Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-05-2011

Sędzia Kleszcz z Krakowa i obserwacja psychiatryczna dla znanego działacza społecznego Tadeusza Chołdy !

Dwa miesiące temu napisałam notkę o Tadeuszu Chołdzie, który trafił do więzienia z powodu sporu cywilnego z adwokatem. Dzisiaj kolejna odsłona dramatu – sąd kieruje zdrowego człowieka do psychiatryka.

Przypomnienie – dlaczego Chołda trafił do więzienia?

Agent ubezpieczeniowy, elektronik z wykształcenia, Tadeusz Chołda został pozwany 12 lat temu przez adwokata – właściciela kamienicy o 40 tys. złotych, które kamienicznik rzekomo utracił z powodu nieopuszczenia na czas podnajmowanego przez Chołdę lokalu. Strata nie była wiarygodnie udokumentowana, ale - ponieważ wyrok z powodu błędnych doręczeń sądowych zapadł zaocznie - Chołda był pozbawiony możności obrony swoich praw i wykazania, że to adwokat jest – w świetle całości rozliczeń między stronami  – dłużnikiem a nie wierzycielem.

Adwokat sprytnie zabezpieczył swoje interesy. Przystąpił do ataku wszczynając przeciwko Chołdzie kolejne sprawy, a to o rzekome naruszenie miru domowego (też ją wygrał), a to o rzekome ukrywanie majątku, etc.  Chołda – jako nieprofesjonalista – był z góry na straconej pozycji. Nie potrafił się bronić przeciwko wątpliwym zarzutom, raz  - z tego powodu, że nie posiadał odpowiedniej kompetencji prawnej, dwa – iż adwokat był lepiej postrzegany jako strona sporu wśród kolegów prawników (sędziów i prokuratorów), i na koniec, po trzecie,  dlatego, iż nie był już w stanie prowadzić działalności ubezpieczeniowej z dotychczasową sprawnością, gdyż stracił z powodu karalności dobrą opinię w środowisku.

Chołda wyrejestrował działalność gospodarczą i zamierzał zająć się inną dziedziną biznesu. Ku swojemu zdziwieniu został w 2006 roku skazany z art. 300 par. 2 kk, gdyż adwokat z pomocą prokuratury przekonał Sąd, że Chołdzie należały się jeszcze pieniądze z ubezpieczalni, którą reprezentował jako agent, i że celowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, by komornik działający w imieniu mecenasa nie mógł wyegzekwować tych środków. Tadeusz Chołda – szkolony przez lata pracy w firmie, że może wykonywać czynności agencyjne wyłącznie jako przedsiębiorca  – nic nie wiedział o tym, by po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej miał jeszcze prawo do jakichś prowizji. Bronił się w ten sposób przed Sądem, który mu jednak nie uwierzył. Po tym „sukcesie” prokuratura wytoczyła Chołdzie w grudniu 2007 r. kolejną sprawę o rzekome ukrywanie należnych prowizji w latach 2004-2007, i to mimo tego, że Chołda nie prowadził już żadnych czynności agencyjnych prawie od 6 lat (sic!). Ta kolejna sprawa o ukrywanie majątku trwa do dzisiaj.

Wyrok z 2006 roku (kara 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata) zawierał w swojej treści obowiązek wystawienia przez Chołdę rachunków firmie ubezpieczeniowej, w celu wyegzekwowania rzekomo należnych prowizji, mimo że zaprzestał on pracy na jej rzecz prawie 4, 5 roku wcześniej ani też nie prowadził działalności  gospodarczej. Chołda uważał, że nie ma podstaw faktycznych ani prawnych do wystawienia jakichkolwiek rachunków, zresztą Sąd nie określił w wyroku kwoty na którą te rachunki miałyby opiewać. Z tego powodu Chołda – wcześniej wielokrotnie zwracając się do Sądu o potrzebne wyjaśnienia, których nigdy nie otrzymał – ostatecznie żadnego rachunku nie wystawił.

W kwietniu 2010 roku Tadeuszowi Chołdzie odwieszono wyrok nie dając mu możliwości złożenia wyjaśnień przed Sądem, mimo powinności Sądu wynikających z Art. 75 § 2 kk, precyzujących, iż Sąd odwieszając wyrok musi ustalić, czy niewywiązanie się z nałożonych obowiązków przez skazanego miało charakter "uchylania się", a więc zostało zawinione przez osobę skazaną, czy też było następstwem okoliczności od niej niezależnych.

Nie wysłuchując racji skazanego Sąd odwiesił wyrok mimo, że Tadeusz Chołda w czasie posiedzenia sądowego przebywał w szpitalu od  9 dni i przedstawił usprawiedliwienie nieobecności.

