Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-04-2012

Sąd Najwyższy R.P. w roli „Poncjusza Piłata”.        Rafał Krzyształowski

Zamiast przywrócić ochronę prawną Rafałowi Krzyształowskiemu i zbadać podnoszone publicznie zarzuty wobec „wymiaru sprawiedliwości”,  skazał go na pastwę togowo-policyjno-psychiatrycznej mafii sądowej, koszalińskiej Cosa Nostry a udzieloną odpowiedzią „ostentacyjnie umył ręce”. Dwudziesta siódma odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt II K 174/08,  celebrowanej po stalinowsku ponad pięć lat w okręgu sądowniczym Koszalina.  

Podczas pikiety Sądu Najwyższego w Warszawie, odbywającej się w dniu 28.03.2012r, Rafał Krzyształowski złożył w tej instytucji okolicznościowe pismo. Poniższy „Apel”.                                       

   

Rafał Krzyształowski                                                       Szczecinek 28.03.2012r

78-400 Szczecinek

Ul. Wyszyńskiego 67/8                                  

 Sąd Najwyższy
 
Rzeczypospolitej Polskiej
 
Plac Krasińskich 2/4/6
 
00-951 Warszawa 41    

                                                           Apel

 O powstrzymanie bezprawia sądów i prokuratur okręgu Koszalina, zbadanie podnoszonych publicznie zarzutów i przekazanie dwóch moich spraw karnych o sygn. akt IIK 174/08 i sygn. akt IIK 1014/10 celebrowanych po stalinowsku w Wałczu, do dalszego procedowania w równorzędnym Sądzie Rejonowym w Pile, Poznaniu lub Bydgoszczy.  

                                                    Uzasadnienie

  W skutek wieloletnich zorganizowanych działań przestępczych przedstawicieli koszalińskiego „wymiaru sprawiedliwości”, dwukrotnie pod pozorami prawa, w dwuletnim przedziale czasowym, w niemal identyczny sposób, zostałem pozbawiony całego dorobku życiowego.  A z powodu nie pogodzenia z losem i skarżenia się do najwyższych władz państwowych, na polecenie togowych przestępców zostałem  z rodziną zaszczuty jak dzikie zwierze przez dyspozycyjną policję. Opis czternastoletniego procederu przestępczego wraz ze wskazaniem bezspornych dowodów na jego istnienie zawarty jest w załączonych do „Apelu”  26 publikacjach „Afer prawa” :  

1.        Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

2.       Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”.

3.       Publikacja z dnia 31,01.2009r - „Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4.       Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5.       Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6.       Publikacja z dnia 2.05.2009r – Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

7.       Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8.       Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9.       Publikacja z dnia 20.02.2010r – „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10.    Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11.    Publikacja z dnia 10.10.2010r „ PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

12.    Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” .

13.    Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – „TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14.    Publikacja z dnia 9.12.2010r – „Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

15.    Publikacja z dnia 13.12.201or – „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16.    Publikacja z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17.    Wałcz – łajdactwa procesowe sędziego Krzysztofa Koczenasza i jego wspólnika adwokata Cezarego Skrzypczaka – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO.

18.    Publikacja z dnia 11.01.2011r – „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”.

19.    Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

20.    Publikacja z dnia 15.03.2011r – „WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

21.    Publikacja z dnia 4.05.2011r – „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

22.    Publikacja z dnia 20.10.2011r     Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów.

23.    Publikacja z dnia 24.10.2011r -  List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu - adwokata Mateusza Nowaczyka.

24.    Publikacja z dnia  30-11-2011r „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE.

25.    Publikacja z dnia 01-12-2011r „ Wałcz - Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi.

26.    Publikacja z dnia 2.01.2012r „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .  

Oraz w filmach opublikowanych na You Tobe - płycie DVD  - załącznik nr 27  

1.       „Brawurowa szacherka Sądu Okręgowego w Koszalinie Wydziału Karnego”.

2.       „Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary”.

3.       „ Rozprawa karna – upadek sędziego Krzysztofa Koczenasza i adwokata Cezarego Skrzypczaka”.

4.        „Szajba Józefa Hatały – Komendanta Policji w Szczecinku”.

5.        „ Togowy Olewator z urzędu – rozmowa Rafała Krzyształowskiego z adwokatem Cezarym Skrzypczakiem z Wałcza.  

Apeluję również o zbadanie zasadności mojego wniosku o zwrot poniesionych kosztów w sprawie cywilnej o sygn. akt VII Ca 559/10  - I C 531/09 z dnia 13.01.2012r, skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, Ewy Dikolenko – Vide  załącznik nr 28 z 6 pod załącznikami.  

W tej sprawie również zostałem wysterowany przez togowych przestępców – bezpodstawnie narażony na wydatki procesowe i okradziony z tych należności.  

