Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 28-08-2014

Pismo procesowe w sprawie korupcji sędziów - Do Prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście

Sygnatura akt 1 Ds2361/14
( Prokurator Pani Monika Bednarska Kałuzna )

Dotyczy sprawy o korupcje sedziow
SSR Urszula Persak
SSO Iwona Siuta
SSO Violetta Osińska
SSO Małgorzata Grzesik

Motto:
Rok 2002. Minister spraw wewnetrznych Krzysztof Janik: "Korupcja w Polsce częściej regułą niż wyjątkiem"
Rok 2014. Minister spraw wewnetrznych Bartlomiej Sienkiewicz:: „Polskie państwo istnieje tylko teoretycznie"

Pismo procesowe w sprawie korupcji sedziow

Przeglad Komentarzy do Kodeksu Postepowania Cywilnego oraz przeglad publikowanych orzeczen Sadu Najwyzszego pozwalaja stwierdzic ze sprawą wprowadzenia przez sad wlasnych opini w miejsce pogladow bieglego SN ostatnio zajmował sie w 1990 roku a wiec 24 lata temu ! Od tego czasu zadnemu sedziemu w sprawach rozpatrywanych przez SN nie wpadlo do glowy aby opinie bieglego zastapic przez wlasne widzimisie.
Przy ocenie biegłych sąd nie może zająć stanowiska odmiennego, niż wyrażone w tej opinii, na podstawie własnej oceny stanu faktycznego (wyrok SN z 13 października 1987 r., II URN 228/87 ).
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 1990 r. (I PR 148/90, OSP 1991/11/300) stwierdził, iż „Sąd może oceniać opinię biegłego pod względem fachowości, rzetelności czy logiczności... Nie może jednak nie podzielać poglądów biegłego, czy w ich miejsce wprowadzać własnych stwierdzeń”.

Poniewaz wyrok sadu okregowego wydalo trzech sedziow wiec calkowicie odrzucic nalezy mozliwosc dzialania nieumyslnego. Zreszta kazdy z nich doskonale wiedzial ze swoim widzimisie nie wolno mu zastapic opini bieglego.

Akt Notarialny jest dokumentem urzedowym o szczegolnie duzej wiarygodnosci i mocy dowodowej.
Art. 244 kpc § 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

Dopoki Akt nie zostal uniewazniony nikomu tego co jest w nim urzedowo zaswiadczono nie wolno podwazac. A trybie art 252 kpc strona moze natomiast wszelkimi srodkami dowodowymi dowodzic ze dokument jest nieautentyczny. W realiach sprawy przepis nie ma zadnego zastosowania bowien nikt nie twierdzil ze Akt jest nieautentyczny.
Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości „Wykaz spraw podlegających symbolizacji”, zmienionego zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 168/11/DO (obowiązujące od 1.07.2011 r.) podaje dla sprawy "uniewaznienie aktu notarialnego " symbol 051 w Repertorium "C" czyli procesowe sprawy cywilne
Nie ma innego sposobu wzruszenia Aktu Notarialnego jako dokumentu urzedowego jak wniesienie pozwu o jego Uniewaznienie lub prawomocne skazanie jego wystawy za potwierdzenie nieprawdy czyli przestepstwo z art 271 kk.
Art. 271
§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jest to jak widac ciezkie przestepstwo. Wedlug statystyki sady w ubieglym roku w Polsce z powodu pozornosci uniewaznily 2 umowy ! Dysponowaly licznymi dowodami. Natomiast sady nie skazaly za poswiadczenie nieprawdy zadnego notariusza.

Nie toczylo sie zadne postepowanie o uniewaznienie umowy notarialnej a przy okazji innej sprawy podejrzani umowy nie mogli uniewaznic. Akty Notarialne sa podstawa bezpiecznego obrotu prawnego.
Sprawy cywilnej z repertorium cywilnego "C" nie mozna polaczyc z zadna sprawa z postepowania nieprocesowego a w szczegolnosci sprawa o dzial spadku z repertorium nieprocesowego "Ns". Zatem podejrzani na dziko bez pozwu uniewaznili czynnosc prawna z Aktu Notarialnego w sprawie ktorej w ogole nie prowadzili i ktorej nie było.
II Wydział Cywilny Sadu Rejonowego Szczecin Centrum prowadzi tylko sprawy cywilne nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego. Zatem osobny proces o uniewaznienie aktu notarialnego mogl sie teoretycznie odbyc wczesniej we wlasciwym dla tego I Wydziale Cywilnym tego Sadu gdyby uczestnik wczesniej wniosl odpowiedni pozew. Na stronach Internetowych znajdujemy nawet wzory Pozwow o uniewaznienie aktu notarialnego. . Pozew taki zostałby oczywiscie odrzucony jako ze termin na zgloszenie uniewaznienia bardzo dawno temu minał. O uniewaznienie Aktu Notarialnego moze wniesc tez prokurator.

