Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 maja 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-11-2010

TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.

Trzynasta odsłona kulisów sprawy Rafała Krzyształowskiego i jego syna Mariusza, wyniszczanych czternaście lat przez togowo - policyjno- psychiatryczną mafię ze Szczecinka, Koszalina, Białogardu, Sławna i Wałcza.

Poniższy „List otwarty” Rafał złożył w Biurze Podawczym Prokuratury Rejonowej w Koszalinie w dniu 28.10.2010r.

-----------------===========xxxxxxxXXXXxxxxxxxx=============-----------------

Rafał Krzyształowski Szczecinek 28.10.2010r

78-400 Szczecinek

Sygn. akt 3 Ds. 141/10

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie

„prokurator” Beata Szefler

List otwarty

Żądam od Pani natychmiastowego zaprzestania zorganizowanych działań przestępczych na moją szkodę polegających między innymi na:

1. Zleceniu szczecineckiej policji prowadzenia przeciwko mnie niedopuszczalnego prawnie śledztwa z urzędu o czyn z art. 212 § 1 kk. który z mocy prawa podlega ściganiu z oskarżenia prywatnego. (Vide art. 212 § 4 kk. )

2. Bezprawnym wydaniu bezpodstawnego postanowienia o powołaniu dwóch wytypowanych przez siebie dyspozycyjnych biegłych psychiatrów z listy Sądu Okręgowego w Koszalinie, Heleny Steć-Matuszewskiej i Anny Jasińskiej do wypełnienia „misji diagnostycznej” ukierunkowanej na bezwzględne przypisanie mi nie zachodzących przesłanek z art. 31 § 1 kk.

3. Ochranianiu przed odpowiedzialnością dyscyplinarną, karną i cywilną sędziego Joannę Chmarę z Sądu Rejonowego w Szczecinku, działającą od wielu lat z premedytacją na szkodę mojego interesu prawnego. Między innymi w postępowaniu o sygn. akt IC 531/09 Ch oraz obecnym o sygn. akt 3 Ds. 141/10 - fałszywie oskarżającą mnie o jej pomówienie. (Riposta w art. 213 § 1 kk.)

PODSTAWA PRAWNA MOJEGO ŻĄDANIA:

Kodeks karny - ściganie czynu z art. 212 § 1 lub § 2 kk. ODBYWA SIĘ Z OSKARZENIA PRYWATNEGO” a nie z urzędu. (Vide art. 212 § 4 kk.)

Kodeks karny - art. 213 § 1 kk. „NIE MA PRZESTĘPSTWA OKREŚLONEGO W ART. 212 § 1 KK, JEŻELI ZARZUT UCZYNIONY NIEPUBLICZNIE JEST PRAWDZIWY”. (W odniesieniu do sędziego Joanny Chmary zarzut jest prawdziwy.)

Konstytucja R.P. - art. 7. „ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ DZIAŁAJĄ NA PODSTAWIE I W GRANICY PRAWA”. (Nie ma żadnego interesu publicznego w ściganiu z urzędu czynu z art. 212 § 1 kk.)

Konstytucja R.P. - art. 32 / 1 „WSZYSCY WOBEC PRAWA SĄ RÓWNI . WSZYSCY MAJĄ PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRZEZ WŁADZE

PUBLICZNE”. (Dotyczy to również „boskiej” Joanny Chmary - wszyscy to wszyscy.)

Jak wynika z powyższych unormowań prawnych Pani dotychczasowe działania przeciwko mojej osobie noszą jaskrawe znamiona przestępstwa. Bezczelnie przekracza Pani swoje kompetencje służbowe. Brutalnie gwałci kodeks karny. Ordynarnie łamie konstytucję R.P.. Krótko mówiąc, traktuje Pani Prokuraturę Rejonową w Koszalinie jak swoją prywatną firmę do realizowania towarzyskich zleceń.

Tymczasem doskonale Pani wie, że nie popełniłem żadnego przestępstwa na szkodę sędziego Joanny Chmary lecz sam od wielu lat jestem ofiarą jej rozległego bezprawia.

