzonych przez bandę todziarzy polskich uzbierałoby się setki tysięcy. A przecież trzeba jeszcze utrzymywać rodzinę, wychowywać dzieci no i trochę pożyć. Lwia część ludzi odpuszcza, bo od lat ludowa wiedza mówi, że jak ktoś raz wkręci się w użeranie z todziarzami to ciężko jest z tego wyjść bez uszczerbku. Chylę czoła przed Panem Jankiem i życzę sukcesu, raduje mnie każdy fakt "uwalenia" jakiegoś todziarza ale jest to zaledwie kosmetyka wobec tej wyjątkowo zdegenerowanej i szkodliwej sekty. Ja osobiście odczuwam niekłamane obrzydzenie do jakiejkolwiek formy korelacji z todziarzami i dlatego optuje za bardziej radykalnymi sposobami rozwiązania tego problemu.