Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-05-2014

Nie jest Pan sam Panie doktorze!

Dr. Zbigniew Kękuś - ekonomista, finansista i wykładowca akademicki, pracował na dyrektorskich stanowiskach w wielu międzynarodowych firmach i bankach do czasu gdy zaczął się domagać odpowiedniej opieki zdrowotnej dla swoich dzieci. Prosząc o pomoc, zadarł z tymi, którzy popisali się urzędową znieczulicą. Jego życie zmieniło się w piekło, utracił świetnie płatną pracę. Grupa prokuratorów złożyła Jemu sprawy sądowe mimo że rzekome dowody okazały się zupełnie niezwiązane z Nim, co więcej, były dowodami Jego niewinności. Sąd w Dębicy go skazał.

Kekusz1.jpg

Dr. Zbigniew Kękuś, wobec nieskuteczności zwykłych procedur, rozpoczął strajk głodowy przed Prokuraturą Generalną. Prokurator Generalny Andrzej Seremet musiał przyznać mu rację – wyrok okazał się być bezzasadnym. Skierował kasację do Sądu Najwyższego, który także uznał skazanie za bezpodstawne. Odesłano sprawę ponownie do Sądu w Dębicy, który zamiast sprawę natychmiast umorzyć, zarządził wobec Niego badania psychiatryczne. Na podano żadnych argumentów w jaki sposób psychiatra ma stwierdzić stan psychiczny człowieka 9 lat wstecz. Dr. Zbigniew Kękuś poczuł się zagrożony tymi stalinowskimi metodami niszczenia ludzi – zwrócił się o azyl polityczny do Ambasady Norwegii.

Po interwencji poseł Anna Grodzkiej Sędzia S.R. Beata Stój dała jemu chwilę spokój aby później dwukrotnie zagrozić umieszczeniem w areszcie celem poddania badaniom. Polegało to na przesyłaniu zawiadomień informujących o posiedzeniach w sprawie wydania takich postanowień. Dr Zbigniew Kękuś (nie bezpodstawnie) obawia się o swoje życie. W krakowskim areszcie już ginęli ludzie protestujący. A jak wiemy, nazbyt często w naszym Kraju, dopiero drastycznym protestem można opamiętać niektórych urzędników wymiaru sprawiedliwości.

Znany z dwóch głodówek – przed Prokuraturą Generalną i przed Sądem Okręgowym w Krakowie, dr Zbigniew Kekuś, jest również, a może przede wszystkim, znakomitym ekspertem finansowym i ekonomicznym. Przez kilka miesięcy prowadził śledztwo dziennikarskie na temat tzw. „reprywatyzacji mienia”, które wykazało szereg nieprawidłowości ze strony urzędników rządowych, co skończyło się dla Niego utratą pracy, o czym w treści wywiadu.

17 kwietnia „Debesciak” był obecny na posiedzeniu w krakowskim sądzie. Mniej sza o szczegóły sprawy , bo trzeba by książki a nie artykułu w gazecie aby czytelnik zorientował się o co dokładnie chodzi. Zainteresowanych całą obszerną historią zapraszamy do wyszukania (po nazwisku) w internecie, gdzie zamieszczone są wszystkie opisy i dokumenty.

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny odbyło się posiedzenie w sprawie zażalenia, które dr Zbigniew Kękuś złożył na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód o zatrzymaniu go i doprowadzeniu pod przymusem na przesłuchanie do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i na badania psychiatryczne.

W ciągu ostatnich czterech lat dr Zbigniew Kękuś kilkukrotnie był kierowany na badania psychiatryczne. Grożono mu nawet dwukrotnie umieszczeniem go w areszcie celem poddania go tam badaniom sądowo - psychiatrycznym. To niesamowite jak (podobnie do kuli śniegowej ) sprawa za sprawą zdają się rozpędzać zagarniając ze sobą coraz więcej uczestników i, w miarę rozpędzania, burzyć, niszczyć coraz więcej i więcej …

Zaczęło się od „zwykłej ” sprawy rodzinnej aby po 1 0. latach zaowocować gehenną sprawiającą na przypadkowym obserwatorze – obraz sprawy nie do rozstrzygnięcia. Tak zwane „strony” robią wszystko, co mogą a czasem – czego nie powinny czynić, dla postawienia na swoim. W związku z tym następuje dalsza eskalacja wniosków, postanowień, wyroków, odwołań, kasacji … Jednak wyroki a nawet ich kasacje nie kończą tematu. Uczestnicy wytaczają kolejne „działa na wokandę” a także poza nią.

Dzisiejsza rozprawa była krótka a właściwie jakby jej nie było. Publiczność została przez sędziego poproszona o opuszczenie sali rozpraw pod groźbą wezwania policji celem wyprowadzenia. Co takiego tajnego miałoby być rozpatrywane – nie mam pojęcia. Wraz z nami wyszedł też skarżący - dr . Zbigniew Kękuś uznając ten sąd za niewłaściwy miejscowo do rozpoznania jego wniosku. Jako publiczność brali udział przedstawiciele różnych organizacji wspierających obywateli w trudnym zmaganiu się z wymiarem sprawiedliwości.

Podszedłem do jednej z osób. Pani Regina Bekier okazała się być przedstawicielką Fundacji Court Watch Polska” zajmującej się obywatelskim monitoringiem sądów.

- Co tutaj Panią sprowadza?

Bekier.jpgRegina Bekier - Zajmujemy się obserwacjami rozpraw odbywających się na terenie miasta Krakowa, zarówno w Sądzie Rejonowym, Okręgowym, jak i Apelacyjnym. Znam sprawy Pana dr Zbigniewa Kękusia bardzo dobrze. Sama też zostałam pokrzywdzona przez ten sąd. Stąd moja tutaj obecność na tej rozprawie. Jestem bardzo zainteresowana sprawą dr. Kękusia ponieważ ścigany jest za coś, czego nie zrobił. Nachodzili jego dom, rodzinę, jego mamę. Doprowadzili go skutego w kajdankach najpierw na posterunek policji, a później do Poradni Psychiatrycznej tylko dlatego, że on się bronił przed tym, co się z nim dzieje w tych sądach.

