Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 01-02-2012

PETYCJA W SPRAWIE DĄŻENIA DO BEZPRAWNEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI " numer na wariata" CELEM PRZEJĘCIA MAJĄTKU  - Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. Irena Lipowicz 

Szanowna Pani 
Prof. Irena Lipowicz 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Pokrzywdzony: Stanisław Modrzejewski

Wniosek o wszczęcie postępowania kasacyjnego w drodze kasacji nadzwyczajnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP w opisanej sprawie.

W nawiązaniu do treści pisma Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 9 sierpnia 2011r., sygn. RPO 666916/II/11/K.Ku, działając w imieniu własnym, na podstawie artykułu 521 Kodeksu Postępowania Karnego wnoszę o wszczęcie postępowania kasacyjnego w drodze kasacji nadzwyczajnej, z uwagi na to, że jestem ofiarą ogromnej korupcji i chorego wymiaru sprawiedliwości w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Z uwagi na powyższe fakty, uprzejmie wnoszę, by Rzecznik Praw Obywatelskich RP zbadał opisaną sprawę i zaskarżył do Sądu Najwyższego wszystkie niekorzystne orzeczenia wydane w mojej sprawie w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, bowiem w sposób rażący są niezgodne z prawem i łamią moje elementarne prawa człowieka zawarte w Konstytucji RP i w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to jest, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do poszanowania wolności i godnego traktowania, prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III K 285/08, sygn. akt III Ko 34/11/Z/ŁC, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI Kz 548/10 i inne akta oraz dokumenty.

Nadto na podstawie artykułu art. 304 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego zawiadamiam o działaniu zorganizowanej grupy przestępczej w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, która od wielu lat łamie prawa człowieka na szkodę Stanisława Modrzejewskiego, co polega na tym, że bezprawnie i bezpodstawnie pozbawiono mnie wolności, umieszczając w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, nie zapewniono mi rzetelnego procesu sądowego ani skutecznego środka odwoławczego, w kwestii nieludzkiego i poniżającego mnie traktowania przez funkcjonariuszy śląskiego wymiaru sprawiedliwości.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III K 285/08, sygn. akt III Ko 34/11/Z/ŁC, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI Kz 548/10 i inne akta oraz dokumenty.

Uzasadnienie

1. Jestem z wykształcenia górnikiem strzałowym, kombajnistą, który przepracował ponad 25 lat pod ziemią, ciężko fizycznie pracując, wielokrotnie narażałem swoje życie i zdrowie wykonując niebezpieczną pracę około 500 metrów pod ziemią w Kopalni Węgla Kamiennego. Nadto, by zapewnić swojej rodzinie godziwe i dostatnie życie po przejściu na emeryturę górniczą dodatkowo przepracowałem osiem lat w innych zakładach na powierzchni.
Dowód:
dokumentacja znajdująca się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach, dotycząca Stanisława Modrzejewskiego.

2. Nawiązując do powyższej treści, informuję że, przez całe życie bardzo ciężko pracowałem dla dobra mojej rodziny i Państwa Polskiego, co bezpośrednio skutkowało tym, że obecnie mam bardzo poważne kłopoty ze zdrowiem, wielokrotnie przeszedłem poważne operacje: obojczyka, mam wstawioną protezę kolanową, poważne kłopoty z chorym kręgosłupem i inne poważne dolegliwości.

3. Na skutek intryg byłej mojej żony Marii M., która za pośrednictwem wynajętych adwokatów - za moje pieniądze, które potrąca co miesiąc z mojej emerytury komornik na jej rzecz – załatwia orzeczenia sądowe, które są sprzeczne z elementarnymi zasadami współżycia społecznego i mają doprowadzić do zamęczenia mojej osoby, by przejąć mój majątek, na który bardzo ciężko i uczciwie pracowałem całe życie.
Dowód:
akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 2 Ds. 538/11, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, III Wydział Karny, sygn. akt III K 285/08, sygn. akt III Ko 34/11/Z/ŁC, sygn. akt III K 706/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI Kz 548/10 i inne akta oraz dokumenty.

4. Długi szereg pism złożonych przeze mnie do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, by prokuratorzy i sędziowie z okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, zaprzestali łamania praw człowieka nie odnoszą żadnego skutku prawnego, bowiem moja była żona Maria M. wykorzystując chory i totalnie skorumpowany wymiar sprawiedliwości, doprowadziła do patologicznej sytuacji, gdzie Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach w dniu 14 lipca 2011r. postanowił umieścić Stanisława Modrzejewskiego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.
Dowód:
akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, III Wydział Karny, sygn. akt III Ko 34/11/Z/ŁC.

5. Ustawa o ochronie zdrowia (Dz.U.Nr.111p.535 z 1994r.) została przez ustawodawcę wprowadzona w życie, by unikać wysyłania zdrowych ludzi do szpitala psychiatrycznego. Takie postępowanie wyrządza nieodwracalną szkodę każdemu wobec kogo zostaną zastosowane takie środki zabezpieczające, w sytuacji gdy jest ofiarą intryg i chorego wymiaru sprawiedliwości.

Ponoszenie przez społeczeństwo polskie takich patologicznych i bezprawnych kosztów leczenia, w sytuacji gdzie ze zdrowego człowieka robi się osobę psychicznie chorą niczemu nie służy, przypomina wymiar sprawiedliwości z lat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Radzieckiego, gdzie ze zdrowych psychicznie ludzi robiono na zamówienie aparatu partyjnego, psychicznie chorych, tylko dlatego, że mieli inne poglądy polityczne.

Tymczasem w mojej sprawie, nie chodzi o interes społeczny lub moje dobro ani zdrowie, lecz o mój majątek, który przez całe życie uczciwie i ciężką pracą wypracowałem, by na skutek intryg i bezprawia został przejęty przez przestępców, którzy mają układy patologiczne w skorumpowanych sądach i prokuraturze.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 2 Ds. 538/11, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, III Wydział Karny, sygn. akt III K 285/08, sygn. akt III Ko 34/11/Z/ŁC, sygn. akt III K 706/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI Kz 548/10 i inne akta oraz dokumenty.

6. Bezpośrednio na skutek ogromnej korupcji szalejącej w naszym kraju, zostałem wprowadzony w błąd przez sędziów, bym „dla własnego dobra” zaczął się leczyć w Przychodni Zdrowia Psychicznego, co też uczyniłem, wielokrotnie chodząc do tych „lekarzy”.

Jestem z natury człowiekiem bezkonfliktowym i ugodowym, dlatego godziłem się na „leczenie” w Przychodni Zdrowia Psychicznego. W pewnym momencie pod wpływem i namową byłej żony, zacząłem zażywać, przez krótki czas, lekarstwa które mi przepisywano. Zażywanie lekarstw spowodowało u mnie ogromne osłabienie organizmu, bóle głowy, żołądka, nudności i inne. Nie mam żadnych wątpliwości, że lekarstwa stosowane zatruwały mój organizm i niszczyły mi zdrowie, dlatego przestałem je zażywać.

Stanowczo oświadczam, że jestem człowiekiem zdrowym psychicznie, nie wymagam żadnego leczenia psychiatrycznego a chodzenie przeze mnie do Przychodni Zdrowia Psychicznego było wyrazem mojej dobrej woli i chęci nie pogłębiania konfliktu z tak zwanym wymiarem sprawiedliwości i byłą żoną.

7. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, zadaję następujące istotne pytania:

Dlaczego prokuratorzy i sędziowie w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, brutalnie łamią moje prawa człowieka i są pozbawieni jakichkolwiek zasad? Jaki jest motyw rażącego łamania praw człowieka przez katowickich sędziów i prokuratorów na moją szkodę?

Dlaczego sędziowie z Katowic nie chcą przeprowadzić podziału majątku i umożliwić mi samodzielne zamieszkanie w moim mieszkaniu?

Konflikt istniejący między mną a byłą żoną, wówczas sam by się rozwiązał, ponieważ nie miał bym z nią żadnego kontaktu.

Jaki jest więc motyw bezprawnego postępowania w niniejszej sprawie sędziów z okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach?

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, III Wydział Karny, sygn. akt III K 285/08, sygn. akt III Ko 34/11/Z/ŁC, sygn. akt III K 706/10 i akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI Kz 548/10 i inne akta oraz dokumenty.

8. Dnia 22 czerwca 2011r. złożyłem wniosek do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, że od dnia 24 czerwca 2011r. do 15 lipca 2011r. zostałem skierowany przez lekarza do sanatorium uzdrowiskowego, gdzie byłem poddany rehabilitacji i leczeniu kręgosłupa i innych chorób nabytych w czasie pracy w górnictwie.

