Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-08-2012

Lubelska gangrena - Bóg nie dał świni rogów bo by ludzi bodła, a immunitety sędziowie nadali sobie sami...

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO
Krzysztof Wojtaszek
Krakowskie Przedmieście 43
20-076 LUBLIN

S K A R G A PONOWNA do Wiz. X – 050 – 107/12

W nawiązaniu do Pańskiego pisma odpowiedzi z dnia 23 lipca na moja skargę o sygn. akt II Ca 567/11 , składam po raz kolejny skargę i wnoszę kategorycznie o jej pozytywne rozpatrzenie.

Państwo (w Państwie) Sędziowie - przestańcie się zasłaniać wyimaginowanymi przepisami i immunitetami (ustalanymi przez Was samych na własne potrzeby) i zacznijcie Państwo (w Państwie) Sędziowie wypełniać swoje konstytucyjne obowiązki uczciwie !!!.

Przestańcie ukrywać przestępców w togach korzystających i immunitetów i czujących się całkowicie bezkarnie za swoje chore wyrokowanie w czynie sprawczym i pomocnictwie zarówno przestępcom jak i tym rodzinnym kastom z immunitetami.

Pan jako PREZES Sądu Okręgowego winien dokładnie rozpoznać sprawę a nie odpisywać hańbiące Pana i wymiar sprawiedliwości brednie, głupoty i odwracać kota ogonem .

Jeżeli zapoznałby się Pan z treścią moich skarg być może wyciągnąłby Pan sobie jakieś konkretne rzeczowe wnioski co do pracy Pańskich urzędników ale do tego trzeba odrobinę chęci, kręgosłupa moralnego i inteligencji a poza tym trzeba mieć zaliczone co dwa lata badania psychologiczne i co pewien czas zrezygnować z immunitetu aby zacząć żyć wśród normalnych ludzi a nie patrzeć na wszystko i wszystkich z miejsca „wysokiego sądu ponad prawem i rzeczywistością” .

Sędzią się bywa a człowiekiem się po prostu jest do śmierci, która nas wszystkich połączy i żaden immunitet Wam tej nieuchronności nie odbierze !!! – nawet organy pobierane od dzieci zabieranych wyrokami od rodzin !!! zamiast tymże rodzinom pomagać ! Na moją mogiłę nie będzie nikt załatwiał swoich potrzeb fizjologicznych a na Wasze ???

Pan w swojej absolutnie dyletanckiej i nierzeczowej odpowiedzi posłużył się art. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r , które w żaden logiczny sposób nie odnoszą się do treści mojej skargi z dnia 14 lipca 2012r. jak i wcześniejszych z konkretnymi zarzutami co do pracy i wykorzystywania immunitetów - osób konkretnych sędziów – po prostu wlazł Pan między wrony i kracze Pan jak i one – z wielką wyrządzaną krzywdą dla społeczeństwa i szkodą dla POLAKÓW w tym naszym pozbawionym suwerenności przez obóz rządzący pięknym , bogatym krajem . Mam skrytą nadzieję iż ruch narodowościowy który już powstał obudzi Was – posiadaczy immunitetów - z letargu w jaki popadliście czując się jak pączek w maśle i jak święte krowy i byczki w Indiach - program TV „Państwo w Państwie”.

Uważam, iż Pańska odpowiedź jest dyletancka, pozbawiona całkowicie merytoryki i wskazuje na TYPOWE zamiatanie pod dywan ukrywając jednocześnie swoje „kolesiostwo” po fachu łamiące nagminnie prawo R.P. Hańba to dla Pana i instytucji którą Pan reprezentuje czyli wymiar „sprawiedliwości” i tu trzeba dodać wielkie „NIE” na początku.

