Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:





Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-05-2012

Sędziowie i prokuratorzy na służbie miliardera Leszka Czarneckiego - wniosek o wyznaczenie Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej Prokuratury Apelacyjnej do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie afery finansowej Getin Banku SA. Jan Jączek

Tychy, dnia 18 maja 2012.

Pokrzywdzony Jan Jączek
e-mail: jan.jaczek@gmail.com                                                              

                                                               Prokuratura Generalna RP
                                                               Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
                                                               ul. Bracka 28/30
                                                               02-315 Warszawa 

Wniosek pokrzywdzonego o: 

■ Wyznaczenie Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej Prokuratury Apelacyjnej do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie afery finansowej Getin Banku SA – od ponad trzech lat – chronionej przez skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, to jest o przestępstwa z art. 231 §1 KK,  art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne. 

■ Żądam przesłuchania w mojej obecności - z umożliwieniem zadawania przeze mnie pytań- na powyższą okoliczność następujących funkcjonariuszy publicznych:

Marioli Musiał, Bogdana Łabuzek, Katarzyny Napora-Brodowy - prokuratorów z okręgu apelacji katowickiej,

Damiana Owczarka, Danuty Ożarowskiej, Izabelli Knych – sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach,

Waldemara Szmidta, Alicji Bochenek, Wojciecha Palucha – sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

i innych funkcjonariuszy biorących udział w opisanej aferze finansowej i oszustwach procesowych.

■ Na podstawie art.23a §1 KPK domagam się skierowania przez prokuraturę na drogę postępowania mediacyjnego sprawy pomiędzy pokrzywdzonym Janem Jączkiem a sprawcą afery finansowej Leszkiem Czarneckim, który bezprawnie przejął środki pieniężne klientów Getin Banku SA w kwocie 689 milionów PLN, w tym oszczędności Michaliny i Jana Jączek w kwocie ponad 326 tysięcy PLN.

I. Działając w imieniu własnym i jako spadkobierca mojej mamy Michaliny Jączek, na podstawie art. 10 §1 KPK i art.304 §1 KPK w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja 2012r., sygn. akt IV Kp 241/12,  wnoszę o wyznaczenie Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej Prokuratury Apelacyjnej do przeprowadzenia śledztwa w sprawie afery finansowej Getin Banku SA – od ponad trzech lat – chronionej przez skorumpowanych prokuratorów, sędziów i innych przestępców w białych kołnierzykach, na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka i innych pokrzywdzonych przez bank, to jest o przestępstwa z art. 231 §1 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja 2012r., sygn. akt IV Kp 241/12. 

II. Zawiadamiam, że jestem pokrzywdzonym w wyniku afery finansowej, w której właściciel Getin Banku SA Leszek Czarnecki bezprawnie przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 mln PLN, w tym kwotę ponad 326 tys. PLN oszczędności mojej matki Michaliny Jączek. Dodatkowo przestępcy z Getin Banku SA bezprawnie zrobili zadłużenie mojej mamie na kwotę około 100 tys. PLN i wykorzystując skorumpowanych sędziów, którzy wydali postanowienie niezgodne z art.379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, przy pomocy komornika sądowego ograbiali moja matkę z emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając Jej ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło do udaru mózgu i śmierci. 

III. Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego - błędnego stosowania prawa - przez przekupnych prokuratorów i skorumpowanych sędziów opisany jest na portalu internetowym aferyprawa.eu, nowy ekran.pl i innych, podaję linki:

http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego,
http://aferyprawa.eu/Sady/Wniosek-o-wszczecie-postepowania-dyscyplinarnego-przeciwko-sedziom-Sadu-Apelacyjnego-w-Katowicach-w-osobach-Piotr-Mirek-Robert-Kirejew-Miroslaw-Ziaja-i-sedziom-Sadu-Okregowego-w-Katowicach-w-osobach-Jacek-Krawczyk-i-Damian-Owczarek,
http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena,
http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/59731,dawid-i-goliat, http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60137,kwadratura-kola
http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60960,polskie-swiete-krowy 

Dziękuję serdecznie redaktorom aferyprawa.eu i Pani Małgorzacie Dudek – redaktor Nowego Ekranu za opublikowanie artykułów o niniejszej sprawie i tym samym wspieranie mnie w nierównej walce z oszustami z Getin Banku SA ( obecnie Getin Noble Bank SA ).