- Dziękuję za rozmowę.

Kolej na osoba, przeze mnie zagadnięta, Pan Witold KotulskiPrezes „Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca” z Katowic. Jak się dowiedziałem – jest nowa inicjatywa.

- Co więc udało się już przedsięwziąć?

Witold Kotulski - Z kolegami, (z Zarządem) uznaliśmy , że należy wesprzeć Tego Człowieka, stworzyć oddzielną komórkę w tej intencji (między innymi taką). Tworzymy ich więcej , skupiając się na indywidualnych sprawach ludzi, którym dzieje się ogromna krzywda. W przypadku dr . Zbigniewa Kękusia, jest to przykład tego, co niejeden z nas ma już za sobą i co z całą pewnością niejednego z nas jeszcze czeka. To, co stało się z nim, jako ojcem, te kłopoty rozwodowe, około rozwodowe. Potem to, co zrobiono z jego rodziną. To j est to, co j est zagrożeniem - rzeczywistością - każdego z nas, którzy wchodzą na ścieżkę sądową. Na chwilę obecną, nie wiele udało się zrobić. Powstał zalążek nowej organizacji, która nazywa się „Komitet Obrony Praw dr. Zbigniewa Kękusia przy Śląskim Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca w Katowicach”. Przewodzę temu stowarzyszeniu od marca br . (wcześniej pełniłem rolę wiceprezesa).

Z pozytywnych rzeczy… Ilekroć ktoś zapuka do drzwi naszego stowarzyszenia, to pierwszą rzeczą, którą mu wskazujemy jest możliwość dokonania wszystkiego, aby tylko nie wejść na drogę postępowania sądowego. Odwodzimy od rozwodów, odwodzimy od występowania do sądów w ogóle. Staramy się wskazywać drogę porozumienia, mediacji. Tak aby zażegnać konflikt. Nie tylko konflikt ale również zażegnać pokusę udania się do sądu, gdzie - z tej drogi - praktycznie nie ma odwrotu.

- Wsiąka się, a konsekwencje są zawsze rujnujące. Nie tylko finansowo.

Witold Kotulski - Jeżeli ktoś wstąpi na ścieżkę sądową, to przez długie, długie lata będzie się zmagał z postępowaniami, z postanowieniami, z różnego rodzaju działaniami, które zdegradują jego rodzinę, zniszczą dzieciństwo dzieciom, zniszczą życie partnerom. W Katowicach mamy dwa wydziały sądowe rodzinne, w których nie ma żadnego mężczyzny. Tam są same kobiety!

Kotulski.jpgCo więcej . To nie tylko kobiety , z całym szacunkiem do pań sędziów, ale te panie mają już „swoje” lata. Przed laty , gdy nie było komu sądzić powoływano sędziów na zasadzie kursów. Nie jeden dobrze sobie radził. Niektórzy jednak nieco odstają od tego, co obecnie j est wymagane. Jest taki zapis kodeksowy , że sędzia kieruj e się własnym doświadczeniem życiowym. Nasze sądownictwo, moim zdaniem i na bazie doświadczenia – tego z czym się spotykam - wymaga ogromnych zmian. To jest władza. Władza sądownicza, która jest stworzona po to aby wspierać Naród, budować coś… A działa destrukcyj nie. Niszczy podstawowe komórki społeczne, konfliktuje strony. Niestety , droga postępowania bardzo, bardzo się wydłuża. Jeden konflikt rodzi następny, kolejny. W efekcie, strony (kiedyś rodzina, kochające się małżeństwo) , zastanawia się - „co osiągnęliśmy”? Okazuje się najczęściej , że nic. Dzieci mają gorsze perspektywy. Dalej tkwimy w machinie sądowniczej. Na przykład ja. Mam pełnię władzy rodzicielskiej . Mam pieczę nad dwójką starszych dzieci (z trojga) i jednocześnie mam ... zakaz utrzymywania kontaktów z całą trójką, gdzie moja niepełnosprawna, niezdolna do samodzielnej egzystencji żona sprawuje nad nimi opiekę.!

- Nie rozumiem. To jakiś paradoks?

Witold Kotulski - To nie paradoks. To bałagan. Domagam się uchylenia tego zakazu od 2012 roku. Dlatego też, jako Stowarzyszenie, staramy się uświadomić ludzi, którzy się do nas zwracają - co może ich czekać. Liczne do-świadczenia uczestników tych postępowań nie pozwalają łudzić się, że cokolwiek poukładamy dla poprawy egzystowania.

Czyli – jest to droga przez mękę z finałem bardzo odległym i rujnującym?

Witold Kotulski
– Właśnie!

Przychodzących do nas staramy się na tyle uświadomić, co ich czeka, aby się nie pakowali w te procedury . W związku z tym nie jesteśmy zbyt „popularni”, gdyż nie napędzamy tej koniunktury.

Dziękuję za rozmowę.

Poprosiłem o rozmowę również „przyczynę całego zamieszania” - Pana dr . Zbigniewa Kękusia aby pokazać Czytelnikom mały fragment Jego kilkunastoletnich już zmagań z systemem (nie tylko sądowym) w naszym Kraju. Na początek skupmy się na poszukiwaniu jakiś elementów nadziei, światełka w tunelu.

- Co przez te kilkanaście lat się zmieniło? Jakie są elementy pozytywne w tym, co Pan robi, co wokół Pana się dzieje? Bo są ludzie, którzy interesują się tematem, chcą pomóc. I pomagają...