Informacyjnie podaję, że moja sprawa karna o sygn. akt IIK 174/08 pomimo moich wielokrotnych wniosków o wyłączenie od jej prowadzenia wszystkich sądów okręgu Koszalina, nadal jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Wałczu.

Kolejny termin posiedzenia w sprawie o sygn. akt IIK 174/08, dotyczącego poddania mnie kolejnym nieuzasadnionym sześcio tygodniowym badaniom psychiatrycznym w warunkach oddziału zamkniętego, został wyznaczony na dzień 18.04.2012r. Vide załącznik nr 29.

Natomiast druga sprawa karna sygn. akt IIK 1014/10 z prywatnego aktu oskarżenia mojego byłego adwokata z urzędu, szkodnika - oszusta, Cezarego Skrzypczaka dla upozorowania aktywności sądowej została przekazana do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Drawsku Pomorskim.  

Wskazując na powyższe oczekuję od Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej przywrócenia mi ochrony prawnej o której mowa w Konstytucji R.P. i Konwencji Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Domagam się zbadania podnoszonych publicznie zarzutów, naprawy wyrządzonego mi zła i pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkie osoby odpowiedzialne za stan prawny moich wszystkich spraw sądowych i prokuratorskich nie mający nic wspólnego z obowiązującym prawem i sprawiedliwością, o których mowa w 26 załączonych do apelu publikacjach A.P. i płycie CD.

    Rafał Krzyształowski  

Załączniki:

29 sztuk jak ujęto w treści pisma.  

                                                                   xxxXxxx  

Pięć dni później, Sąd Najwyższy udzielił pokrzywdzonemu szokującą odpowiedź, skazując go tym samym na dalszą pastwę togowo-policyjno-psychiatrycznej mafii. Koszalińskiej Cosa Nostry.  

Odpowiedź Sądu Najwyższego:  

                                                                                                          Warszawa 3.04.2012r

 

SĄD NAJWYŻSZY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZESPÓŁ DO SPRAW KORESPONDENCJI                        

PP V – 052 – 449/2012

  Rafał Krzyształowski                                                                 

   W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 28.03.2012r – Zespół ds. Korespondencji Sądu Najwyższego informuje, że Sąd najwyższy nie ingeruje w trybie pozaprocesowym w postępowanie sądów powszechnych i organów prokuratorskich oraz nie sprawuje nadzoru administracyjnego nad działalnością tych organów.

Merytoryczna ocena orzeczeń sądowych i prokuratorskich może być poddana kontroli wyłącznie instancyjnej przez powołana do tego organy odwoławcze, natomiast nadzór administracyjny nad pracą sądów sprawują prezesi sądów powszechnych – nad czynnościami prokuratury – prokuratura okręgowa i apelacyjna, a nadrzędnie nad w/w organami czynności nadzorcze leżą w gestii Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, którzy wykonują ją osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru wyodrębnioną w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Generalnej.

Zakres uprawnień i czynności Sądu Najwyższego określają przepisy art. 27 i 37 kpk oraz ustawa o Sądzie Najwyższym ( Dz.U. z dnia 23.11.2002r) i ustawa Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych  (Dz.U. z dnia 27.07.2001r), natomiast art. 27 kpk sprowadza to do postępowania kasacyjnego oraz rozpoznawania środków odwoławczych i innych spraw określonych wyłącznie ustawą.

Dodatkowo Zespół informuje, że prawo wystąpienia z wnioskiem do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości – przysługuje wyłącznie właściwemu sądowi (art. 37 kpk).

Strony procesowe nie są uprawnione do wystąpienia z taką inicjatywą.

Mając powyższe na uwadze – wnioski Pana nie mogą być rozpoznawane przez Sąd Najwyższy, a dalsze kierowanie do Sądu Najwyższego pism w sprawach nie należących do jego właściwości jest bezprzedmiotowe.  

     Zwrot załączników – plik.

                                                                                                   Główny Specjalista

                                                                                              Wanda Jóźwiak – Kwaśna.  

                                                                  xxxXxxx  

Z treści dwudziestu sześciu publikacji „Afer prawa” w sprawie Rafała i zamieszczonych w nich rozlicznych bezspornych dowodów,  jasno wynika, że w przeszłości wielokrotnie zwracał się on o pomoc i interwencję do wskazanych przez Sąd Najwyższy „kompetentnych” organów nadzorujących działalność sądów i prokuratur.  

 „Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”. „

 „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?

 „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

 „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”

 „Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów.

 „Wałcz - Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi”.

 „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .  

Jak na ironię „organy” nadzorujące działalność sądów i prokuratur, wytypowane w opublikowanej odpowiedzi Sądu Najwyższego z dnia 3.04.2012r,  za każdym razem stosowały zasady „spychologii instancyjnej”, obnażając jednocześnie swoją  całkowitą impotencję, godzącą w powagę tych instytucji i autorytet Państwa.