Poniżej przedstawiam stan faktyczny jaki miał miejsce w niniejszej sprawie. 

1. Zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2007r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN. 

Umowę podpisałem na skutek podstępnie i przebiegle zaplanowanego oszustwa finansowego przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników „żołnierzy” z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A. 

Oszustwo finansowe polega na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe – co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. po maksymalnej cenie 6,50 PLN za sztukę.

Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Sądach Rejonowych w Katowicach. 

A) Istotny merytorycznie jest fakt, że klienci (kredytobiorcy) zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i przedstawicieli Domu Maklerskiego IDM S.A., co do rzeczywistej wartości ceny emisyjnej, po której mieli nabyć akcje LC Corp S.A. Polega to na tym, że w momencie podpisywania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie znali ceny emisyjnej akcji LC Corp S.A. Podawano informacje w Getin Banku S.A., w Domu Maklerskim IDM S.A. i w mediach, że będzie to cena nieco ponad 5 PLN za akcję LC Corp S.A., cytuję: „(…) Oznacza to, że przy tym poziomie wpływów i maksymalnej liczbie oferowanych papierów cena emisyjna wynosiłaby nieco ponad 5 złotych za walor (…)”.

Dowód: Gazeta Parkiet, z dnia 9-10 czerwca 2007r., w artykule „Czy LC Corp powtórzy niedawny sukces Noble Banku”, vide: zeznania czterech świadków-pokrzywdzonych złożone w dniu 1 marca 2011r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. II C 597/08/2, łącznie jedenaście stron formatu A4.

B) Faktem bezspornym jest to, że właścicielem (większościowym akcjonariuszem) Getin Banku S.A. jest Leszek Czarnecki, który w tym czasie sprzedawał swoje akcje LC Corp S.A., udzielając na ten cel kredytów z jego banku w kwocie minimalnej od 4 950 000,00 PLN do 40 000 000,00 PLN, by sztucznie wywołać ogromną przewagę popytu do ilości akcji LC Corp S.A. oferowanej do sprzedaży. 

C) Istotny jest również bezsporny fakt, że Leszek Czarnecki jako właściciel Getin Banku S.A. wykorzystał pracowników tego banku, by udzielali klientom kredytów w wysokości dziewięćdziesiąt dziewięć razy środki własne klientów, na zakup jego akcji, mimo że zdecydowana większość klientów nie miała zdolności kredytowej, co jest działaniem niezgodnym z art. 70 ust. 1 Prawo Bankowe. 

D) Kolejnym faktem bezspornym jest to, że Getin Bank S.A. udzielił za ponad dziesięć miliardów PLN „pustych” kredytów - klientom tego banku – na zakup od Leszka Czarneckiego akcji LC Corp S.A. Podkreślić należy, że były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem Getin Bank S.A. nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięć miliardów PLN. Dodać należy, że Getin Bank S.A. za udzielenie klientom „kredytów na papierze” osiągnął bezprawnie wielomilionowe korzyści finansowe, w tym bezprawnie od Michaliny Jączek potrącił na swoją rzecz kwotę około 49 tysięcy PLN.

Dowód:. dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A., w prokuraturze i sądach.

Reasumując powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych.

Getin Bank S.A. udzielił na ponad 10 miliardów PLN „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” popyt na akcje, następnie dokonać redukcji zleceń kupna 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 PLN za sztukę. 

Doszło więc do zaplanowanej i umyślnej manipulacji kursem akcji  - co jest przestępstwem- z mocy art. 183 §1 w związku z art. 39 §1 i §2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.) w związku z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) i inne.