Odwieszenie wyroku jest w najwyższym stopniu dziwne, gdyż za plecami Chołdy (nic on o tym nie wiedział) firma ubezpieczeniowa przelała ponad 44 tysięcy złotych domniemanych prowizji Chołdy komornikowi - działającemu na podstawie wniosku adwokata - w związku z jakowąś ugodą w tej sprawie, która została zawarta bezpośrednio między ubezpieczalnią a "pokrzywdzonym" adwokatem.  Przelew musiał nastąpić na pewno przed 2009 rokiem. A więc w 2010 roku adwokat był już zaspokojony z wierzytelności, które uznała ubezpieczalnia bez wiedzy Tadeusza Chołdy na mocy tej bezpośredniej ugody z mecenasem. Wobec tego  wystawienie przez Chołdę jakiegokolwiek rachunku było całkowicie bezprzedmiotowe. Sąd żądał tej czynności od Chołdy zupełnie zbędnie.

A więc za co siedzi Tadeusz Chołda? Zadaję to pytanie Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
 

Sędzia Penitencjarny wysyła Chołdę do psychiatryka, mimo że Zakład Karny wystąpił o przedterminowe warunkowe zwolnienie

Zakład Karny wystąpił z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego Tadeusza Chołdy. Posiedzenie ma się odbyć jutro, 24 maja.

Tymczasem dzieje się rzecz bardzo dziwna.

W dniu 19 maja Chołdę badają w więzieniu dwaj lekarze psychiatrzy. Nie stwierdzają oni u Chołdy żadnej psychozy, a mimo to oznajmiają, że konieczne jest umieszczenie skazanego na Oddziale Psychiatrycznym Aresztu Śledczego, gdyż przemawiać ma za tym „urojeniowa interpretacja niektórych faktów przez badanego”. Na Oddziale ma się odbywać obserwacja skazanego pod kątem potwierdzania lub wykluczania tych urojeń.

W dniu 20 maja na podstawie opinii biegłych Sędzia Penitencjarny Bogusław Kleszcz wydaje zarządzenie o przetransportowaniu Tadeusza Chołdy na Oddział Psychiatrii Aresztu Śledczego na ul. Montelupich w Krakowie. Dziś rano T. Chołda został – zgodnie z zarządzeniem Sędziego - natychmiast tam przewieziony.

Przeczytajcie uzasadnienie sędziego Kleszcza.

 Zarządzenie SSO Bogusława Kleszcza 

Poniżej rozmowa telefoniczna z Tadeuszem Chołdą na 10 minut przed transportem do aresztu na Oddział Psychiatryczny: 

O co w tym wszystkim chodzi? Pytania do Prezesów Sądów w Krakowie i sędziów-wizytatorów w krakowskim Sądzie Okręgowym

Wiele wskazuje na to, że Tadeusz Chołda siedzi w więzieniu na skutek rażącego błędu wymiaru sprawiedliwości.

Niezrozumiałe jest – wobec wysoce prawdopodobnej możliwości przedterminowego zwolnienia Tadeusza Chołdy – w jakim celu badano go psychiatrycznie. Nawet gdyby był chory, to Zakład Karny jest do odbywania kary, a nie do leczenia. Chory może być z powodzeniem i w lepszych warunkach diagnozowany i ewentualnie leczony na wolności. Zważyć przecież trzeba, że na Oddziale Psychiatrii Aresztu Śledczego na Montelupich przebywają podejrzani o najcięższe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a nie byli agenci ubezpieczeniowi, których jedyną (wątpliwą) winą jest to, że nie wystawili rachunku, przy tym najprawdopodobniej całkowicie zbędnego.

Czy w królewskim mieście Krakowie, gdzie znajduje się m.in. Uniwersytet Jagielloński,  psychiatria sądowa upadła już tak nisko, że biegli wypisują skazanym jakieś nieprawdopodobne bzdury o „urojeniowych interpretacjach faktów”, stwierdzając przy tym, że to nie jest psychoza (bo w sposób oczywisty Chołda psychotykiem nie jest). Niech ci psychiatrzy dokonują diagnozy zgodnie z klasyfikacją ICD-10, bo ona obowiązuje w Polsce i jest ścisła, a nie etykietują ludzi przy pomocy zmyślonych kategorii diagnostycznych. Jak ktoś nie jest psychotykiem, to urojeń nie ma. I kropka. Podejrzenie urojeń to zwykły pretekst do podważania wiarygodności osobistej i poddawania "obserwacji", by potem - jednak - stwierdzić "chorobę psychiczną".

Czy ci dyspozycyjni lekarze zamierzają Chołdę faszerować jakimiś psychotropami? Czy biorą odpowiedzialność za szkody na zdrowiu, które spowoduje umieszczenie zdrowego człowieka wśród najcięższych przestępców w areszcie, w tym niektórych rzeczywiście poważnie zaburzonych, nawet jeśli nie psychicznie, to po prostu ciężkich psychopatów?

Z jakich powodów sędzia Kleszcz wykazuje się tak rażącą niekompetencją, aby akceptować oczywiście bzdurne opinie psychiatryczne? A może robi to celowo?

Żądamy wyjaśnień tych kwestii w trybie natychmiastowym przez nadzór wizytacyjny w Sądzie Okręgowym w Krakowie. 

Tadeusz Chołda to nie biznesmen z Bielska. Protest przed biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jakie i kogo plecy trzeba mieć aby oszukać na miliony i być bezkarnym - czyli mataczenia sędziów lubelskich i bielskich - Jerzy Jachnik cz.2

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Tuesday
26-01-2015 / 07:07
Unbleievable how well-written and informative this was. rwizeklu.com [url=lwlvlrq.com]lwlvlrq[/url] [link=lxbxndxdh.com]lxbxndxdh[/link]
~Yashbant
25-01-2015 / 17:15
Na szczęście jest na świecie większe grono ludzi, ktf3rym się wypociny pana W. nie" rel="nofollow">omqqgticgrd.com"> pdoboają :) Też nie wiem kto to nazwał bestselerem. Tego nawet mi się nie chciało do wc ze sobą zabierać :)Tak z innej beczki. Tak prawie pf3ł roku temu obiecałam napisać, czy instynkt macierzyński rzucił mi się na mf3zg :]Nie rzucił :DNa serce poszedł i dobrą wybrał drogę pozostawiając jasny mf3j umysł :DOd 10 dni jestem matką niezłej wagi mężyczyzny :)HOWGH!
~Jodie
04-01-2015 / 22:58
This is just the pefcert answer for all of us yitnnm.com [url=mbsxvo.com]mbsxvo[/url] [link=etrppdbxcy.com]etrppdbxcy[/link]
~Marco
23-12-2014 / 23:38
Zmuszałam się, żeby przeczytac tę Sanmotnośc, ale nie nie udało mi się, to" rel="nofollow">kyhcnh.com"> zazncy poddałam się już (dopiero) przy opisie serwera, coś nader idiotycznego wykoncypował, wiem, ze poczułam wtedy mdłości i zwrf3ciłąm to co zdążyłam przeczytać.Po Świętach jestem na diecie ograniczającej sie do jednego banana dziennie i mf3j tępy wyraz twarzy zaczął znikac, no i mam postanowienia, nie dac się wrobić nastepnym razem (juz w to nie wierzę, jak wygrać 1 na resztę rodziny, ktf3ra pragnie tych świąt tych stołf3w, tych uczt????). Ale sprf3buję. Kiedyś mi się to udawało (kiedyś gdy nie byłam matką dzieciom ale wyrodnym wyrostkiem, czyli sobą a nie pomnikiem powinności matki, cf3rki i synowej (zgadnijcie co najgorsze z tej trf3jki??? ;-)) i ckni mi się za tymi czasami, kiedy w Święta burczało mi w brzuchu, bo zupełnie ignorowałam jedzenie, za to włf3zcyłam się po lasach, gf3rach, no po prostu byłam częścią krajobrazu i dawało mi to mnf3stwo duchowych przeżyc, czego naprawdę siedząc przy stole nie doswiadczam.A propos książek, zaliczam sie do 3 grupy, rozumiem, ale zapominam. ;-)))
~Chietrha
20-12-2014 / 10:58
Do Emm -nie wszytko co eomcjonalne jest czarne, rock nie jest czarny chociaż rf3wnież jest emocjonalny .Zapewne polskie chf3ry kościelne też się emocjonują jak śpiewają a czarne to nie jest. Czarna muzyka wywodzi się jak wszycy wiemy ze spiritualsf3w ,bluesa ,jazzu a polski folklor zdecydowanie nie opiera się na tych harmoniach i rytmie dlatego jest biały:) Polska muzka jest biała. Oczywiście ,że biała to nie znaczy ,że od razu nieszczera i nieemocjonalna , biała czarna muzyka przeważnie taka jest. Jesli chodzi o przekaz to często biała ( ale ta biała a nie stylizowana) często jest bogatsza od debilnych piosenek rnb ,ktf3re mimo ,że są mistrzowsko zaaranżowane ,zaśpiewane i wyprodukowane to nie niosą poza tym ,żadnej innej treści.Po porstu czarni sie popisują, rnb to taka muzyka dla lubiących się popisywać warunkami wokalnymi ,oczywiscie jest super ,ale bez treści. Już można rzygnąc sto pięćdzięsiątym milionowym tekstem o miłości i to jeszcze takim beznadziejnym. Powiedzmy to szczerze , 90 procent tekstf3w piosenek z USA( pop,rnb,czasem soul) jest o dupie marynie , oczywiście w ładnej oprawie,ale jednak o dupie . Albo o miłości ,albo o nieszczęśliwej miłości albo o sexie ( na szczęscie wyjątkiem u czarnych był wartościowy rap jak Public Enemy, 2 pac,Krs One, talib kweli, The Roots i sporo innych ,ktf3rych wartość liryczna bije na głowę rnb czy soul). Moglibyście zrobić tu dział z najgłupszymi tekstami o dupie marynie,ktf3re ładnie brzmią i spiewa je cały świat i od razu oczywiście tłumaczenie ,bo tekst powinien nam pokazywać w jakim kierunku interpretować utwf3r. Ludzie z USA wolą proste teksty bo trudniejszych by nie zniesli a Polacy to juz w ogf3le większości nie rozumieją ,ale zachwycaja się . Co do Natu- czarne to to nie jest i całe szczęscie ,że nie zamyka się w szufladzie podpisanej czarna,najlepsza muzyka świata ,tylko czerpie z rf3żnych zrf3deł-chwała jej za to ,oczywiście klapki na oczach jak tu ktoś wcześniej wspomniał są domeną słuchaczy a nie artystf3w-święte słowa.Pomyslcie jaką wielką wartość miałby polski zespf3ł grający czarną muzykę z wykorzystaniem polskich korzeni i słowiańskiej przenikliwości treści , bo wszyscy tu kochamy czarną muzykę ,ale założę się ,że wiekszosc nie wsłuchuje sie w tekst . Polacy sa moim zdaniem bardzo wrażliwym lirycznie narodem, dlatego przełożone teksty amerykańskie odpychają swoją prostotą żeby nie powiedzieć głupotą i dlatego wolimy ich nie rozumieć. Oczywiscie ,żeby mi nikt nie zarzucił ze mowie o prostych tekstach głupie bo proste tez mogą być dobre,ale rzadko są. Jak polacy już naśladują czarnych to od razu nie dość ,że rżną całe sekwencje tekstf3w ,albo zwrotf3w charakterystycznych to jeszcze robią to gorzej ,tak że ich teskty są czesto jeszcze głupsze niz oryginały ( głupsze tzn.pozbawione wartości) ,że chyba sami czasem się za nie wstydzą.
~Patriota
26-05-2011 / 20:56
Żydowska V kolumna w kurii krakowskiej przesladuje Księdza - Patriotę! Grozi Mu utrata życia! Brońmy Go! www.diecezja.pl/pl/wydarzenia/2554-owiadczenie-w-sprawie-dziaalnoci-
~gość
25-05-2011 / 16:40
To nazwisko Kleszcz pasuje do osobowości tego sędziego. Struzik powinien skierować go na badania, bo sądząc po "uzasadnieniu" tego kleszcza facet musi mieć nierówno pod sufitem
~Nekrak
25-05-2011 / 15:38
Społeczeństwo pozwoliło sobie na to bezprawie. Władza przetestowała tak społeczeństwo ,że od jutra może wprowdzić -prawo pierwszej nocy i cisza, żadnej reakcji. Oni mogą robic wszystko. Ludzie władzy7 sądowniczej mają niesamowite przywileje, immunitety nie spotykane nigdzie w świecie imasę władzy nad zwykłym człowiekiem kompletnie nie kontrolowanej. Taska sytuacja sprawi ,że człowiek nawet na początku uczciwy po krótkim czasie nadużywa tej władzyi ta władza degeneruje go. Sedziowie zachowują się jak panowie zycia i śmierci nad drugim człowiekiem, są jakby bogami. Oni nie stosują się wg nawet tych ułomnych przepisów prawnych ale stosują własne prawo stworzone na własny użytek. Tutaj nie obowiazuje żadna logika , tu nie używa się rozumu a tylko władzy. Ci ludziie są bezkarni i bez odpowiedzialności. Powiązani z ludzmi o podobnej mentalności , tj. biegłymi sądowymi, którzy służą im pomocą. Sady apelacyjne nie są kontrolą sądów i instancji. , gdyż tam zasiadają ich koledzy. Nabór do tych zawodów też jest selektywny za pośrednictwem niejasnych reguł i zasad, stąd uczciwość raczej słaba.Po prostu staczamy się dzięki temu wymiarowi sprawiedliwości na obrzeże państw o nikłej praworządności , zwykłych republik bezprawia i nierządu.
~obserwator
24-05-2011 / 20:51
UWAGA. Sprawę Tadeusza Chołdy wyznaczono na dzień 26 maja 2011 r. godz. 12,30, sal;a D 105 , Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy ul. Przy Rondzie 7. Na razie sprawa jest wyznaczona ale w zwiazku z opiosaną sytuacją nie wiemy na 100% czy do niej dojdzie.