Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-04-2012

Sąd Najwyższy R.P. w roli „Poncjusza Piłata”.        Rafał Krzyształowski

Zamiast przywrócić ochronę prawną Rafałowi Krzyształowskiemu i zbadać podnoszone publicznie zarzuty wobec „wymiaru sprawiedliwości”,  skazał go na pastwę togowo-policyjno-psychiatrycznej mafii sądowej, koszalińskiej Cosa Nostry a udzieloną odpowiedzią „ostentacyjnie umył ręce”. Dwudziesta siódma odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt II K 174/08,  celebrowanej po stalinowsku ponad pięć lat w okręgu sądowniczym Koszalina.  

Podczas pikiety Sądu Najwyższego w Warszawie, odbywającej się w dniu 28.03.2012r, Rafał Krzyształowski złożył w tej instytucji okolicznościowe pismo. Poniższy „Apel”.                                       

   

Rafał Krzyształowski                                                       Szczecinek 28.03.2012r

78-400 Szczecinek

Ul. Wyszyńskiego 67/8                                  

 Sąd Najwyższy
 
Rzeczypospolitej Polskiej
 
Plac Krasińskich 2/4/6
 
00-951 Warszawa 41    

                                                           Apel

 O powstrzymanie bezprawia sądów i prokuratur okręgu Koszalina, zbadanie podnoszonych publicznie zarzutów i przekazanie dwóch moich spraw karnych o sygn. akt IIK 174/08 i sygn. akt IIK 1014/10 celebrowanych po stalinowsku w Wałczu, do dalszego procedowania w równorzędnym Sądzie Rejonowym w Pile, Poznaniu lub Bydgoszczy.  

                                                    Uzasadnienie

  W skutek wieloletnich zorganizowanych działań przestępczych przedstawicieli koszalińskiego „wymiaru sprawiedliwości”, dwukrotnie pod pozorami prawa, w dwuletnim przedziale czasowym, w niemal identyczny sposób, zostałem pozbawiony całego dorobku życiowego.  A z powodu nie pogodzenia z losem i skarżenia się do najwyższych władz państwowych, na polecenie togowych przestępców zostałem  z rodziną zaszczuty jak dzikie zwierze przez dyspozycyjną policję. Opis czternastoletniego procederu przestępczego wraz ze wskazaniem bezspornych dowodów na jego istnienie zawarty jest w załączonych do „Apelu”  26 publikacjach „Afer prawa” :  

1.        Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

2.       Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”.

3.       Publikacja z dnia 31,01.2009r - „Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4.       Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5.       Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6.       Publikacja z dnia 2.05.2009r – Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

7.       Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8.       Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9.       Publikacja z dnia 20.02.2010r – „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10.    Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11.    Publikacja z dnia 10.10.2010r „ PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

12.    Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” .

13.    Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – „TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14.    Publikacja z dnia 9.12.2010r – „Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

15.    Publikacja z dnia 13.12.201or – „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16.    Publikacja z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17.    Wałcz – łajdactwa procesowe sędziego Krzysztofa Koczenasza i jego wspólnika adwokata Cezarego Skrzypczaka – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO.

18.    Publikacja z dnia 11.01.2011r – „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”.

19.    Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

20.    Publikacja z dnia 15.03.2011r – „WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

21.    Publikacja z dnia 4.05.2011r – „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

22.    Publikacja z dnia 20.10.2011r     Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów.

23.    Publikacja z dnia 24.10.2011r -  List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu - adwokata Mateusza Nowaczyka.

24.    Publikacja z dnia  30-11-2011r „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE.

25.    Publikacja z dnia 01-12-2011r „ Wałcz - Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi.

26.    Publikacja z dnia 2.01.2012r „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .  

Oraz w filmach opublikowanych na You Tobe - płycie DVD  - załącznik nr 27  

1.       „Brawurowa szacherka Sądu Okręgowego w Koszalinie Wydziału Karnego”.

2.       „Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary”.

3.       „ Rozprawa karna – upadek sędziego Krzysztofa Koczenasza i adwokata Cezarego Skrzypczaka”.

4.        „Szajba Józefa Hatały – Komendanta Policji w Szczecinku”.

5.        „ Togowy Olewator z urzędu – rozmowa Rafała Krzyształowskiego z adwokatem Cezarym Skrzypczakiem z Wałcza.  

Apeluję również o zbadanie zasadności mojego wniosku o zwrot poniesionych kosztów w sprawie cywilnej o sygn. akt VII Ca 559/10  - I C 531/09 z dnia 13.01.2012r, skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, Ewy Dikolenko – Vide  załącznik nr 28 z 6 pod załącznikami.  

W tej sprawie również zostałem wysterowany przez togowych przestępców – bezpodstawnie narażony na wydatki procesowe i okradziony z tych należności.  