Zakładając, że redukcja zleceń kupna byłaby 50 procent, zamiast 98,12 procent to większość kredytobiorców otrzymałaby wielomilionowe kredyty przekraczające ich zdolność kredytową. W sytuacji mojej matki byłby to kredyt 10 milionów PLN, absolutnie niemożliwy do spłaty z renty w kwocie około 1700 PLN. Zakładając nawet wyższą stopę redukcji około 80 procent, sytuacja kredytobiorców również w sposób istotny przekroczyłaby ich zdolność kredytową, w sytuacji mojej matki byłby to kredyt 4 miliony PLN.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 oraz inne akta. 

2. Opisana powyżej afera finansowa jest jedną z największych w Polsce, a skorumpowane władze prokuratorskie, władze sądownicze i funkcjonariusze Policji ukrywają niniejszą aferę oraz chronią przestępców z banku przed odpowiedzialnością karną i cywilną. 

Podkreślić należy, że moja mama Michalina Jączek, była pokrzywdzoną w tej aferze finansowej. Zgodnie z treścią art. 19 Konstytucji RP powinna być otoczona specjalną opieką przez funkcjonariuszy Państwa Polskiego, ponieważ była kombatantem, jak również odznaczona przez Prezydenta RP. Tymczasem rzeczywistość była zupełnie inna, bowiem grupa skorumpowanych funkcjonariuszy reprezentujących wymiar sprawiedliwości świadomie i celowo zadawała mojej mamie 81 letniej staruszce ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co bezpośrednio doprowadziło Ją do udaru mózgu i w dniu 30 sierpnia 2011r. do śmierci. Dodać należy, że moja mama zmarła, nie tylko nie doczekawszy sprawiedliwości, ale nawet najdrobniejszych oznak woli ścigania oszustów finansowych przez organy ścigania.

Dowód: świadkowie Jan Jączek, Tadeusz Pruszyński, Zygmunt Miernik i inni, akta prokuratorskie oraz sądowe.

Dnia 8 maja 2012r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  w sprawie o sygn. IV Kp 241/12,  postanowił: 

„Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie, zaś decyzja prowadzącego postępowanie  przygotowawcze jako przedwczesna musiała zostać uchylona. Analiza zgromadzonego w aktach sprawy materiału nie pozwala w ocenie Sądu podzielić stanowiska prowadzącego  postępowanie zarówno, co do rzetelności, jak i poprawności ustaleń, które legły u  podstaw zaskarżonej decyzji.

Na wstępie zważyć jednak przyjdzie, iż zaskarżona decyzja została wydana przez  funkcjonariusza - prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy, która jest podmiotem  złożonego przez Jana Jączka zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a co w odbiorze  skarżącego i przy uwzględnieniu argumentacji, którą podniósł w zażaleniu, może budzić  jego uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i rzetelności w rozpoznaniu niniejszej  sprawy.

Kolejno podkreślić trzeba, że organy ścigania zobowiązane są do wszczęcia  postępowania w razie ustalenia prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa  ściganego z urzędu. Ustawodawca podkreśla "uzasadnione podejrzenie", które  warunkuje ten obowiązek. Zachodzi ono wtedy, gdy informacja o jakimś zdarzeniu, w  subiektywnym przekonaniu organu ścigania, wskazuje na możliwość popełnienia czynu  wyczerpującego znamiona przestępstwa. Nie musi to być pewność, gdyż zadaniem postępowania przygotowawczego jest m.in. także ustalenie, czy został popełniony czyn  zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. Usunięciu wątpliwości może służyć instytucja  czynności sprawdzających.

Z treści zaskarżonego orzeczenia wynika, iż przedmiotowa decyzja o odmowie  wszczęcia dochodzenia W sprawie, dotyczyła czynu polegającego na kierowaniu gróźb  wobec Michaliny Jączek. Otóż lektura złożonego w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu  popełnienia przestępstwa nie potwierdza, aby Jan Jączek zawiadamiał organa ścigania o tego typu zdarzeniu, natomiast powiadamiał on o szeregu innych, wielorakich czynów (m.in. z art. 156 §3 k.k., art. 231 §1 k.k., art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 294 k.k., art. 258 §1 k.k.), które z kolei z niewiadomych przyczyn nie stały się przedmiotem zainteresowania  organu ścigania, a co zresztą również nie znalazło odzwierciedlenia w decyzji kończącej  postępowanie.

