Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-01-2013

SZCZECINEK I POPIS NIEKOMPETENCJI SR PIOTRA CZERCZAKA.  Rafał Krzyształowski.

W  dniu 19.10.2012 roku podczas toku rozprawy karnej o sygn.  akt II K 619/ 12, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Szczecinku z wyłączoną jawnością, doszło do niebywałego ekscesu.  Przewodniczący rozprawie sędzia Piotr  Czerczak, w obecności sekretarza sądowego, adwokata Marii Kapsa, jej klientki, oraz dwóch niezależnych obserwatorów, zachował się w stosunku do oskarżonego jak pogromca zwierząt. Treser.

Kiedy 66 letni oskarżony Zenon Piguła stanowczo domagał się poszanowania jego praw procesowych, sędzia Piotr Czerczak gniewnie odreagował . Energicznie uniósł się nieco ze swojego tronu. Podniósł rękę do góry a następnie opuszczając ją gwałtownie  w kierunku stojącego w ławie Zenona Piguły, podniesionym głosem wydał mu komendę jak do tresowanego zwierzęcia.
Piguła siad!!!!!!
.
Zszokowany pan Zenon po dłuższej konsternacji mimowolnie wykonał to kuriozalne polecenie. Spotkało się to z natychmiastową reakcją obecnego na sali rozpraw dziennikarza AP. Zszokowany dziennikarz wstał i zwrócił sędziemu uwagę na karygodne potraktowanie Oskarżonego. Pouczając sędziemu, że nie ma do czynienia z psem lecz z żywym człowiekiem, do którego powinien zwracać się z należytym szacunkiem.
Swoją interwencję uzasadnił obowiązkiem obywatelskim reagowania na łamanie prawa przez urzędników państwowych. Zwłaszcza podczas pełnienia obowiązków służbowych. Pan sędzia nie przejął się udzieloną reprymendą.
Nadal zachowywał się butnie sprawiając wrażenie człowieka zaburzonego  psychicznie. W związku z tym, że eksces ten w ogóle nie został odnotowany w protokole rozprawy, dziennikarz  z Oskarżonym kategorycznie zażądali od „sędziego” natychmiastowego dokonania tej czynności procesowej.

Sędzia Czerczak próbował zakpić sobie z obydwóch wnioskodawców, dyktując protokolantowi jedynie lakoniczną wzmiankę o zaistniałej sytuacji. Z całkowitym pominięciem najistotniejszej kwestii. Dotyczącej treserskiej komendy. „Piguła siad!!!!!”. Oczywistym jest, że skoro sędzia, który na rozprawie okazał Oskarżonemu swoją wrogość i pogardę, nie posiadał predyspozycji do obiektywnego wyrokowania w jego sprawie. Jednak pomimo istnienia wskazanej przeszkody nie wyłączył się od jej rozpoznania, wydając wyrok budzący poważne wątpliwości co do jego powagi. Podlegający zaskarżeniu.

Należy przy tym podkreślić, że pan Zenon z racji wieku mógłby być ojcem, a nawet dziadkiem dla sędziego Piotra Czerczaka. Ale ta okoliczność nie powstrzymała sędziego przed zastosowaniem wobec niego zamordyzmu. Naruszającego jego godność osobistą. A do tego uczynił to ostentacyjnie w obecności pozostającej na sali rozpraw publiczności. Aż strach pomyśleć co by się mogło jeszcze wydarzyć gdyby nikogo postronnego nie było wówczas na sali rozpraw?.

       https://www.youtube.com/watch?v=hYkIsd06Sx0  

Sąd Rejonowy w Szczecinku, Prokuratura Rejonowa w Szczecinku oraz sądy i prokuratury z Białogardu, Sławna, Wałcza, jak też ich dwuinstancyjne odpowiedniki z Koszalina, mają w swoim dorobku znacznie poważniejsze osiągnięcia szwindlarsko – kryminalne. Wołające o pomstę do nieba.  

1.        Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski  

2.        Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”.  

3.        Publikacja z dnia 31,01.2009r- „Rafał Krzyształowski „gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.  

4.        Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.  

5.        Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.  

6.        Publikacja z dnia 2.05.2009r – Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...  

7.        Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.  

8.        Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.  