Wynika to także z bezspornego materiału dowodowego zebranego w aktach sprawy o sygn. akt IC 531/09 Ch oraz moich dosadnych pism procesowych, stanowiących podstawę przedstawienia mi przez Panią groteskowych i mocno chybionych zarzutów.

Jak Pani wiadomo w dniu 4.10.2010r mł. asp. Jarosław Szymikowski z KPP w Szczecinku odczytał mi Pani niedorzeczne zarzuty, po czym przesłuchał do protokołu prowadzonego przeciwko mnie postępowania przygotowawczego oznaczonego sygn. akt RDS 1005/10. Oczywiście te bezprawne „czynności śledcze” zostały przeze mnie sfilmowane i umieszczone na You Tube dla ubarwienia dwunastej publikacji „AFERY PRAWA” z dnia 13.10.2010r, zatytułowanej: W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon.

Według „Kodeksu karnego” nazywanie rzeczy po imieniu nie stanowi przestępstwa. (Vide-art. 213 § 1 kk.)

Natomiast to wszystko co stwierdziłem w swoich rozlicznych pismach procesowych pod adresem fałszywie oskarżającej mnie Joanny Chmary jest zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Ma również pełne oparcie w twardych dowodach pod różną postacią, które dla Pani stały się zupełnie przeźroczyste.

Jak na ironię w dniu 14.10.2010r w Sądzie Okręgowym w Koszalinie Wydziale Odwoławczym, miała być „rozpoznana” moja apelacja od wyroku wydanego pod sygn. akt IC 531/09 Ch przez Joannę Chmarę, którą złożyłem w Sądzie Rejonowym w Szczecinku w dniu 19.05.2010r.

Z wielomiesięcznej przewlekłości w udrożnieniu sprawy apelacyjnej i jej niezwykłego przebiegu jasno wynika, że wyrok hańbiący sędziego Joannę Chmarę miał być instrumentalnie zaklepany przez S.O. Mariana Wawrzynkowskiego spr., S.O., Małgorzatę Lubelską i S.O. Alicję Tykę.

Ten niecny plan pokrzyżowało pięć moich wniosków procesowych złożonych w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Koszalinie na dwie godziny przed wywołaniem sprawy, które na moją prośbę zostały niezwłocznie przekazane składowi orzekającemu.

Wniosek nr 1 dotyczył włączenia do akt sprawy apelacyjnej o sygn. akt VII Ca 559/10 dwanaście publikacji AFERY PRAWA w mojej sprawie, na dowód rozległego bezprawia i nieludzkiej nagonki na moją osobę licznej grupy przedstawicieli „wymiaru sprawiedliwości”. Ze Szczecinka, Koszalina, Białogardu, Sławna i Wałcza.

Wniosek nr 2 dotyczył włączenia do akt sprawy w poczet materiału dowodowego dyskietki CD zatytułowanej „ Nagranie dźwiękowe z dnia 21.04.2010r – odczytanie wyroku w sprawie IC 531/09 Ch”.

Wniosek nr 3 dotyczył odtworzenia zapisu z dyskietki CD i ustalenia czy jest on zgodny z zapisem protokołu z ogłoszenia wyroku z dnia 21.04.2010r, w sprawie IC 531/09 Ch, wydanego przez Joannę Chmarę. (Informacyjnie podaję, że kilkanaście dni wcześniej złożyłem wniosek o zapewnienie na wokandzie z urzędu przez Sąd, urządzenia do odsłuchania nagrania dźwiękowego z dyskietki CD.)

Wniosek nr 4 dotyczył przyzwolenia na filmowanie przebiegu rozprawy apelacyjnej za pomocą kamery. W uzasadnieniu (między innymi) -„Oddalenie tego wniosku będzie równoznaczne ze złożeniem przez nas wniosku o wyłączenie składu orzekającego”.

„Mamy dość prymitywnych sądowych przekrętów”.

Wniosek nr 5 dotyczył wydania protokołu rozprawy zaraz po jej zakończeniu.