W piśmie zamieszczonym na karcie 2 akt sprawy, skarżący Jan Jączek eksponował  zaistnienie przestępstwa oszustwa popełnionego na jego własną szkodę, szkodę jego  matki oraz innych osób, a którego to sprawcami mieli być przedstawiciele Getin Banku  S.A. Nadto, kwestionował on rzetelność działań Prokuratury w sprawie, w której oskarża  on Leszka Czarneckiego o sprawstwo przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 k.k. i z art. 258 § 1 k.k.

W kolejnym z pism procesowych (k. 3-4) kierowanym do Posłów RP, ponawia on  zawiadomienie o czynach opisanych powyżej, dodając, iż zarzuca prokuratorom i  sędziom apelacji katowickiej popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 231 §2 k.k. na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej Getin Banku SA. Zawiadamiający wskazuje ponadto, iż powyższy przestępczy proceder odbywa się za wiedzą i przyzwoleniem Prokuratora Generalnego RP, któremu zarzucił rażące zaniechanie obowiązków służbowych. Zarzut ten Jan Jączek skierował również do funkcjonariuszy publicznych „chroniących" przed odpowiedzialnością sędziów: Jolantę Kurzawińską-Pasek, Elżbietę Ozga-Świet1ik oraz Sławomira Kaczanowskiego, ponieważ na podstawie wydanego przez nich orzeczenia w sprawie o sygn. VI Cz 504/09, komornik „ograbił" jego matkę Michalinę Jączek, a przy tym była ona nachodzona, zastraszana i dręczona psychicznie przez funkcjonariuszy Policji, przez co przeżywała ból psychiczny i cierpienie, a w następstwie czego zmarła w dniu 30 sierpnia 2011 roku.

Nadto umknęło uwadze organu prokuratorskiego, że zawiadamiający podnosił, iż  nasyłano nań przestępców, którzy kierowali wobec niego groźby karalne oraz zagrażali  jego życiu i zdrowiu, a do czego prokurator nie odniósł się ani słowem pomijając tę  kwestię całkowitym milczeniem.

Powyższa analiza wskazuje, iż zawiadomienie dotyczy kilku rodzajowo odmiennych czynów zabronionych. Tym samym zaskarżona decyzja o odmowie  wszczęcia dochodzenia w całej wręcz rozciągłości rozmija się z rzeczywistym przedmiotem sprawy, a co w zasadzie uniemożliwia jej kontrolę instancyjną. Orzeczenie to tym samym nabrało cech decyzji arbitralnej i nie poddającej się kontroli. Prokurator w pisemnych motywach wyroku nie zawarł żadnych rozważań, które pozwoliłyby odtworzyć tok jego rozumowania w zakresie wszystkich wskazywanych przez zawiadamiającego  przestępstw.

Co więcej, uzasadnionym wydawałoby się przesłuchanie w charakterze świadków osób mogących mieć wiedzę na temat podnoszonych przez Jana Jączka okoliczności, w  tym między innymi Tadeusza Prószyńskiego, co niewątpliwie pozwoliłoby wzbogacić  materiał dowodowy sprawy pod kątem złożonego w sprawie zawiadomienia.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy - a która to sprawa, zdaniem Sądu, z uwagi na zaistniałe wątpliwości co do bezstronności wskazywanych przez skarżącego  funkcjonariuszy publicznych, w tym Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice- Południe w Katowicach - Katarzyny Napora-Brodowy, winna zostać przekazana do  rozpoznania przez inną jednostkę organizacyjną Prokuratury - koniecznym jest  wyszczególnienie poszczególnych czynów zabronionych, co do których Jan Jączek  złożył zawiadomienie oraz sporządzenie dokładnego ich opisu, uwzględniając wszystkie  konstytutywne tego elementy(...).”

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja  2012r., sygn. akt IV Kp 241/11. 

