Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-07-2012

Pseudo-obrońcy interesów dzieci kontra uwięziony Bogdan Goczyński

W ubiegłym tygodniu informowałam, że znowu uwięziono wybitnego dziennikarza obywatelskiego i blogera Bogdana Goczyńskiego. 
W czwartek ambasada Australii powiadomiła jego rodzinę, że otrzymała od niego list o rozpoczęciu głodówki protestacyjnej.


Za co uwięziono Bogdana Goczyńskiego?


Jak informowałam poprzednio, Bogdan Goczyński został zabrany przez Policję ze swojego domu pod Warszawą w dniu 27 czerwca 2012 r. O fakcie zatrzymania Policja powiadomiła brata B. Goczyńskiego. Okazało się, że bloger został osadzony w areszcie na ul. Kocjana w Warszawie w związku z Postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli z dnia 30 maja 2012 r. do sprawy z 2007 roku o sygnaturze III K 1309/07.

Jak wyjaśniło Biuro Prasowe Sądu Okręgowego w Warszawie: „Przesłanką do zastosowania tymczasowego aresztowania było to, iż w ocenie sądu oskarżony ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Bogdan G. jest oskarżony o czyn z art. 209 § 1 kodeksu karnego, a więc uporczywe uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów na rzecz osób najbliższych”.

O kwestii „niepłacenia alimentów” napiszę za chwilę. Najpierw parę informacji w sprawie „ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości”.

Zarzut ten jest bardzo dziwny, gdyż – jak wszyscy pamiętamy – po ubiegłorocznym warunkowym przedterminowym zwolnieniu z więzienia, Bogdan Goczyński jest w stałym kontakcie z kuratorem.

Już ubiegłoroczne ponad 3-miesięczne uwięzienie bazowało na wątpliwych podstawach (Goczyńskiemu odwieszono – za brak kontaktów z kuratorem - kontrowersyjny wyrok, wydany przez Sąd w Tarnowskich Górach, za przemoc, której miał się rzekomo dopuścić wobec teściowej, gdy chciał zobaczyć się ze swoimi kilkuletnimi córeczkami), a teraz znaków zapytania jest jeszcze więcej.

W marcu br. Goczyński sygnalizował publicznie obawę, że szykowana jest kolejna akcja mająca na celu pozbawienie go wolności. Pisał o tym m.in. tutaj: „Po kilku tygodniach (od opuszczenia więzienia – przyp. mój) zgłosił się do mnie kurator. Był to młody chłopak po studiach i jak powiedział, robił to gdyż nie było innej pracy. Ponieważ był niekłopotliwy, dla świętego spokoju zgodziłem się na comiesięczne wizyty. Do tej pory były ich cztery. Ostatnio jednak okazało się, że psychopatyczna sitwa ma wobec mnie dodatkowe zamiary. Chcą widzieć z kim się spotykam, na co wydaję pieniądze ile i skąd je mam. Kazano mi otworzyć rachunek bankowy do wglądu i meldować się kolejnemu dewiantowi. Moja odpowiedź będzie stanowcze nie i odmowa jakichkolwiek kolejnych rozmów. Trzeba w końcu stawić czoło narastającej fali psychopatycznego terroru”.

Zapytałam Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie, na czym konkretnie miało polegać „ukrywanie się Goczyńskiego przed wymiarem sprawiedliwości”, jeżeli systematycznie spotyka się on z kuratorem, i dlaczego wydano nakaz aresztowania go,  skoro Policja mogła go ewentualnie doprowadzić na rozprawę, gdyby się nie zgłaszał.

Udzielona odpowiedź jest ogólna i asekuracyjna: „Sąd (Rejonowy dla Warszawy Woli – dopisek mój) poinformował, iż powody tymczasowego aresztowania wynikają z postanowienia  o zastosowaniu tymczasowego aresztowania z dnia 30 maja 2012 r. oraz dokumentacji związanej z wzywaniem oskarżonego na rozprawy. Oskarżony Bogdan G. był wzywany przez policję, podjęto też próby przymusowego doprowadzenia”.