Zbigniew Kękuś – Ma być o pozytywach… Pozwoli pan, że zacznę jednak od negatywów.

Bowiem rośnie skala tego, co negatywne. Pycha, buta, arogancja przedstawicieli wszystkich trzech rodzajów władzy Rzeczpospolitej Polskiej rośnie z każdym dniem. Myślę, że nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Ani pan, ani pan, który łaskaw nas obsługiwać (do kelnera podającego napoje), ani panowie, z którymi będzie pan za chwilę rozmawiał.

Myślę, że stajemy się państwem coraz bardziej bezprawnym. Jest stare porzekadło, że ryba psuje się od głowy. Tak to niestety jest w naszym przypadku. Ta głowa, z którą j a mam do czynienia to jest między innymi prokurator generalny Andrzej Seremet, to j est przede wszystkim rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, która powinna bronić moich praw i praw dzieci również tych panów, o których będzie za chwilę… I to są te negatywy, o których już nie będzie. Teraz pozytywy . I widzi pan, … No i … Nie mam wyjścia! Znowu muszę wrócić do tych panów...

- Ja pana przepraszam! Widzę, że Pan jest niepoprawny! Ponieważ ma pan tak horrendalnie problemy z wymiarem prawa, z ludźmi i systemem a wciąż Pan zbacza ze ścieżki ratowania siebie i wciąż pan mówi o Crulic'u..

Zbigniew Kękuś – Świętej Pamięci..

- albo o Broll'u

Zbigniew Kękuś – Biedak siedzi w szpitalu psychiatrycznym, tak …

- albo o innych ludziach jak obecnie. Bardzo proszę niech Pan opowie czytelnikom o sobie.

Zbigniew Kękuś – Jeśli ja mówię o biednym Krystianie Broll’ u, którego umieszczono w szpitalu psychiatrycznym na 6 tygodni na obserwację, a jest tam już ósmy rok, jeśli ja mówię o tym, jak potraktował krakowski wymiar sprawiedliwości ś. p. Claudiu Crulic’ a, to tylko dlatego, że jestem świadom tego, o czym wspomniałem wcześniej – rosnącego w Polsce bezprawia. Ja mówię o Broll’ u, o ś. p. Crulic’ u ale też pozwoliłem sobie wspomnieć o tych właśnie panach, którzy mówią o Kękusiu. Są to panowie ze Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca w Katowicach. Poznawszy moją sytuację powołali „Komitet Obrony Praw dr . Zbigniewa Kękusia” przy swoim Stowarzyszeniu

- O! To jednak trzyma się Pan oczekiwanego klimatu. To jest pozytywne wydarzenie.

Zbigniew Kękuś – „Demokratyczne Państwo Prawne” to regułka wymyślona przez ustawodawcę. Nasi przedstawiciele prawa to głoszą, temu ślubują. Jeżeli się pan zgłosi do instytucji wymiaru sprawiedliwości i poprosi o pomoc to „pokazują gest”, którego j a oczywiście nie pokażę (czytelnicy się domyślą). I mówią - „Kękuś – nie! Tobie nie pomogę, bo to, śmo, owo … ”. Prokurator Dariusz Furdzik z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód wydał w dniu 3 marca 201 4 r . postanowienia o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 201 4 r . przez policję i doprowadzeniu pod przymusem na posterunek i na badania psychiatryczne.

- Debeściak, z całą pewnością nie powstał ani nie istnieje aby pełnić funkcje interwencyjne. Poprosiłem o rozmowę, ponieważ mamy ambicję pokazywać, że MOŻNA. Można godzić się z przedmiotowym traktowaniem obywatela przez, nazwijmy to, procedury – dobrze już wypraktykowane ścieżki dla „krnąbrnych”, ludzi nie godzących się z bezdusznymi wyrokami.

Zbigniew Kękuś - A gdy za bardzo " podskakujemy" (czytaj : pytamy o podstawę takiego traktowania) , to się z nas robi przestępców, bo jakiś tuman mściwy poczuje się obrażony na tyle, że dochodzi do wniosku, iż trzeba człowieka zniszczyć. Mając za sobą wiele lat pracy na uczelni a później w polskich przedstawicielstwach firm zagranicznych, dziś jestem dziadem, muszę żebrać o pomoc, cieszę się jak mi ktoś z drugiego końca Krakowa dzwoni, że może mi pożyczyć stówkę to mknę na nogach aby jakoś przeżyć. Ale chcę zachować pogodę ducha.

- Dziś sąd wyznaczył Panu obrońcę z urzędu, wyprosił nas, publiczność, w tym obserwatorów Fundacji Court Watch Polska , z sali rozpraw. Zauważyłem, że poradził Pan sobie znakomicie z sytuacją a przy okazji zadbał Pan o to abyśmy nie musieli wyjść lub zostać wyprowadzeni. Wyszliśmy z sali sądowej dopiero wówczas, gdy Pan oświadczył o niewłaściwości tego sądu dla procedowania a więc, kiedy Pan o tym zadecydował a nie sędzie, którego (nawet groźby) nie poderwały publiczności z ław.

Zbigniew Kękuś- Uczestniczył pan dziś zdarzeniach w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia. Czyżbyśmy uczestniczyli w tym samym posiedzeniu? Ja dzisiaj przegrałem! Okazało się, że rację ma prokurator, który w sposób oczywisty , rażący i nie budzący najmniejszej wątpliwości naruszył prawo. Naruszają prawo sędziowie, naruszaj ą prokuratorzy nawet w tych najbardziej podstawowych jego wątkach. 27 lutego złożyłem wniosek o jego wyłączenie. On wydał postanowienie – o zatrzymaniu mnie przez Policję w dniu 6 marca i doprowadzeniu pod przymusem na przesłuchanie oraz na badania psychiatryczne - w dniu 3 marca, wtedy gdy był wyłączony , ponieważ mój wniosek był rozpatrzony

Kekusz2.jpg

w dniu 5 marca. Okazuje się, że to oczywiste, rażące naruszenie prawa zostało uznane przez sędziego na dzisiejszej rozprawie za działanie zgodne z prawem. Stąd ja przed chwilą zażartowałem pytając czy uczestniczyliśmy w tej samej rozprawie. O tym rozmawiamy. O skali nieprawdopodobnej hucpy, nieprawdopodobnego bezprawia, z jakim mamy na co dzień we wszystkich dziedzinach życia do czynienia.

- Formalnie może tak, ale moralnie, według mojej oceny, Pan dzisiaj nie przegrał. Po raz kolejny pozwolę sobie zwrócić uwagę, że ma Pan niesamowitą umiejętność zachowania pola widzenia nie tylko własnej niedoli ale i innych w podobnym położeniu. Dziś zadbał Pan również o godność dla ludzi, którzy Pana wspierają. Pańska postawa zostawia Panu pole do dalszych działań zarówno piętnowania jak i dochodzenia sprawiedliwości.

Zbigniew Kękuś -
Daj mi Boże, jako że jesteśmy przed Świętami, zatem - daj mi Boże, aby nie okazało się, że jutro albo w Wielką Sobotę czy zaraz po Świętach zapukają znowu funkcjonariusze policji z wydziału kryminalnego w Krakowie i mnie zawiozą do psychiatryka bo tak zdecyduje prokurator . Nie bez przyczyny mówię często o ferajnie. Ja jestem przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości traktowany tak, jak życzy sobie tego były Rzecznik Praw Obywatelskich prof . Andrzej Zoll. Tak, jak traktował przez wiele lat mojego syna. Następnie mnie zrobił przestępcą.

A ponieważ nie udało się jemu w tej pierwszej sprawie, to bardzo szybko razem z małżonką złożyli kolejne zawiadomienie, co skutkowało (między innymi) tym, w dniu dzisiejszym, posiedzeniem.

Jestem osobą asertywną, a asertywność jak wiadomo, to " łagodna pewność siebie" , co jest poczytywane przez moich przeciwników jako niepoczytalność. Nie mam problemów z tym aby sędziemu czy też rzecznikowi praw obywatelskich powiedzieć, że jest tumanem mściwym. Stąd jestem niepoczytalny, stąd jestem niezrównoważony, stąd jestem chory psychicznie, stąd wymagam, wbrew pana opinii, wyznaczenia mi obrońcy z urzędu, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie działalność ferajny.

- Te dwie podstawowe sprawy zdążyły już przez lata obróść kilkudziesięcioma procedurami, z którymi się Pan boryka. Jak Pan ocenia skuteczność własnych działań?

Zbigniew Kękuś - No dobrze.

Powiem o dwóch. Nie sprzedano mojego mieszkania bo przez 16 dni głodowałem pod Sądem Okręgowym w Krakowie. Miało być pozytywnie – więc jest. To jedna z dwu wygranych przeze mnie spraw. Druga - Prokurator Generalny wniósł kasację od skazującego mnie wyroku po tym jak przez 12 dni prowadziłem protest głodowy pod Prokuraturą Generalną. Nasi przeciwnicy , a za naszych przeciwników należy uznać przedstawicieli (z nielicznymi wyjątkami) wszystkich trzech rodzajów władzy , którzy są doskonale ze sobą pożenieni, są doskonale zorganizowani i atakują nas stadnie. Do tego jeszcze z pracodawcami (mnie wyrzucono z pracy).

My natomiast jesteśmy rozproszeni. Gdzieś tam działaj ą panowie w Katowicach, my tutaj w Krakowie. Nie możemy dalej działać indywidualnie. Musimy wreszcie się zorganizować!

Przykład Broll’ a w Rybniku.

Z do dzisiaj nie ustalonych przyczyn siedzi już 8 lat w psychiatryku. Broni go jego kolega ale nie ma siły przebicia. Przez lata zmagań z wymiarem sprawiedliwości miałem okazję poznać wielu ludzi o poglądach bardzo podobnych do moich i mających podobne do moich doświadczenia. Istnieje potrzeba organizowania się takich jak my – ofiar . Znam przykłady ludzi, którzy próbowali jeszcze wyżej „podskoczyć” niż ja, byli oni jeszcze bardziej brutalnie potraktowani. Przykładem pan Goczyński, który wyszedł z doskonałą ideą – póki co niewykonalną – ale myślę, że w tym jest przyszłość. Mam na myśli sąd obywatelski. Żeby wreszcie przeciwstawić się tej absolutnej bezkarności i samowoli sędziów.

Odnośnie panów obok nas ze Stowarzyszenia z Katowic. . . Byli łaskawi i na tyle wspaniałomyślni dla mnie, że założyli „Komitet Obrony Praw dr . Zbigniewa Kę-kusia”. Maj ą za sobą tyle tych do-świadczeń i tragedii. . . Trzeba też ich posłuchać, z czym oni sami się borykaj ą od lat. I z czym do nich przychodzą ojcowie, z których nie jeden skończył tak jak (na dziś) ja. Na koniec podam jeszcze trzeci akcent nadziei, całkiem świeży - jest nim fakt, że „Debeściak” zainteresował się naszym losem. Nie wątpię (skoro nas znalazł) , że nie tylko akcyjnie.

Dziękują Panu za rozmowę. Życzę powodzenia w dochodzeniu sprawiedliwości.

Piotr Mądry
Debeściak nr 14 – kwiecień 2014 – region Kraków

Opublikowano za zgodą redakcji.

