Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-10-2012

Ostróda

Ostróda - działania sitwy funkcjonariuszy: SSR Artur Borowy, SSR Violetta Koprowska-Chudek mł. asp. Sylweriusz Klimiuk i st. sierż. Michał Jenczyk w sprawie Rafała Lewickiego.

Mataczenia sędziów i prokuratorów w sprawach Rafała Lewickiego wielokrotnie były poruszane na stronach AFER PRAWA - wybrane linki do artykułów  interwencyjnych zamieszczamy na końcu tekstu. 

Sam Rafał pisze: 
Ja Rafał Lewicki obywatel RP apeluję do wszystkich Posłów RP o zainteresowanie się naruszaniem prawa przez wymiar sprawiedliwości, który od dawna stał się wymiarem nie sprawiedliwości.. Jestem Polakiem, który od dwóch lat został zmuszony do ucieczki z Ojczyzny, oskarżono mnie o czyn niedopełniony i na siłę bez badań specjalistycznych chciano umieścić mnie w szpitalu psychiatrycznym, wielokrotnie byłem aresztowany i umieszczany w zakładach karnych gdzie przebyłem dwukrotnie zawał serca. Sąd w Ostródzie, Olsztynie i Elblągu sygn. akt w spr. II K556/10   Ko1243/12 pozbawił mnie praw obywatela i prawa do obrony z naruszeniem konstytucji RP, wydał list gończy z nakazem umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym zamkniętym bez wykonania badan specjalistycznych, które trwają 6 tygodni, co jest jawnym naruszeniem praw człowieka i Konstytucji RP. 
Wyrok wydał Sędzia Sądu w Ostródzie Artur Borowy, który od lat ze mną jest w konflikcie, był szefem mojej byłej żony, która była pracownikiem sądu Rejonowego w Ostródzie. Publicznie zarzuciłem A. Borowemu matactwo prawne w postaci podrabianie dokumentów hipotecznych i fałszowanie ich, wykorzystując swoje stanowisko oraz układy w wymiarze sprawiedliwości sędzia A. Borowy jest urzędnikiem państwowym, który szkodzi państwu, wykorzystuje tak odpowiedzialne stanowisko, co jest niedopuszczalne w państwie prawa... więcej z pisma Rafała.

Efektem prześladowania Rafała Lewickiego przez funkcjonariuszy ostródzkich stała sie też jego matka - Halina Lewicka. 

 Dnia 4 lipca 2012r do domu Lewickich naruszając mir domowy, nietykalność i dobra osobiste mieszkańców wtargnęli funkcjonariusze policji pod pretekstem przeszukania i poszukiwania Rafała. Napad policjantów spowodował uszczerbek zdrowia i pobyt w szpitalu jego matki. 

lewicka.karta.chorob.jpg (83645 bytes)
Z czwórki policjantów biorących udział w napaści na bezbronną kobietę najbardziej agresywni okazali się mł. asp. Sylweriusz Klimiuk i st. sierż. Michał Jenczyk. 

Pani Halina wniosła na ich działanie zawiadomienie od razu 6 lipca do Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości, przekazane "drogą niekompetencji w dół" i  "olane" przez Prokurator Okręgową w Elblągu  Irenę Ficak, Małgorzatę Hrybek z Ostródy itd.


W odwecie została przez funkcjonariuszy oskarżona i skazana na 3 miesiące pozbawienia wolności przez sędzię ostródzką SSR Violettę Koprowską-Chudek
z Art. 224.kk
[Czynny opór] § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. 

- w myśl zasady: dajcie człowieka a paragraf sie znajdzie...  
A jakby funkcjonariusze umieli czytać, to z AFER PRAWA dowiedzieli by się, że Rafał jest za granicą i bierze udział w proteście w Strasbourgu  tak więc ich rola w napaści na matkę Halinę miała na celu jedynie jej zastraszenie za działalność jej syna i innych  ojców poszkodowanych przez organa (nie)sprawiedliwości .

Bardzo naiwne jest uzasadnienie sędzi SSR Violetty Koprowską-Chudek tak skandalicznego wyroku:
W uzasadnieniu czytamy: Oskarżona nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i odmówiła składania wyjaśnień - i miała racje, przecież jej wyjaśnienia i stanowisko zostało wniesione w zawiadomieniu o przestępstwie funkcjonariuszy do prokuratury i z tych akt powinna sędzina skorzystać a nie dręczyć chorą osobę...
Poniżej zamieszczamy, co najmniej naiwny wyrok w którym  sędzia  "usprawiedliwia" chamskie działania funkcjonariuszy S. Klimiuka i M. Jenczyka.