To wyjaśnienie jest nieprzekonywujące. Skoro Policja potrafiła odnaleźć Goczyńskiego w domu w celu tymczasowego aresztowania, to zupełnie niewiarygodne jest, że nie miała możliwości przymusowo doprowadzić go do Sądu. Goczyński nie ukrywał się, był wielokrotnie obecny w wielu miejscach publicznych, odbywał publiczne prelekcje – ostatnio w Klubie Inteligencji Polskiej w dniu 25 czerwca.

Jeszcze jedna bulwersująca sprawa, to ta, że wbrew stanowisku ETPCz Goczyński jest już prawie 3 tygodnie w więzieniu, a jeszcze do tej pory nie stanął przed Sądem. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, każdy tymczasowo aresztowany z powodu niestawienia się na wezwania do sądu, powinien być niezwłocznie doprowadzony do sądu na mocy wymogu określonego w art. 5 ust. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (por. wyrok czwartej Izby Trybunału z dnia 11 lipca  2006 r., skarga nr 2192/03 w sprawie Harkmann przeciwko Estonii), w celu wyjaśnienia przyczyn niestawiennictwa.

Niestety, Polska nie stosuje się do tego wymogu ETPCz. Goczyński stanie przed Sądem najprawdopodobniej dopiero na rozprawie 25 lipca.

Co ciekawe, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie nie odpowiedział na moje pytanie dotyczące niedoprowadzenia Goczyńskiego bezzwłocznie przed Sąd, czego wymaga Europejska Konwencja.

!

Dziwna sprawa o „uporczywe niepłacenie alimentów”

Jeszcze dziwniejsza jest kwestia postępowania „o uporczywe niepłacenie alimentów”, z powodu którego toczy się sprawa przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli pod sygn. III K 1309/07.

Jak wynika z sygnatury, akt oskarżenia został wniesiony w 2007 r. Zapytałam warszawskiego Rzecznika Prasowego co działo się w tej sprawie przez okres prawie 5 lat.

Odpowiedzi są zdumiewające. Okazuje się, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli miał poważne wątpliwości, związane z oskarżeniem. Biuro Prasowe Sądu Okręgowego podało, że: „w dniu 10 czerwca 2010 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania, które zostało następnie uchylone przez Sąd Okręgowy w Warszawie, potem było wydane postanowienie o zwrocie sprawy do prokuratora w dniu 13 grudnia 2010 r., także uchylone przez Sąd Okręgowy”.

Rodzi się zatem pytanie, komu tak bardzo zależy, aby Bogdan Goczyński odpowiadał karnie za niepłacenie alimentów, mimo wątpliwości związanych z tą sprawą? Kto naciska na Sąd Okręgowy w Warszawie?

Przypomnijmy, że Goczyńskiemu zasądzono obowiązek alimentacyjny w kwocie 7.000 złotych miesięcznie na 2 córki w wieku obecnie około 12 lat, mimo że Bogdan Goczyński po powrocie z zagranicy pozostaje bez pracy i jest poważnie chory, a kwota alimentów jest ustalona wbrew prawu, w tym wbrew logice, uzasadnionym potrzebom dzieci i realiom gospodarczym w Polsce.

Bogdan Goczyński, inżynier, który wrócił do Polski po około 20 latach pobytu w Australii,  od wielu lat informował o nadużyciach sądowych, które miały miejsce w stosunku do niego w związku z rozpadem jego małżeństwa i próbą całkowitego przejęcia jego majątku przez byłą żonę, mediatorkę sądową sądów na terenie Śląska.

