Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 17-08-2012

LISTY OTWARTE POKRZYWDZONEGO JANA JĄCZKA w sprawie oszustw parabanku Leszka Czarneckiego DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH" oraz do PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE

Tychy, dnia 7 sierpnia 2012r.

Jan Jączek
ul. Elfów 63/79
43-100 Tychy
tel. kom. 692-327-961
e-mail: jan.jaczek@gmail.com

Pani Monika Śliwińska
Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach
ul. Francuska 38
40-028 Katowice
e-mail: sekretariat.prez@katowice.so.gov.pl

LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH  

I. Działając w imieniu własnym i jako spadkobierca mojej matki Michaliny Jączek zwracam się z wnioskiem o objęcie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach nadzorem sprawy o sygn. akt VI S 19/12.

Od ponad trzech lat jestem ofiarą oszustwa procesowego-sądowego popełnianego przez sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach, którzy łamiąc wszelkie zasady, procedury i naruszając powagę urzędu sędziego, wydają postanowienia, których treść nie nadaje się do rzeczowego odniesienia, ponieważ chronią przestępczy układ istniejący w okręgu tego Sądu i siebie nawzajem, czym popełniają przestępstwa na moją szkodę z art. 258 §1 KK (działanie w zorganizowanej grupie przestępczej), z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK (seryjnie popełniają oszustwa procesowe na moją szkodę) i inne czyny karalne.

Dowód: akta powyższej sprawy, patrz - „Skarga pokrzywdzonego na przewlekłość postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie o sygn. akt IV Kp 143/11, prowadzonego w sposób rażąco sprzeczny z przepisami prawa przez sędziego SR Marcina Szymczaka, który seryjnie popełnia przestępstwa z art. 231 §1 KK i z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz z art. 258 §1 KK i inne, na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka”, zaadresowana z datą 9 maja 2012r., do Sądu Najwyższego w Warszawie, Wydział VI Karny i inne akta.  

II. Jako spadkobierca mojej matki Michaliny Jączek – kombatanta RP i osoby odznaczonej przez Prezydenta RP, na podstawie art. 19 Konstytucji RP, cytuję: „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych” żądam zaniechania przestępczych działań wobec mojej osoby przez zorganizowaną grupę przestępczą działającą w Sądzie Okręgowym w Katowicach i zwrotu zagrabionych pieniędzy znacznej wartości bezprawnie przejętych przez oszustów z Getin Banku SA.

Nadto na podstawie art. 37 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej sprawy do Sądu Najwyższego, bowiem wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, celem wyznaczenia właściwego Sądu do rozpoznania niniejszej skargi, gdyż sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach nie mogą w sposób obiektywny i rzetelny oceniać przestępczych działań sędziów tegoż Sądu. Tego oczywistego faktu, nie kwestionują osoby stosujące zasady prawidłowego rozumowania, lecz sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach, którzy od ponad trzech lat chronią aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączek i innych pokrzywdzonych.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt IV Kp 143/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI S 19/12 i inne akta.  

Proszę o wyjaśnienie czy opisane praktyki sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach są Pani zdaniem legalne, czy mają charakter systemowy ( masowy ), czy też stosuje się je jedynie do obrony „interesów” oszusta finansowego – miliardera Leszka Czarneckiego?  

III. Istotny jest fakt, że od stycznia 2011r. do dziś w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach „przechowywane” są akta prokuratorskie, w celu chronienia przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach, których oskarżam o popełnienie szeregu czynów karalnych, na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby. Tymczasem zgodnie z treścią art. 25 §1 pkt 2 KPK to Sąd Okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa z art. 258 § 1KK, z art. 286 § 1KK w związku z art. 294 KK i inne, a nie Sąd Rejonowy.  

W związku z powyższym zadaję fundamentalne pytanie: Dlaczego popełniający seryjnie przestępstwa sędzia SR Marcin Szymczak i Przewodnicząca Wydziału IV Karnego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód Magdalena Rzaska, NIE CHCĄ przekazać zgodnie z treścią art. 25 §1 pkt 2 KPK akt sprawy o sygn. IV Kp 143/11 do Sądu Okręgowego?  