Rozdzial "Nieważność czynności prawnej dokonanej w formie aktu notarialnego", Roman Trzaskowski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, Prawo w dzialaniu, Nr 12, Sprawy Cywilne, pod redakcja naukowa Elzbieta Holewinska - Lapinska, przynosi szczegolowe dane na temat uniewazniania czynnosci prawnych w aktach notarialnych.
"Podstawowym przedmiotem zainteresowania w ramach niniejszego opracowania będzie 41 spraw, w których wydano prawomocne wyroki uwzględniające powództwo, ustalając nieważność czynności prawnej sporządzonej w formie aktu notarialnego.
Z góry warto zaznaczyć, że wśród tych spraw przyczyną nieważności były
*brak świadomości lub swobody składającego oświadczenie woli, o którym mowa w art. 82 kodeksu cywilnego (15 spraw)
• szeroko rozumiana i niejednorodna sprzeczność umowy z prawem w rozumieniu art. 58 k.c. (obejmująca przypadki braku wymaganej decyzji administracyjnej i naruszenia ustawowego prawa pierwokupu) (16 spraw);
• brak umocowania do działania w cudzym imieniu (4 sprawy);
• wady oświadczenia woli (2 sprawy: pozorność i podstęp);
• braki w zakresie zdolności do czynności prawnych (3 sprawy);
• braki dotyczące szeroko rozumianej reprezentacji osób prawnych (2 sprawy )....
Jak już wspomniano na wstępie, najczęstszą przyczyną ustalenia nieważności czynności prawnej dokonanej w formie aktu notarialnego jest wada oświadczenia woli w postaci braku świadomości lub swobody.
Wadę tę reguluje art. 82 k.c., stanowiąc, że „nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkowiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych”.
W poddanych analizie sprawach przyczyną nieważności był zawsze brak wystarczającej świadomości spowodowany m.in.:
•schizofrenią paranoidalną (3 sprawy) oraz psychozą schizoafektywną (1 sprawa)
•zespołem otępiennym (2 sprawy i otępieniem starczym (1 sprawa)
•chorobą Alzheimera (2 sprawy)
•niedorozwojem umysłowym (1 sprawa) lub „upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym” (1 sprawa);
•wpływem narkozy (1 sprawa);
•ciężką depresją (1 sprawa)....
Badania materiału empirycznego wskazują, że wśród przyczyn nieważności czynności prawnych sporządzonych w formie aktu notarialnego zdecydowanie mniejsze znaczenie praktyczne mają inne niż brak świadomości wady oświadczenia woli.
Stały się one przyczyną nieważności umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego tylko w 2 sprawach"
Tylko jedna sprawa dotyczyla pozornosci a jedna podstepu. W sprawie o pozornosc sady dokladnie rozebraly sprawe na czynniki pierwsze.

Niniejsza wiec sprawa o tak sobie uniewaznienia na boku, przez podejrzanych sedziow czynnosci prawnej z Aktu Notarialanego jest rowniez precedensowa i zasluguje na surowe potraktowanie. Podejrzani w sprawie o Dzial Spadku nie mogli uniewaznic czynnosci prawnej z aktu notarialnego. Powinna to byc osobna sprawa oznaczona symbolem C051 w innym wydziale sadu.

Zauwazyc nalezy ze sad stwierdzajac pozornosc w ogole nie ocenil zeznania falszywego swiadka EJ i zlecewazyl 13 dokumentow oraz zeznania dwoch swiadkow swiadczacych o tym ze swiadek z rozmyslem klamal. Podejrzani sedziowie wiedzili o tym ze jest ona oskarzona o skladanie falszywych zeznan w niniejszej sprawie bowiem Sad Rejonowy w sprawie karnej oznaczonej sygnatura IVK 341/13 zwrocil sie z zadaniem wypozyczenia akt !

Calkowicie aktualna pozostaje argumentacja adwokata Wlodzimierza Lyczywka o tym ze mowy byc nie moze o pozornosci (sprzedaz zamiast darowizny) bowiem (nawet dajac wiare falszywym zeznaniom ) w dacie zawarcia Umowy Notarialnej nie uzgodniono niczego definiujacego umowy sprzedazy a takze nie mogly na skutek pozornosci powstac zadne korzysci z podatkow jak to twierdzil uczestnik. Dodatkowo pozostaje zakaz dowodowy z art 247.

Zauwazyc nalezy ze podejrzani jednoczesnie wysuneli w strone Zmarłych darczyncow oburzajace i podłe insynuacje jakoby dokonywali oszustw podatkowych i nielegalnie obracali walutami co przeciez bylo zabronione i karalne.