Pisał o tym m.in. tutaj i tutaj. Wskazywał na fakt, iż: alimenty ustalono z uzasadnieniem wziętym z powietrza („chodzi o szybkie zadłużenie ofiary w celu przejęcia jej majątku”), zaocznie, bez wiedzy ofiary „rozboju” i jednocześnie z natychmiastową wykonalnością, a nadto z nieprawidłowościami, uniemożliwiającymi zaskarżenie postanowienia Sądu. Zwracał uwagę, iż: „tytuł wykonawczy do owego lewego postanowienia wydany został prawie rok przed samym postanowieniem, a w aktach sprawy nie ma śladu rozprawy na której rzekomo postanowienie zostało wydane. Nie ma też protokołu rozprawy”. 26 października 2010 roku informował: „Wskutek mojej presji i skarg do ministra (wówczas jeszcze Ziobry), zażalenie moje przyjęto dopiero w maju 2006. Aby to umożliwić, zmieniono wstecznie charakter „posiedzenia sądu” kiedy zrobiono przekręt  z „rozprawy” na „niejawne”. W październiku 2006 Sąd Apelacyjny uchylił owo postanowienie o alimentach i zwrócił do ponownego rozpatrzenia. Do chwili obecnej nie zostało wydane żadne prawomocne postanowienie w tym względzie”.

Nieprawidłowości występowały też w postępowaniu egzekucyjnym. Goczyński pisał o tym w ten sposób: „Komornik Bożenna Gralińska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia takimi drobiazgami się nie przejmuje. Nie ważne, że postanowienie sądu, którym się podparła, było nieaktualne, że nawet tytuł wykonawczy do owego postanowienia wygląda podejrzanie, czy to, że ja sam owego tytułu wykonawczego nigdy nie otrzymałem, a powinienem. Ona to wszystko wie, gdyż wszystkie te informacje składałem do akt sprawy egzekucyjnej. Co więcej sprawa była nadzorowana przez sędziów Sądu Rejonowego (np. Dorota Walczyk) z zażaleniami do sądu Okręgowego. Wszystko bez skutku. Ani razu nie odniesiono się do moich zarzutów merytorycznych czy formalnych”.

Czy jakikolwiek Sąd wyjaśni w końcu wątpliwości istniejące w sprawie obowiązku alimentacyjnego? Czy też chodzi o to, aby Sąd Karny skazał Goczyńskiego za rzekomo niepłacone "alimenty" i aby można było już nie wyjaśniać nieprawidłowości powstałych w postępowaniu cywilnym.

Wszystko - na razie - wskazuje na to, iż wymiar sprawiedliwości zamierza realizować tą drugą strategię.

Uwięzienie Goczyńskiego pozwala też działać metodą faktów dokonanych. Proszę przeczytać poniższy tekst z marca br. ("Nowy Ekran wstrzymuje rabunek").

Goczyński pisał: „pod koniec lutego w sądzie Warszawa-Śródmieście miała się odbyć licytacja /mojego/ mieszkania, przedmiotu oszustwa. Jak się okazało „niezawisły”, „wysoki” sąd nie zadał sobie trudu żeby przeczytać akta sprawy i zrozumieć tło całej historii. A dowiedziałby się, że postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie będące podstawą licytacji, było wydane na rozprawie, której nigdy nie było, że w aktach sądowych istnieją dwie wersje tego postanowienia, w tym jedna bez żadnych zobowiązań finansowych, że klauzula natychmiastowej wykonalności, która sama w sobie jest przekrętem, była nadana jeszcze przed postanowieniem. Po prostu, jak w każdym oszustwie jest, prawie nie sposób nie popełnić błędów. Nie dość że w kwestiach „formalnych” oszustwo było niedoskonałe, to na wszelki wypadek jeszcze licytacja była ustawiona. ……. Przed licytacją rozdałem ulotki z informacją o stanie faktycznym, żeby uczestnicy imprezy nie mieli wymówki, że nie wiedzieli, że kupują od złodzieja. Efekt był taki, że sędzia prowadząca sprawę zarządziła 10 minut przerwy w celu uzasadnienia odmowy pozwolenia filmowania licytacji. Przerwa przeciągnęła się do półtorej godziny, po czym złodziejski proceder odroczono w celu wyjaśnienia „wątpliwości natury formalnej”. Komornik Moryc zaś, tak wcześniej pewny siebie, odszedł tym razem bez łupu”.

