Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-12-2010

Prokurator Generalny Andrzej Seremet - powiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości w Ostródzie, Olsztynie, Elblągu.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2010 r.

Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny

Prokuratura Generalna

ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
 

Powiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości
w Ostródzie, Olsztynie, Elblągu

 

Po otrzymaniu informacji od rodziców Rafała Lewickiego z Ostródy, jako przedstawiciel Fundacji Towarzystwo Obrońców Praw Człowieka Dariusz Wernicki udał się do Ostródy w dniu 20 grudnia 2010 r. w celu rozpoznania sprawy, gdzie stwierdził jawne naruszenie prawa w sprawie pana Rafała Lewickiego:

1.      Sąd Rejonowy w Ostródzie – Wydział Karny z naruszeniem prawa, nie zamieścił na wokandzie informacji, że sprawa jest utajniona. Na pytanie Dariusza Wernickiego skierowane do sędziego prowadzącego sprawę na podstawie, jakiego art. sprawa została utajniona sędzia nie udzielił informacji – dotyczy sprawy Sygnatura akt sprawy:  2K556/10

2.      Sąd odmówił nagrania rozprawy przez Dariusza Wernickiego, po okazaniu legitymacji dziennikarskiej nie podając przepisu prawnego.

3.      Rafał Lewicki z naruszeniem prawa otrzymał adwokata z urzędu, który nie posiadał pełnomocnictwa oskarżonego, co również jest naruszeniem przepisów prawa,

4.      Wyznaczony z urzędu pełnomocnik nie posiadał uprawnień do prowadzenia sprawy (aplikant) na wszelkie pytania Dariusza Wernickiego oraz ojca Rafała Lewickiego – Mirosława Lewickiego odpowiadał, że jest to objęte tajemnicą przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Wyjaśniam, że strona w sprawie oskarżony w sprawie nie występował o utajnienie ani nikt
z jego pełnomocnictwa.

5.      Mirosław Lewicki ojciec Rafała złożył w Sądzie Rejonowym w Ostródzie w dniu 20.12.2010 r. przed rozprawą wnioski o powołanie lekarza sądowego o specjalizacji kardiolog – neurolog z zaznaczoną informacją, że Rafał Lewicki jest osobą chorą po 2 zawałach serca i niedokrwieniem mięśnia sercowego oraz drugi wniosek o odwołanie składu sędziowskiego. Do wniosku dołączono zaświadczenie od lekarza psychiatry, że Rafał Lewicki jest osobą poczytalną. W tym samym dniu Sąd nie zwracając uwagi na złożone wnioski z naruszeniem prawa odrzucił wszystkie wnioski w sprawie,

6.      Rafał Lewicki w dniu 20 grudnia 2010 r. z powodu złego stanu zdrowia udał się do lekarza specjalisty, gdzie został zatrzymany przed budynkiem przychodni zdrowia w Ostródzie przez miejscową policję pod pretekstem zaśnieżenia auta i sprawdzenia dokumentów, pomimo, że dokumenty posiadał przy sobie. Rafał Lewicki poinformował funkcjonariuszy policji, że konieczna jest pomoc medyczna i zażycie leków. Funkcjonariusze zignorowali tą informację.

7.      Dariusz Wernicki przeprowadził rozmowę, z ww., którzy podali rozbieżne informację. Jedni twierdzili, że został zatrzymany tylko do normalnej kontroli a inni stwierdzili, że musi być doprowadzony do aresztu w Iławie na oddział psychiatryczny w celu wykonania badań. Stwierdzili, ze jest wydany nakaz doprowadzenia RF przez Prokuraturę Olsztyn Południe.
W czasie zatrzymania Rafała Lewickiego nie okazano nakazu zatrzymania, co jest naruszeniem przepisów prawa.

Dariusz Wernicki przeprowadził rozmowę z prokuratorem rejonowym Olsztyn Południe panem Arkadiuszem Szwedowskim, który zaprzeczył, że został wystawiony nakaz zatrzymania Rafała Lewickiego. Prokurator wręcz powiedział, że nie jest to konieczne. Okazało, że prokurator A. Szwedowski podał nieprawdę lub nie został poinformowany o fakcie, że w dniu 24 grudnia 2010 r. grupa policjantów z Komendy Rejonowej w Ostródzie przybyła do miejsca zamieszkania Rafała Lewickiego w celu zatrzymania i doprowadzenia na przymusowe badania psychiatryczne do aresztu w Iławie, o czym powiadomiła matka Rafała Lewickiego Dariusza Wernickiego, który rozmawiał również z funkcjonariuszem policji, który potwierdził, że jest wydany nakaz zatrzymania Rafała Lewickiego.