Należy zwrócić uwagę na takie "rodzynki" cyt: Wskazać trzeba, że w bezpośrednim kontakcie z oskarżoną Sąd nabrał przekonania, że oskarżona stara się stworzyć swój wizerunek jako osoby pokrzywdzonej, w wmanipulowaną w całą sytuację przez funkcjonariuszy policji. Z  jej podstawy można wysnuć wniosek, iż stała na stanowisku, że cel i sposób przeprowadzenia przez nich czynności przeszukania był niewłaściwy, nie miał swego umocowania i uzasadnienia. Z krótkiej relacji oskarżonej na k.51 wynika, że to właśnie ona stała się pokrzywdzona całą sytuacją, a stroną atakującą byli funkcjonariusze. W ten sposób oskarżona usiłowała zaprezentować przebieg zdarzenia zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i odeprzeć stawiany zarzut. I słowo "usiłowała" jest w jej sytuacji najbardziej właściwe i adekwatne, ponieważ oskarżona oczekiwała rezultatu. Prezentowała linię obrony która była nieudolna, niewiarygodna, nie znalazła uzasadnienia w przeprowadzonych dowodach. - i z tego podsumowywania sędzi Violetty Koprowskiej-Chudek ewidentnie wynika jej stronniczość, dowód, że "z układów władzy" miała się wykazać i skazać poszkodowaną, pomimo braku dowodów i faktów - oskarżenia oparte są jedynie na subiektywnych odczuciach funkcjonariuszy którzy sędziemu ewidentnie "wciskają kit" aby nie wykazać się swoją niekompetencją.  

Dowodem stronniczości i niekompetencji sędziego Violetty Koprowskiej-Chudek ewidentnie jest ponadto fakt, że w tego rodzaju sprawie karnej zobowiązuje Halinę do zapłaty na rzecz funkcjonariuszy S. Klimiuka i M. Jenczyka kwoty po 500zł dla każdego z nich z tytułu nawiązki ? ! ? niby zgodnie z Art. 46. cyt: [Obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody] § 1. W razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.
§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę.

Przecież to Halina Lewicka po interwencji funkcjonariuszy "wylądowała" w szpitalu wcześniej doznając uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała, rozstroju zdrowia i krzywdy. Ona nawet nie dotknęła funkcjonariuszy, a to oni  zostają uznani za poszkodowanych ? - paranoja czy schizofrenia sądowa ?

lewicka.wyrok.jpg (257602 bytes) lewicka.wyrok.1.jpg (146351 bytes) lewicka.wyrok.2.jpg (113897 bytes) lewicka.wyrok.3.jpg (126331 bytes)
lewicka.wyrok.4.jpg (136292 bytes) lewicka.wyrok.5.jpg (131848 bytes) lewicka.wyrok.6.jpg (127886 bytes) lewicka.wyrok.7.jpg (57410 bytes)

Najzabawniejszym są zeznanie ostródzkich funkcjonariuszy policji którzy "poczuli się zagrożeni" przez 55-letnią schorowaną kobietę, ponieważ powiedziała im, że pójdzie po siekierę i ich porąbie :-), oraz kazała im spierdalać z jej posesji... Bez wątpienia policjanci siłą, po cywilnemu, bez nakazu wtargnęli do domu Haliny, tak więc miała prawo ich powstrzymać, a jakby to było w Ameryce to nawet zastrzelić. Aspekt tej napaści jest jednak inny - już nie wnikając w niuans czy kobieta faktycznie miała siekierę aby mogła spełnić taką groźbę - a to tylko może być podstawa oskarżenia - to śmieszny jest fakt, że czterej policjanci jednej kobiecie dają się poćwiartować ? ? ? 
Czy tak kiepsko są wyszkoleni że nawet obawiają się nieuzbrojonej kobiety ? A co by było jakby na ich drodze stanęli faktyczni gangsterzy ? Narobiliby  w gacie ? Ewidentnie funkcjonariusze ostródzcy S. Klimiuk i M. Jenczyka nie nadają się do pełnienia tak odpowiedzialnej pracy. 
I w takim stwierdzeniu Pani Halina miała racje.
Osądzenie sitwy sądowo - prokuratorskiej pozostawiamy czytelnikom.