Czy państwo występuje w interesie dzieci czy im szkodzi?

W tym wszystkim ma chodzić o rzekome dobro dzieci, na rzecz których zasądzono alimenty.

Goczyński po przyjściu na świat córek wyjeżdżał do pracy na Bliski Wschód. Z uzyskanych wynagrodzeń zakupił obu córkom mieszkania.

Zasądzenie mu wysokich alimentów, których nie jest w stanie płacić z powodu braku pracy w Polsce, uwikłania we wszczynane przez eks-żonę procesy sądowe i  ciężkiej choroby, ma służyć do spieniężenia tych mieszkań. Korzyści odniesie wyłącznie była małżonka, dysponentka tych środków finansowych - nie pozostających w żadnej relacji do bieżących, uzasadnionych potrzeb dzieci - oraz liczni prawnicy (adwokaci, komornicy, rzeczoznawcy, etc), a także nabywcy mieszkań, kupujący je „korzystnie” na licytacji.

Co to ma wspólnego z dobrem dzieci? Przecież ten proces karny o rzekome uporczywe nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego, to czysta paranoja. 

Czy córki Goczyńskiego odzyskają kiedykolwiek prawo do bycia wychowywanymi przez ojca?

W niniejszej sprawie jest jeszcze jeden tragiczny aspekt. Była żona Bogdana Goczyńskiego od wielu lat uniemożliwia mu kontakt z córkami przy całkowitej bierności, a może nawet akceptacji wymiaru sprawiedliwości. Goczyński pisał o tym, z ogromnym żalem, wielokrotnie. Oto przykłady publikacji na ten temat:

Goczyński wciąż nie może zobaczyć swoich córek

Goczyński - ojciec bez szans w polskich sądach

Świadoma polityka rozbijania rodzin

Z artykułów tych wyłania się prawdziwa twarz polskiego sądownictwa. Po rozpadzie małżeństwa, nierzetelne eks-żony, mogą z pełnym poczuciem bezkarności uchylać się od podporządkowania orzeczeniom sądowym, ustalającym kontakty ojca z dzieckiem. Mogą bez żadnych konsekwencji krzywdzić i dzieci i ich ojca.

Często też, gdy ojciec z losowych powodów nie pracuje, a mógłby  świadczyć na rzecz rodziny poprzez osobiste starania o wychowanie dzieci (art. 27 kro), jest mu to uniemożliwiane.

Ma wyłącznie płacić, a jeśli nie jest w stanie, to „do więzienia”.

Najbliższe rozprawy

Najbliższa rozprawa Bogdana Goczyńskiego w Sądzie Rejonowym Warszawa Wola na ul. Kocjana w dniu 25 lipca o godz. 10 sala 169.

Bogdan Goczyński złożył też osobiście zażalenie na areszt. Będzie je rozpatrywał Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IX Karny-Odwoławczy na ul. Chopina 1. Sygnatura sprawy IX Kz 1477/12. Termin posiedzenia nie został jeszcze ustalony.

Zapraszamy! Bądźcie w Sądach koniecznie! Mam przy tym nadzieję, że Sąd Rejonowy Warszawa Wola uchyli areszt Goczyńskiego jak najrychlej z własnej inicjatywy. Goczyński jest poważnie chory, a głodówka protestacyjna jest groźna dla jego życia.

Blog Bogdana Goczyńskiego.

Blog Goczyńskiego na "Nowym Ekranie".

Goczyński jest izolowany od rodziny.