Z uwagi na fakt, że sędzia SR Łukasz Ciszewski termin posiedzenia Sądu wyznaczył na dzień 14 lipca 2011r., dnia 22 czerwca 2011r. złożyłem wniosek do Sądu by wyznaczono mi inny termin rozpoznania tej sprawy. Podkreślam że sędzia w dniu 14 lipca 2011r. rozpoznał niniejszą sprawę, to jest umieszczenie mnie w zakładzie psychiatrycznym bez mojego udziału, uniemożliwiając mi wypowiedzenie się w ważnych kwestiach dotyczących tej sprawy, czym naruszył na moją szkodę art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - nie zapewnił mi prawa do rzetelnego procesu sądowego.
Dowód:
akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, III Wydział Karny, sygn. akt III K 285/08, sygn. akt III Ko 34/11/Z/ŁC, sygn. akt III K 706/10.

Dodać należy, że przydzielony mi adwokat z urzędu Waldemar Murka nie reprezentował mnie należycie w tej sprawie przed Sądem a moje rozmowy z nim, by reprezentował moje prawa rzetelnie przed Sądem nie odniosły żadnego skutku prawnego. Uważam że adwokat z urzędu działał w zmowie przestępczej z osobami, którzy chcą umieścić mnie w zakładzie psychiatrycznym.
Dowód:
akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, III Wydział Karny, sygn. akt III K 285/08, sygn. akt III Ko 34/11/Z/ŁC, sygn. akt III K 706/10.

10. Jednocześnie informuję, że jeżeli powyższa kasacja nie odniesie skutecznego środka odwoławczego, w kwestii bezprawnego umieszczenia mnie w zakładzie psychiatrycznym, to powiadomię Instytucje Międzynarodowe broniące praw człowieka o upadku wymiaru sprawiedliwości w Polsce, nadto organizacje społeczne złożą skargę przeciwko Polsce do Instytucji Międzynarodowych, między innymi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jak również powiadomią Przedstawicieli Mediów.

11. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, uprzejmie proszę Panią Prof. Irenę Lipowicz o wszczęcie postępowania kasacyjnego w drodze kasacji nadzwyczajnej w niniejszej sprawie, bowiem jestem ofiarą intryg byłej żony i skorumpowanych funkcjonariuszy w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

12. Reasumując powyższe, niniejszy wniosek jest konieczny i w pełni zasadny.

Z poważaniem
Stanisław Modrzejewski

PETYCJA W SPRAWIE DĄŻENIA DO BEZPRAWNEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI CELEM PRZEJĘCIA MAJĄTKU  

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę Przedstawicieli Państwa Polskiego, Przedstawicieli Mediów i osoby walczące o praworządność w Polsce o wsparcie mnie w walce z rażącym łamaniem podstawowych praw człowieka przez sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach, którzy bezprawnie i bezpodstawnie chcą mnie umieścić w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, tylko dlatego, że mówię i piszę prawdę oraz domagam się sprawiedliwości.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI Kzw 336/11.

Liczę na Państwa pomoc, mój telefon komórkowy 791-37-31-55.

Z poważaniem

Stanisław Modrzejewski

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~czesłąw45
25-03-2012 / 17:52
Jest ponad wszelką wątpliwość WIADOME, że prokuratorzy i sędziowie są osobiście zainteresowani, by kwitło i rozwijał się bandytyzm, awanturnictwo i wszelkiego rodzaju chamstwo. By oni zawsze byli NIEZBĘDNI. Chociaż powszechnie jest wiadomym, że brak im piątej klepki a zamiast mózgów mają gówno. Ich DEWIZĄ JEST : cit. " ...kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce" Nazistowska doktryna głoszona w Koszalinie przez SSR M. Wiśniewska - do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY - obecnie Prezes Sądu Rejonowego. ***od 1973 roku posiadaliśmy dzierżawę działki przylegającej do naszej posesji przy ulicy Bursztynowej 5 w Sarbinowie 76-034 gm. Mielno k/ Koszalina. Do roku 1989 pies z kulawą nogą nie interesował się tą działką, aż nagle w 1995r Prokurator PPO Andrzej SIUCHTA wykazał się w imieniu swoich pociotków - awanturników : Żak & Sobejko zainteresowaniem. Z pomocą wójta : Zbigniew Choiński - były sekretarz PZPR po hitlerowsku okradli nas z dzierżawy. SPALILI nawet archiwum, aby "zniknęła" dokumentacja dzierżaw. Nas kryminalnymi metodami awanturnictwem procesowego matactwa pozbawili dzierżawy i obłożyli karami oraz grzywnami na łączną kwotę ponad 200 tys. PLN i końca NIE widać, bo dwóch złodziei radców prawnych Jagoszewski & Osoś wymuszeniem rozbójniczym dziczy magistrów prawa w awanturnictwie procesowym jeszcze chce wyłudzić 50 tys.PLN. By mnie zastraszyć - 70 letniego ciężko i przewlekle chorego człowieka wsadzono mnie do pierdla ( w Koszalinie funkcjonuje "prywatne" więzienie pod państwową przykrywką, gdzie na "leżakowaniu" prywatnych klientów robią interesy : SSO Janusz Skibicki - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie & płk SW K. WYPYCH. Super CURIOZUM - SSO j. SKIBICKI jest moim sąsiadem w Sarbinowie - zam ul. Słoneczna 6. WCZEŚNIEJ : Psychicznie chora SSR Bogna Maria Mazur insynuacją urojeń własnych stwierdziła, że została przeze mnie pobita w toku przewodu sądowego, co NIE polega na prawdzie. Jej świadkiem rzekomego pobicia był chohsztapler Jerzy SCHWARZ - radca prawny, który w toku przewodu sądowego, gdy demonstrowałem materiały dowodowe napadł mnie fizycznie - odpychając siłą, by wytrącić mi dokumenty. Co mu się udało. Następnie przeszkadzał mi skutecznie zbierać rozrzucone dokumenty. Koleżanka w/w - SSR M. Plesiewicz solidarnością zawodową sitwy nakazała mnie wsadzić do pierdla. Tam pierdlu u Skibickiego poznałem super człowieka. Jego wsadzili do tego pierdla po to, by go wyleczyć z patriotyzmu i spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. CURIOZUM - sprawca przemocy nałogowy alkoholik posiadał rodzinę w Sądzie Rejonowym. Ponieważ wraz z żoną broniliśmy swoich należnych i legalnych praw do dzierżawy awanturnicy : Żak & Sobejko wszelkimi bandyckimi metodami przy pomocy wujka - PPO A. SIUCHTA "umilali" nam życie. Łamane było i jest prawo, zasady prawa, Złamane zostały Prawa Człowieka. Solidarnością zawodową sitwy prokuratorzy, sędziowie i policjanci udowadniali, że Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej służą im wyłącznie do podcierania sobie dupy. Grozili, niszczyli nasady drzew, ogrodzenie, wysypywali gruz, złamali nawet prawo budowlane. Wszystko odbywało się pod ochroną i w majestacie NAZISTOWSKIEGO PRAWA przy pomocy prokuratorsko-sędziowsko-policyjnej dziczy solidarnością zawodowej sitwy. Dążenia koszalińskich bandytów trwające ponad 16 LAT miały jeden CEL. LIKWIDACJA Biologiczna. MORD. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : RYDZAK * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna.
~czesłąw45
04-03-2012 / 23:07