Po wywołaniu sprawy na salę sądową wszedłem z synem Mariuszem i włączoną kamerą, co nie spodobało się sędziemu sprawozdawcy Marianowi Wawrzynkowskiemu.

Sędzia ten nakazał wyłączyć kamerę odmawiając wskazania podstaw tego „prikazu”.

Stwierdził, że Sąd nie musi uzasadniać swojej decyzji.

http://www.youtube.com/watch?v=6LBCrJRIxr0

Wykonałem polecenie sędziego domagając się zapisania tego faktu w protokole rozprawy.

Załącznik nr 1protokół rozprawy apelacyjnej z dnia 14.10.2010r o sygn. akt VII Ca 559/10.

Główną atrakcją wokandy apelacyjnej był pozostający na sali rozpraw ochroniarz, usadowiony przy ławie dla pozwanych, który podszedł do kamery sprawdzić czy jest wyłączona a następnie bez mojej zgody zamknął w niej obiektyw. Nie zostało to zanotowane w protokole rozprawy. Nie odnotowano również w protokole, że powód domagał się od sędziego Mariana Wawrzynkowskiego natychmiastowego wydania wyroku, motywując swoje żądanie, że jest bezdomny i nie ma gdzie mieszkać.

Sędzia odrzekł dobrotliwie, że mu współczuje, ale nie może dzisiaj wydać wyroku bo jest związany wnioskiem o wyłączenie. A kiedy po zamknięciu rozprawy opuszczaliśmy salę sądową tuż przy drzwiach czekało dwóch wysokich barczystych mężczyzn ubranych w eleganckie garnitury. Bacznie nam się przyglądali. Obawiając się agresji ze strony powoda postanowiliśmy poczekać przy oknie przed salą rozpraw aż opuści on budynek sądu. Wówczas Ci dwaj panowie podeszli do nas jeszcze bliżej i nie spuszczali z nas z oka.

Niewątpliwie tkwili w przekonani, że czekamy na ogłoszenie wyroku.

W chwilę później ktoś wyszedł z sali skreślić z wokandy naszą sprawę i wówczas przez otworzone drzwi sędzia odwołał akcję zabezpieczania sądowego bezprawia gestem rąk, jak przy zakończeniu pojedynku bokserskiego przez nokdaun.

Po tym geście obaj Panowie szybkim krokiem oddalili się w głębię korytarza, w stronę wejścia do budynku sądu.

Wychodząc z holu mijaliśmy się z nimi tuż przy bramce sądowej i ku naszemu zdziwieniu mieli już na sobie uniformy z ochroniarskimi emblematami,

W związku z obecnością na wokandzie ochroniarza jak też dwóch innych przed drzwiami nie trudno się domyśleć jaki miał być finał sprawy.

Chyba, że sędziowie wnikliwie przestudiowali akta sprawy i doszli w końcu do wniosku

że powód faktycznie stanowi realne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia pozwanego i jego syna Mariusza, co jednoznacznie wynika z bezspornej dokumentacji urzędowej, znajdującej się w aktach sprawy, całkowicie przeoczonej przez sędziego Joannę Chmarę.

Na drugi dzień po rozprawie apelacyjnej, tj. w dniu 15.10.2010r powód pokazał swoje prawdziwe oblicze, mrożące krew w żyłach.

Z wiadomych powszechnie powodów odwiedził z siekierą w ręku swojego świadka w sprawie IC 531/09 Ch, Annę N...........

Według relacji syna w/w, jego narzeczonej, córki i byłego męża Czesława N………….., powód był mocno pijany i chciał pozbawić ją życia.

Sprawą „zajęła” się szczecinecka policja obejmując powoda „dozorem policyjnym”.

Tylko dzięki desperackiej pomocy Czesława N………….. nie doszło do tragedii.

Natomiast on sam doznał obrażeń ciała będąc ranionym siekierą przez powoda w rękę i klatkę piersiową.

Łącznie założonych ma 12 szwów.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Obrażenia klatki piersiowej Czesława N.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Obrażenia ręki Czesława N.