Krewni Goczyńskiego nie otrzymują zgody na widzenia pod pretekstem, że będą powołani jako świadkowie. Gdy zapytałam Biuro Prasowe Sadu Okręgowego, czy osoby te nie powinny być przesłuchane w postępowaniu przygotowawczym, a uniemożliwianie widzeń nie jest swoistą formą szykany wobec oskarżonego, skoro na ogół nie izoluje się oskarżonych przebywających na wolności od świadków, otrzymałam następującą odpowiedź: 

„Nieudzielenie widzeń nie jest szykaną, a dążeniem do prawidłowego rozpoznania sprawy, Sąd nie miał wpływu na to, jakie czynności dowodowe podjął prokurator w postępowaniu przygotowawczym i nie może udzielić odpowiedzi odnośnie konieczności przesłuchania danych świadków w postępowaniu przygotowawczym”.

A zatem Goczyńskiego traktuje się nie jako ojca oskarżonego o niewywiązywanie się z alimentów, w sytuacji gdy ich wysokość jest absurdalna, co uniemożliwia ich opłacanie, a okoliczności ich zasądzenia wzbudzają poważne wątpliwości (także w ocenie Sądu Karnego w 2010 roku), ale co najmniej jak gangstera, który może mataczyć w sprawie o randze podobnej do jakiegoś rozboju czy napadu z bronią w ręku. 

Izolowanie Goczyńskiego wydaje się być kompletnie nieusprawiedliwione, skoro w tym postępowaniu najważniejsze są dokumenty sądowe. Chyba, że chodzi o to, aby Goczyński nie miał do nich dostępu i nie mógł się wyczerpująco bronić przed fałszywymi zarzutami.

 REBELIANTKA

  • Apel - Nie przechodź obojętnie wobec bezprawia,

    Przyzwolenie na bezprawne działania w stosunku jednego obywatela, czy do setek, czy tysięcy obywateli jest jednoznacznym przyzwoleniem na bezprawie powszechne. Nie ma żadnego racjonalnego powodu do przekonania, iż są jakieś akty bezprawia “wyjatkowego” - ze względu na pozycje ofiary, jej “ważność”, stanowisko, status majątkowy czy pozycję wobec lub krytykowanie władzy etc.
    Społeczeństwo en masse, wszelkiej proweniencji elity, a także nasi przedstawiciele w Sejmie czy Senacie swoją biernością przyzwalali na postępujące i umacniające się bezprawie przez 22 lata “wolnej Polski”, nie biorąc pod uwagę prostej zależności, jak się da palec następna będzie cala ręka. Nieprawość niepowstrzymana przy pierwszych przejawach, staje się jeszcze bardziej bezczelna i bezwstydna. I rośnie jak rak i przychodzi czas, iż już jest za późno.
    Pan Goczynski jest ofiara bezprawnych działań prokuratur i sądów. Jedynym jego przestępstwem było to ze chciał uczestniczyć w wychowaniu swoich dzieci, chciał mieć z nimi kontakt, chciał widzieć jak dojrzewają, cza się, jak się zmieniają, co je cieszy i co zasmuca. To prawo zostało mu odebrane. A jak zaczął o nie wałczyć wylądował w koncu w wiezieniu., po raz drugi Niestety mimo wielu akcji obywatelskich, m.in. interwencji blogerów i portali internetowych ( w tym „Afery Prawa” “Nowy Ekran”i inne), instytucje państwowe milczą. Do sprawy nie odniósł się Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich, nieznane jest stanowisko Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi, który sprawuje nadzór penitencjarny nad uwięzieniem.

    Nagranie z posiedzenia w sprawie Bogdana 


!