Na Komendzie Rejonowej w Ostródzie Dariusz Wernicki oraz matka Rafała Lewickiego – Halina Lewicka poinformowała okazując kserokopie dokumentów, ze Rafał Lewicki jest osobą chorą z niedokrwieniem mięśnia sercowego i po 2 zawałach serca. Funkcjonariusze ww. informację zignorowali. O ww. wydarzeniach został poinformowany Senator Piotr Kaleta, który interweniował u zastępcy komendanta powiatowego w Ostródzie. Konieczne było wezwanie karetki pogotowia na komisariat policji powiatowej w Ostródzie, aby udzieliła pomocy medycznej Rafałowi Lewickiemu. Po kilku minutach Rafał Lewicki karetką został przewieziony do szpitala w Ostródzie, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Oskarżam pracowników wymiaru sprawiedliwości o celowe niszczenie zdrowia i prześladowanie Rafała Lewickiego, bezprawne pozbawienie wolności z naruszeniem prawa, podawanie nieprawdziwych informacji, mataczenie prawne. Zarzucam naruszenie prawa specjalistom sądowym Sądu Rejonowego w Olsztynie i Elblągu z RODK, którzy bez wykonania specjalistycznych badań wydali dokument stwierdzający nieprawdę, że Rafał Lewicki jest chory psychicznie. Pomimo informacji od psychologa z Olsztyna pani Aliny Nakoniecznej oraz doniesieniu Rafała Lewickiego do Prokuratury Rejonowej w Olsztynie, że Igor Lewicki (młodszy syn Rafała Lewickiego) jest molestowany seksualnie Prokuratura Rejonowa umorzyła dochodzenie, co jest naruszeniem prawa.

W związku z naruszeniem prawa i Konstytucji RP wnioskuje o objęcie nadzoru Prokuratora Generalnego oraz przesunięcie sprawy Rafała Lewickiego do innego okręgu. W związku z powiązaniami zawodowymi i prywatnymi w pracownikami wymiaru sprawiedliwości w Ostródzie i okręgu Elbląsko - Olsztyńskim byłej żony Rafała Lewickiego domagam się pilne przesunięcia sprawy do innego okręgu, gdyż w grę wchodzi życie i zdrowie poszkodowanego Rafała Lewickiego.  

Prezes Fundacji

Dariusz Wernicki

Rafał Lewicki - ojciec dwóch synów, znów w areszcie. Żądamy jego natychmiastowego uwolnienia.

Historia Rafała Lewickiego.

Rzeczywiste oblicze polityki prorodzinnej.

Protest ojców w Szczecinku

 