do Ani, gościa, JS Rzecznik Praw Obywatelskich to Instytucja do perfumowania gówna jak mówi stare wojsko, gdy dostają rozkaz malowania trawy. Czy Kochanowski, czy Lipowicz. Ten wcześniejszy był doktorem. Obecny jest profesorem ale nazwisko bardzo bliskie jest tego co Rzecznik może i wyprawia. LIPA. W Koszalinie "numer na wariata" to podstawa procesowego funkcjonowania prokuratorsko -sędziowskiej HOŁOTY. Awanturnictwo i bandytyzm procesowy pod osłoną Immunitetów, łamanie prawa i jego zasad. Łamanie Praw Człowieka, poważanie Postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej niczym rolkę papieru toaletowego to podstawowe argumenty wobec prokuratorsko-sędziowskich OFIAR. Do poziomu Hołoty z Immunitetami - wtórnych analfabetów, pozbawionych zasad etyczno-moralnych, logiki rozumowania której mieć NIE mogą bo w moim przypadku od 1995 roku udowadniają, że mają GÓWNO zamiast mózgów. Kompatybilni do nich są adwokaci i lekarze zwłaszcza biegli sądowi psychiatrzy. Elżbieta Kondaków Konarska, Barbara Bretner, Helena Steć Matuszewska, A.Goździk, I. Sikorska i INNI. W Rejonach, i Okręgu Koszalin obowiązuje w procesie NAZISTOWSKA doktryna głoszona do OFIAR PRZEMOCY togowców : PROMOTOR SSR Małgorzata Wiśniewska - Prezes Sądu Rejonowego cit. " ... kurator, prokurator, sędzia może mówić, pisać i robić co chce ..." Czas nazwać po imieniu jak funkcjonują struktury administracji państwowej w Koszalinie. Żadna nowość to staropolska patologia : Każdy wuj na swój strój. Ta koszalińska dzicz tak się zajęła grabieniem urojonego komunizmu – patrz : dz. FAKT Nr 208/11 str. 2 – wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, że NIE spostrzegli jak zdmuchnięto im województwo. Teraz torowcy dla odwracania uwagi skamlą, że za LIPĘ i ślizgawkę mało im płacą. Te Ű B E R M E N S C H E jak pospolici kryminaliści kombinują z delegacjami, kombinują z wokandami naliczając sobie godzinki na „górkę” których faktycznie NIE przerabiają. Najzdolniejsi jak np.. SSO D. Sokołowska po mistrzowsku w 15 minut załatwia sprawę rozpisaną wokandą na 3,5 godziny. SSO S. Przykucki NIE odróżnia amputowanego kutasa od urojonego w naukowy sposób przez dr n.med. E. Zinka zatoru płucnego u seksualnego zboczeńca specjalisty od zapładniania owiec w swoim gospodarstwie. Można mnożyć bez liku wyczyny dziczy magistrów prawa pod których okupacją funkcjonują prokuratury i sądy opanowane epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej. Na ich usługach aktywnie służą bandyci w policyjnych mundurach. Kabaret to, czy niezły interes ? pod parasolem NIEZAWISŁOŚCI, w cieniu komunistycznych IMMUNITETÓW. A może by tak przeanalizować jak to jest z tym komunizmem. Zaczyna to trochę wyglądać jak strach na wróble. KTO ?? widział KOMUNIZM ?! Gdzie on był ? A gdzie się podział ? Zaczynam mieć uzasadnione wątpliwości czy aby to całe awanturnictwo NIE jest przypadkiem przykrywką dla zwykłych pospolitych kryminalnych szwindli w Wykonaniu NIEPOSPOLITYCH złodziei uzbrojonych w Immunitety prokuratorów i sędziów podpartych NIEZAWISŁOŚCIĄ urojeń i insynuacji własnych. Natknąłem się bowiem na arcyciekawe dokumenty w sprawie p-ko bojownikowi „Solidarności” Tadeusz Wołyniec – zaświadczenie IPN Nr 279/03 z dnia 07-02-2003r potwierdzające jego patriotyczny rodowód. Trzech sędziowskich hochsztaplerów : T. Szkudlarek, Cz.Podgórny i M. Wawrzynkowski z mojej sprawy dotyczącej okradania dzierżawy działki na zlecenie PPO A. SIUCHTA Prowadziło okradanie bojownika „Solidarności” z zapłaty za pracę i o przywrócenie do pracy. Jakby było mało w sprawie p-ko T. Wołyniec występuje NIEPOCZYTALNY umysłowo SSO Sławomir Przykucki, który NIE potrafi odróżnić amputacji kutasa u sprawcy przemocy w Rodzinie od zatoru płucnego spreparowanego w naukowy sposób insynuacją urojeń dr n. med. Elżbieta ZINKA > królowa na włościach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Można mnożyć bez liku tych geniuszy pochodnych Przykuckiemu : SSR S. Wróbel, J. Matejko, PPR T. Bodo, PPO J. Ożóg, SSO I. Jóźwiak (felczer, śledczy UB, PPO J. Rychliński i INNI – wszyscy występują p-ko T. Wołyniec nawet por.por. Wicher i Aleksander NOWIŃSKI – myśliwy – por. http :\\ www.13 grudnia 1981r. Ale jakby było mało te same osoby i ich powinowaci występują w sprawach u Marek777 i w „Willa Alexander” Panie Rafale u Pana w sprawie * z dnia 05-12-2011r tez występuje ta sama zgraja. Przecież to świadczy, że na skalę PRZEMYSŁOWĄ prowadzone jest totalitarne PROCESOWE zbrodnicze awanturnictwo w porażający sposób. To jest hitlerowsko-stalinowskimi metodami prowadzone znęcanie się nad OFIARAMI celem ICH zagłady biologicznej. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Panie Rafale od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne Panie albo DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I C H Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński Sylwia Wróbel Katarzyna Krystowczyk Marian Wawrzynkowski Iwona Jankowska Tomasz Bodo Marek Paluch Robert Mąka Małgorzata Wiśniewska Barbara Lubner Jacek Bytner Małgorzata Jarecka Beata Wysocka Jacek Matejko Adriana Tynebor Mąka Jarosław Cezary Stebelski Izabella Sobolewska Agnieszka Karbowska Suszek Zuzanna Ostrowska Aneta Skupień Grzegorz Klimowicz Barbara Romaniuk vel Bator Krzysztof Smoliński Iwona Kucharczyk Bożena Kondek Tomasz Krzemianowski Piotr Wedman GrzegorzPolewiak JanuszSkibicki MariaJankowska Ewa Kosiec Andrzej Jaracz Zbigniew Ambroziak Radosław Chamionek Liliana Czuchryta sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Wykaz NAZISTÓW DEGENERATÓW z IMMUNITETAMI zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg
~czesłąw45
04-03-2012 / 23:06
do Ani, gościa, JS Rzecznik Praw Obywatelskich to Instytucja do perfumowania gówna jak mówi stare wojsko, gdy dostają rozkaz malowania trawy. Czy Kochanowski, czy Lipowicz. Ten wcześniejszy był doktorem. Obecny jest profesorem ale nazwisko bardzo bliskie jest tego co Rzecznik może i wyprawia. LIPA. W Koszalinie "numer na wariata" to podstawa procesowego funkcjonowania prokuratorsko -sędziowskiej HOŁOTY. Awanturnictwo i bandytyzm procesowy pod osłoną Immunitetów, łamanie prawa i jego zasad. Łamanie Praw Człowieka, poważanie Postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej niczym rolkę papieru toaletowego to podstawowe argumenty wobec prokuratorsko-sędziowskich OFIAR. Do poziomu Hołoty z Immunitetami - wtórnych analfabetów, pozbawionych zasad etyczno-moralnych, logiki rozumowania której mieć NIE mogą bo w moim przypadku od 1995 roku udowadniają, że mają GÓWNO zamiast mózgów. Kompatybilni do nich są adwokaci i lekarze zwłaszcza biegli sądowi psychiatrzy. Elżbieta Kondaków Konarska, Barbara Bretner, Helena Steć Matuszewska, A.Goździk, I. Sikorska i INNI. W Rejonach, i Okręgu Koszalin obowiązuje w procesie NAZISTOWSKA doktryna głoszona do OFIAR PRZEMOCY togowców : PROMOTOR SSR Małgorzata Wiśniewska - Prezes Sądu Rejonowego cit. " ... kurator, prokurator, sędzia może mówić, pisać i robić co chce ..." Czas nazwać po imieniu jak funkcjonują struktury administracji państwowej w Koszalinie. Żadna nowość to staropolska patologia : Każdy wuj na swój strój. Ta koszalińska dzicz tak się zajęła grabieniem urojonego komunizmu – patrz : dz. FAKT Nr 208/11 str. 2 – wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, że NIE spostrzegli jak zdmuchnięto im województwo. Teraz torowcy dla odwracania uwagi skamlą, że za LIPĘ i ślizgawkę mało im płacą. Te Ű B E R M E N S C H E jak pospolici kryminaliści kombinują z delegacjami, kombinują z wokandami naliczając sobie godzinki na „górkę” których faktycznie NIE przerabiają. Najzdolniejsi jak np.. SSO D. Sokołowska po mistrzowsku w 15 minut załatwia sprawę rozpisaną wokandą na 3,5 godziny. SSO S. Przykucki NIE odróżnia amputowanego kutasa od urojonego w naukowy sposób przez dr n.med. E. Zinka zatoru płucnego u seksualnego zboczeńca specjalisty od zapładniania owiec w swoim gospodarstwie. Można mnożyć bez liku