Mimo przeszukwiania zasobow nie udalo sie znalezsc innego przypadku uniewaznienia "na boku" Aktu Notarialnego. Sprawa jest precedensowa i wysoce naganna.

Natomiast aspektu korzysci osobistych i materialnych podejrzanych dotycza wnioski dowodowe. Jak wynika z przeciekow w sprawach korucji prowadzonych przez CBA i ABW sedziowie przyjmujacy korzysci osobiste i materialne sa bardzo ale to bardzo ostrozni i przygwozdzenie ich jest mozliwe tylko metodami operacyjnymi lub poprzez skojarzenie duzej liczby roznych dowodow.

Do Prokuratury Rejonowej Szczecin Srodmiescie
Sygnatura akt 1 Ds2361/14

Dotyczy sprawy o korupcje sedziow
SSR Urszula Persak
SSO Iwona Siuta
SSO Violetta Osińska
SSO Małgorzata Grzesik

Motto:
Rok 2002. Minister spraw wewnetrznych Krzysztof Janik: "Korupcja w Polsce częściej regułą niż wyjątkiem"
Rok 2014 : Minister spraw wewnetrznych Bartlomiej Sienkiewicz:: „Polskie państwo istnieje tylko teoretycznie"

Aspekt korzysci osobistych i materialnych podejrzanych

Wnioski dowodowe w sprawie korupcji sedziow

Teza 1 - Srodowisko agenturalno - mafijno - bezpieczniacko - zlodziejskie dysponowało materialami do "unicestwiania"
Dowod. Akta sprawy prokuratury Rejonowej Szczecin Zachod o sygnaturze 5 Ds3236/01.
Ja rzekomo podstepnie wszedlem w posiadanie materialow do unicestwiania i poslugujac sie tylko jednym dokumentem znikomym nakladem pracy i srodkow wyrzadzilem mafiozom z HCM - Barter Service w 2001 roku szkode w wysokosci 485.789.87 złotego. Swiadkiem i de facto zawiadamiajacym byl radca Robert Kornecki (vide naglowki pism pełnomocnika uczestnika ) .
Literka M w nazwie HCM to Marek Modecki. Przyjaciel prezydenta Kwasniewskiego, ktory bywal w palacu prezydenckim. Jednoczesny doradca Jana Kulczyka i Ryszarda Krauzego. Umowil Kulczyka na spotkanie ze szpiegiem Ałganowem w Wiedniu. Obecny w wielkiej ilosci prywatyzacji. Zarejestrowany w Wojskowych Sluzbach Informacyjnych

Teza 2 - Mafiozowie docierali do osob oferujac po rozpoznaniu ich, korzysci majatkowe za szkodzenie mi
Dowod - Zeznanie swiadka ze sprawy prokuratury Rejonowej Szczecin Srodmiescie o sygnaturze 1 Ds1704/13

Teza 3 - W firmie mafiozow funkcjonowała nielegalna "kasa prezesa" i "czarna kasa" z ktorej placono pracownikom oszukujac ZUS i Urzad Skarbowy
Dowod - Zeznania swiadkow ze spraw Sadu Okregowego w Szczecinie oznaczonych sygnatura IC1046/01 i VIP43/02

Teza 4 - Srodki nielegalnej "kasa prezesa" i "czarna kasa" pochodzily rowniez z lewej sprzedazy towaru w fimie Marco gdzie udzialowcem byl maz sedzi sadu okregowego w Szczecinie Aleksandry Mitros. Mafiozowie przekazywali informacje i pokazywali dokumenty swiadkom twierdzac ze "sad bedzie chcial byc oszukany"
Dowod - Zeznania swiadkow w sprawie prokuratury Rejonowej Szczecin Zachod o sygnaturze 1 Ds5460/01

Teza 5. Ktos pracował dla mafiozow w sadzie wynoszac im dokumenty lub tylko informujac o ich tresci.
Dowod - Dowod rzeczowy w sprawie prokuratury Rejonowej Szczecin Srodmiescie o sygnaturze 1 Ds 3604/06 oraz zeznanie swiadka.

Teza 6. Z publikacji medialnych wynika ze radca Robert Kornecki (vide naglowki pism pełnomocnika uczestnika ) m.in przekazywał łapowki
http://wiadomosci.onet.pl/prasa/minister-na-krotkim-sznurku/tpwle
"Jan Bobrek poważnie obciążył posła SLD Jacka Piechotę oraz szczecińską kancelarię radców prawnych Kornecki-Stankiewicz. To poprzez Roberta Korneckiego do byłego ministra gospodarki miała trafić łapówka w wysokości 100 tysięcy zł.
Kancelaria Kornecki-Stankiewicz mieści się w Szczecinie. Połowę sąsiedniej kamienicy kupiła firma BGM. Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym. Klientami Korneckiego i Stankiewicza była nie tylko firma BGM, ale także Trans Sad i inne firmy paliwowe... ropą firmy BGM, która była trzonem obejmującej cały kraj mafii paliwowej. "
Wpisujac w wyszukiwarke Google "kornecki mafia paliwowa" otrzymujemy 1990 linkow.
"Kto pisał prawo pod dyktando mafii" itd
Płk Wiesław Kowalski z WSI mainowany na dyrektora szczecinskiego oddzialu ABW wskazywany jest przez media jako osoba uwiklana w mafie paliwowa.
"Bardzo istotnej odpowiedzi na to pytanie udziela protokół przesłuchania Arkadiusza Grochulskiego – jednego z szefów i założycieli polskiej mafii paliwowej (związanego z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi). Grochulski przeżył próbę zamachu na własne życie. Zatrzymany na polecenie krakowskiej Prokuratury Apelacyjnej, został tymczasowo aresztowany. Od tego momentu zaczął udzielać śledczym bardzo cennych informacji na temat funkcjonowania paliwowych grup przestępczych i ich zagranicznych powiązań. W najważniejszym fragmencie jednego z protokołów przesłuchań czytamy: Za granicą polsko – białoruską, na wysokości Hajnówki, znajduje się tajny ośrodek GRU. Służy on jako miejsce spotkań przedstawicieli mafii paliwowej, polskich prokuratorów i funkcjonariuszy rosyjskich służb specjalnych. W dalszej części zeznań padają nazwiska ważniejszych gości tego ośrodka. Jak wynika ze śledztwa w sprawie mafii paliwowej, tajemnice tego ośrodka jako pierwszy poznał właśnie dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich."

Teza 7. Szczecinski Sad Okregowy jest wobec oligachicznego srodowiska agenturalno - mafijno - bezpieczniacko - zlodziejskiego calkowicie dyspozycyjny.
Dowod
- Pokrzywdzony przekazuje pismem z dnia 20.II.2005 informacje Sejmowej Komisji Sledczej d/s PKN Orlen demaskujace kluczowa role Marka Modeckiego i innych osob
- Pełnomocnik powoda zostaje zastraszony przez obecnego sedziego sadu apelacyjnego wystepujacego w imieniu mafi-panstwa i porzuca sprawe mimo iz podpisał umowe i przyjal z gory calosc honorarium. Od tego momentu sprawa jest czysto polityczna.
- Sedzia Zbigniew Ciechanowicz na rozprawie w dniu 22 III 2005 roku nie odczytuje napisanego i podpisanego Wyroku w sprawie IC 1046/01 po czym pozorowane jest prowadzenie sprawy przez trzy lata i zapada wyrok korzystny dla mafiozow .
Umorzone postepowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało podjete.

Teza 8. W sprawie sadu rejonowego szczecin centrum o sygnaturze II Ns 970 /11 Robert Kornecki został poinformowany przez osobe pracujaca w sadzie dla mafi o sprawie i dotarł do uczestnika.
Dowod - Zeznanie uczestnika

Teza 9 Mafia daje zarobic dwom osobom noszacym malo popularne nazwisko sedziego sadu apelacyjnego
Dowod - karty 20 i 65 akt sprawy II Ns 970 /11

Niezatapialnosc radcy Roberta Korneckiego musi miec powazne umocowanie bezpieczniackie lub polityczne.

Z powazaniem
Jerzy Matusiak

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gosc
12-09-2014 / 20:56
Re;mac,a czego innego mozna sie spodziewac od wykolejencow, zwyrodnialcow,i chamow.
~mac
07-09-2014 / 15:56
Biedoto :) Sam jesteś biedotą umysłową i mentalną. Empatii brak ale również moralności czy etyki.. ale kto by się tam zastanawiał nad jakąś systemową ropuchą :P szkoda czasu na takich pajacyków. Różnica pomiędzy nami polega na tym, że takie nadziane fiuty znajomych mają tylko dlatego, że ci znajomi korzystają z ich kasy. Pomoc mają za kasę. W zasadzie wszystko macie za kasę a nic za darmo nie dostaniecie, bo i kto by pomagał głupiej, nadzianej #$^#$ :P Nikt. Macie też najwięcej do stracenia i jak to stracicie, to palcem do dupy sobie nie traficie a nikt wam wtedy nie da. My: biedota - potrafimy za to zrobić coś z niczego, ale Ty tępa systemowa pało tego nie zrozumiesz. :P
~ADVV0KAT
29-08-2014 / 16:42
dymajcie się biedoto. SP0ro z Was nie stać nawet na książki dla dziatwy. I tak ma być. Ciemnotę lepiej się dyma.