Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA LUBLIN OSZUSTWA SYNDYKA DARIUSZA PAWIŃSKIEGO SPRZECIW UPADŁEGO

Lublin - syndyk Dariusz Pawiński dalej okrada firmę? - sprzeciw upadłego - z cyklu patologie polskiego wymiaru (nie)sprawiedliwości.

Spółka w upadłości P.W. Walmar Sp. z o.o. oskarżyła syndyka Dariusza Pawińskiego o nieetyczne postępowanie i zabór cudzego mienia.
Wcześniej poruszaliśmy ten temat w artykułach: Lublin - syndyk Dariusz Pawiński jak pisze prokurator Joanna Janicka-Kaszczyszyn i Gizela Gruszczyńska ma prawo okradać firmę? - Jak i na ile może okraść syndyk upadłą firmę?
oraz upadłość P.W. Walmar Sp. z o o.

Lublin 07.01.2008

Przedstawiciel Zarządu
Spółki z o.o. Walmar
w upadłości
Waldemar S.


Sąd Rejonowy
Sąd Gospodarczy w Lublinie
XVIII Wydział Gospodarczy
Dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych
za pośrednictwem
Sędziego – Komisarza
Beaty Figaszewskiej

Składam sprzeciw co do wysokości kwoty 78 988,00zł podanej we wniosku
o ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia Dariusza Pawińskiego syndyka masy upadłości PW Walmar.

Zawnioskowana kwota nie jest adekwatna do nakładu pracy syndyka, rzetelności i sposobu prowadzenia upadłości czego efektem są straty na rzecz masy upadłości, a zatem i wierzycieli.

Łączna kwota wynagrodzenia i zwrot poniesionych kosztów nie może przekroczyć kwoty z preliminarza wydatków na prowadzenie upadłości z dnia 19.09.2005r. sygn. akt XVIII Gu 122/05 „Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego” str. 4 poz II. 1.

Wysokość kwoty ustalono na 40 000,00zł w czasie postępowania upadłościowego na 12-15 miesięcy.

Uzasadnienie

Syndyk odstąpił od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości nie respektując art. 206 PUiN co umożliwiło mu rozciągnięcie w czasie procesu upadłości, a powołanie Rady Wierzycieli dopiero w lipcu 2006 r. praktycznie uniemożliwiło jakąkolwiek kontrolę nad bezprawnymi działaniami syndyka.

Przedłużenie z 12 miesięcy do 28 prowadzenia upadłości jest wyprowadzaniem pieniędzy z masy upadłości przez Dariusza Pawińskiego, a wynika to z następujących działań w/w:
-wyegzekwowanie należności 48 000,00zł z ZE Warszawa-Teren z rocznym opóźnieniem, oraz bezzasadne zaangażowanie w tym celu kancelarii adwokackiej
-inicjowanie przegranych zresztą spraw sądowych w oparciu o spreparowane dokumenty i poświadczenie nieprawdy w dokumentacji sądowej
-mataczenie i składanie fałszywych oświadczeń na rozprawach sądowych powodowało odroczenie i wznawianie spraw, a więc manipulowanie czasem prowadzenia upadłości.

Kwestionuję nakład pracy podnoszony przez syndyka we wniosku o ustalenie ostatecznego wynagrodzenia.

W ostatnim wniosku o zwrot wydatków za okres od 01.10.2007r. do 28.12.2007r. na kwotę 912,00zł, syndyk ogranicza się tylko do prywatnego korzystania z telefonu komórkowego i 720 km wykorzystania samochodu prywatnego do jazdy po mieście.

Cel dokonania przejazdów nie ma rzeczywistego zapotrzebowania wynikającego ze stanu zerowego upadłości firmy.

Natomiast nakład pracy w okresie pierwszej połowy roku 2006r, a więc największej wyprzedaży majątku firmy ograniczył się do 3-godzinnych pobytów trzy razy w tygodniu na bazie przy ul. Energetyków 3. W okresie tym wystawiano 10 - 15 faktur sprzedaży miesięcznie.

Co do efektów ekonomicznych pracy syndyka, to dokonując rachunku końcowego można tak niskim zwrotem t.j. około 50 % wierzytelności obarczyć tylko i wyłącznie syndyka, mianowicie:

-zbyty majątek masy upadłości 940 000,00zł

-wypłata 52 % wierzytelności 489 000,00zł

a powinno być:

-zbyty majątek masy upadłości 940 000,00zł

-poniesiona strata z działalności syndyka 300 000,00zł

Razem 1 240 000,00zł

Takim wynikiem finansowym powinien syndyk zakończyć proces upadłości.

Natomiast strata około 300 000,00zł wynika z następujących zaniedbań:

-niepodjęcie odzyskania kwoty 178 000,00zł od Lubzelu

-odmowa zbycia tej spornej za oferowana kwotę 42 000,00zł

-strata 65 000,00zł przy sprzedaży nieruchomości

-ponad 10 000,00zł za wyprzedaż sprzętu poza spisem

-pozostawiony majątek 5 000,00zł na bazie w Siedliskach

-nie wyegzekwowanie kwoty 18 000,00zł od WKTiR

-akt notarialny strata 5 600,00zł z tytułu przekwalifikowania blaszaka na budynek

Brak jest również uzasadnienia tak niskiej spłaty wierzytelności w wysokości 50 % w stosunku do uzyskanej kwoty 940 000,00zł.

Na co zostało wydano aż 451 000,00zł jeżeli preliminarz kosztów postępowania upadłościowego nie przekraczał z wynagrodzeniem syndyka, odprawami pracowniczymi opłatami sądowymi itp. 256 000,00zł.

Syndyk zamknął działalność przedsiębiorstwa w okresie miesiąca od ogłoszenia upadłości jak to stwierdza w piśmie do Sądu z dnia 17 lipca 2006r. i pierwszym sprawozdaniu z czynności syndyka z dnia 12 stycznia 2006r.

Członek Rady Wierzycieli i upadły wnioskował do Sądu o rozliczenie zasadności wydatków syndyka na ponad 250 000,00zł. Wymieniona kwota nie została wykazana przez syndyka w kosztach i uniemożliwiono jej skontrolowanie przez Radę Wierzycieli i upadłego nawet w oparciu o Uchwałę nr 2.

Mając na względzie powyższe uwagi do wniosku syndyka zwracam się do Sądu Rejonowego w Lublinie o ustalenie kwoty 40 000,00zł nie przekraczającej 5 % wartości masy upadłości zgodnie z art. 162 Pr. Upadł. i Napr. jako ostatecznego wynagrodzenia dla syndyka.

Wnioskuję również o wstrzymanie zamknięcia procesu upadłości aż do rozliczenia przez syndyka kwoty 250 000zł przed Radą Wierzycieli z udziałem upadłego.

Z poważaniem
Waldemar S.

W załączeniu skarga do Ministra Sprawiedliwości

EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.