Dlaczego przedstawiciele władzy sądowniczej i prokuratorskiej są ślepi i głusi na przestępcze działania powyższych ignorantów prawa?
Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt IV Kp 143/11.  

Uzasadnienie  

1. Informuję, że w wyniku zaplanowanego oszustwa finansowego właściciel Getin Banku SA Leszek Czarnecki, zaledwie w okresie około trzech tygodni bezprawnie przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 mln PLN, w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tys. PLN. Dodatkowo przestępcy z Getin Banku SA bezprawnie zrobili zadłużenie mojej mamie na kwotę około 100 tys. PLN i wykorzystując skorumpowanych sędziów, którzy wydali postanowienie niezgodne z art.379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, przy pomocy komornika sądowego ograbiali moją matkę z emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając Jej ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło do udaru mózgu i śmierci.
Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI S 19/12 i inne akta.  

2. Podkreślić należy, że pokrzywdzony Jan Jączek dnia 7 maja 2009r. złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach, którzy od 15 grudnia 2008r. (data złożenia pozwu do Sądu Okręgowego w Katowicach) do dziś skutecznie chronią oszustów z Getin Banku SA przed odpowiedzialnością cywilną i bezwstydnie popełniają przestępstwa z art. 231 §1 KK i z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, w których wskazałem i udowodniłem dziesiątki przestępstw popełnionych przez sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby.  

Dnia 19 marca 2012r. Pani Redaktor Małgorzata Dudek na łamach nowyekran.pl, w artykule „Prokuratorzy, bankowcy, maklerzy na służbie u biznesmena”, opisała mechanizm oszustwa. W komentarzu do tego artykułu Pani Redaktor Krystyna Górzyńska, pisze:  

„Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać, że w wyniku przekrętu finansowego Getin Banku została też pokrzywdzona 80-kilkuletnia mama pana Jączka. Kilka miesięcy temu zmarła nie tylko nie doczekawszy sprawiedliwości, ale nawet najdrobniejszych oznak woli ścigania oszusta przez organa ścigania.”  

Zwracam uwagę na istotny fakt, że prokuratorzy w apelacji katowickiej chronią przestępstwa i nieludzkie postępowanie skorumpowanych sędziów z okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, a powyżej wskazani sędziowie chronią przestępcze działania prokuratorów, łamiąc wszelkie zasady i obowiązujące procedury.

Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach, w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Sądach Rejonowych w Katowicach.  

3. W nawiązaniu do powyższej treści, jak wielu innych pokrzywdzonych stwierdzam, że w państwie Tuska i Komorowskiego nastąpił całkowity rozkład wymiaru sprawiedliwości, przypominający ten z okresu rozbiorów Polski, gdzie masowo krzywdzono uczciwych obywateli, powodując wiele dramatów i tragedii ludzkich, przy całkowitej obojętności i ignorancji prawa przez jego najwyższych przedstawicieli.

Obecnie sposób stosowania prawa przez sędziów jest karykaturalny, służy jedynie grupie trzymającej władzę, w rozwijaniu jej koterii i osiągnął katastrofalny stan. Ceniony i lubiany przez społeczeństwo publicysta Waldemar Łysiak w tygodniku Uważam Rze, w artykule „Płaskość globu”, pisze:  

„sędziowie polscy bowiem są już mocno wdrożeni do lekceważenia wszelkich kwitów(…), do dekretowania, iż Ziemia jest płaska, nocą świeci słońce, koty mają skrzydła, a grawitacja polega na tym, iż wszystko upuszczone leci do góry niczym balonik, a nie spada.”  

W mojej sprawie skorumpowani prokuratorzy i sędziowie również zaprzeczają oczywistym i bezspornym faktom twierdząc, że nie jestem stroną w sprawie, mimo że w wyniku naruszenia szeregu ustaw przez Getin Bank SA, zostaliśmy wraz z matką ograbieni z całego dorobku życia i dodatkowo zadłużeni przez oszustów z Getin Banku SA, natomiast innym razem pozostawiają sprawę bez rozpoznania lub nie rozpoznają meritum sprawy – istotnych zarzutów zawartych w punktach 1A do 1D, itd.