Czy moje sprawy mają osądzać Sędziowie uwikłani w podrabianie testamentów, czy tacy którzy zakupują auto w komisie u „strony” za bardzo atrakcyjną cenę a po imieninach strony w których uczestniczą biorą tydzień wolnego ze względu na przepicie się alkoholem i tacy co to malwersują podrabiają dokumenty a potem w chorych wyrokach i uzasadnieniach opierają się na tej swojej podrobionej i zmienionej na potrzeby strony dokumentach ?
Czy w moich sprawach mają orzekać „układni Sędziowie co to wyroki wydają pod dyktando bez względu na konkretny i rzeczowy materiał dowodowy a w orzeczeniach przepisują brednie i treści z innych orzeczeń i uzasadnień, wyrządzając ogrom krzywd stronie powoda walczącego o zwrot swoich pieniędzy od bandziora dłużnika?
Czy do takich Sędziów skarżący ma mieć zaufanie i czy już w lubelskich Sądach nie ma ludzi uczciwych i nie podatnych na wpływy i orzekających na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego a nie na swoich wymysłach układanych pod treść uzasadnień?
Czy mam nadal wskazywać kto u Pana pracuje i Panu podlega ? – www.aferyprawa.eu

Sprawami bandyckiej wręcz metody stosowanej przeciwko mnie zainteresowałem już „konkretne” media w tym zawisłym od Waszej demonicznej władzy kraju i nie spocznę aby zarówno te media jak i „jeszcze wolne” internetowe ukazały na cały świat Wasz nepotyzm, zakłamanie i gangrenę z imienia i nazwiska a nie w postaci - że Sąd kogoś okradł swoimi chorymi ułożonymi wyrokami bo Sąd to instytucja i nie może być zarażona gangreną tylko konkretni ludzie tam pracujący wykazują całkowity brak kręgosłupa moralnego zasłaniając się immunitetem. Nie spocznę, aż wraz z cierpiącym narodem Polskim pozbawimy Was – pseudo Bogów - immunitetów i zaczniecie odpowiadać za krzywdę wyrządzaną w sposób bandycki społeczeństwu i narodowi Polskiemu.

W swoich chorych wbrew prawu i dowodach rzeczowych „wyrokowaniach” postępujecie o wiele gorzej niż typowe grupy zorganizowanej przestępczości bo do takiej grupy należy z całą stanowczością Was zaliczyć wraz z całymi klanami rodzinnymi – (jak ośmiornica), zajmującymi zarówno sądy jak i prokuratury, adwokaturę, urzędy itp. itd. i to Wy tworzycie typową mafię ukrywając się za immunitetami , które sami sobie wymyśliliście i przyznaliście w celu całkowitej bezkarności za niecne czyny przeciw narodowi Polskiemu. Po następnych wyborach gdy utnie się łeb obecnej hydrze żyjącej z afer na miliardy i wyprowadzającej dorobek narodu poza granice R.P. , połowa Was pójdzie do odstrzału z zajmowanych stanowisk bo naród Polski ma już dość Waszych matactw i życia ponad stan z podatków narodu Polskiego przeciw któremu działacie.

W odpowiedzi na moją kolejną skargę proszę nie stosować głupawego według mnie określenia że Sąd orzeka „niezawiśle” bo gdyby tak orzekał to nie pisałbym ani ja ani setki tysięcy obywateli R.P. skarg z konkretnymi zarzutami co do nagminnego łamania prawa przez „parchy” (taki przydomek otrzymaliście od cierpiącego przez Was społeczeństwa Polskiego) pracujące w Sądach i noszące godło na piersi. Nikt w tą głupawą formułkę - wymyśloną przez Was samych dla tylko Waszych potrzeb - niezawisłości sądu już dawno nie wierzy (oprócz Was samych) a zwłaszcza ci którzy choć raz się spotkali z chorą , ogarniętą gangreną i układami mafijnymi i rodzinnymi temidą. Niezawiśle nie znaczy uczciwie !

Oczywiście nie wszyscy Sędziowie są tymiż tzw. „parchami” bez kręgosłupa moralnego, działającymi pod czyjeś dyktando, bo zdarzają się również - widzę że niestety w mniejszości - uczciwi ale najwyraźniej ja na takich nie trafiłem gdyż gdybym trafił nie pisałbym skarg jak setki tysięcy skrzywdzonych przez Waszą pracę Polaków.

W końcu gdyby ustawodawca wierzył że Sądy będą orzekały uczciwie nie powoływałby II instancji i nie powoływałby art. 424 kpc.