Blogier Goczyński Bogdan znowu zatrzymany - Rebeliantka
Misja – zniszczyć rodzinę. Wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Goczyński
Kto nas wykańcza? - patologie w polskim sądownictwie Bogdan Goczyński
Jak kradnie się polską własność! Bogdan Goczyński
Stwórzmy własne sądy! Bogdan Goczyński
Trybunał Konstytucyjny – szacowne grono oszustów Bogdan Goczyński 
Goczyński na „wolności”. Dziennikarz AP ujawnia nowe fakty odnośnie funkcjonowania aparatu zamordyzmu.  
udręki Bogdana Goczyńskiego, blogiera i dziennikarza AP
Napisałam do aresztu w Tarnowskich Górach ws Goczyńskiego. Was też proszę, interweniujcie.
17.10.2011r - Kolejny protest pod więzieniem w Tarnowskich Górach w sprawie aresztowanego Bogdana Goczyńskiego.
Bogdan Goczyński skazany na śmierć... w Polsce
Goczyński więźniem politycznym. Manifestacja w czwartek Warszawie
Wniosek Goczyńskiego o przerwę w błędnie zasądzonej karze. Wspomóżmy!
BOGDAN GOCZYŃSKI - i rozmowy z nim w więzieniu...
Zamknięto znanego dziennikarza AP i blogera Bogdana Goczyńskiego
Zbrodniczy system sądowy. TVG-9 - wywiad Klaudiusza Wesołka z Bogdanem Goczyńskim
Rzeczpospolita przestępcza. Bogdan Goczyński
Walka o prawa ojców. Skarga w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Goczyński
Fabrykowanie oskarżeń przez sądy i prokuraturę to norma. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski nie zaprzecza. Bogdan Goczyński
Polacy w Sejmie? Chyba nie. Bogdan Goczyński
Jak się załatwia ustawy. Ryszard Kalisz i jego folwark.  Bogdan Goczyński
Kto kręci szwindlami? Krajowa Rada Sądownictwa i Ministerstwo Sprawiedliwości? Bogdan Goczyński
Społeczni sędziowie w polskich sądach? Skarga w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Goczyński.  
Skoordynowany atak na rodzinę. Kolejne dowody. Bogdan Goczyński. 
SS (Służby Sądowe) czuwają  – z doświadczeń Goczyńskiego.
Szwindlerom nie płacę. Pismo Bogdana Goczyńskiego do Teresy Żyłka
Dlaczego w Polsce potrzebna jest ława przysięgłych? Bogdan Goczyński.
Pluć sędziom w oczy to...  Bogdan Goczyński
Goczyński. Jak szajka wymiaru sprawiedliwości dokonuje rozbojów. 
Psychopaci i kryminaliści u władzy. Jak sądy niszczą polskie rodziny. Bogdan Goczyński
Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości - Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.  
Bogdan Goczyński – „Profesjonalizm” polskich sędziów... 
Czarna lista biegłych w sprawie Bogdana Goczyńskiego 
Szczecin - wywiad z Julią Jarosz i Grażyną Babak - protestujących przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Rozmawiał Bogdan Goczyński. Apel do społeczeństwa i prawników.
Czy fałszywe zeznania są karalne? Sędziowie Kącka, Gromek i Tyliński. Nachalne ustawianie spraw. Z doświadczeń Goczyńskiego.
Kto rządzi Polską. Czy Ryszard Kalisz przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw człowieka jest jedynie specem od propagandy? Z doświadczeń Goczyńskiego.
Wykrywacz kłamstw potwierdza zorganizowane ustawianie spraw. Kompromitacja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z doświadczeń Goczyńskiego.
„Prorodzinna” polityka władz RP, czyli jak rozbija się rodziny. Przestępcza organizacja degeneratów? - z cyklu: Doświadczenia Goczyńskiego.
Dobro dzieci w polskim sądzie - czy dobro szajki? Przykłady oszustw Sądu Okręgowego w Warszawie. Cykl artykułów o przekrętach sądów w sprawie Goczyńskiego