Sąd porwał syna

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Nicolo
01-01-2011 / 11:39
Gosciu art. § 2 art. 72 kro gdyby został usunienty to byłoby całkiem nie złe rozwiazanie. Co do uchwał to sa jeszcze inne okregi i z miła checią o nich poczytamy.
~tk
30-12-2010 / 18:13
Lex Nostrum rowniez zwrócilo sie o interwencje do tego Generalnego Prokuratora. Ciekawe co uzyskali. Panie Macieju prosze poinformowac czytelnikow AP
~mat
30-12-2010 / 13:01
bardzo jestem ciekawy odpowiedzi A.Seremeta. Panie Wernicki pisanie do tego goscia to jak "pisz do mnie na Berdyczow".
~Andrzej
28-12-2010 / 13:24
Oskarżam pracowników wymiaru sprawiedliwości o celowe niszczenie zdrowia i prześladowanie Rafała Lewickiego, bezprawne pozbawienie wolności z naruszeniem prawa, podawanie nieprawdziwych informacji, mataczenie prawne. Zarzucam naruszenie prawa specjalistom sądowym Sądu Rejonowego w Olsztynie i Elblągu z RODK, którzy bez wykonania specjalistycznych badań wydali dokument stwierdzający nieprawdę, że Rafał Lewicki jest chory psychicznie. Pomimo informacji od psychologa z Olsztyna pani Aliny Nakoniecznej oraz doniesieniu Rafała Lewickiego do Prokuratury Rejonowej w Olsztynie, że Igor Lewicki (młodszy syn Rafała Lewickiego) jest molestowany seksualnie Prokuratura Rejonowa umorzyła dochodzenie, co jest naruszeniem prawa.
~odcisk
28-12-2010 / 13:13
Do Gościa. Jak grzyby po deszczu rosną nam stowarzyszenia sędziów. Natomiast członkami stowarzyszeń przeważnie są sędziowie szubrawcy, którzy w przeszłości sprzeniewierzyli się Konstytucyjnemu obowiązkowi niezawisłości sędziowskiej i chcac się oczyścić zapisują się do stowarzyszeń. Kto i jaka ustawa zakazuje uczciwym sędziom orzekać zgodnie z obowiązzującym prawem, a wyroki wydawać zgodnie ze swoim sumieniem?
~gość
27-12-2010 / 23:23
UCHWAŁA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW SĄDÓW RODZINNYCH W POLSCE ZAKOPANE, DNIA 1 października 2009 r. Sędziowie zgromadzeni na XI Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, w dniach od 28 września do 1 października 2009 r. w Zakopanem, przyjęli jednogłośnie uchwałę następującej treści: 1.Sędziowie rodzinni zgromadzeni na XI Kongresie sprzeciwiają się włączeniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do kodeksu cywilnego w jakiejkolwiek formie, jak równie¿ likwidacji wydziałów rodzinnych w sądach. 2.Ponawiają postulat zmiany ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych w kierunku utworzenia wieloinstancyjnego sądownictwa rodzinnego w zakresie posiadanych przez Ministra Sprawiedliwości kompetencji; 3.Postulują podjęcie prac legislacyjnych w zakresie uregulowania statusu prawnego kuratora rodzinnego jako organu wykonawczego w sprawach rodzinnych i nieletnich; 4.Sędziowie apelują o przywrócenie przepisów o awansie poziomym; 5.Domagają się przyśpieszenia prac legislacyjnych nad projektem prawa nieletnich, opracowanym przez zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Gaberle; 6.Postulują zmiany w kro poprzez uchylenie § 2 art. 72 kro 7.Postulują zmiany w kpc w zakresie właściwości sądów poprzez wskazanie szczególnej właściwości dla określonej liczby sądów do rozpoznania spraw rozpatrywanych w trybie konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę 8.Postulują nawiązanie ściślejszej współpracy organów pomocy społecznej z sądami w zakresie udzielanej z urzędu pomocy rodzinie; 9.Postulują podjęcie stałej i ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Kuratorów i Krajową Radą Kuratorów; 10.Postulują o nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniami Mediatorów i Prokuratorów oraz innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, które w swojej działalności statutowej mają ochronę dziecka i rodziny; 11.Zacieśnią współpracę z placówkami adopcyjnymi oraz z placówkami opiekuńczymi w zakresie regulowanie sytuacji prawnej dzieci niepełnosprawnych umieszczonych w tych placówkach; 12.Postulują dalsze propagowanie idei mediacji w sprawach rodzinnych i nieletnich, w tym równie¿ w sprawach o charakterze transgranicznym; 13.Wnoszą ponownie o niezwłoczną zmianę art. 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, poprzez wyłączenie spod jego działania spraw rodzinnych; 14.Wyrażają zdecydowany protest przeciwko negatywnemu kształtowaniu wizerunku sądów i sędziów rodzinnych w mediach w oparciu o incydentalne przypadki pejoratywnej oceny orzeczeń sądowych. 15.Postulują organizowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości corocznych szkoleń dla sędziów rodzinnych z zakresu psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii, psychiatrii i pedagogiki Uczestnicy XI Kongresu zobowiązują Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce do wykonania w całości postanowień wynikających z niniejszej uchwały, a ponadto do wystąpienia do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z protestem przeciwko treści wystąpienia, na posiedzeniu Komisji w dniu 24 czerwca 2009 r., członków Stowarzyszenia „Porozumienie Rawskie”, w którym uchybiono godności sędziego rodzinnego i prestiżowi sądów rodzinnych w Polsce