Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA RACZKOWSKI prokurator adam sawicki przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości fałszywe zeznanie Sawicki Adam - Mariusz Hanus - kolejny dowód korupcji prokuratorsko - sędziowskiej podkarpackiej mafii w togach - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.
Możesz w sądzie pod przysięgą fałszywie zeznawać - prawnicza mafia rodzinna obroni cię od odpowiedzialności za popełnione przestępstwa...

Sprawa została przedstawiona w artykule: ALIMENCIARZE - jak nie płacić alimentów? - skorumpowani sędziowie krośnieńscy: Jan Turek, Anna Pasterz i Roman Jurczyk zwolnią was z płacenia alimentów na dzieci i żonę - walcie do sądów podkarpackich, tu wszystkie przekręty możliwe... , a że to prawda i nie PRAWO a bezprawie mamy w podkarpackich sądach i prokuraturach przedstawiamy kolejny dowód. Sprawa jest o tyle nieetyczna, że w tym przypadku zostało naruszone dobro dzieci do normalnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.
Ich ojciec, jak niestety spora grupa alimenciarzy, unika jak może wywiązywania się ze swych obowiązków alimentacyjnych. Zataja przed sądem fakt że pracuje, czyli ukrywa swoje dochody. Tym sposobem najpierw zapewnia sobie minimalną stawkę, a w końcu nawet zostaje przez nieetycznych sędziów rzeszowskich całkiem zwolniony z obowiązków alimentacyjnych. Okazuje się że można mieć dzieci i można na nie nie płacić alimentów jak się jest cwanym tatusiem.

Jednak ten tatuś został przez nas złapany i sfotografowany podczas legalnej pracy. Tym sposobem ewidentnie popełnił przestępstwo z art.233 kk ( przeciw wymiarowi sprawiedliwości). Na to przestępstwo fałszywego oświadczenie w sądzie pozwanego celem uniknięcia płacenia alimentów zostało wniesione zawiadomienie do prokuratury i jak myślicie? - chyba prawidłowo - spaślak Adam Sawicki pracujący za prokuratora w Sanoku i fałszujący dokumenty uznał... hee, że to mała szkodliwość takie fałszywe zeznanie dla sądu mające na celu uniknięcie płacenia alimentów i działanie na szkodę rodziny. Za to redaktora Raczkowskiego oskarżył, choć była to tylko prowokacja dziennikarska i ewidentnie nikomu nic się nie stało.
W sprawie istotne jest też, że ten osobnik wielokrotnie wprowadzał sąd w błąd aby obniżyć dla siebie kary za fizyczne znęcanie się nad swoją rodziną i że pomimo dwukrotnego wyroku karnego ani dnia nie spędził w więzieniu. Tak działają skorumpowani urzędnicy prokuratury.
Poniżej dowód korupcji prokuratora Adama Sawickiego.

Logiczne, że na tą prokuratorską głupotę zostało złożone zażalenie - poniżej skrót

ZAŻALENIE

Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOŚCI tj. z art. 233.kk [Fałszywe zeznanie] sygn. akt.1 Ds. 1255/06 wydane przez Prokuraturę Rejonową w Sanoku – prokurator Adam Sawicki z dnia 15.12.2006r, a otrzymanego przez pełnomocnika w dniu 20.12.2006r.

ZASKARŻAM

.........powyższe postanowienie w całości, jako sprzeczne z faktami i obowiązującym prawem – ponieważ nie jest prawdą, że oskarżony sam w czasie rozprawy sprostował fałszywe oświadczenia - że nie pracuje. Fakt jego zatrudnienia sam odkryłem z dziennikarz śledczym Zdzisławem Raczkowskim dopiero w dniu 04.09.06r , który udokumentował to materiałem fotograficznym na terenie zakładu.

ZARZUCAM

1/ stronniczość i nieproceduralność dochodzenia prokuratorskiego poprzez brak przesłuchania świadków w sprawie.
2/ manipulowanie faktami i wprowadzanie w błąd strony co do stanu prawnego 3/ współudział prokuratorów w ukrywaniu przestępstwa – tj. naruszenie art. 20 kk
4/ nie uwzględnienie faktów wielokrotnego maltretowania rodziny i fałszywego oświadczenia dla prokuratury i sądu mające na celu skompromitowanie mojej córki i uniknięcia odpowiedzialności karnej za jej pobicia.

WNOSZĘ

1/ o przekazanie mojego zawiadomienia do rozpatrzenia właściwemu sądowi.2/ przesłuchanie świadka Zdzisława Raczkowskiego zam. 38-500 Sanok ul. II Pułku Strzelców Podhalański 17

UZASADNIENIA

Faktem jest, że dnia 22.11.2006r do Prokuratury Rejonowej W Sanoku pełnomocnik swojej córki Adam G. wniósł ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE PRZECIWKO WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOŚCI tj. z art. 233.kk [Fałszywe zeznanie].

.......Faktem jest, że w sprawie o alimenty sygn. akt. III RC 132/06 dla byłej żony Lucyny M, pomimo uprzedzenia o treści art.304 kpc kolejny raz ukrył świadomie fakt pracy w firmie „Extrans” celem uniknięcia kosztów utrzymywania swojej rodziny. Należy zaznaczyć, że swych ojcowskich obowiązków Mieczysław M. nigdy się nie wywiązywał. Wprost przeciwnie okradał, pił, bił i molestował swoją żonę aż wpędził ją w chorobę. I to takiego zwyrodnialca kolejny raz broni prokurator?