Badanie zasadności zarzutów podnoszonych przez pokrzywdzonego w jego rozlicznych środkach skargowych, dotyczących powiązanych ze sobą powrozem korupcyjnym sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów i biegłych sądowych psychiatrów, w finale powierzano przestępcom, których one bezpośrednio dotyczyły.

Krótko mówiąc  trafiały do rozpoznania w źródle przestępstw skąd pokrzywdzony otrzymywał cyniczne gnioty zwane odpowiedziami, nie godne nawet kosza na śmieci czy klozetu.

Wmawiano Rafałowi z uporem maniaka, że jego zarzuty były wnikliwie zbadane i nie dopatrzono się żadnych uchybień ze strony koszalińskiego wymiaru sprawiedliwości, mogących w jakikolwiek sposób go pokrzywdzić.

Szczegółowy opis tego skandalu zawarty jest w poniższej publikacji.  

„Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.  

Biorąc pod uwagę argumentację Sądu Najwyższego, zawartą  w  udzielonej pokrzywdzonemu odpowiedzi z dnia 3.04.2012r, postąpi  on zgodnie z jego zaleceniami. Czyli przekseruje swój „Apel” z załącznikami, który wcześniej złożył w Sądzie Najwyższym i  prześle go według wskazanej właściwości do Ministra Sprawiedliwości  i Prokuratora Generalnego.

Natomiast kopię tych pism złoży do akt sprawy o sygn. akt IIK 174/08 w dniu 18.04.2012r w Sądzie Rejonowym w Wałczu Wydziale karnym, z wnioskiem o odroczenie terminu posiedzenia w sprawie „psychuszki”, do czasu udzielenia odpowiedzi przez  wyżej wskazanych adresatów. Zapewne jest to tylko strata czasu i pieniędzy na przesyłki, ale dzięki temu dowiemy się czy Polska nie stała się Państwem nazistowskim w którym porządek prawny według mafijnych reguł ustalają togowi notoryczni przestępcy a nie Konstytucja RP, kodeksy i ustawy.

CDN.  

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
                                                                                                            

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Bartek
29-04-2012 / 23:15
Do Mieczysława. Bardzo długo rozmyślałem ale nie znalazłem ani jednej różnicy pomiędzy słowami "chmara" a "ścierwo". Ma tu jedynie zastosowanie znak równoważności.
~Aga
27-04-2012 / 09:49
Polska to dziki Kraj. Z prawami dżungli. Tylko jak w nim mają żyć uczciwi ludzie skoro dochodzi do takich wynaturzeń na najwyższych szczeblach władzy sądowej?. Jest to nic innego jak promowanie przestępczej działalności togowych sitw uzbrojonych w immunitety. Horror!!!!!!!.
~Marzena
24-04-2012 / 17:49
Trzymamy za Pana sukces kciuki.
~gosć
22-04-2012 / 21:59
Człowieku czy nie jest to chore, a co to znaczy ten wampir? to może to ty jesteś tym wampirem
~Lacki Luck
22-04-2012 / 19:40
gosc to Wampir Energetyczny.
~Wiarus
22-04-2012 / 14:12
Panie Rafale tak trzymać. Jestem z Panem. Pozdrawiam i życzę wytrwałości.
~gosc
22-04-2012 / 11:59
Człowieku a co kogo obchodzi co ty chcesz robić. Dziwię się że tak sądy paplają się w tym g....e na zachodzie dawno zrobili by z tobą porządek. Nie zaśmiecaj tego portalu.
~Rafał ze Szczecinka
18-04-2012 / 21:58
Informacyjnie: Posiedzenie Sądu Rejonowego w Wałczy Wydziału Karnego (IIK 174/08)w sprawie mojej psychuszki zostało odroczone. Jutro będę w Warszawie i osobiście złożę swój opublikowany "APEL" w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Prokuraturze Generalnej. Zaadresowany imiennie do Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Seremeta i Prokuratora Generalnego Jarosława Gowina.
~odcisk
18-04-2012 / 21:46
Odpowiedż SN w kwestii przekazania sprawy innemu sądowi równorzędnemu jest niepełna. Strona postępowania karnego ma prawo w trybie art. 9 par.2 wystąpić z taką inicjatywą do sądu właściwego. Jednakże sądy taką inicjatywe mają gdzieś, swoje brudy piorą osobiście. Miałem okazję przekonać się o tym na własnej skórze. W odpowiedzi na taki wniosek, żeby nie występować do SN z wnioskiem w trybie art. 37 k.p.k.- wszyscy sędziowie wyłączyli się od udziału w sprawie. W konsekwencji sąd okręgowy przekazał sprawę do innego sądu, ale w tym samym okręgu, czyli zamienił stryjek laseczkę na kijek.
~Mieczysław
18-04-2012 / 17:31
Znajdź dziesięć różnic między pomiędzy słowami "chmara" a "ścierwo".