Proszę mi nie pisać bredni że Sąd orzeka niezawiśle bo akurat w tej sprawie w I instancji Sędzia Kowalska Weijers najpierw powołała oszusta biegłego z zakresu budownictwa niejakiego Panasa a potem swoje wypociny w wyroku i uzasadnieniu oparła na sfałszowanych przez tegoż dokumentach i o tym fakcie powiadomiłem Prokuratora Generalnego i powtórnie ponawiam w tej sprawie doniesienie o przestępstwie zarówno tej niezawisłej Sędzi jak i oszusta - biegłego Panasa.

W nawiązaniu do powyższego jeszcze raz składam skargę i oczekuję na nie dyletancką a rzetelną, konkretną odpowiedź pozbawioną bredni i chorych wymysłów na temat „niezawisłości” Sądu bo przecież Wy sami w to nie wierzycie a tylko się tym głupawym pozbawionym logiki frazesem zasłaniacie w celu uniknięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za chore i niezgodne z prawem swoje orzeczenia wbrew dokumentom i konkretnemu materiałowi dowodowemu .

Gdyby Pan PREZES nie wiedział jakiej sprawy skarga z dnia 14 lipca 2012r i powyższa dotyczy podaję sygn. akt : II Ca 567/11 i oczekuję na pozytywne jej załatwienie w ustawowym terminie – chyba że już nie ma ani jednego uczciwego Sędziego w Pańskim Sądzie to wówczas proszę o skierowanie poza lubelską jurysdykcję.

Powyższą skargę jak również Pańską odpowiedź na tą z 14 lipca 2012r przekazuję do „Afer Prawa” , „Lubelskich Afer Prawa” i ITVL z prośba o upublicznienie i zapraszam do czytania: www.aferyprawa.eu oraz www.lubelskieaferyprawa.pl na których to stronach znajdzie Pan PREZES więcej materiału o gangrenie toczącej Polski i lubelski wymiar „sprawiedliwości” i przekręty swoich „kolesi” w togach nagminnie wykonywanych na narodzie Polskim przez wszelkiej maści „parchy” ukrywające się za immunitetami oraz ten „list otwarty” do Pana .

Przypominam, iż to z podatków narodu Polskiego i tylko Polskiego (nie innych nacji zamieszkujących R.P. i robiących tu kokosowe bezpodatkowe interesy ) jesteście wynagradzani i utrzymywani i zamiast uczciwie świadczyć usługi dla narodu Polskiego ograbiacie tenże swoimi chorymi orzeczeniami. Polecam również Panu PREZESOWI lekturę o „grupie Bilderberga” to może to sprowadzi Pana na ziemię, otworzy Panu oczy na sytuację w Polsce i na świecie i wyciągnie Pan PREZES daleko idące wnioski (choć w to wątpię) co do pracy własnej jak i swych „podopiecznych”.

Nawet jeśli zmusicie mnie w sposób perfidny do opuszczenia MOJEJ (nie Waszej bo ojczyznę się kocha i wspomaga a nie tylko doi) ojczyzny będę nadal dochodził swoich praw , prawdy i walczył będę z nepotyzmem i gangreną w wymiarze sprawiedliwości, którą to gangreną zarażony jest również Sąd Najwyższy (między innymi poprzez układy rodzinne i wspólne popijawy na „szkoleniach” i wspólne „balety” nad jeziorami) i Sędziowie „wytypowani” przez Waszego Premiera do Strasburga no chyba że mnie po prostu zamordujecie jak ks. Popiełuszkę wykorzystując Wam podległych bandytów ze służb specjalnych.

Waszymi chorymi wyrokami ograbiliście mnie i moje dzieci z oszczędności zarówno moich jak i moich rodziców, przekazanymi mi w darowiźnie za zrzeczenie się dziedziczenia, zabraliście mi i mojej rodzinie zdrowie fizyczne i psychiczne a swoimi chorymi wyrokami doprowadziliście do przedwczesnej śmierci ze zgryzoty zakończonej wylewem moja matkę i w chwili obecnej nie mam nic do stracenia aby walczyć z Wami do końca i ukazywać Waszą „niezawisłość” i perfidię w orzekaniu całemu światu .

I w związku z tymiż zarzutami proszę nie pisać mi głupot o „niezawisłości” Sądu bo to po prostu hańba dla Pana jak i dla całego wymiaru „niesprawiedliwości” – „Państwo w Państwie” .