Informacyjnie podaję, że moja sprawa karna o sygn. akt IIK 174/08 pomimo moich wielokrotnych wniosków o wyłączenie od jej prowadzenia wszystkich sądów okręgu Koszalina, nadal jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Wałczu.

Kolejny termin posiedzenia w sprawie o sygn. akt IIK 174/08, dotyczącego poddania mnie kolejnym nieuzasadnionym sześcio tygodniowym badaniom psychiatrycznym w warunkach oddziału zamkniętego, został wyznaczony na dzień 18.04.2012r. Vide załącznik nr 29.

Natomiast druga sprawa karna sygn. akt IIK 1014/10 z prywatnego aktu oskarżenia mojego byłego adwokata z urzędu, szkodnika - oszusta, Cezarego Skrzypczaka dla upozorowania aktywności sądowej została przekazana do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Drawsku Pomorskim.  

Wskazując na powyższe oczekuję od Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej przywrócenia mi ochrony prawnej o której mowa w Konstytucji R.P. i Konwencji Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Domagam się zbadania podnoszonych publicznie zarzutów, naprawy wyrządzonego mi zła i pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkie osoby odpowiedzialne za stan prawny moich wszystkich spraw sądowych i prokuratorskich nie mający nic wspólnego z obowiązującym prawem i sprawiedliwością, o których mowa w 26 załączonych do apelu publikacjach A.P. i płycie CD.

    Rafał Krzyształowski  

Załączniki:

29 sztuk jak ujęto w treści pisma.  

                                                                   xxxXxxx  

Pięć dni później, Sąd Najwyższy udzielił pokrzywdzonemu szokującą odpowiedź, skazując go tym samym na dalszą pastwę togowo-policyjno-psychiatrycznej mafii. Koszalińskiej Cosa Nostry.  

Odpowiedź Sądu Najwyższego:  

                                                                                                          Warszawa 3.04.2012r

 

SĄD NAJWYŻSZY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZESPÓŁ DO SPRAW KORESPONDENCJI                        

PP V – 052 – 449/2012

  Rafał Krzyształowski                                                                 

   W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 28.03.2012r – Zespół ds. Korespondencji Sądu Najwyższego informuje, że Sąd najwyższy nie ingeruje w trybie pozaprocesowym w postępowanie sądów powszechnych i organów prokuratorskich oraz nie sprawuje nadzoru administracyjnego nad działalnością tych organów.

Merytoryczna ocena orzeczeń sądowych i prokuratorskich może być poddana kontroli wyłącznie instancyjnej przez powołana do tego organy odwoławcze, natomiast nadzór administracyjny nad pracą sądów sprawują prezesi sądów powszechnych – nad czynnościami prokuratury – prokuratura okręgowa i apelacyjna, a nadrzędnie nad w/w organami czynności nadzorcze leżą w gestii Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, którzy wykonują ją osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru wyodrębnioną w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Generalnej.

Zakres uprawnień i czynności Sądu Najwyższego określają przepisy art. 27 i 37 kpk oraz ustawa o Sądzie Najwyższym ( Dz.U. z dnia 23.11.2002r) i ustawa Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych  (Dz.U. z dnia 27.07.2001r), natomiast art. 27 kpk sprowadza to do postępowania kasacyjnego oraz rozpoznawania środków odwoławczych i innych spraw określonych wyłącznie ustawą.

Dodatkowo Zespół informuje, że prawo wystąpienia z wnioskiem do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości – przysługuje wyłącznie właściwemu sądowi (art. 37 kpk).

Strony procesowe nie są uprawnione do wystąpienia z taką inicjatywą.

Mając powyższe na uwadze – wnioski Pana nie mogą być rozpoznawane przez Sąd Najwyższy, a dalsze kierowanie do Sądu Najwyższego pism w sprawach nie należących do jego właściwości jest bezprzedmiotowe.  

     Zwrot załączników – plik.

                                                                                                   Główny Specjalista

                                                                                              Wanda Jóźwiak – Kwaśna.  

                                                                  xxxXxxx  

Z treści dwudziestu sześciu publikacji „Afer prawa” w sprawie Rafała i zamieszczonych w nich rozlicznych bezspornych dowodów,  jasno wynika, że w przeszłości wielokrotnie zwracał się on o pomoc i interwencję do wskazanych przez Sąd Najwyższy „kompetentnych” organów nadzorujących działalność sądów i prokuratur.  

 „Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”. „

 „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?

 „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

 „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”

 „Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów.

 „Wałcz - Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi”.

 „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .  