Jeżeli nie zaniecha Pani prowadzenia przeciwko mnie niedopuszczalnych prawnie czynności przygotowawczych, to trzeba będzie się liczyć z nagłośnieniem Pani bezprawia i daleko idącymi konsekwencjami dyscyplinarnymi.

Na badania psychiatryczne mogę stawić się wszędzie gdzie sobie Pani tego życzy ale na Pani koszt.

Podstawowym warunkiem mojego udziału w badaniach jest dopuszczenie w nich do asysty niezależnego obserwatora i umożliwienia mi udokumentowania wszystkich przeprowadzonych ze mną czynności diagnostycznych za pomocą kamery.

Jestem w pełni zrównoważony psychicznie i zamierzam publicznie tego dowieść.

Do akt załączam dwanaście publikacji „AFERY PRAWA” w mojej sprawie na dowód nieludzkiej nagonki „koszalińskiego wymiaru sprawiedliwości” na moją osobę a także mojego syna Mariusza.

1. Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r - Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”.

3. Publikacja z dnia 31.01.2009r - Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4. Publikacja z dnia 13.03.2009r Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5. Publikacja z dnia 25.04.2009rList otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6. Publikacja z dnia 2.05.2009r - „Typowy dzień, w typowym skorumpowanym polskim sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych…czyli dzień z życia poszkodowanego Rafała

7. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9. Publikacja z dnia 20.02.2010r – Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10. Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11. Publikacja z dnia 10.10.2010r PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY JAROSŁAWA SEBA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

12..Publikacja z dnia  13.10.2010r W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon.

Rafał Krzyształowski

Otrzymują:

1. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski 00-950 Warszawa Aleje Ujazdowskie 11

2. Prokurator Generalny Andrzej Seremet 02-315 Warszawa ul. Barska 28/30

3. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 00-090 Warszawa aleja Solidarności 77.

4. Redakcja „Afery Prawa” 38-500 Sanok ul. Polna 15.

Po złożeniu listu otwartego Rafał odwiedził oskarżającą go prokuratorkę Beatę Szefler w jej gabinecie żeby dowiedzieć się, dlaczego ściga go z urzędu za nie popełniony czyn z art. . 212 § 1 kk. podlegający ściganiu z oskarżenia prywatnego.

http://www.youtube.com/watch?v=5Q3Ob7CkHFQ

Jeszcze tego samego dnia po godzinie 18.00 goniec z Sądu Rejonowego w Szczecinku przyniósł Rafałowi zarządzenie wydane w trybie pilnym przez nieokreślonego z nazwiska Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku o wyznaczeniu dla niego obrońcy z urzędu, w osobie Adwokata Grzegorza Misiakowskiego – noszące datą 28.10.2010r 2010r.

Następnego dnia Rafał niezwłocznie udał się do Kancelarii Adwokata Grzegorza Misiakowskiego w Szczecinku z pilnym pismem urzędowym, w którym sprecyzował czego w pierwszej kolejności oczekuje od swojego obrońcy z urzędu.

Rafał Krzyształowski Szczecinek 29.10.2010r

78-400 Szczecinek

Sygn. akt Ds.. 141/10

Adwokat Grzegorz Misiakowski

Kancelaria Adwokacka

78/400 Szczecinek

ul. Boh. Warszawy 21

W związku z nagłym (wczorajszym) wyznaczeniem Pana na mojego obrońcę z urzędu przez bliżej nieokreślonego Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku, przekazuję Panu dokumenty dotyczące prowadzonego przeciwko mnie „postępowania przygotowawczego” o sygn. akt Ds. 141/10 i oczekuję godnej obrony moich naruszonych praw.

1. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 28.10.2010r o wyznaczeniu dla mnie obrońcy z urzędu. (Adwokata Grzegorza Misiakowskiego.)

2. Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia 11.10.2010r firmowanego przez mł. asp. Jarosława Szymikowskiego z KPP w Szczecinku.

3. „Postanowienie o powołaniu biegłego”(psychiatrów Helenę Steć Matuszewską i Annę Jasińską” wydane przez prokuratora Beatę Szefler z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie z dnia 18.10.2010r.