H M

„Jeszcze Polska nie zginęła póki my Polacy żyjemy a co nam OBCA przemoc wzięła w końcu i tak odbierzemy” a za krzywdy wyrządzone temu narodowi przyjdzie w końcu zapłacić cenę najwyższą i wszystko jest na dobrej drodze aby za krzywdy w końcu zapłaciły tzw. „parchy” BÓG nie dał świni rogów bo by ludzi bodła ale immunitety nadaliście sobie sami a nie naród którym pomiatacie i który okradacie (jak i budżet) nie wnosząc w tenże absolutnie nic oprócz krzywdy wyrządzanej temuż narodowi utrzymującemu Was z własnych pieniędzy który sam często żyje na granicy ubóstwa .

PS . Może Pan PREZES oczywiście wyrzucić tą skargę, nie reagować na nią lub po prostu odpowiedzieć takimi samymi bredniami w stylu „niezawisłości Sądu” ale spowoduję iż skarga ta będzie krążyć po Internecie do czasu uczciwego Pana podejścia do treści zawartych skarg, które do Pana trafiły i uczciwej decyzji co do zawartych w nich zarzutów chyba że jest Pan pozbawiony kręgosłupa moralnego ale wówczas absolutnie nie powinien Pan zajmować takiego stanowiska .

„Głupota jest chorobą i można się z nią pogodzić ale uczciwość w tym zawodowa zależy od nas samych i tylko my mamy na nią wpływ” ! – cytat z M K

A tak na marginesie czy nie obawiacie się powstania w Polsce grup terrorystycznych za krzywdę wyrządzaną temu narodowi ? Osobiście potępiam terroryzm ale pozbawiony innych metod walki z Waszą nieuczciwością naród może się do tego posunąć i wówczas żaden immunitet Was nie uchroni.
Terroryzm jest odpowiedzią na niemoc społeczeństwa w walce o swoje prawa a nie z chęci zysku
. A życie ludzkie jest ponad wszelkie inne dobra ! To nie groźba lecz przestroga bo dotąd dzban wodę nosi dopóki się ucho nie urwie a Wasz dzban wisi na włosku. Obudźcie się Państwo (w Państwie) Sędziowie!

Temida_2578810.jpg

Upadały już takie potęgi jak Persowie , Rzymianie , Napoleon, Hitler, Stalin , komunizm itp. i chyba już czas aby upadła Wasza totalitarna potęga w postaci chorych wbrew art. 32 Konstytucji R.P. „immunitetów” wymyślonych i nadanych sobie przez Was samych !!!.

PS.
Walka z Sądem to kopanie się z koniem, lepiej odczekać, aż nadejdzie taki czas, że sędziów będą sądzić na ulicach i wtedy trzeba się do tłumu przyłączyć...

Więcej:

Lublin - kara dla niewygodnego ławnika i fikcja dobra wymiaru sprawiedliwości
Lublin - prokurator Joanna Sadurska orzeka, że pijany kolega po fachu zwracając się do policjanta na służbie "Zamknij się, psie!" nie znieważa go ! ? ! 
Lublin - pijany sędzia jechał, pobił policjanta, przez ponad dwa lata nie postawiono mu nawet zarzutów...
LUBLIN rozprawa w procesie przeciwko Grzegorzowi Wysokowi fałszywie oskarżonemu o antysemityzm ZA PISANIE PRAWDY.
Lublin Wniosek o ściganie i ukaranie Prokurator Bożennę Kotarską-Dudek zgodnie z prawem.
Lublin - wskazówki dla poświadczającego nieprawdę prokuratora Piotra Wilczopolskiego - jak należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
Skarga do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na niedopuszczalne czynności stosowane przez Prokurator Annę Sochań w śledztwie prowadzonego przez Prokuraturę Lublin-Południe.
LUBLIN - SKARGA NA NIEETYCZNEGO ? CZY TYLKO BEZMYŚLNEGO? SSR Agnieszkę Kołodziej - syty nie zrozumie głodnego, czyli jak sądy niszczą rodzinę - z życia wzięte...
Lublin - proces radcy z Białegostoku oskarżonego o zabójstwo aplikantki zaczął się od wypuszczenia przestępcy z więzienia - togowcy zawsze ponad prawem?
Lublin Summum Ius Summa Iniuria - O szanowaniu togi czyli wirtualnej rzeczywistości ciąg dalszy - czy Usta Prezesa SO Krzysztofa Wojtaszka mogą kłamać?
Lublin - UMCS: "Ty Żydówo" - umorzono postępowanie ws. sporu pomiędzy wykładowczyniami...
Lublin, Białystok, Krosno... nepotyzm w sądach - tam się łamie PRAWO.
Lublin - Aplikant zapłacił za napisanie wyroku. Sędzia ma sprawę dyscyplinarną.
Jaka jest obecnie w Polsce skala zjawiska określanego mianem „antysemityzmu bez Żydów" monika adamczyk-garbowska, Lublin  
Sprawozdanie z pikiety pod Sądem Rejonowym w Lublinie w sprawie Dariusza Kity z Bystrzycy Nowej, zorganizowanej w dniu 18.10.2010r przez „Porozumienie Rawskie”- pod hasłem „Sąd kalece nie przepuści”.
Prokuratura Okręgowa w Lublinie wprowadziła w błąd ... Sąd Okręgowy w Lublinie ! Maciej Lisowski Joanna Regent LEX NOSTRUM 
Lublin - skarga na nieproceduralność i nieetyczne postępowanie sędziów do Prezesa Sądu Apelacyjnego Marka Wolskiego
Lublin - Jak okraść pożyczkodawcę ? - może podzielić się wyłudzoną kasą z sitwą sądowa?...
Lublin - dowody stronniczości Sądu Apelacyjnego: przewodniczący SA Zbigniew Grzywaczewski, SA Jerzy Nawrocki SA Alicja Surdy - z cyklu lubelskie absurdy.
Lublin - umowa pożyczki i weksel In blanko to za mało żeby dłużnikowi nakazać wywiązać się z zobowiązań?!? Kontrowersyjny wyrok sędziów Sądu Apelacyjnego: SA Alicja Surdy, SA Zbigniew Grzywaczewski i Jerzy Nawrocki 
Lublin - głupota urzędników nie zna granic.
PoDUPAdły syndyk Dariusz Pawiński w Lublinie już 5 rok okrada spółkę i wierzycieli. 
Nie ma to jak dobre sądowe układy... - SKARGA NA NIEETYCZNYCH SĘDZIÓW DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE.
Lublin - zdeprawowana szkoła w której zamiast dyrektora Zbigniewa Kowalskiego rządzą uczniowie. Mobbing w Zespole Szkół nr 6 w Lublinie.
Lublin - syndyk Dariusz Pawiński jak pisze prokurator Gizela Gruszczyńska ma prawo okradać firmę? - Jak i na ile może okraść syndyk upadłą firmę? - z cyklu patologie polskiego wymiaru (nie)sprawiedliwości.
Lublin - upadłość P.W. Walmar Sp. z o o. - z cyklu patologie sądownictwa.
Afera w białostockiej prokuraturze – Prokuratura Okręgowa w Lublinie tuszuje sprawę !

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Korupcja
26-09-2012 / 18:26
Lubelska gangrena - Bóg nie dał świni rogów bo by ludzi bodła, a immunitety sędziowie nadali sobie sami..Te słowa to poezja -czegoś tak pięknego dawno nie słyszałem.
~alonzo
18-08-2012 / 12:39
na dziś dzień zbierajmy adresy immunitetowców abu gdy przyjdzie godzina załatwić temat jak w noc długich noży w III Rzeszy
~sendeckip
18-08-2012 / 12:35
w Polsce się mówi że kruk krukowi oka nie wykole ale w Rosji mówią konkretniej - kurwa kurwie łba nie urwie ani żadnemu innemu parchowi z immunitetem
~Dżozef
16-08-2012 / 16:32
To że każdy poszkodowany będzie tropił swojego togowca to rzecz normalna , i wyrok mu wyda na ulicy to też normalka. Tylko niech się coś ruszy, a się ruszy bo bieda wchodzi na siłę i dobrze nie jest . Więc szatan czasu ma mało , atakuję Polskę już całą. Pieczętuje Togowców na czołach i zasiada na wielu już tronach .