wyczyny dziczy magistrów prawa pod których okupacją funkcjonują prokuratury i sądy opanowane epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej. Na ich usługach aktywnie służą bandyci w policyjnych mundurach. Kabaret to, czy niezły interes ? pod parasolem NIEZAWISŁOŚCI, w cieniu komunistycznych IMMUNITETÓW. A może by tak przeanalizować jak to jest z tym komunizmem. Zaczyna to trochę wyglądać jak strach na wróble. KTO ?? widział KOMUNIZM ?! Gdzie on był ? A gdzie się podział ? Zaczynam mieć uzasadnione wątpliwości czy aby to całe awanturnictwo NIE jest przypadkiem przykrywką dla zwykłych pospolitych kryminalnych szwindli w Wykonaniu NIEPOSPOLITYCH złodziei uzbrojonych w Immunitety prokuratorów i sędziów podpartych NIEZAWISŁOŚCIĄ urojeń i insynuacji własnych. Natknąłem się bowiem na arcyciekawe dokumenty w sprawie p-ko bojownikowi „Solidarności” Tadeusz Wołyniec – zaświadczenie IPN Nr 279/03 z dnia 07-02-2003r potwierdzające jego patriotyczny rodowód. Trzech sędziowskich hochsztaplerów : T. Szkudlarek, Cz.Podgórny i M. Wawrzynkowski z mojej sprawy dotyczącej okradania dzierżawy działki na zlecenie PPO A. SIUCHTA Prowadziło okradanie bojownika „Solidarności” z zapłaty za pracę i o przywrócenie do pracy. Jakby było mało w sprawie p-ko T. Wołyniec występuje NIEPOCZYTALNY umysłowo SSO Sławomir Przykucki, który NIE potrafi odróżnić amputacji kutasa u sprawcy przemocy w Rodzinie od zatoru płucnego spreparowanego w naukowy sposób insynuacją urojeń dr n. med. Elżbieta ZINKA > królowa na włościach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Można mnożyć bez liku tych geniuszy pochodnych Przykuckiemu : SSR S. Wróbel, J. Matejko, PPR T. Bodo, PPO J. Ożóg, SSO I. Jóźwiak (felczer, śledczy UB, PPO J. Rychliński i INNI – wszyscy występują p-ko T. Wołyniec nawet por.por. Wicher i Aleksander NOWIŃSKI – myśliwy – por. http :\\ www.13 grudnia 1981r. Ale jakby było mało te same osoby i ich powinowaci występują w sprawach u Marek777 i w „Willa Alexander” Panie Rafale u Pana w sprawie * z dnia 05-12-2011r tez występuje ta sama zgraja. Przecież to świadczy, że na skalę PRZEMYSŁOWĄ prowadzone jest totalitarne PROCESOWE zbrodnicze awanturnictwo w porażający sposób. To jest hitlerowsko-stalinowskimi metodami prowadzone znęcanie się nad OFIARAMI celem ICH zagłady biologicznej. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Panie Rafale od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne Panie albo DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I C H Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński Sylwia Wróbel Katarzyna Krystowczyk Marian Wawrzynkowski Iwona Jankowska Tomasz Bodo Marek Paluch Robert Mąka Małgorzata Wiśniewska Barbara Lubner Jacek Bytner Małgorzata Jarecka Beata Wysocka Jacek Matejko Adriana Tynebor Mąka Jarosław Cezary Stebelski Izabella Sobolewska Agnieszka Karbowska Suszek Zuzanna Ostrowska Aneta Skupień Grzegorz Klimowicz Barbara Romaniuk vel Bator Krzysztof Smoliński Iwona Kucharczyk Bożena Kondek Tomasz Krzemianowski Piotr Wedman GrzegorzPolewiak JanuszSkibicki MariaJankowska Ewa Kosiec Andrzej Jaracz Zbigniew Ambroziak Radosław Chamionek Liliana Czuchryta sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Wykaz NAZISTÓW DEGENERATÓW z IMMUNITETAMI zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg
~gosc
02-02-2012 / 22:49
Panie JS widzę że rozumie Pan problem P. Ani że należy leczyć ją to może coś z tego jeszcze będzie dla dobra jej i rodziny jest to bardzo chora osoba, współczucia P aniu. pozdrawiam - znajomy
~JS
02-02-2012 / 08:17
Pani Anno, panią powinno się doprowadzić do Przychodni Zdrowia Psychicznego dla pani dobra.
~Anna
01-02-2012 / 22:01
chodzenie przeze mnie do Przychodni Zdrowia Psychicznego było wyrazem mojej dobrej woli i chęci nie pogłębiania konfliktu A na wycięcie kutasa u chirurga też by poszedł uznając to za dowód swojej "dobrej woli"?