Bynajmniej nie jest prawdą stwierdzenie prokuratora A. Sawickiego, że sam oskarżony Mieczysław M. przyznał się do wprowadzenia w błąd sądu zanim zakończyła się rozprawa. To ja sam osobiście z redaktorem Z. Raczkowskim znalazłem dowody oszustwa M. Kosztowało mnie to sporo czasu i kosztów śledzenia go. Dlatego wnoszę o przesłuchanie na tą okoliczność świadka Z. Raczkowskiego.

........Nie jest też prawdą, że unikanie płacenia alimentów na utrzymanie własnych dzieci i byłej żony to czyn małej szkodliwości. Godzi to w podstawową komórkę społeczną jaką jest rodzina.

Jednak najistotniejsze jest kpina z całego wymiaru sprawiedliwości - dowodzenie że wprowadzanie w błąd organów sprawiedliwości jest czynem małej szkodliwości. Bez wątpienia mamy tu lekceważenie obowiązków, nieprzestrzeganie prawa przez funkcjonariusza który z urzędu powinien stać na straży prawa. Właśnie takie nieetyczne postępowanie funkcjonariuszy władzy spowodowało, że dzisiaj już 90% społeczeństwa nie wierzy w sprawiedliwość w sądach – sami takimi stronniczymi postanowieniami urzędnicy na to pracują.

Dlatego wnoszę o poważne potraktowanie mojego doniesienia o przestępstwie przeciwko wymiaru sprawiedliwości.

Zażalenie rozpatrzył sędzia sądu rejonowego SSR Mariusz Hanus i jak zwykle w 90% tego typu sprawach (dot. zaskarżana decyzja prokuratorska) "z urzędu" utrzymał decyzję bezmówgowca - Adama Sawickiego.
A podobno PRAWO wszystkich równo ma traktować...
Tylko że jedni, ci "podpadnięci" ścigani są z urzędu za byle przejęzyczenie, innym fakt fałszywego zeznania celem uniknięcia konsekwencji "wspaniałomyślnie" jest darowany.
Jak sam sędzia Hanus pisze: Podkreślić należy, iż ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył możliwości przyjęcia znikomości czy to z uwagi na osobę sprawcy czy też typ zarzuconego mu czynu. - czyli sędzia może stwierdzić że 2+2=22 ponieważ posiada "immunitet na przekręty" dający mu możliwość dowolnej interpretacji faktów. Tylko że niestety na głupotę jeszcze nie wynaleziono lekarstwa.

Poniżej nieetyczne postanowienie sędziego M. Hanusa usprawiedliwiające głupotę prokuratora Sawickiego.

gief.hanus.s1.gif (24540 bytes) gief.hanus.s2.gif (36233 bytes)

Z podobną głupotą prokuratorską - sędziowską redakcja spotkała się np. zgłaszając sfałszowanie podpisu pod umową. Wcześniej prokurator sanocki Edward Martuszewski stwierdził że nie ważne jest kto podpisuje, że nie musi być to osoba upoważniona, że fałszowanie podpisu to tylko "błąd intelektualny" i sprawę umorzył. To więcej niż prokuratorski debilizm (nie)intelektualny.
Tą jego głupotę poparł przgłup grający rolę sędziego w Brzozowie Rafał Leśniak. Postanowiłem udowodnić głupotę (korupcję?) tych urzędników robiąc prostą prowokację dziennikarską - podpisując swoje pismo do prokuratury sanockiej nazwiskiem żony w myśl ich postanowienia - "nie ważne kto podpisuje". I jak myślicie czym się to skończyło? Tym razem od razu prokurator sanocki Adam Sawicki oskarżył redaktora o czyn z art.270§1 kk - tak działa podkarpacka mafia prokuratorsko - sędziowska.

ADAM SAWICKI - PROKURATOR PROKURATURY REJONOWEJ W SANOKU - czyli kolejny przykład, jak załatwia się prywatne sprawy przy pomocy państwowego urzędnika i kasy podatników...

Kolejne prześladowanie redaktora Raczkowskiego, czy tylko nieproceduralne działanie prokuratora sanockiego Adama Sawickiego???

imprezują z GTW i mafią? - Katarzyna Sawicka.

Prokuratura Rejonowa w Brzozowie i przekręt Ryszarda Sawickiego

FAŁSZ INTELEKTUALNY" PRZESTĘPCÓW, CZY MOŻE "POMROCZNOŚĆ INTELEKTUALNA" SANOCKICH ORGANÓW (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI?"

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2007.
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - ARCHIWUM - 2006r
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
"boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków, którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku.
UDOKUMENTOWANE FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
Aferzyści - czyli wszelkiej maści kombinatorzy grający rolę biznesmenów, politycy mający dojście do tajnych informacji i wiedzy
Poseł to ma klawe życie :-)

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

A dla odreagowania sympatyczne linki dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwości :-))
10 przykazań dla młodych adeptów prawa, czyli jak działa głupota prawników + modlitwa...
"walczący z wilkami, szeryf z Bieszczad czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwości?" takie sobie dywagacje Z. Raczkowskiego
Wilk Zygfryd - CZARNA BIESZCZADZKA RZECZYWISTOŚĆ...

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.