Jak na ironię „organy” nadzorujące działalność sądów i prokuratur, wytypowane w opublikowanej odpowiedzi Sądu Najwyższego z dnia 3.04.2012r,  za każdym razem stosowały zasady „spychologii instancyjnej”, obnażając jednocześnie swoją  całkowitą impotencję, godzącą w powagę tych instytucji i autorytet Państwa.

Badanie zasadności zarzutów podnoszonych przez pokrzywdzonego w jego rozlicznych środkach skargowych, dotyczących powiązanych ze sobą powrozem korupcyjnym sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów i biegłych sądowych psychiatrów, w finale powierzano przestępcom, których one bezpośrednio dotyczyły.

Krótko mówiąc  trafiały do rozpoznania w źródle przestępstw skąd pokrzywdzony otrzymywał cyniczne gnioty zwane odpowiedziami, nie godne nawet kosza na śmieci czy klozetu.

Wmawiano Rafałowi z uporem maniaka, że jego zarzuty były wnikliwie zbadane i nie dopatrzono się żadnych uchybień ze strony koszalińskiego wymiaru sprawiedliwości, mogących w jakikolwiek sposób go pokrzywdzić.

Szczegółowy opis tego skandalu zawarty jest w poniższej publikacji.  

„Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.  

Biorąc pod uwagę argumentację Sądu Najwyższego, zawartą  w  udzielonej pokrzywdzonemu odpowiedzi z dnia 3.04.2012r, postąpi  on zgodnie z jego zaleceniami. Czyli przekseruje swój „Apel” z załącznikami, który wcześniej złożył w Sądzie Najwyższym i  prześle go według wskazanej właściwości do Ministra Sprawiedliwości  i Prokuratora Generalnego.

Natomiast kopię tych pism złoży do akt sprawy o sygn. akt IIK 174/08 w dniu 18.04.2012r w Sądzie Rejonowym w Wałczu Wydziale karnym, z wnioskiem o odroczenie terminu posiedzenia w sprawie „psychuszki”, do czasu udzielenia odpowiedzi przez  wyżej wskazanych adresatów. Zapewne jest to tylko strata czasu i pieniędzy na przesyłki, ale dzięki temu dowiemy się czy Polska nie stała się Państwem nazistowskim w którym porządek prawny według mafijnych reguł ustalają togowi notoryczni przestępcy a nie Konstytucja RP, kodeksy i ustawy.

CDN.  

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
                                                                                                            

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~tk
18-04-2012 / 17:11
Są też jeszcze , na szczęście prawdziwi sędziowie. Sędzia Beata Modzelewska-Radek z Sądu Rejonowego w Wieliczce (żona Janusza Radka) Wyjątkowe kompetencje, poczucie sprawiedliwości , prawości, równego traktowania człowieka przed sądem. Sędzia z powołania. Mam do czynienia, jako obserwator spraw w tym "sądzie" i czytelnik orzeczeń tego "sądu" pełne prawo wydać taką opinię. Takich sędziów potrzebujemy!!! Pierwszy sędzia (kilka spraw dotyczących tej samej osoby) która swoim orzeczeniem "sprzeniewierzyła" się obowiązującemu w tym sądzie "prawu" i pokazała ze jest Sądem Niezawisłym !!!
~gosc
18-04-2012 / 16:26
Bardzo jestem ciekawy odpowiedzi tych najwyżej kompetentnych. Seremet na pewno nie kiwnie palcem bo on powołany tylko do brania wysokich apanaży , a Gowin może Panu poradzić udać się pod opiekę boską i oczekiwać sprawiedliwości po śmierci. Chciałem jeszcze zauważyć że Prezes SN reprezentujący instytucję zwaną sądem i jako przełożony naczelny sądowych przestępców ma obowiazek żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Takiego Piłata należy pociągnąć do odpowiedzialności karnej za naruszenie art.17 Konwencji Praw Człowieka w zw. z art. 231 kk . zaniechanie działania i przyzwolenie na łamanie praw człowieka. Panie Rafale trzymam z Panem. Nie dawaj się Pan. Kiedyś ta "najwyższa" hołota zapłaci za przyzwolenia na bezprawie.
~Peter
18-04-2012 / 10:16
Koniecznie trzeba zapoznać się z przebogatą spuścizną Józefa Mackiewicza, bo tylko on mówi nam: kim są bolszewicy i jak z nimi rozmawiać...
~Mirnal
18-04-2012 / 10:11
Z tej sprawy - jak też z innych - wynika, że prezydent RP powinien powołać nadzwyczajne ciało do opiniowania szczególnie skandalicznych wyroków, bo odpowiedzi typu "do nas nie należy opiniowanie" itd. itp. jest wyrazem pogardy dla obywatela. Jeśli jakiś kretyn, oszust, lewus w todze popełni błąd albo "błąd", to nikt nic nie może zrobić?!