Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 04-05-2014

Szczecin - nie tylko Niemcy zabierają Polakom dzieci. Piotr Moskwa


Szczecin, 29 kwietnia 2014 rok

Teresa Piotr Moskwa
ul. Rodziewiczówny 1/7
71-562 Szczecin

sygn. akt RNsm 1650/13

 

Sąd Rejonowy w Szczecinie
VIII Wydział Rodzinny
Plac Żołnierza Polskiego 16 

WNIOSEK

 Sprawa dot. nie doręczenia Postanowienia z dnia 10 kwietnia 2014 roku o sygn. akt VIII RNsm 1650/13 na adres pozwanych. 

W dniu 29.04.2014 roku będąc zaniepokojony interesem mojej rodziny przeglądałem akta sprawy w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże w sprawie zabrania mi i żonie dwójki dzieci. W dokumentacji akt sprawy zwróciłem uwagę, że zostały wysłane listy z sądu dot. wydanego Postanowienia z dnia 10 kwietnia 2014 roku o sygn. akt VIII RNsm 1650/13. Także w aktach znajdują się zwrotki, że adresaci nie podjęli przesyłek sądowych.

Informuję, że korespondencja (adresatów) była błędnie zaadresowana na ul. (dane ukryte). W związku z powyższym nie mieliśmy możliwości odebrania tej korespondencji.

Składam wniosek o wydanie nam Postanowienia i przesłanie na stale aktualny adres zameldowania żony i dzieci, mojej firmy i korespondencyjny tj. na ul. Rodziewiczówny 1/7, 71-562 Szczecin.

Od wydanego Postanowienia mamy zamiar bezzwłocznie złożyć Zażalenie do drugiej instancji. 

Uzasadnienie 

W żadnym razie nie zgadzamy się z Postanowieniem dotyczącym zabrania nam dwójki dzieci. Ocena wyglądu wizualnego budynku przez ludzi do tego zawodowo nieprzygotowanych nie ma nic do rzeczy z „zagrożeniem zdrowia, a może i życia” naszych dzieci. Rzekoma krzywda naszych dzieci jest wydumana. Postanowienie uważamy za bezprawne, tym samym oparte na przypuszczeniach, pomówieniach kłamstwach i jasnowidzeniu – przełożonemu przez kłamstwa 13-letniej dziewczynki na manipulację urzędników. Akta sądowe sprawy zawierają ponadto kłamliwe relacje dla sądu składane w kwestii: oceny stanu dachu, braku okien w budynku, budynku nie nadającego się do remontu itp., oceny ogólnie nieuprawnionej przez kuratorów: Annę Kacalak i Elżbietę Szlachtę, ponadto informacje nieprawdziwe: pomówienia bez żadnych dowodów podpisanych rękami świadków będącymi zwykłymi obywatelami miasta Szczecina – składane wyłącznie przez pracownika zarazem Kierownika Sekcji Pomocy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Kamila Bulaka, z ul. Kaszubskiej 30, który dowodzi między innymi iż dzieci potrzeba zabrać do placówki opiekuńczej, Mirosława Mika - Dyrektora Gimnazjum i ZSO w Szczecinie oraz Internatu przy ul Romera 2, który jak okazuje od 2009-go roku dokonuje ciągłego przestępstwa w Internacie przy ul. Romera 2, polegającego na bezprawnej inwigilacji młodzieży przy pomocy kamer etc., zastraszeniu kadry wychowawców, dyskryminacji uczniów, który nie honoruje 8-tygodniowego Zwolnienia Lekarskiego mojej córki od chirurga Artura Kwasa z Kliniki na Unii Lubelskiej, który ponadto podstępnie – za plecami moimi i mojej żony - zdecydował samodzielnie o siłowym karmieniu mojego dziecka – jarosza od urodzenia (czytaj: jak wszystkie nasze dzieci: dwie córki i syn) - w stołówce szkolnej za pieniądze Urzędu Miasta Szczecin, pomimo wiedzy w tej kwestii Kamila Bulaka kierownika z MOPR i kilku pracownic - pozyskanej podczas komisyjnej wizyty w moim domu dnia 31 października 2013 roku. W okresie drugiej dekady listopada 2013 roku Mirosław Mika - Dyrektor Gimnazjum i ZSO w Szczecinie przy ul Romera 2 z ochroniarzem wyrzucił mnie z Gimnazjum, kiedy bezprawie związane z żywieniem córki zamierzyłem zablokować. W tej sprawie zgłoszone było Zawiadomienie o przestępstwie do Policji „zamiecione pod dywan” przez kolegów dyrektora na Posterunku Szczecin-Pogodno, o czym wie Prokuratura Apelacyjna i Komendant Policji w Szczecinie oraz wiedzą inne podobne urzędy. Po tych wydarzeniach Mirosław Mika Dyrektor założył mi „Niebieską Kartę”. Bardzo duże zaangażowanie antyrodzinne w całej sprawie ma też Pedagog Gimnazjum Elżbieta Swinarska, która siłowo w asyście Straży Miejskiej, chciała wejść do mojego domu, nadto ma udział w manipulacji moim dzieckiem od początku. Wszyscy ponadto jak tzw. jeden mąż twierdzą i sugerują, że jestem chory psychicznie i należy mnie badać w tym kierunku – na co są dowody w całych Aktach sprawy. Kwestionują moją niezależną pracę dziennikarską i szydzą z mojej działalności społecznej i zawodowej oraz wielozawodowiec, szkalując moje dobre imię. Boją się przy tym ujawnienia ich danych osobowych i wizerunku, zdjęć sądu itd. jako osób publicznych i instytucji, co wg prawa i Konstytucji jest zgodne z całkowitą jawnością dla dobra publicznego, o czym też piszą w licznych „wypocinach w interesie dzieci” do sędzi Anny Bilińskiej-Czyżyk, mówiąc iż im „grożę publikacjami” - zgodnymi z prawdą, co zakrawa na kompletną nieznajomość prawa przez nich i kpiny z IV Władzy, czyli Mediów. 