3. Podkreślam, że działająca od ponad trzech lat, utrzymywana za pieniądze publiczne, zorganizowana grupa przestępcza o dużych rozmiarach, która zaangażowała się w proceder chronienia przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku, popełniła na moją szkodę przestępstwa z art.231 §1 KK,  art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne. 

W związku z tym żądam przesłuchania w mojej obecności, z umożliwieniem zadawania przeze mnie pytań, na powyższą okoliczność następujących funkcjonariuszy publicznych: 

a) Marioli Musiał i Bogdana Łabuzek - prokuratorów z okręgu apelacji katowickiej. 

Prokuratorzy Mariola Musiał i Bogdan Łabuzek bezprawnie przez ponad dwadzieścia miesięcy działali w zmowie przestępczej i skutecznie chronili oszustów finansowych z Getin Banku SA przed odpowiedzialnością karną i cywilną, czym popełnili czyn karalny z  art.231 §1 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne. Prokurator Mariola Musiał umyślnie nie rozpoznała zarzutów zawartych –patrz: powyżej punkt 1A do 1D – i umorzyła śledztwo przeciwko oszustom z Getin Banku SA. W tym przestępczym procederze ważną rolę odgrywał były szef Marioli Musiał, prokurator Bogdan Łabuzek.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.198/09 i inne. 

b) Katarzyny Napora-Brodowy - prokuratora z okręgu apelacji katowickiej. 

Podkreślam, że Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 r. sygn. akt V Kp 226/09, uwzględnił zażalenie mojej mamy Michaliny Jączek i postanowił, by prokuratura wszczęła śledztwo w wyżej opisanej sprawie. Do prowadzenia śledztwa w sprawie afery finansowej wyznaczono prokuratora Prokuratury Rejonowej w Katowicach Katarzynę Napora-Brodowy, która od 2004 r. seryjnie popełnia przestępstwa na moją szkodę z art.231 §1KK,  art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

Prokurator Katarzyna Napora-Brodowy umyślnie nie rozpoznała zarzutów zawartych  –patrz: powyżej punkt 1A do 1D – i umorzyła śledztwo przeciwko oszustom z Getin Banku SA. Dodać należy, że sprawa dotycząca rynku kapitałowego-afery finansowej nie powinna być prowadzona na szczeblu Prokuratury Rejonowej w Katowicach.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice - Południe w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.388/10 . 

c) Waldemara Szmidta, Alicji Bochenek i Wojciecha Palucha – sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach. 

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Waldemar Szmidt, Alicja Bochenek i sędzia SO delegowany Wojciech Paluch rozpoznając skargę na przewlekłość postępowania prokuratorskiego Michaliny Jączek z dnia 8 lipca 2010r., wydali kuriozalne postanowienie, z którego wynika, że okres od dnia 28 listopada 2008 r. ( data złożenia przez Jana Jączka zawiadomienia o przestępstwie ) do dnia 8 lipca 2010 r. ( data złożenia skargi przez Jana Jączka na bezczynność postępowania prokuratorów z Katowic ) to jest okres dwudziestu miesięcy bezczynności i pozorowanych działań prokuratury, nie jest przewlekłością postępowania i oddalili skargę. 

Taki sposób stosowania prawa przez sędziów to kpina i totalna ignorancja praw pokrzywdzonych w aferze finansowej, wynikająca z ogromnej korupcji istniejącej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Wskazanych wyżej sędziów oskarżam o popełnienie czynów karalnych z art.231 §1 KK,  art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne, ponieważ popełnili oszustwo procesowe, manipulując i matacząc w prostej i oczywistej sprawie.

Dowód: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt IIS 56/10. 

d) Damiana Owczarka – sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach Damian Owczarek rozpoznając zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach z dnia 05 listopada 2010 r., sygn. akt 1Ds388/10 (wydane przez prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy) umyślnie nie rozpoznał zarzutów zawartych  –patrz: powyżej punkt 1A do 1D – i umorzył śledztwo przeciwko oszustom z Getin Banku SA, czym popełnił przestępstwa na moją szkodę z  art.231 §1 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11. 

Istotny jest również fakt, że sędzia SO Damian Owczarek bezprawnie uniemożliwił pokrzywdzonym przez Getin Bank SA wejście na salę sądową, gdzie pozorował rozpoznanie powyższego zażalenia na  umorzenie śledztwa przez prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy. Sędzia Damian Owczarek krzykiem, agresją i zastraszaniem wymusił na pokrzywdzonych przez Getin Bank SA i publiczności opuszczenie sali sądowej. Nadto sędzia ten na każdą osobę znajdującą się na sali sądowej ( poza Janem Jączkiem ) chciał nałożyć karę grzywny w kwocie 2000 PLN, a po chwili 5000 PLN, co jest rażąco sprzeczne z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 45 Konstytucji RP.

Dowód: świadkowie Jan Jączek, Edward Dobosz, Tadeusz Pruszyński, Wiesław Polczyk i inni. 

Dodać należy, że dnia 28 marca 2012r. Sąd Najwyższy uchwałą o sygn. akt I KZP 26/11 postanowił, że w postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę. Bulwersuje fakt, że oszustwa procesowe popełnione przez sędziego SO Damiana Owczarek na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka, do dnia dzisiejszego nie zostały rozpoznane przez władze sądownicze i prokuratorskie. Wręcz przeciwnie, sędziego Damiana Owczarka awansowano na Przewodniczącego V Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Katowicach.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 i inne akta. 

e) Jolanty Kurzawińskiej – Pasek, Elżbiety Ozga-Świetlik, Sławomira Kaczanowskiego - sędziów SąduOkręgowego w Zielonej Górze. 

Sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski wydali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z datą 31sierpnia 2009 r. sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 punkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 punkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbiał pokrzywdzoną Michalinę Jączek z Jej emerytury na rzecz Getin Banku SA.

Wskazani powyżej sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze popełnili rażący błąd proceduralny, ponieważ posiadali wiedzę, że z powództwa Michaliny Jączek od dnia 15 grudnia 2008 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. akt II C 597/08/2 toczy się postępowanie sądowe o to samo roszczenie pieniężne pomiędzy Michaliną Jączek a Getin Bankiem SA.

Na podstawie art. 199 §1 punkt 2 KPC sędziowie mieli obowiązek odrzucić roszczenie Getin Banku SA wobec Michaliny Jączek, tymczasem wydali powyższe postanowienie, na mocy którego bezprawnie ograbiali moją mamę na rzecz Getin Banku, czym popełnili czyn karalny z art.231 §1 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta.

Podkreślam, że moja mama Michalina Jączek dnia 30 sierpnia 2011r. bezpośrednio na skutek zadawania Jej ogromnego bólu, cierpienia psychicznego i silnego stresu przez przestępców reprezentujących wymiar sprawiedliwości doznała udaru mózgu i zmarła, nie doczekawszy najdrobniejszych oznak sprawiedliwości. 

Tymczasem zgodnie z treścią z art. 19 Konstytucji RP, cytuję: “Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”. Jest to prawo zapisane tylko na papierze, bowiem moja mama była kombatantem i odznaczona przez Prezydenta RP. Dla skorumpowanych funkcjonariuszy reprezentujących wymiar sprawiedliwości, pieniądze pochodzące z oszustwa finansowego Getin Banku SA, były silniejsze od przepisów prawa i zasad obowiązujących w państwach demokratycznych.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta. 

f) Danuty Ożarowskiej, Izabelli Knych - sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przywołani sędziowie, prowadząc sprawę z powództwa Michaliny Jączek przeciwko Getin Bank SA ( obecnie Getin Noble Bank SA ) popełnili długi szereg przestępstw na szkodę Michaliny i Jana Jączek, co przedstawiłem na kilkuset stronach formatu A4, znajdujących się w aktach sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08.

Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Sądy w okręgu apelacji katowickiej straciły wiarygodność, a sędzia SO Izabella Knych obecnie prowadząca niniejsze postępowanie sądowe w sprawie prostej i oczywistej rażąco łamała prawo na szkodę strony powodowej, czym popełniła czyny karalne z art.231 §1 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08. 

Dodać należy, że aplikant adwokacki Kamil Draga w dniu 25 lutego 2009r. reprezentujący z urzędu powódkę Michalinę Jączek umyślnie i bezczelnie kłamał na sali sądowej, że kwota 326 592, 82 PLN jest  kwotą pożyczoną przez powódkę od Getin Banku SA. Gdy pełnomocnik Jan Jączek chciał sprostować to oczywiste i podłe kłamstwo, sędzia SO Danuta Ożarowska utrudniała zabranie przeze mnie głosu, prowadząc tendencyjnie i stronniczo proces.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, świadkowie: Jan Jączek, Tadeusz Pruszyński, Edward Dobosz, Wiesław Polczyk i inni. 

g) Marcina Szymczaka - sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. 

Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Szymczak wydał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2012r., sygn. akt IV Kp 1308/10, cytuję: 

„(...) należało uznać, że zarówno Jan jak i Michalina Jączek nie jest w niniejszej sprawie osobą pokrzywdzoną, a jedynie zawiadamiającymi o podejrzeniu popełnienia wskazanego przez nich przestępstwa należącego ze względu na zakres do sfery publicznej”. 

Takie twierdzenie jest podłym i bezczelnym kłamstwem, sędziego SR Marcina Szymczaka, który umyślnie nie rozpoznał zarzutów zawartych  –patrz: powyżej punkt 1A do 1D - jak i innych zarzutów wskazanych przez pokrzywdzonego Jana Jączka i umorzył śledztwo, czym popełnił przestępstwa na moją szkodę z  art.231 §1 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne. 

Podkreślić należy, że sędzia SR Marcin Szymczak seryjnie popełnia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka, jest bezwzględnym i dyspozycyjnym funkcjonariuszem w rękach zorganizowanej grupy przestępczej wydającym na zamówienie kuriozalne orzeczenia sądowe, rażąco sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy i zasadami logicznego myślenia.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt IV Kp 1308/10, sygn. akt IV Kp 143/11 i inne akta. 

Dnia 10 maja 2012r. sędziaSR Marcin Szymczak rozpoznając moje zażalenie na bezprawne umorzenie śledztwa przez prokuraturę przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach, chciał usunąć zaproszoną przeze mnie publiczność z sali sądowej. Będący na sali sądowej pokrzywdzony Jan Jączek, przedstawiciel prasy i publiczność zwrócili sędziemu uwagę, iż zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2011 r., sygn. akt I KPZ 26/11 w  postępowaniu karnym  jawne są posiedzenia, na których sąd rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę. Jednocześnie Jan Jączek zwrócił sędziemu uwagę, iż zgodnie z art. 6 ust.1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 45 Konstytucji RP, każdy ma prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy przez sąd. Z uwagi na uporczywe naruszanie powagi instytucji Sądu i Urzędu Sędziego przez Marcina Szymczaka, pokrzywdzony Jan Jączek złożył wniosek o wyłączenie  tego sędziego  od udziału w sprawie o sygnaturze IV Kp 143/11.

Dowód: świadkowie w osobach: Sławomir Kropisz, Tadeusz Pruszyński, Wiesław Polczyk, Eugeniusz Hryniewicz, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach., sygn. akt IV Kp 143/11.

 

4. Zgodnie z komentarzem i treścią art. 10 §1 KPK organy ścigania są zobowiązane do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia śledztwa a także do wniesienia i popierania oskarżenia o czyn ścigany z urzędu. Tymczasem prawo to jest tylko na papierze, bowiem władze prokuratorskie w Polsce przekształciły się w organizację przestępczą, chronią przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku SA, umarzają śledztwo w sprawie próby pozbawienia życia pokrzywdzonego Jana Jączka przez przestępcę Władysława Komorowskiego (bez żadnego uzasadnienia), usuwają istotne dokumenty z akt prokuratorskich dotyczących afery finansowej Getin Banku SA, podają bezczelne i oczywiste kłamstwa do dokumentów mających znaczenie dowodowe, itd.

Podkreślić należy, że władze prokuratorskie umyślnie nierozpoznają meritum sprawy – patrz: powyżej punkt 1A do 1D - a klonują pokrzywdzonemu Janowi Jączek sprawy w rożnych miastach Polski, celem wymuszenia na mnie rezygnacji z dochodzenia słusznych roszczeń pieniężnych od Getin Banku SA.

Wnoszę o dopuszczenie wyżej wymienionych akt jako dowodów w sprawie. 

5. Na podstawie art.23a §1 KPK domagam się skierowania przez prokuraturę na drogę postępowania mediacyjnego sprawy pomiędzy pokrzywdzonym Janem Jączkiem a sprawcą afery finansowej Leszkiem Czarneckim, który bezprawnie przejął środki pieniężne klientów Getin Banku SA w kwocie 689 milionów PLN, w tym oszczędności Michaliny i Jana Jączek w kwocie ponad 326 tysięcy PLN. 

6. Niniejszy wniosek wysyłam pocztą elektroniczną do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Posłów na Sejm RP i Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka., z uprzejmą prośbą o zbadanie wskazanych akt sprawy i zgodnie z treścią artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko funkcjonariuszom publicznym bezprawnie chroniących oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną. 

7. W niniejszym piśmie przedstawiłem tylko fragment bezprawnych działań funkcjonariuszy publicznych będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego. Nie jest obowiązkiem pokrzywdzonego Jana Jączka ściganie przestępców ani naprawianie dramatycznego rozpadu wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności głębokiej zapaści i korupcji w prokuraturze.

Natomiast, to wszyscy przedstawiciele polskich władz mają moralny i polityczny obowiązek naprawienia chorego i rozpadającego się wymiaru sprawiedliwości.

W związku z tym domagam się uwzględnienia niniejszego wniosku przez prokuraturę i wyznaczenie Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej Prokuratury Apelacyjnej do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w opisanej sprawie. 

8. Zwracam się z prośbą do Blogerów i Dziennikarzy, którzy pełnią ważną funkcję społeczną, gdzie wielokrotnie dzięki ich obiektywnej postawie, światło dzienne ujrzało wiele afer korupcyjnych i gospodarczych, by rozpowszechniali w Internecie, opisane przeze mnie czyny karalne, popełnione przez prokuratorów i sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego. 

Dziękuję serdecznie redaktorom aferyprawa.eu i Pani Małgorzacie Dudek – redaktor Nowego Ekranu za opublikowanie artykułów o niniejszej sprawie i tym samym wspieranie mnie w nierównej walce z oszustami z Getin Banku SA ( obecnie Getin Noble Bank SA ). 

                                                                                      Pokrzywdzony i spadkobierca  Jan Jączek

WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA

CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych

Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.

Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA

List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?

Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych

WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku

Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA

Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.

ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 

Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~irzkhpgk
05-11-2012 / 17:23
~fvnaktwco
05-11-2012 / 12:50
~ommciuma
04-11-2012 / 02:31
~euvvcqu
03-11-2012 / 02:06
~helenka
23-05-2012 / 12:19
Przerażająco duża masa ludzi pokrzywdzonych przeciw ignorancji urzędniczej, będzie ciosem w ten sklonowany imperializm prokuratorsko-sędziowski. Zawodowa matura i tchórzostwo - oto portret naszego wymiaru sprawiedliwości. Jakież to ważne i ważniejsze sprawy kładą na wagę? Kto im na to pozwolił? A no: „dozgonny immunitet”. Ale, ale… Wpadną we własne sidła, trzeba jeszcze tylko nagrać audiobooka, ludzie wyjeżdżają, będą czytać albo słuchać. Musi kiedyś zwyciężyć jawna krzywda w walce przeciw bezduszności urzędników sądów i prokuratury.
~Polak
19-05-2012 / 11:40
Trochę podobny system działania ma Bank Spółdzielczy w Pleszewie.Tam "kredytobiorca" może wykupić weksel juz gotowca z podpisami poręczycieli.Tylko,że poręczyciele dowiadują się o poręczeniu dopiero kiedy przychodzi do nich komornik.Co na to policja i prokuratura oczywiście,że nic.Maja ważniejsze sprawy.