Vide - załącznik nr 1: uzasadnienie w skardze na bezczynność - przewlekłość prokuratury w zakresie obowiązku przeprowadzenia śledztwa w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt IV Kp 241/11, uwzględniającym zażalenie Jana Jączka - pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA, z datą 20 lipca 2012 r. zaadresowanej do Sądu Apelacyjnego w Katowicach ( łącznie 9 stron formatu A4 ).  

4. Dnia 22 kwietnia 2012r. Pani Redaktor Małgorzata Dudek na łamach nowyekran.pl, w artykule „Kwadratura koła”, pisze:  

„Jan Jączek, oszukany przez Getin Bank wciąż bezskutecznie próbuje zainteresować aferą finansową organy ścigania. Dotychczas nikt, nawet Prokuratura Generalna, nie podjął tematu. Czy zdyscyplinowanie sędziów Sądu Apelacyjnego może coś zmienić?”  

Zapewne posiada Pani wiedzę, że „kwadratura koła” oznacza coś niewykonalnego, z góry skazanego na niepowodzenie, że jest określeniem problemu polegającego na skonstruowaniu kwadratu, którego pole równe jest polu danego koła przy użyciu wyłącznie cyrkla i linijki bez podziałki – co jest niewykonalne.

Sposób stosowania prawa w mojej sprawie przez prokuratorów i sędziów jest porównywalny z „kwadraturą koła”, ponieważ zaprzeczają oni oczywistym i bezspornym faktom, popełniają oszustwa procesowe, usuwają istotne dokumenty z akt sprawy, nie rozpoznają meritum sprawy – istotnych zarzutów zawartych w punktach 1A do 1D, itd., celem zmuszenia mnie do rezygnacji z dochodzenia zagrabionego majątku - znacznej wartości – przez oszustów z Getin Banku SA.

Vide - załącznik nr 1: uzasadnienie w skardze na bezczynność - przewlekłość prokuratury w zakresie obowiązku przeprowadzenia śledztwa w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt IV Kp 241/11, uwzględniającym zażalenie Jana Jączka - pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA, z datą 20 lipca 2012 r., zaadresowanej do Sądu Apelacyjnego w Katowicach ( łącznie 9 stron formatu A4 ).  

5. Sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach nie dają mi najmniejszej nadziei na obiektywne i rzetelne rozpoznanie skargi o sygn. akt VI S 19/12, ponieważ ich sposób stosowania prawa jest karykaturalny i podporządkowany interesom istniejącej koterii, przykłady:  

a)      postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 marca 2011r., sygn. akt XXIII S 4/11, który stwierdził, że czasokres trwania jedenastoletniego postępowania sądowego nie jest przewlekłością postępowania sądowego i postanowił skargę odrzucić.

Dodać należy, że wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skarżącej-pokrzywdzonej Władysławie Mojsiejew Państwo Polskie wypłaciło 20 tysięcy euro zadośćuczynienia za naruszenie podstawowych praw człowieka przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości z okręgu apelacji katowickiej. Do dziś żaden z funkcjonariuszy tak zwanego wymiaru sprawiedliwości nie poniósł odpowiedzialności: dyscyplinarnej, cywilnej ani karnej.
Dowód: świadek-pokrzywdzona Władysława Mojsiejew, adres zamieszkania i telefon znany mi osobiście i powyższe akta sprawy.

b)      postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2012r., sygn. akt XXIII S 11/12, który stwierdził, że skarżąca „domaga się stwierdzenia przewlekłości postępowania przygotowawczego, gdyż jest ono prowadzone od ponad 10 lat a do dnia dzisiejszego nie zostało zakończone.”

Podkreślić należy, że przez okres ponad 10 lat prokuratorzy z okręgu apelacji katowickiej popełniają oszustwa procesowe na szkodę skarżącej i Jej syna, by chronić przed odpowiedzialnością sprawcę przestępstwa, niszczą rodzinie pokrzywdzonego zdrowie, zadają ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres. Natomiast sędziowie chronią przestępstwa prokuratorów, analogicznie jak w mojej sprawie.
Dowód: świadek-pokrzywdzona Anna Trąbka, adres zamieszkania i telefon znany mi osobiście i powyższe akta sprawy.

c)      postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2012r., sygn. akt VI Kzw 336/11, który postanowił Stanisława Modrzejewskiego bezterminowo umieścić w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, gdzie przebywa do chwili obecnej. W skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Stanisław Modrzejewski, pisze:

„Dnia 12 stycznia 2012r. sędzia SO w Katowicach Edyta Kowalik rozpoznając zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie umieszczenia mnie w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu bezprawnie wyłączyła jawność rozpatrzenia niniejszej sprawy, jak również bezprawnie użyła funkcjonariuszy Policji do usunięcia zaproszonej przeze niego publiczności z sali sądowej.
Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI Kzw 336/11 oraz siedmiu świadków będących na sali sądowej w charakterze publiczności.