Z powodzeniem tym wszystkim ludziom bliższa jest faszystowsko-masońska ideologia gender, hitlerowska ideologia niemiecko-austriackiego Jugendamp, ideologia komunistyczno-stalinowska: antypolska i antyrodzinna RODK – niż jakiekolwiek dobro dzieci, co się przekłada na to, co mówią na ten temat między innymi w Stowarzyszeniu Forum Matek, na www.forummatek.pl, Stowarzyszeniu Dzielny Tata , nawww.dzielnytata.pl etc.

Z racji powyższej wszyscy wymienieni nie powinni zajmować stanowisk urzędowych i mieć styczność z rodzinami polskimi i ich dziećmi, nadto zakładając togę i mając immunitet – niszczyć rodziny polskie, dokonując bezprawia sądowego.

Proszę o wydanie niezwłoczne niniejszego Postanowienia. 

Piotr i Teresa Moskwa

********************************

 Postanowienia sędzi Anny Bilińskiej-Czyżyk o zabraniu dwóch córek ws. o sygnaturze akt VIII RNsm 1650/13 Piotr Moskwa i jego żona nie otrzymali, bowiem poczcie wskazano nieprawidłowy adres !


image_pdfimage_print

sad.rejonowy.szczecin.plac.zolnierza.polskiego.pmn.2014


Szczecin. Polska. Po zaznajomieniu się Piotra Moskwy z całymi Aktami o sygnaturze VIII RNsm 1650/13 sprawy, które Piotr Moskwa czytał od około godziny 12.00 do 14.30 i zarazem kopiował cyfrowo – wyszła na jaw Prawda, dlaczego nie otrzymał on wraz z żoną Postanowienia sędzi Anny Bilińskiej-Czyżyk z dnia 10 kwietnia 2014 roku dotyczącego zabrania im dwóch córek. 

Lipnego adresu nie znajdzie żadna poczta – zgodnie z planem uknutym z premedytacją. Prawdziwy adres znajdzie: sędzia, kurator i tabun urzędników. Bez problemu adres znalazła by też poczta. 

Kiedy już w październiku 2013 roku zaczęły Piotra Moskwę i jego żonę nękać tabuny urzędników – wiedzieli jak doręczać mu i jego żonie wszelką pocztę sądową oraz MOPR.

Było tak kiedy zaocznie i bezzasadnie dano im kuratora i wszelkie decyzje miejskie, zamiast dojść prawdy i odstąpić od dalszych działań antyrodzinnych.