Sprawa dla ABW - dr Zbigniew Kękuś demaskuje "reprywatyzację" Tuska

Najważniejsze dokumenty w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi rozpoznawanej przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

Pobierz plik (KomitetObronydrZbigniewaKekusiaprzySlSOPO.pdf)2014.04.07. Powołano "Komitet Obrony Praw dr. Zbigniewa Kękusia przy Śląskim Sto [2014.04.07. Powołano "Komitet Obrony Praw dr. Zbigniewa Kękusia przy Śląskim Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca w Katowicach"] 488 Kb 0 Pobieranie
Pobierz plik (RegioDebesciakKrakow04-2014.pdf)Piotr Mądry - Debeściak nr 14 – kwiecień 2014 – region Kraków [Piotr Mądry - Debeściak nr 14 – kwiecień 2014 – region Kraków] 1821 Kb 0 Pobieranie

Wcześniejsze teksty: 

Prokurator Dariusz Furdzik kontra Dr Zbigniew Kekuś

Prześladowanie Zbigniewa Kękusia - z ostatniej chwili - 21:00 - 23.03.2014

http://3obieg.pl/sad-w-debicy-nie-zaaresztowal-kekusia-czy-jest-przelom 

http://3obieg.pl/czy-sejmowa-komisja-sprawiedliwosci-wyslucha-zbigniewa-kekusi

Pismo Dr. Zbigniewa Kękusia do Premiera Donalda Tuska w sprawie długu Polski
07.10.2013 - Pismo Z. Kękusia do przedstawicieli mediów
08.10.2013 - Pismo Z. Kękusia do Komendantów i Policji w Krakowie
Informacja o proteście Z. Kękusia rozpoczynanym w dniu 14.08.2013
09.08.2013 - Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk
15.07.2013 - Z.Kękuś - Wniosek do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego
09.07.2013 - Pismo Z. Kękusia do: Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratora Okręgowego w Krakowie i Prokuratora Rejonowego Kraków Ś-Wschód
25.06.2013 - Pisma Zbigniewa Kękusia do Posłów Andrzeja Dudy i Anny Grodzkiej oraz Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie
2013.06.12 Wniosek Zbigniewa Kękusia do: Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka
2013.06.10 Wniosek Posła Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w sprawie aktu oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód Krystyny  Kowalczyk  o wycofanie przez Prokuraturę aktu oskarżenia.
Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o rozpoczęciu protestu przed Biurem Rzecznika od dnia 20 maja 2013 r. i jego przyczynach.
Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o proteście przed pod biurem Posła Jarosława Gowina Kraków, ul. Karmelicka 1. dnia 13 maja 2013 r. w godzinach od 11-21
Zbigniew Kękuś wnioskuje o udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości
2013.04.15 Prośba Zbigniewa Kękusia do Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej w związku z zamiarem Sądu Rejonowego w Dębicy zastosowania wobec Z. Kękusia tymczasowego aresztowania
2013.04.15 Pouczenie Zbigniewa Kękusia dla Sądu Rejonowego w Dębicy w związku z mającym się odbyć w dniu 18 kwietnia 2013 r. posiedzeniem Sądu w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec Zbigniewa Kękusia tymczasowego aresztowani
Zawiadomienie o odwołaniu akcji przez Zbigniewa Kękusia
2013.02.25 pismo Zbigniewa Kękusia do członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, Prezesa Barbary Baran oraz Wiceprezesów Liliany Kaltenbek-Skarbek i Michała Niedźwiedzia
2013.02.15 Wniosek Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbiety Bednarczuk
2013.02.18 Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokurator Ewy Kuzawińskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie
2013.02.14 Wniosek Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbiety Bednarczuk
Kraków - czy sędzia Elżbieta Bednarczuk odważy się skazać Andrzeja Zolla ? Zbigniew Kękuś
2013.02.13 Wniosek Zbigniewa Kękusia o złożenie interpelacji poselskiej do Ministra Sprawiedliwości - zatrzymanie i doprowadzenie na badania do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego.
Pismo Zbigniewa Kękusia do Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie odpowiedzi Andrzeja Zolla na pozew.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz o odwołanie przez Sejm Ireny Lipowicz z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich - z cyklu co może a czego nie robi żydowski rzecznik w Polsce
Raport dr Zbigniewa Kękusia w sprawie przestrzegania prawa przez funkcjonariuszy publicznych Rzeczypospolitej Polskiej, demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej
2013.01.08 Wniosek dr Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój o niezwłoczne wydanie wyroku uniewinniającego
Zawiadomienie dr Zbigniewa Kękusia o udzielenie azylu politycznego w Norwegii z przyczyn humanitarnych.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Jarosława Gowina z żądaniem zbadania zdolności Beaty Stój do pełnienia obowiązków sędziego SR w Dębicy oraz poddaniu jej badaniom psychicznym.  
Zbigniew Kękuś - POZEW przeciwko prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie 300tys. złotych z tytułu naruszenia mojej godności i zniszczenia mi z opinii na rynku pracy, a z tym życia  
Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, czy Platforma Obywatelska zamierza postawić przed trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do ministra sprawiedliwości Jarosłąwa Gowina o dopełnienie ustawowego  obowiązku denuncjacji i złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Urszulę Mirończuk szeregu przes
Czy Gowin boi się Z. Kękusia?
Zamiast spotkania z Gowinem, psychiatryk. Dr Zbigniew Kękuś
Kraków SSR Ewa Krakowiak rozchorowała się aby nie rozpatrywać pozwu Zbigniewa Kękusia... 29.10.2012r. czekamy na rozmowę z posłem - Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem.