Tymczasem prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy zostało zagwarantowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które to polskie sądy muszą stosować. Jawność postępowania oznacza, że rozpoznanie sprawy sądowej jest ogólnie dostępne dla publiczności i co do zasady każdy ma prawo wstępu na salę sądową. Obecność publiczności podczas postępowania ma zapewnić społeczną kontrolę sposobu procedowania i prawidłowość orzeczeń wydanych przez Sąd. Dodać należy, że zgodnie z treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie. Źródłem naruszenia praw jednostki nie może stać się tym bardziej samowola sędzi SO Edyty Kowalik, która bezprawnie ograniczyła jawność rozpatrzenia niniejszej sprawy, bezprawnie użyła funkcjonariuszy Policji do usunięcia przybyłej publiczności z sali sądowej a Stanisława Modrzejewskiego - zdrowego psychicznie postanowiła bezterminowo umieścić w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI Kzw 336/11.”

d)      Takich absurdalnych i niedorzecznych orzeczeń sądowych wydanych przez ignorantów prawa z Sądu Okręgowego w Katowicach, utrzymywanych w luksusie z pieniędzy podatników, mogę przytoczyć co najmniej kilkadziesiąt.  

W tym stanie rzeczy konieczne i uzasadnione jest, by na podstawie art. 37 KPK Sąd Okręgowy w Katowicach wystąpił do Sądu Najwyższego o przekazanie tej skargi do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu.  

6. Dodać należy, że spotkałem praworządnych i uczciwych sędziów, którzy uwzględnili moje zażalenia i nakazali prokuraturze wszcząć śledztwo a skorumpowani prokuratorzy sabotują działania Sądu, przykłady:

a)      postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, z dnia 25 listopada 2009r., sygn. akt II Kp 2306/09,

b)      postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2010r., sygn. akt V Kp 226/09,

c)      postanowienie Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 30 września 2010r., sygn. akt II Kp 175/10,

d)      postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja 2012r., sygn. akt IV Kp 241/12 i inne.  

7. Na podstawie art. 6 ust.1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka domagam się rzetelnego rozpoznania mojej skargi na przewlekłość postępowania sądowego, poprzez zapewnienie mojej stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem postanowienia umożliwić mi wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Ważny interes społeczny wymaga, by przy rozpoznawaniu niniejszej skargi zapewniono dla publiczności i mediów salę sądową na co najmniej 15 osób, jak również by Sąd wyraził zgodę na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia, by pokazać w Internecie – całemu światu – jak działają sądy w państwie Tuska.  

8. Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. „o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki”(Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), cytuję: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi”.

Tymczasem skargę na przewlekłość postępowania sądowego złożyłem w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 9 maja 2012r., która do dziś jest nierozpoznana. Za wielki skandal uważam, że od stycznia 2011r. do dziś „przechowywane” są akta prokuratorskie w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach dotyczące przestępstw popełnionych przez sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach na szkodę mojej matki i mojej osoby. Zgodnie z art. 25 §1 pkt 2 KPK akta prokuratorskie nie powinny nigdy trafić do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, bowiem dotyczą oszustwa z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne, zatem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy jako Sąd pierwszej instancji.  

Dodać należy, że na skutek matactw i oszukańczych działań funkcjonariuszy tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, świadomie i celowo złamano procedurę zawartą w Ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy sędzia jest podejrzany o popełnienie przestępstwa.
Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt IV Kp 143/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI S 19/12.  

9. Niniejszy list otwarty pokrzywdzonego do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach wysyłam również pocztą elektroniczną do Kancelarii Premiera Rządu RP, Prezydenta RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Posłów na Sejm RP, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka, z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji w opisanej sprawie.  