4. „List otwarty” do prokuratora Beaty Szefler z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie o zaniechanie działań przestępczych, złożony do akt sprawy Ds. 141/10 w dniu 28.10.2010r.

5. Dwanaście publikacji „AFER PRAWA” w mojej sprawie.

Proszę uprzejmie o niezwłoczne zapoznanie się z tymi dokumentami i podjęcie działań prawnych.

W pierwszej kolejności oczekuję od Pana:

- zaskarżenia w trybie pilnym nieuprawnionego postanowienia prokuratora Beaty Szefler z dnia 18.10.2010r o powołaniu dyspozycyjnych biegłych psychiatrów z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie.

- wyłączenie od sprawy wszystkich sędziów i prokuratorów okręgu Koszalina i przekazania sprawy do dalszego ewentualnego procedowania w Pile, Bydgoszczy lub Poznaniu.

Jednocześnie informuję Pana, że za pomocą kamery będę rejestrował wszystkie nasze spotkania służbowe związane z powierzonymi Panu przez sąd obowiązkami „obrony moich interesów prawnych”. Chcę tym razem mieć zapewnioną realną a nie tylko formalną obronę jak to dotychczas zawsze miało miejsce w okręgu sądowniczym Koszalina.

Rafał Krzyształowski

Adwokat Grzegorz Misiakowski bardzo uprzejmie przyjął pismo Rafała wraz z kompletem wymienionych w nim załączników, potwierdzając fakt swoim wpisem na jego kopii. Nie miał też nic przeciwko temu żeby filmować wszystkie jego spotkania służbowe z Rafałem. Ale o tym na razie cicho szaaaaa……………………………

Teraz Rafał cierpliwie oczekuje na wiadomość telefoniczną od swojego obrońcy, który zobowiązał się wnikliwie przestudiować cały przekazany mu przez niego materiał dowodowy i wyznaczyć telefonicznie termin następnego spotkania dla omówienia zagadnień powierzonej mu sprawy.

Niedługo dowiemy się ile warta jest pomoc prawnicza świadczona Rafałowi przez adwokata z urzędu Grzegorza Misiakowskiego, wytypowanego osobiście przez anonimowego Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Informacyjnie:

W poniedziałek 8.11.2010r w Sądzie Rejonowym w Wałczu pod sygn. akt IIK 174/08 ma odbyć się kolejna farsa procesowa przeciwko Rafałowi Krzyształowskiemu, celebrowana stalinowskimi metodami przez Wiceprezesa tego sądu „sędziego” Krzysztofa Koczenasza, z współudziałem adwokata Cezarego Skrzypczaka i w asyście niczego nie kumającejącego w sprawie, prokuratora Urszuli Okrasy z Prokuratury Rejonowej w Wałczu..

Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY JAROSŁAWA SEBA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

CDN.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~sprawiedliwy
07-11-2010 / 10:29
Wyglada na to że w tle wrocławski minister kultury może być badany przez biegłych pod zarzutem rasisty i antysemity. A to oznacza że wocław może dostać tytuł "rasistowsko antysemicka stolica europy 2016" sprawiedliwy
~POdsłuch togowców
07-11-2010 / 10:24
P. Rafle proszę sprawdzić czy Pana nękający układ togowy to nie " Kapusie" We Wrocławiu Trzymają zamurowanego Sławomira Salomona, który odkrył zabójstwo ojca przez udział urzedników w tym nawet jest pieczęć MINISTRA KULTURY. Niedawno wyszło na jaw że adwokat, którym układ posłużył się by zatuszować morderstwo i kradzież ratuszowych mieszkań zatrudniła adwokta donosiciela TW. Nawet Wyborcza Michnika zlecała TW atak sądowy na Sławomira Salomona. W tej sprawie udział również wzięła kancelaria MODUS Raźniewskiego u którego pracował obecny kandydat na prezydenta Wrocławia , przewodniczący rady miasta Wrocławia obecny POseł Sławomir Piechota zamieszany również z ministrem Sidorowiczem też z Wrocławia w znaną aferę domu dziecka " Klementynka"