2012.10.17. Prośba o oddelegowanie dziennikarzy „Dziennika Polskiego”, „Faktu Kraków” i „Gazety Krakowskiej” - ZBignie Kękuś
Porozumienie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z Sieglindą Broda, Teresą Kawiak, Zbigniewem Kękusiem i Wacławem Stechnijem.
2012.01.10 Pismo Zbigniewa Kękusia do członków Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej
Dalszy ciąg działań Zbigniewa Kękusia - pisma do Komendanta Policji w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
2012.09.24 List otwarty Zbigniewa Kękusia do Żydów "na świeczniku"
Rzeszów - zapraszamy media i publiczność 25.09.2012 r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny na posiedzenia dot. niekompetencji Beaty Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy. Zbigniew Kękuś. 
2012.09.20 Prośba Zbigniewa Kękusia do redaktora "Dziennika Polskiego" Zbigniewa Bartusia o uczestnictwo w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie w dniu 25 września 2012 r. w sprawie odszkodowania za przewlekłość postępowania sądowego
2012.09.14. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Barbary Baran o zwrot kwoty 25.450,30
2012.09.03 Zaproszenie Zbigniewa Kękusia dla premiera Donalda Tuska na posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 6 września 2012 r.
Warszawa - 6 września zapraszamy na protest przed sądem ul. Marszałkowska 82 i posiedzenie w sprawie przestępstw prokuratorów Z. Ćwiąkalskiego, A. Czumy, K. Kwiatkowskiego z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia.
2012.08.31 Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina o wyznaczenie terminu spotkania
Pismo Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia do funkcjonariuszy Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz pracowników firmy świadczącej sądowi usługę ochrony.
2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina
2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie
2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.
2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie
2012.08.21 Wniosek Zbigniewa Kękusia o odwołanie Prezesa Sądu Barbary Baran
Dr Zbigniew Kękuś o "reprywatyzacji mienia. Sprawa dla ABW
PROTEST TERESY KAWIAK I ZBIGNIEWA KĘKUSIA I PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W KRAKOWIE PRZERWANY PRZEZ POLICJĘ
Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.
Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia
Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak demaskują bandytyzm sądowy cd..
Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez niekompetentną i niezrównoważoną psychicznie SSR Beatę Stój z Dębicy.
Zbigniew Kękuś rozpoczyna w dniu 17 lipca 2012 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną.
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś
Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
Sąd Najwyższy rozprawa kasacyjna 26.01. 2012 r. godz.10 sala C w sprawie wad prawnych wyroku z dnia 18.12. 2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma. Media i publiczność zaprasza dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o podjęcie przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości działań na rzecz usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu  212 [zniesławienie]. Zbigniew Kękuś 
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o upływie w dniu 15 sierpnia 2011 r. terminu na złożenie przez Prokuratora kasacji na korzyść Z. Kękusia w zakresie bezprawnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza
Pozew o wypłatę odszkodowania Zbigniew Kękuś
Zespolone działania mediów niezależnych doprowadziły do wymuszenia proceduralnego działania władz i sukcesów w sprawie dr Zbigniewa Kękusia oraz wypuszczenia z aresztu Tadeusza Chołdy.
11 dzień głodówki dr Zbigniewa Kękusia pod Prokuraturą Generalną
Wspieramy trzeci dzień protestu Głodowego dr. Zbigniewa Kękusia pod drzwiami biura udającego niezależnego :-) prokuratura A. Seremeta, Warszawa ul. Barska 28
http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Zbigniew-Kekus-kolejny-dzien-glodowego-protestu-pod-Biurem-Prokuratora-Generalnego-w-Warszawie-ul-Barska-28-list-otwarty-do-Ministra-Sprawiedliwosci-Krzysztofa-Kwiatkowskiego
Zbigniew Kękuś - kolejny dzień głodowego protestu pod Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28 - list otwarty do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego
Solidarni z Panem Zbigniewem Kękusiem, Tadeuszem Chołdą ujawniamy przestępstwa Krakowskiego wymiaru sprawiedliwości
Zbigniew Kękuś - zawiadomienie o rozpoczęciu przeze mnie głodówki protestacyjnej w dniu 30 maja 2011 r. o godzinie 11:00 w Biurze Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Zarządu Platformy Obywatelskiej o rezygnację z umieszczenia Donalda Tuska na liście wyborczej w wyborach parlamentarnych 2011 roku.
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez organa władzy za publikowanie prawdy o niekompetentnych i nieetycznych urzędnikach sądowych i funkcjonariuszy prokuratury.
Wniosek - o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem „Zasad Etyki Poselskiej”. Zbigniew Kękuś
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem "Zasad Etyki Poselskiej"
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia w sprawie śmierci przez zagłodzenie obywatela Rumunii Claudiu Crulica.
Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego. Zbigniew Kękuś
Czy skończę jak dr Ratajczak, czyli mord "bez działania osób trzecich" - Zbigniew Kękuś
Wniosek do Donalda Tuska  o wydanie polecenia ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu objęcia nadzorem administracyjnym sprawy Zbigniewa Kękusia.
Skazany za niewinność Zbigniew Kękuś - pisma o wznowienie postępowania dot. subiektywnego odczucia pomówienia przez sędziów, uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Donalda Tuska - niekompetentny warszawski sędzia Adam Grzejszczak alkoholik czy narkoman? 
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera dot. popełnienia przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego
Wniosek o spotkanie z Prokuratorem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 10:00 Andrzejem Seremet - Zbigniew Kękuś
Zbigniew Kękuś - Zawiadomienie o stawiennictwie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w dniu 12 marca o godzinie 12:30 oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 12 marca o godzinie 14:00 w celu odebrania wyjaśnień od rzeczników. 
Wniosek o udzielenie poparcia przez posła Ryszarda Kalisza do złożenie interpelacji w sprawie wyroku skazującego Zbigniewa Kękusia za nie popełnione czyny tj. zniesławienie sędziów z art.212kk
Arogancki czy niekompetentny poseł Bronisław Komorowski – list otwarty Zbigniewa Kękusia
Zaproszenie na posiedzenie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przez Posła Donalda Tuska przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego i moich dzieci. Zbigniew Kękuś
List otwarty do Marszalka Bronisława Komorowskiego dot. oszustwa Zastępcy Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pogorzelskiego, uzupełnienie - Zbigniew Kękuś
List otwarty do Marszalka Bronisława Komorowskiego dot. oszustwa Zastępcy Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pogorzelskiego - Zbigniew Kękuś
Katowice - Wniosek o rozpoznanie sprawy przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. zgodnie z art. 45.1 Konstytucji R.P. Bezmyślność SSO Kariny Skowron Zbigniew Kekuś
Wniosek o podjęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Kochanowskiego wzruszenia prawomocnego zaocznego wyroku wydanego z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa materialnego. dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o wydanie przez Komendanta Głównego Policji zakazu poszukiwania przez Policję dr Zbigniew Kękuś
Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko ING Bankowi Śląskiemu o odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu i pozbawienia pracy Z. Kękusia
Zawiadomienie Zbigniewa Kękus dla prof. dr hab. Andrzeja Zolla.
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego o skazaniu Pana dr Zbigniewa Kękusia przez Sąd Rejonowy w Dębicy
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego o wniesienie kasacji
Wniosek Zbigniewa Kękusia do premiera Donalda Tuska o zobowiązanie Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Ćwiąkalskiego do rozpoznania wniosku...
Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przez Andrzeja Zolla przestępstwa niedopełnienia obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa - Kękuś kontra Zoll - czy kolejny raz będziemy świadkami bezprawia mafii sądowej?
Wniosek Zbigniewa Kękusia o wyłączenie komornika sądowego Marcina Godynia
Rok 2010 - Fragmenty dedykowanej przez Z. Kękusia, premierowi R.P. Donaldowi Tusk w związku z uczynieniem prok. Krystyny Kowalczyk pełnomocnikiem premiera ds. kontaktów ze Z. Kękuś.
Rzecznik Praw Obywatelskich Ekscelencja Janusz Kochanowski - Zbigniew Kękuś
Wniosek Z. Kękuś do ekscelencji Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Doniesienie Z. Kękuś z dnia o popełnieniu przez adwokata Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego.
Wniosek Z. Kękuś do prokurator Krystyny Kowalczyk o doręczenie postanowienia w sprawie adw. Wiesławy Zoll
Wniosek Zbigniewa Kękuś do Redaktorów oraz Prezesów gazet, czasopism i telewizji o przyznanie sędziemu SSR Tomaszowi Kuczma oraz prokuratorowi Jackowi Żak w Dębicy ex aequo tytułu: Idiota Roku 2007.
Wniosek Zbigniewa Kękuś Komornika Sądowego Kraków Krowodrza Rafała Nowickiego de Poraj o
Wniosek Z. Kękuś o wznowienie stronniczego wyroku SSR Tomasza Kuczmy z Dębicy.
Zawiadomienie Z. Kękuś do SR Kraków o nieetyce asesora Małgorzaty Rokosz w rozpatrzeniu zawiadomienia o popełnieniu przez posła Zbigniewa Wassermann przestępstwa niedopełnienia obowiązków.
Dębica - pismo sądowe Zbigniewa Kękusia do Prezesa SSR Agnieszki Kamińskiej dot. mataczenia SSR Tomasza Kuczmy - interwencja redakcji w związku z zaraźliwą patologią organów dębickiej władzy.
Wniosek Zbigniewa Kękuś do Ministra Sprawiedliwości RP, Zbigniewa Ćwiąkalskiego
Skarga Zbigniewa Kękusia na prokuratora Prokuratury Generalnej p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Danutę Bator.
Kękuś - Prośba z dnia 1 sierpnia 2007r. skierowana do pana Jacka Żakowskiego - Polityka" i Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej”, pana Adama Michnika.
Kękuś - Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez posła Zbigniewa Wassermann w związku z przestępstwami prof. Andrzeja Zoll.
Kękuś - Wniosek do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ludwika Dorna
Kękuś - Pouczenie dla Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Krystyny Kupczyńskiej; Wniosek Z. Kękuś do Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Pana Janusza Kochanowskiego.
Kraków - zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.
Kękuś - badania psychiatryczne dla nieetycznych sędzi krakowskich: SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga i SSO Maja Rymar, oraz mecenas Wiesława Zoll

Z cyklu "patologia systemu sądownictwa" - zrób sobie własną gazetę, lub czasopismo internetcie :-)
NA PRZYKŁADZIE MATACZENIA SĘDZIÓW KROŚNIEŃSKICH

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe 
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~hello
09-04-2015 / 12:05
~Emon
23-12-2014 / 18:52
I don't think Obama has been 'deluded' into anything. He" rel="nofollow">dlnncfamw.com"> spmily realized that 100% supporting of israel, like bush did, doesn't bring anything positive, especially not peace in the middle east. Neither do wars (like iraq or gaza). So he moved into a status quo and finally started to talk to arab world. he told islam is not the enemy of america. and he told israel will - just like palestinians - have to do some unpopular steps (like ending the occupation, removing illegal settlements etc.) to reach the peace. he is smarter and more objective than previous presidents.
~Will
19-12-2014 / 22:40
happened and used. From all that I have seen, was all the property cfncisoated and them not gaining profit after America was officially at war? So I could be off. And I know about the not bombing of factories and there are both corrupt and not corrupt reasons for that that both have nothing to do with nazi supporting. Like I said there might be clear proof but I haven't seen proof that it kept going. Also I think studying the ideas of supporting Germany and why before the war can change prospective. You can't just Monday morning history you got to look at the world they lived in and what was thought then.
~student
12-06-2014 / 08:01
Widząc poprzednie zaszczytne stanowiska p. Kękusia i jego osiągnięcia zawodowe oraz perspektywy (mógł zostać nawet ministrem), to z powodu baby (rozwód) świat mu się zawalił i teraz nie może wyjść z tej matni. Szkoda faceta i tego, co mógł dla Polski zrobić.
~sabra
11-05-2014 / 07:38
He, he, Olgo -psie głosy nie lecą pod niebiosy. A kto tu jest ścierwem najlepiej mogłyby powiedzieć żony Kękusia i Kotulskiego. Skontaktuj się z Nimi i zapytaj jaką te MATKI mają opinię o przestępstwie niealimentacji dzieci i niezdolnej do samodzielnej egzystencji żony.
~Olga
08-05-2014 / 19:18
Sabra... niezłe z ciebie ścierwo. Życzę ci menelu wszystkiego najgorszego.
~sabra
05-05-2014 / 21:23
Po więcej informacji należy się zgłosić do p.Kękusia. W szpitalu im.J Babińskiego w Krakowie nie ma zakazu odwiedzin. Przez 4 tygodnie ten pan będzie miał sucho, czysto, ciepło, smaczne jedzenie, komplet badań laboratoryjnych z KT i RM włącznie, na które zwykły obywatel czeka wiele miesięcy,będzie codziennie dopieszczany przez lekarzy i psychologów. Wszystko za podatki nas - ciężko pracujących ludzi. Tyle, że gdyby p. Kękuś okazał się jednak zdrowy psychicznie, koszty przymusowej hospitalizacji sąd wydrze mu z gardła, zamieni na prace publiczne lub zwindykuje w ramach odsiadki w pierdlu. I dobrze.
~Anonymous
05-05-2014 / 18:50
Dzisiaj t.j. 05.05.2014 krakowska sitwa sądowa nakazała aresztowanie Z. Kękusia w celu doprowadzenia do zakładu psychiatrycznego w celu zakończenia żywota. Obecnie brak więcej informacji.
~sabra
04-05-2014 / 15:02
Zapytam jeszcze p. Kotulskiego czy pamięta przysięgę małżeńską żonie przed boskim ołtarzem złożoną, czy też przed biurwą urzędową tę przysięgę składał, co tłumaczyłoby jego moralną nikczemność? Żenił się z kobietą "niezdolną do samodzielnej egzystencji" czy też w małżeństwie głęboka niepełnosprawność została nabyta? Więc jak to jest p.Kotulski z tym tekstem przysięgi: "w zdrowiu i chorobie cię nie opuszczę..." ? Jakie wartości moralne chce pan swoim dzieciom przekazać? Zdradę, podłość, nikczemność, gnojenie niepełnosprawnych ?
~Abrakadabra
03-05-2014 / 23:41
No cóż można skończyć prawo , potem nawet zrobić aplikację sędziowską , czy inną , i można zostać sędzią , adwokatem , radcą prawnym itd. ( to już często warunkowane jest nie umiejętnościami , lecz znajomościami ,protekckcją itp patologiami ) No i cóż z tego , skoro wykonując taki zawód nie jest się człowiekiem a zwyczajnie jest się oprawcą , szubrawcą , po prostu jest się zwykłym , wyzutym z uczuć chamem . Tak to już jest ,że cham zawsze zostanie chamem ( niezależnie od tego czy jest robotnikiem , czy też prawnikiem ). Osobiście znam wielu uczciwych robotników i znam wielu nieuczciwych , skorumpowanych sędziów i adwokatów -zwykłych chamów .Doczekaliśmy takich czasów , iż oceniać ludzi i tym samym wynagradzać należałoby raczej nie wedle ich wykształcenia , lecz zwłaszcza wedle ich pracowitości i uczciwości , wedle czegoś tak rzadkiego tego co obecnie tak deficytowe a więc tak rzadkie i niedoścignione , że aż nierealne i wręcz abstrakcyjne jak prawdziwe a nie udawane człowieczeństwo . Jeszce w kwestiach finansowo - podatkowych ? Proponuję nieco więcej godności , aniżeli te zaledwie 1680 zł - brutto. miesięcznie. Może mi ktoś odpowie jak długo jeszcze tego obdzierania z godności , Kiedy wreszcie w końcu przestaną pasożytować na naszych podatkach, ot choćby właśnie np sędziowie ?!!! Gdy przestaniemy utrzymywać ich i im podobnych , obficie całymi garściami czerpiących ze społecznych nierówności , to raptem ich luksusowe, lecz nierzadko puste życie nieco ucierpi , ale przykładowo w zamian to , te 1680 zł się powiększy . Nie na tym ma polegać życie , które każdy ma przecież tylko jedno ,że jeden ma mieć zbytku , co nie miara a drugi o wiele bardziej uczciwy i prawy od tego" zbytkowego " za to ,że taki właśnie uczciwy , nie pazerny i nieumiejący wyzyskiwać drugiego , to ma być zadowolony za zaledwie skromnie życie, lub tak jak to dzisiaj często bywa za to ,że liczą się układy , nepotyzm i kolesiostwo a on taki nieukładowy nie ze swojej przecież winy , lecz z powodu braku tejże " komitywy " nie ma np. perspektyw godnej pracy ( i to nawet wówczas gdy jest odpowiednio wykształcony) .Dlaczego więc nie ze swojej winy ma być nędzarzem , albo gdy jakimś cudem go zatrudnią to cieszyć się ma ,ze zarabia 1680 zł ( brutto ) !!! I jeszcze jedno . W podsumowania dnia 3-go Maja święta Konstytucji informuję , że współczesna Konstytucja wymaga nie tyle ,że całkowitej zmiany , lecz wymaga pilnych zmian legislacyjnych w zakresie .cyt . "Rzeczypospolita jest demokratycznym państwem prawnym " Zmiana jest niezbędna i pilna i ma polegać na dodaniu słowa nie , albowiem wszyscy dobrze wiemy ,że nasz kraj z pewnością obecnie nie jest demokratycznym państwem prawa