10. Reasumując, w niniejszym piśmie przedstawiłem część gehenny jaką przeżywam bezpośrednio w wyniku rażącego łamania prawa - podstawowych praw człowieka – przez zwyrodniałych funkcjonariuszy publicznych, żyjących w luksusie z pieniędzy podatników.

W związku z powyższym, apeluję do Premiera Rządu RP o powołanie Komisji do zbadania kolejnej afery finansowej i procesowej z udziałem funkcjonariuszy wymiaru (nie)sprawiedliwości będących na służbie u oligarchy Leszka Czarneckiego.  

Pokrzywdzony i spadkobierca

Jan Jączek

i kolejne pismo:

Tychy, dnia 16 sierpnia 2012r.

Jan Jączek
ul. Elfów 63/79
43-100 Tychy
tel. kom. 692-327-961
e-mail: jan.jaczek@gmail.com

Pan Jacek Chlebny
Prezes WSA w Warszawie
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa
e-mail: sekretariat_prezesa@warszawa.wsa.gov.pl

LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ
DO PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE  

1. Działając w imieniu własnym i jako spadkobierca mojej matki Michaliny Jączek zwracam się z wnioskiem o objęcie przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nadzorem sprawy o sygn. akt VII SAB/Wa/228/11.  

W załączeniu przesyłam „Skargę pokrzywdzonego na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa/228/11”, z datą 16 sierpnia 2012r., zaadresowaną do NSA, złożoną za pośrednictwem WSA w Warszawie.

Dowód: akta sprawy WSA w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa/228/11.  

W powyższej skardze wskazałem i udowodniłem, że od ponad trzech lat jestem ofiarą rażącego niedopełniania obowiązków służbowych przez Prokuratora Generalnego RP i działającego z nim w zmowie przestępczej Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy skutecznie chronią oszustwa finansowe - miliardera Leszka Czarneckiego i siebie nawzajem.

Informuję, że w wyniku zaplanowanego oszustwa finansowego właściciel Getin Banku SA Leszek Czarnecki, zaledwie w okresie około trzech tygodni bezprawnie przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 mln PLN, w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tys. PLN. Dodatkowo przestępcy z Getin Banku SA bezprawnie zrobili zadłużenie mojej mamie na kwotę około 100 tys. PLN i wykorzystując skorumpowanych sędziów, którzy wydali postanowienie niezgodne z art.379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, przy pomocy komornika sądowego ograbiali moją matkę z emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając Jej ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło do udaru mózgu i śmierci.

Dowód: obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach, z których jednoznacznie wynika, że Prokurator Generalny RP i Szef CBA poprzez liczne zaniechania , chronią oszustwa finansowe Leszka Czarneckiego i jego pracowników, czym popełniają przestępstwa na moją szkodę z art. 231 §2 KK w związku z art. 258 §1 KK - działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i inne czyny karalne.  

2. Jako spadkobierca mojej matki Michaliny Jączek – kombatanta RP i osoby odznaczonej przez Prezydenta RP, na podstawie art. 19 Konstytucji RP, cytuję: „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych” żądam zwrotu zagrabionych pieniędzy znacznej wartości bezprawnie przejętych przez oszustów z Getin Banku SA. Nie może być tak, by Prokurator Generalny RP i Szef CBA łamiąc zapisy Konstytucji RP i ustawy, poprzez liczne zaniechania – nieegzekwowanie prawa od podległych im funkcjonariuszy – uniemożliwiali mi odzyskanie bezprawnie przejętych środków pieniężnych.

Dowód: obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach.  

3. W związku z powyższym dnia 11 grudnia 2011 r. złożyłem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem CBA w Katowicach skargę na bezczynność i zaniechania tej instytucji, z wnioskiem by Sąd zobowiązał Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wszczęcia śledztwa przeciwko skorumpowanym funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości, którzy uniemożliwiają mi odzyskanie zagrabionych pieniędzy. Istotny jest fakt, że powyższa skarga złożona 11 grudnia 2011 r. w CBA w Katowicach do dnia dzisiejszego nie została przekazana do Sądu i do dziś Centralne Biuro Antykorupcyjne nie udzieliło mi żadnej odpowiedzi w sprawie tej skargi, mimo że ma taki obowiązek wynikający z ustawy.

Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w prokuraturze, która bezprawnie i bezwstydnie ograbia ludzi z ciężko zarobionych pieniędzy, często działając w zmowie przestępczej z aferzystami, nie dając pokrzywdzonym żadnych możliwości w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Natomiast funkcjonariusze CBA powołani do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w mojej sprawie, nawet nie pozorują działań, lecz przed Sądem bezczelnie i bezwstydnie mataczą i kłamią.

Dowód: odpowiedź na skargę Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z datą 25 lipca 2012r., sygn. akt P-230/12/MW/W, którą podpisała radca prawny Marta Walczak, zaadresowana do WSA w Warszawie, akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączka znajdujące się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Obecna Rzeczpospolita to państwo mafijne, w którym prawo, owszem istnieje ale dla oligarchów, sędziów, prokuratorów i ekipy trzymającej władzę. Dla wielu zwykłych Polaków sposób stosowania prawa przez funkcjonariuszy publicznych przypomina okres rozbiorów, które ganił biskup Ignacy Krasicki, cytuję: „ Prawo w poniewierce, a cnota przedajna”.  

Dnia 15 sierpnia 2012 r. szanowana, znana i lubiana przez społeczeństwo socjolog, prof. Jadwiga Staniszkis w wywiadzie dla ONETU., komentuje stan faktyczny państwa, cytuję: "(...) Prawo w Polsce jest pewną plasteliną do lepienia interesów. Ten system skonstruował wiele dziedzin jako obszar wyłączony, w którym państwo nic nie może jak np. NFZ. Spółdzielnie mieszkaniowe, cały szereg agencji i funduszy.

Stan państwa, to nie jest tylko kwestia złej woli, korupcji, nieuczciwości, ale instytucji i luk prawnych, które są świadomie prowadzone dla celów grupowych, albo dla patologicznie pojmowanej metody cichego wyprowadzania tych środków, czyli kolonizacji państwa przez państwo.

Polityk z wyższej półki w PO powiedział niedawno, że wszyscy oni mają informacje o sprawach jak AMBER GOLD, ale nie mają do kogo z tym pójść. Sami ludzie PO nie mają zaufania do organów władzy. Prokuratura, ABW, CBA ? Te instytucje są budowane przez upartyjnienie. Panuje atmosfera przyzwolenia na to. Ludzi na samym dole hierarchii wpycha się już w szarą strefę. W PO jest atmosfera chodzenia na skróty. W Platformie panuje snobizm na pałace.  Sikorski, Bielecki i wielu innych muszą mieć pałace (...)."  

4. Niniejszy list otwarty wysyłam listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak również pocztą elektroniczną do Kancelarii Premiera Rządu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Posłów na Sejm RP, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka, z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji w opisanej sprawie.  

5. Reasumując powyższe, apeluję do Prezesa WSA w Warszawie o objęcie nadzorem niniejszej sprawy, ponieważ sędzia nie może w prostej i oczywistej sprawie przewlekać wydania orzeczenia sądowego, które zobliguje Szefa CBA do przestrzegania przepisów prawa i traktowania pokrzywdzonych z godnością. Dodać należy, że postanowieniem z dnia 8 maja 2012r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w sprawie o sygn. akt IV Kp 241/12 zobowiązał prokuraturę do przeprowadzenia śledztwa, wskazując długi szereg rażących błędów.  

Pokrzywdzony i spadkobierca

Jan Jączek

Wszystko wskazuje, że dnia 22 sierpnia przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach odbędzie protest osób oszukanych przez organa władzy sądowniczej.
Zapraszamy poszkodowanych na godz.9.

!

 Więcej:
 nie tylko Amber Gold okazał się złodziejskim parabankiem - podobnie działa Getin Bank Leszka Czarneckiego.

Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.

List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.

Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek

Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  

WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA

CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych

Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.

Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA

List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?

Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych

WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku

Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA

Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.

ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 

Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~ALI
12-09-2012 / 20:25
Wzywamy wszystkich członków i sympatyków KOMITETU OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI do udziału w ogólnopolskiej manifestacji pod hasłem " OBUDŻ SIĘ POLSKO",-która odbędzie się 29 września w Warszawie ....Koniecznie zabierzcie ze sobą transparenty i inne materiały propagandowe potępiające panujące bezprawie i przestępczy styl rządzenia obecnej ekipy rządzącej PO - PSL...KOS - KOSZALIN
~Jan
03-09-2012 / 22:09
Panie Janie Jączek Tych i Pani Tereso Kawiak z Krakowa pozdrawiamy Was serdecznie z nad Polskiego wybrzeża z Koszalina , oraz wspieramy Was duchowo i moralnie w Waszej walce z przestępczym UKŁADEM umocowanym w Polskim wymiarze NIE/sprawiedliwości , który i w naszym mieście i regionie jak zaraza zapanował ...Ten przestępczy preceder tolerują i legalizują najwyższe władze państwowe RPz prwezydentem Komorowskim i Premierem Tuskiem na czele , instytucje państwowe ustawowo powołane do kontroli praworządności -Minister Sprawiedliwości , Prokurator Generalny , Rzecznik Praw Obywatelskich itp. na nasze wnioski i skargi w ogóle nie reagują, nawet nie odpisują na rzeczone pisma !!! Taki stan rzeczy może świadczyć tylko o jednym . że nastąpił rozpad i destrukcja najważniejszych instytucji państwowych , a kraj nasz POd rządami przestępczej sekty Tuska i PO nieuchronnie zmierza do całkowitej anarchii i zagłady POlityczno - ekonomicznej , oraz utraty suwerenności naszej Rzeczypospolitej !!! Pozdrawiam i Śzczęść Boże ......KOS-Koszalin
~marek777
01-09-2012 / 15:43
jak powstaje "CUD gospodarczy wg scenariusza w bełkocie Donalda TUSK-a"Ok. godz.10-tej, dnia 31-08-2012r „żołnierz” Donalda TUSKA ps. Nikodem DYZMA. sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Stanisław Gawłowski – poseł PO na SEJM RP (rezerwowy kandydat na PREZESA URM RP – jeden z hersztów zachodniopomorskiej ośmiornicy zajmującej się N A Z I S T OW S K Ą grabieżą dóbr materialnych stanowiących dorobek życia Obywateli np. Krystyny i Zygmunta CĄKAŁA, Jana MYSZKIER, Lilii BYLICKIEJ, Jadwigi i Czesława ŚWIĄTEK i I N N Y C H) – patrz : 1. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe Jadwiga i Czesław ŚWIĄTEK Sarbinowo ul. Bursztynowa 5 2. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe Krystyna i Zygmunt CĄKAŁA Krokowo 2 gm. Świeszyno 3. Zawiadomienie z dnia 15-04-2003r oraz 10-12-2009r do Donald TUSK Prezes URM Rzeczpospolitej Polski - Jan MYSZKIER MANOWO 57 4. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe -Lila Bylicka Dunowo 23 gm. Świeszyno 5. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe - Lidia Kozłowska – „Willa Aleksander” Mielno ul. BOWiD 7 6. Wniosek z dnia 25-11-2010r do Prezydenta RP Bronisław Komorowski o nadanie MEDALU „Za Ofiarność i Odwagę” SSR Piotr CICHOŃ SR K-lin za ujawnienie i zidentyfikowanie procesowo POMÓWIENIA przestępczości zorganizowanej z Urzędu Gminy ŚWIESZYNO pod kierownictwem Jadwiga WAŚKO – sołtys z Dunowa (wspólnik sprawców ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie). i I N N E. 31-08-2012r > wg taktyki i strategii > Stanisław G A W Ł OW S K I – kanapowiec z PO przy pomocy koszalińskiego awanturnika – komornik Marek W I N N I C K I + 2 komorniczych asystentów wzmocnieni siłami plutonu policji pod dowództwem z-cy koszalińskiego komedianta watażki KMP K-lin Wiesława TYL –a. Dokonali PACYFIKACJI posesji Nr 97 przy ul. Piłsudskiego w Koszalinie. Własność : Wiesława i Urszuli Rowińskich - patrz : http : //www.pokrzywdzeniprzezgawłowskiego.pl oraz http : // www.aferyprawa.eu. Bandyci w policyjnych mundurach poturbowali Czesława ŚWIĄTEK i zniszczyli jego PROTEST. Wiesław R O W I Ń S K I - P O to kolega klubowy „DYZMY” . Wątek jest rozwojowy. DYZMA jest w polu udziałów inwestycyjnych afery AMBER GOLD. Wcześniej byli jubilerscy młotkarze z NIEMIEC. Wspólnicy „DYZMY” (wcześniej V-ce prezydent miasta Koszalina) >> c d n. Polska państwo na NIBY ?! Pensjonat „ORZEŁ” ?! NAZIZM > RASIZM > TERRORYZM i co dalej ?! Nikodemie DYZMA z kumplami ? Jeżeli jesteś POLAKIEM z krwi i kości ?! Alternatywa J E S T JEDNOZNACZNA. POLSKA jest JEDNA. PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * DEMOKRACJA * RACJA STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Koniec ŚLIZGAWKI. http : // www.aferyprawa.eu.
~Dżozef
18-08-2012 / 11:14
Wiadomo, że to już nie jest korupcja , ale jawne złodziejstwo . CBA nie ma już nic do robot , ponieważ korupcji nie ma , więc powinien powstać następny organ i nazywać się Centralne Biuro Iawnego Złodziejstwa.
~Tedeusz
17-08-2012 / 18:58
Trafny jest komentarz prof. Jadwigi Staniszkis, cytuję: "(...) Prawo w Polsce jest pewną plasteliną do lepienia interesów. Ten system skonstruował wiele dziedzin jako obszar wyłączony, w którym państwo nic nie może jak np. NFZ. Spółdzielnie mieszkaniowe, cały szereg agencji i funduszy. Stan państwa, to nie jest tylko kwestia złej woli, korupcji, nieuczciwości, ale instytucji i luk prawnych, które są świadomie prowadzone dla celów grupowych, albo dla patologicznie pojmowanej metody cichego wyprowadzania tych środków, czyli kolonizacji państwa przez państwo. Polityk z wyższej półki w PO powiedział mi niedawno, że wszyscy oni mają informacje o sprawach jak AMBER GOLD, ale nie mają do kogo z tym pójść. Sami ludzie PO nie mają zaufania do organów władzy. Prokuratura, ABW, CBA ? Te instytucje są budowane przez upartyjnienie. Panuje atmosfera przyzwolenia na to. Ludzi na samym dole hierarchii wpycha się już w szarą strefę. W PO jest atmosfera chodzenia na skróty. W Platformie panuje snobizm na pałace. Sikorski, Bielecki i wielu innych muszą mieć pałace (...)." Panie Janie, całe Stowarzyszenie z Katowic jest z Panem.
~patriota
17-08-2012 / 18:02
WYZNANIE WIARY: Wierzę w jednego Tuska, Ojca Wszech-uwielbianego, Stworzyciela Stadionów i Autostrad, wszystkich dotacji z Unii widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Rostowskiego, doradcę Tuska prawdomównego, który z Putina jest zrodzony przed wszystkimi długami. Tusk z Tuska, Europejskość z Europejskości, Fakty prawdziwe z TVNu prawdziwego. Przez Lisa stworzone, mówione. Współistotne Tuskowi, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas lemingów i dla naszego ogłupienia zstąpił z Kremla. I za sprawą Putina Wielkiego przyjął miliardy z Unii i stał się komuchem. Pomógł Grecji również za nas, pod namową Angeli został poklepany i pochwalony. I ponownie wybrany dnia trzeciego, jak oznajmia OBOP. I wstąpił do Rządu; siedzi po prawicy Bronka. I powtórnie przyjdzie w chwale na następną kadencję, a Kurestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w pancerną brzozę, Sikorskiego, jej Ożywiciela, który od Tuska i Rostowskiego pochodzi. Który z Tuskiem i Bronkiem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Olejnik i Durczoka. Wierzę w jeden, wielki, powszechny i europejski kryzys. Wyznaję brak emerytury na odpuszczenie grzechów. I oczekuję kromki chleba, szklanki wody i nowej edycji Tańca z Gwiazdami w TVN. (Anna Mayer, facebook)
~Czarny Anioł
17-08-2012 / 16:34
Bezprawie i zbrodnia.