9.        Publikacja z dnia 20.02.2010r – „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.  

10.     Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.  

11.     Publikacja z dnia 10.10.2010r „ PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.  

12.     Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” .  

13.     Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – „TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.  

14.     Publikacja z dnia 9.12.2010r – „Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.  

15.     Publikacja z dnia 13.12.201or – „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.  

16.     Publikacja z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”  

17.     Publikacja z dnia 11.01.2011r – „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”.  

18.     Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

19.     Publikacja z dnia 15.03.2011r – „WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

20.     Publikacja z dnia 4.05.2011r -  „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

21.     Publikacja z dnia 20.10.2011r     Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów”.

22.     Publikacja z dnia 24.10.2011r -  List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu - adwokata Mateusza Nowaczyka.

23.     Publikacja z dnia  30-11-2011r „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE”.

24.     Publikacja z dnia 01-12-2011r - „ Wałcz - Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi”.

25.     Publikacja z dnia 2.01.2012r „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .

26.     Publikacja z dnia 18.04.2012r - „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata”

27.     Publikacja z dnia 2o.06.2012r - „ Skazany ustawami na pastwę togowych przestępców z okręgu Koszalina”.   

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
19-07-2013 / 09:43
KOMITET OBYWATELSKI ds. Praworządności i WALKI z KORUPCJĄ w Koszalinie wychodzi z wnioskiem o ogłoszeniu Ogólnopolskiej P E T Y C J I w sprawie zbierania podpisów na okoliczność POWSZECHNEGO PRZEPROWADZENIA PERSONALNEJ WERYFIKACJI ( do TEJ pory ICH NIKT NIE ZWERYFIKOWAŁ) prokuratorów i sędziów którzy do dnia dzisiejszego NIE zostali poddani takiej OPERACJI - TO ONI do tej pory WERYFIKOWALI Obywateli >> zaprojektowali >> Kształt "WOLNEJ * NIEPODLEGŁEJ * DEMOKRATYCZNEJ " rzekomo POLSKI. STWORZYLI BEZKARNY TOGOSTAN, który w finale ostatecznym przyjął WYMIAR egzotyczno-toksykologicznej TUSKO - KOMOROLANDII opartej na >> BEZPRAWIU + SILE sprowadzonych do poziomu N A Z I Z M U Prokuratorzy i sędziowie w trybie " Gott mit uns" dyktują "architekturę" funkcjonowania społeczności polskiej o PRIORYTECIE KORUPCJI, NEPOTYZMU i INNYCH kryminalnych podłości ... gdzie dla uczciwych i rzetelnych Obywateli NIE MA miejsca bytu . STWORZYLI wielki biznes, prywatny folwark, gdzie rządy i władzę sprawuje zgraja cwaniaków i ślizgaczy ... NIE pospolita kurwa i złodziej ... TO prokuratorzy i sędziowie są Komisarzami w Komitetach WYBORCZYCH . TO ONI "CZUWAJĄ" nad "właściwym" przebiegiem Wyborów ... TO ONI "OPINIUJĄ" o "prawidłowym " ICH przebiegu. TO ONI w ostatnim czasie wzięli się za TEMAT : "Wychowanie Obywatelskie w polskiej RODZINIE !! U nich KANTÓW "nigdy NIE stwierdzono". KTO ich wychowa ?? PRZEBIEG postępowań procesowych , ich falsyfikacja i INNE kryminalne SZWINDLE dokonane w awanturnictwie procesowym pod "przykrywką" IMMUNITETÓW świadczą o NAZISTOWSKIM postępowaniu dziczy magistrów prawa. R O D A C Y !! Żarty się skończyły ! Teraz albo nigdy ! Do dzieła ! Do czynów !! W O D P O W I E D Z I na patriotyczny APEL Jerzego JACHNIKA bojownika o słuszną SPRAWĘ !!!
~marek777
31-03-2013 / 05:13
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~Marek
29-01-2013 / 20:15
Szok. Ciężki przypadek psychiatryczny. Dramat sądownictwa.
~Robert
27-01-2013 / 20:44
Kiedy ich zaczną badać-wielu z nich to naprawdę chorzy psychicznie. Strach się bać co taki zrobi przez np 5 lat gdy niebadany sądzi. Szok.