AP 

Więcej:

LIST OTWARTY DO SEJMU R.P  PRZEŚLADOWANEGO PRZEZ ORGANA WŁADZY RAFAŁA LEWICKIEGO
Iława 17.03.2011 godz.10 Sąd Rejonowy protestujemy ! ! ! Cenzurowanie w sieci, prześladowanie obywateli R. Lewickiego, R. Gawrońskiego, A. Słonawskiego, W. Kalinowskiego, G. Brauna, D. Wernickiego i dziennikarzy Afer Prawa przez władze to dzisiaj no
TOGOWA GANGSTERKA ! - Relacja z pikiety pod Sądem Rejonowym w Ostródzie z dnia 22.09.2010r - w sprawie Rafała Lewickiego, walczącego o prawo do kontaktów ze swoimi synami.
Rafał Lewicki wolny. Sukces akcji Porozumienia Rawskiego.
Rafał Lewicki - ojciec dwóch synów, znów w areszcie. Żądamy jego natychmiastowego uwolnienia.
Demonstracja poparcia dla tymczasowo aresztowanego Rafała Lewickiego - Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci...
Zwolnić Rafała Lewickiego. Protest w przed prokuraturą w Olsztynie. 9 sierpnia 2010. 
Protest ojców przed więzieniem w Iławie dot. Rafała Lewickiego.
Rafał Lewicki wolny. Organom kazano odpuścić.
Łapy precz od Rafała Lewickiego. Prokurator Kazimierz Kłokocki z Ostródy zamyka przykładnego ojca.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Wi
18-02-2016 / 11:56
skończyło sie zle .taka prawda ze została napadnięta i okradziona przez tych sprawcow . pani Halina została poszkodowana.,,,//// nie tylko pani Halina zostala pokrzywdzona '''//cala jej rodzina przez prezesa sadu z ostrody ..// Artura Borowego..prokuratora Łukasika oraz przez sędzia Koprowska Chudek wiemy ze pani zabrali zdrowie pozdrawiamy /////// wi////////
~roman
14-01-2016 / 11:31
Sędzia Koprowska Chudek oraz policjanci z Ostródy wraz z prokuratorem Łukasikiem powinni być zwolnieni z pracy. Pani Halino prawda nastąpi. Prokurator generalny przesłane było poza Ostróde, pani Halina pisała do warszawy i Olsztyn ... co chcieli to zrobili . Pozdrawiam . Pani Halina została skazana ...
~sprawiedliwy
12-06-2015 / 10:39
A dlaczego pani Halina nie napisała o tym jak się to wszystko dla niej skończyło! i kto naprawde oszukuje? i jaka jest prawda. Kłamstwem daleko nie zajedzie. A pisać w internecie każdy może co chce i to jest tego przykład. Beznadziejny artykuł dla tzw polskich pieniaczy. Pozdrawiam
~mafia
07-03-2015 / 19:37
pani najpierw umorzono sprawę ;;pani powinna być przesłuchana poza Warmia mazurami ;;;;;;miała pani takie prawo;; czego boi się ostródzka prokuratura , ponieważ warszawa o wszystkim wie ''''';;;;;
~erynia
11-11-2013 / 02:33
Skoro mł. asp. Sylweriusz Klimiuk i st. sierż. Michał Jenczyk zachowali się jak bandyci to może Pani Halina Lewicka powinna poprosić mężczyzn z bliższej i dalszej rodziny, aby odpłacili tym bandytom w mundurach. Gdybym mieszkał bliżej to sam bym wpierdolił tym policyjnym bydlakom.
~marek777
31-03-2013 / 05:49
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~dariusz
20-12-2012 / 23:23
Do dnia dzisiejszego nie wykryto sprawcy pospolitego przestępstwa jakiego dokonano w siedzibie sądu w Ostródzie na moją szkodę. Okazuje się, że sprzęt służbowy może służyć do pospolitych przestępstw, szkalowania i opluwania obywatela-nawet jeśli jest to siedziba sądu- więcej: Dariusz Sągol -facebook (jeden z filmów: youtu.be/SPJvjP5VnUA )
~dariusz
20-12-2012 / 23:15
~Lucy
06-12-2012 / 13:52
Wczoraj prokuratura ostródzka oskarżyła, podobno. panią Lewicką o składanie fałszywych zeznań i miała pretensje o to, że kobieta pisała skargi do Warszawy.
~jakel
27-10-2012 / 23:49
Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁOTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła z pisemnym zapewnieniem, że sprawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. SUPER HIT. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … JEST Pomnik DONALDA - BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska …