Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 31-08-2012

Pismo Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia do funkcjonariuszy Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz pracowników firmy świadczącej sądowi usługę ochrony.

 Kraków, dnia 30 sierpnia 2012 r.

 Dotyczy:              
 
Pismo z dnia 24 sierpnia 2012 r.  Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Górszczyk do Pani Krystyny Górzyńskiej /Nowy Ekran/, w sprawie informacji przekazanej Policji i Straży Miejskiej w Krakowie z inicjatywy Prezesa Sądu Okręgowego  w Krakowie sędzi Barbarę Baran.

Szanowni Państwo,  

W załączeniu przekazujemy kopię pisma z dnia 24 sierpnia 2012 r. Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Beaty Górszczyk do Pani Krystyny Górzyńskiej /„Nowy Ekran”/ w sprawie informacji przekazanej Policji i Straży Miejskiej w Krakowie z inicjatywy Prezesa Sądu Okręgowego  w Krakowie,  sędzi Barbarę Baran w  związku z protestami prowadzonymi przez nas przed Sądem Okręgowym w Krakowie od dnia 26 lipca 2012 r., Teresa Kawiak od dnia 6 sierpnia 2012 r.

Oto treść tego pisma Załącznik 1:

„Kraków, 24 sierpnia 2012 roku Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie Sz. P. Krystyna Górzyńska „Nowy Ekran”

W odpowiedzi na Pani pytanie przesłane e-mailem w dniu 24 sierpnia 2012 r., informuję, iż w sprawie protestu przed budynkiem Sądu Okręgowego w Krakowie nie zostało wydane ustne polecenie, a tylko pisemnie zawiadomiono organy wymienione w piśmie wysłanym do Pani w dniu 22 sierpnia 2012 r.
 Przyczyną zawiadomienia była okoliczność, iż przyjęta i zastosowana forma prowadzonego protestu naruszała powagę Wymiaru Sprawiedliwości i zakłócała funkcjonowanie tak Sądu Okręgowego, jak i Sądów Rejonowych mających siedzibę w tym samym budynku przy ul. Przy Rondzie 7.
Ponadto zachodziła obawa o stan zdrowia jednej z protestujących osób, która deklarowała stosowanie protestu głodowego.
O proteście został zawiadomiony także Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Minister Sprawiedliwości.

Informuję także, iż w ramach kompetencji Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie leży jedynie udzielanie mediom informacji o sprawach toczących się przed sądami rejonowymi należącymi do okręgu krakowskiego oraz przez tutejszym Sądem Okręgowym. Nie jest on natomiast uprawniony do dokonywania interpretacji prawa.

Ponadto informuję, iż najbliższe terminy, w których przewidziane jest zebranie Kolegium Sądu Okręgowego oraz zwołanie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie są wyznaczone na pierwsze tygodnie września tego roku. Natomiast to, jakie sprawy mogą być przedmiotem rozpoznania przez Kolegium oraz Zgromadzenie, regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070).

SSO Beata Górszczyk Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie”

Źródło:                  Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo z dnia 24 sierpnia 2012 r. Rzecznika Prasowego  Beaty                                        
Górszczyk do Pani Krystyny Górzyńskiej – Załącznik 1
 

A oto treść pisma Rzecznika Prasowego Sądu z dnia 22 sierpnia 2012 r.  do Pani Krystyny Górzyńskiej – Załącznik 2:

„Kraków, 22 sierpnia 2012 roku Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie Sz. P. Krystyna Górzyńska „Nowy Ekran”

W odpowiedzi na Pani pytanie przesłane e-mailem w dniu 20 sierpnia 2012 r., informuję, iż w dniu 17 sierpnia 2012 r. o trwającym przed budynkiem Sądu Okręgowego w Krakowie proteście, z inicjatywy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, został pisemnie zawiadomiony między innymi Naczelnik Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Naczelnik Straży Miejskiej Miasta Krakowa. SSO Beata Górszczyk Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie”

Źródło:                  Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo z dnia 22 sierpnia 2012 r. Rzecznika Prasowego  Beaty Górszczyk do Pani Krystyny Górzyńskiej – Załącznik 2  

Przekazujemy  Państwu kop  pism z dnia 22 i 24 sierpnia 2012 r.  Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Górszczyk do Pani Krystyny Górzyńskiej ponieważ ich treść jest rozbieżna z informacjami przekazywanymi nam przez niektórych z Państwa.

Rzecznik poinformowała Panią K. Górzyńską o zawiadomieniu o naszych protestach  Naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Naczelnika Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Zawiadomiła także Panią K. Górzyńską, że” W odpowiedzi na Pani pytanie przesłane e-mailem w dniu 24 sierpnia 2012 r., informuję, iż w sprawie protestu przed budynkiem Sądu Okręgowego w Krakowie nie zostało wydane ustne polecenie,”

Niektórzy z Państwa kilkukrotnie informowali nas natomiast, że Prezes Sądu Okręgowego  w Krakowie,  sędzia Barbarę Baran wydała Policji ustne  polecenie usunięcia nas sprzed Sądu z ewentualnym, w przypadku oporu z naszej strony, użyciem przymusu.

Z w.w. pisma Rzecznika Prasowego wniosek, że niektórzy z Państwa okłamywali nas informując, że Prezes Barbara Baran wydała Policji ustne  polecenie usunięcia nas sprzed Sądu oraz nękali nas z własnej inicjatywy wyzwaniem Policji do nas w nocy w dniach 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sierpnia 2012 r.

Profesjonalizm, z jakim nas Państwo traktujecie przeczy takiemu stanowisku.

Patologia okazywana nam przez Prezes Barbarę Baran i niektórych sędziów podległych jej Sądów regionu krakowskiego, a także kłamliwa, sprzeczna ze stanem faktycznym informacja przekazana przez Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Redakcji „Gazety Krakowskiej„ na temat rzekomego braku  przyczyn protestu prowadzonego przeze mnie /Z. Kękuś/, każą domniemywać, że mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem  naruszającej powagę Wymiaru Sprawiedliwości nierzetelności władz Sądu Okręgowego w Krakowie.

 Z poważaniem,

Teresa Kawiak       dr Zbigniew Kękuś 

Załączniki:

1.        Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo z dnia 24 sierpnia 2012 r. Rzecznika Prasowego  Beaty Górszczyk do Pani Krystyny Górzyńskiej

2.        Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo z dnia 22 sierpnia 2012 r. Rzecznika Prasowego  Beaty Górszczyk do Pani Krystyny Górzyńskiej

Funkcjonariusze Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Pracownicy Firmy świadczącej Sądowi usługę ochrony

Do wiadomości:

1.        Sędzia Beata Górszczyk, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

2.        Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego  w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

3.        Sędzia Andrzej Struzik, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

4.        Sędzia Michał Niedźwiedź, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

5.        Insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

6.        Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

7.        Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

8.        Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

9.        Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

10.     Pani Krystyna Górzyńska, „Nowy Ekran”

11.     Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

12.     Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

13.     Pan Adam Młot, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

14.     Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

15.     Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

16.     Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

17.     Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

18.     Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

19.     Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich    Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

20.     Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

21.     Pan Stanisław Dąbrowski, Prezes Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

22.     Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

23.     Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

24.     Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

25.     Pan Jarosław Kaczyński - Prezes  Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

26.     Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

27.     Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22  lok. 24, 00-446 Warszawa

28.     Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

29.     Strony internetowe:  www.zkekus.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.com

30.     i inni

Więcej:

Zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu190a KK
2012.08.29 Zawiadomienie Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu 190a Kodeksu karnego: "Uporczywe nękanie".
2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina
Protest pod Sądem Okręgowym w Krakowie - relacje. Przyłączają się kolejne osoby.
Miesiąc protestu przed krakowskimi sądami - Polskie Bezprawie!!
2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie
2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.
2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie
PROTEST TERESY KAWIAK I ZBIGNIEWA KĘKUSIA I PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W KRAKOWIE PRZERWANY PRZEZ POLICJĘ
Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.
Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia
Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś
Rozprawa Apelacyjna Tadeusza Chołdy w Krakowie - 20.12.2011 r o godz. 10, 10 w sali E ul. Przy Rondzie 7 oraz Tomasza Polewki w Katowicach przeciwko ING Banku Śląskiego S.A - zapraszamy publiczność.
Kraków - Tylko schizofrenia biegłych psychiatrów Kinga Zoła i Andrzeja Wsołek ze szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie?
8 września o godz. 10.00, s.XIV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 78 odbędzie się rozprawa w procesie przeciwko Grzegorzowi Wysokowi fałszywie oskarżonemu o znieważenie i nawoływanie do nienawiści wobec narodu ż
Solidarni z Panem Zbigniewem Kękusiem, Tadeuszem Chołdą ujawniamy przestępstwa Krakowskiego wymiaru sprawiedliwości
Sędzia Kleszcz z Krakowa i obserwacja psychiatryczna dla znanego działacza społecznego Tadeusza Chołdy !
Zanim przeklną nas dzieci - konferencja Kraków
Kraków - manifestacja poparcia Tadeusa Chołdy 29.03.2011 przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 7, godz. 11
Kraków - adwokat oszukuje przedsiębiorcę - Treść skargi w sprawie Tadeusza Chołdy do RPO prof. Ireną Lipowicz oraz do Prokuratora Generalnego A. Seremeta
ANTYPARTIA - czyli mówimy NIE rządzącym. Spotkanie organizacyjne w Warszawie – w Domu Polonii, Krakowskie Przedmieście 64 niedziela 6 marca,  o godz. 14:30. 
Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego. Zbigniew Kękuś
Adam Słomka pozywa w trybie wyborczym Gazetę Wyborczą - Kraków

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~ciociababcia
01-09-2012 / 19:26
Pomoc Społeczna bezprawnie nasyła policję na rodzinę Rafała Gawrońskiego. ----- www.monitor-polski.pl/ ----- www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NOykjkBiI44
~Mirnal
31-08-2012 / 08:41
Oglądaliście nocne sejmowe polityczne zmagania? Kto jeszcze ma dobre zdanie o polskim wymiarze sprawiedliwości? Wszak to pasmo wielkiej niekompetencji z delikatnym korupcyjnym tłem.
~черный ангел
31-08-2012 / 04:51
Powagę wymiaru sprawiedliwości.....Bua ha ha ha. Bua ha ha ha. Powagę wymiaru sprawiedliwości pokazała afera AmberGold dobitnie i ostatecznie.