Zaraz po tej decyzji Piotr Moskwa odebrał od Elżbiety Szlachty pismo sądowe z informacją o tym iż jest ona „jego kuratorem społecznym” wyznaczonym przez sąd.

W okresie 24 marca 2014 roku pismo pn. „Wezwanie” na badania w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym z zawartą w nim groźbą: „Stawiennictwo Obowiązkowe !!! Pod rygorem doprowadzenia przez policję” - znaną z czasów totalitarnego systemu PRL – dostarczyła rodzinie Piotra Moskwy Elżbieta Kacalak - kurator zawodowy.

W okresie 10 kwietna 2014 roku najmniejszego problemu nie miała sędzia Anna Bilińska-Czyżyk i inne osoby z trafieniem do jego domu na „oględziny” pseudo fachowe. 

Po „oględzinach” sędzia Anna Bilińska-Czyżyk stworzyła Postanowienie, które postanowiła dostarczyć – pod inny adres. No, cóż nawet Duch Święty by miał problem z trafieniem po fikcyjny adres, a co dopiero poczta ?! 

Czy to jest przypadek w temacie tak ważnym, jak bezprawne zabieranie rodzinom dzieci i potrzeba natychmiastowej odpowiedzi na bezprawne Postanowienie ?!

W związku z powyższymi faktami Piotr Moskwa bezzwłocznie postanowił wnieść Wniosek do Sądu Rodzinnego o ponowne wydanie mu Postanowienia - na miejsce zameldowania jego żony i trójki dzieci, tj. na ulicę Rodziewiczówny 1/7, 71-562 Szczecin, miejsca doręczania też wszelkiej korespondencji dla Piotra Moskwy.

Należy mieć nadzieję iż dla faktycznego dobra dwóch córek Piotra Moskwy i jego żony Postanowienie zostanie mu prawidłowo doręczone. 

W imię Prawdy, Konstytucji RP i Prawa Międzynarodowego oraz dobra publicznego 

Piotr Majrowski-Polański

Gazeta Polska – Dziennik Sanacyjny (Antypolityczny)

Nowa Polska – Państwo Suwerenne

Polacy Naród Zjednoczony

**************************************
Dla Obywateli i Mediów

Czas wreszcie powiedzieć: Dość wojny chorego systemu państwowego z czasów komunistycznego totalitaryzmu i przemocy wobec rodzin !”

Przystąp do Organizacji: Komitet Obrony Praw Rodzicielskich
 

Weź udział w Demonstracji w Szczecinie przed Sądem Rodzinnym przy Placu Żołnierza Polskiego, dnia 5-go maja 2014 roku, od godziny 10.00, którą przeprowadzę w ramach Organizacji: Stop Bezprawiu Sądów Przeciwko Rodzinie

Wstąp do Organizacji: Stop Bezprawiu Sądów Przeciwko Rodzinie
 

W ważnym interesie publicznym 

Piotr Moskwa

Dziennikarz, redaktor i właściciel Polskich Mediów Niezależnych – System Global Infoekspres

Każda zmowa będzie odkryta i ujawniona dla dobra publicznego. Na nic się zda groźba Sądu dotycząca publikacji. Ja się nikogo nie boję !”

Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe 
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~serbon
25-05-2015 / 21:53
Miałem problemy z studiowaniem języka polskiego, zawsze brakowało praktyki. I pewnego razu znalazłam ten artykuł . www.sic-egazeta.amu.edu.pl/index.php?t=2737 Ogromny wybór, możliwość korepetycji z języka polskiego online z nośnikami mowy "native speaker". Zajęcia są na Skypa, jest to bardzo wygodnie i korzystnie. W Preply bywają różne rabaty, można otrzymać lekcje prywatnie i nawet za darmo! Również ogromny i najszerszy wybór korepetycji dla dzieci i firm. Indywidualne podejście. Wykwalifikowani wykładowcy w Szczecinie! nauka przez Skype jest bardzo efektywna ! Rezultat nie zmusi czekać! Polecam bardzo korepetycje z polskiego !
~gosc
03-09-2014 / 13:06
Wszystko zaczynaja od prowokacji,i propagandy.
~Bogumil
05-05-2014 / 11:11
Proszę dostrzec że sąd argumentuje biedę i brak pomocy jako argument w celu zabrania dzieci. Jednocześnie pastwo odpowiada za biedę Narodu i doprowadza do niej.