Goczyński - Tolerowanie fałszywych zeznań świadków, lewe opinie biegłych i ustawianie spraw to norma w polskich sądach. Pismo do ministra sprawiedliwości.
Goczyński - Instytucje państwa „prawa” czy rzecznicy mafii?
Goczyński Bogdan - ciągle nie ma kontaktu ze swoimi dziećmi. Czy sądy ukrywają dzieci przed ojcem? Apel do Ministra Ziobry.
Goczyński - Magia Raczkowskiego? - czyli cudowne odmiany sędziów podczas obecności dziennikarza na posiedzeniu sądowym.
Goczyński - Zawiadomienie o przestępstwie. Dowody zorganizowanej korupcji wymiaru „sprawiedliwości”.
Goczyński - Świadoma polityka rozbijania rodzin. Korespondencja z sądem w sprawie spotkania z dziećmi.
Goczyński - sędziowie łamią prawo i zasadę bezstronności.
Goczyński - Długie ręce nietykalnych. Temat tabu IV RP.
Goczyński - Sąd Rejonowy w Pruszkowie – ulubione miejsce mafiosów, przekrętów sędziowskich, porwań obywateli?
Wywiad z dyrektorem Zespołu Badań i Analiz Biura Rzecznika Praw Dziecka P. Mirosławem Kaczmarkiem rozmawia Bogdan Goczyński.
Goczyński - Powrót państwa policyjnego
Goczyński - walka Dawida z Goliatem - mafią wymiaru
Goczyński, wciąż nie może zobaczyć swoich córek. Czy sądy działają na zlecenie sekty i jej guru lubującego się dzieciach? Zawiadomienie o przestępstwie - Prokuratura Apelacyjna w Warszawie.
Goczyński - wolny i zdrowy - nasze kolejne zwycięstwo :-)))
Goczyński - Praworządność w rozumieniu ministra Ziobry- redakcji odpowiada Marek Łukaszewicz Dyrektor Biura Ministra Sprawiedliwości - komentarz autora do otrzymanego pisma.
Goczyński - fałszywie oskarżony i nękany przez wymiar (nie)sprawiedliwości – pismo interwencyjne do Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
Goczyński - ojciec zabiegający o prawo do dzieci – pismo interwencyjne do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Goczyński - Tragiczny Stan Polskiego Sądownictwa Rodzinnego Wywiad dla AFERY PRAWA - z Jackiem Sztajerem, prezesem Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – SSOPO. Rozmawia Bogdan Goczyński.
Goczyński - O CO CHODZI MINISTROWI ZIOBRO? Ojciec bez prawa do własnych dzieci, czyli korupcja w polskim wymiarze (nie)sprawiedliwości.
Goczyński - ojciec który walczy o kontakt ze swoimi dziećmi zostaje skazany na badania psychiatryczne!?! - to już jest nie tylko nieetyka sędziów...
Goczyński - ojciec bez szans w polskich sądach - haracz dla wymiaru (nie)sprawiedliwości - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.
Goczyński - sędziowie idioci wysyłają zdrowych ludzi do psychiatryka
Goczyński - ofiary polskiego sądownictwa i fikcyjny Trybunał Konstytucyjny.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
28-10-2012 / 02:43
Replika do wystąpienia Małgorzaty W O Ź N I A K – z Mnisterstwa Spraw Wewnętrznych. Czas nazywać po IMIENIU. POLICYJNE Wejście po godz. 21 do mieszkania matki dwójki dzieci TO najzwyklejsze hitlerowsko-stalinowskie metody – NAZIZM w opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej podobno Wolnego, Niepodległego i Demokratycznego kraju. OTTO von Bismarck o POLAKACH wydał historyczna opinię : „Polakom dać Wolność, Niepodległość i Demokrację to jak pijanej małpie dać lusterko i brzytwę.” Kim jest rzecznik MSW, który głosił do kamer ideologię godną zezwierzęcenia ? TO Nadęty jak HIMALAJE osobnik płci żeńskiej. Egzemplarz osobniczy z nadmiaru władzy nawiedzony w trybie „Gott mit uns” ale posiada wypłukaną mózgownicę i świadomość. Pozbawiony zasad etyczno-moralnych, logiki rozumowania, wartości humanizmu ludzi cywilizowanych i kultury. Przedmiot, bo nawet NIE manekin. A policjanci … ? na kilogramy ich przyjmują … różnej maści durni … Dostają trybuty władzy na kredyt … NIC NIE wypracowują, by posiadać autorytet … To TAK jak wejść na drabinę od razu na szczyt z pominięciem kilku szczebli … Oj, jak się spada na ryja z tej drabiny … gdy zabraknie pod nogami TYCH kilku szczebli. OFIARA bandytów w policyjnych mundurach …
~jakel
28-10-2012 / 02:01
Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁOTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła z pisemnym zapewnieniem, że sprawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. SUPER HIT. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … JEST Pomnik DONALDA - BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska …
~gość
19-07-2012 / 16:09
Rozprawa tajna nagrana Bogdana Goczyńskiego youtu.be/8FokjyPb2-s Ciekawe co ta zydówa z prawej strony nadaje.
~REBELIANTKA
17-07-2012 / 14:15
Sąd rozstrzygnie, czy Goczyński będzie odpowiadał z wolnej stopy. Niech przyjdą wszyscy, którzy mogą. 18 lipca 2012 r., godz. 10.15. Miejsce: Sąd Okręgowy w Warszawie, IX Wydział Karny-Odwoławczy, ul. Chopina 1, sala 411. Sygnatura: IX Kz 1477/12. Warszawiacy, organizujcie publiczność na jutrzejsze posiedzenie. To bardzo ważne, aby było mnóstwo ludzi!!!
~Obserwator
16-07-2012 / 22:47
Zapamiętaj te twarze! Skorumpowanych i dyspozycyjnych biegłych sądowych. Skazały niewinnego człowieka za jego poglądy! Krystyna Pilich: www.fototube.pl/zdjecie/1076751-krystyna-pilich-psycholog-kliniczny- www.fototube.pl/zdjecie/1076758-krystyna-pilich-psycholog-kliniczny3 Opinia "sądowo-psychiatryczna" Krystyny Pilich: www.fototube.pl/zdjecie/1076750-krystyna-pilich-psycholog-klinicznyj Najnowsze!!! Bożena Jarnuszkiewicz: www.fototube.pl/zdjecie/1197647-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor www.fototube.pl/zdjecie/1197642-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor www.fototube.pl/zdjecie/1197648-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor Bożena Kajka-Sikora: www.fototube.pl/zdjecie/1197650-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor www.fototube.pl/zdjecie/1197645-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor Zobacz film skompromitowanych sługusów żydostwa: www.youtube.com/watch?v=gk7biwgq94k www.youtube.com/watch?v=tqJ_P6YiYYw Dyspozycyjni prokuratorzy: Marcin Saduś Daria Czerkawska-Staniec Już wkrótce ich zdjęcia. Prokuratorzy, posiadjąc ponad 10 dowodów przestępstw policjantów, skazali niewinnego człowieka rączkami pow. wym. ""biegłych" "sądowych". Woleli skazać ofiarę, niż oprawców ofiary z policji. Tak wygląda żydowski wymiar sprawiedliwości w Polsce. Pełna lista skorumpowanych i dyspozycyjnych prokuratorów, oraz przełożonych prokuratorów, policjantów, biegłych sądowych już wkrótce w "Encyklopedia Wiedzy o Polsce - Polonica 08.08.2012".
~Demaskator
16-07-2012 / 19:45
Trzeba sprawy wziąć w swoje ręce. Tak dłużej być nie może. aferyprawa.eu/Interwencje/Skazany-ustawami-na-pastwe-togowych-przest