Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ANDRZEJ KURSA DYREKTOR WIĘZIENNICTWA ZYGMUNT LIZAK SKAZANY ZA NIEWINNOŚĆ NA DOŻYWOCIE

Kursa - będzie kasacja - list otwarty do Sądu Najwyższego dr. Lech Paprzycki - Do ilu jeszcze tragedii rodzinnych doprowadzą skorumpowani sędziowie w Polsce?

Mgr inż. Andrzej Kursa Pińczów, 18.03.2007 r.

Prezes
Dr Lech Paprzycki
Sąd Najwyższy – Izba Karna
00-951 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6

W związku z wyznaczeniem na dzień 31.05.2007 r. terminu mojej rozprawy kasacyjnej IVKK 85/07 w składzie: SSN Wiesław Kozielewicz, SSN Piotr Hofmański, SSN Stanisław Zabłocki, SSN Józef Skwierawski i SSN Krzysztof Cesarz

wnoszę o:

  1. wydanie postanowienia sprowadzenia mnie na moją rozprawę kasacyjną w Sądzie Najwyższym. (na podstawie art. 42 ust. 2 Konstytucji RP)
  2. wyłączenia z mojego składu orzekającego – sprawozdawcę SSN Wiesława Kozielewicza (na podstawie art. 41 paragraf 1 K.P.K.)

UZASADNIENIE

Ad. 1 Artykuł 42 ust. 2 Konstytucji RP gwarantuje prawo do obrony we „wszystkich stadiach postępowania”. Zasadą jest „równość broni”, do której „organa strasburskie przywiązują wielką wagę”. (S. Zabłocki w KPK komentarz „Bratoszewski, Gardocki i inni, ABC 2004, tom III, s. 267).

Skoro ta zasada konstytucyjna obowiązuje „we wszystkich” stadiach postepowania, to również obowiązuje w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. Również ratyfikowane umowy międzynarodowe gwarantują mi prawo do „bronienia się osobiście” – np.: art. 6 ust. 3 lit. c EKPC oraz atr. 14 ust. 3 lit. d MPPOP.

Art. 86 § 2 KPK wprost wyjaśnia, że udział obrońcy nie może wyłączyć osobistego działania oskarżonego.

Zgodnie z Glosą: Hofmański P., Zabłocki S., palestra 1998/7-8/6, teza 2: „zasada równości broni ma zastosowanie w KAŻDYM postępowaniu przed sądem..., gdy chodzi o możliwość przedstawienia swoich argumentów”.

Chyba jest oczywiste, że osoba nieobecna nie ma ŻADNEJ możliwości przedstawienia swoich argumentów. (por. także: wyrok ETPC 25.03.1998, 231 03/93, lex 40781)

Art. 535 § 1 KPK jest w tej sytuacji w kolizji z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i w tej sytuacji EKPC i MPPOP mają pierwszeństwo przed KPK i winny być stosowane bezpośrednio (→ art. 91 Konstytucji RP).

Zgodnie z wyrokiem SN z 14.11.2001, V KKN 186/01, lex 51946 – oświadczam – expressis verbis, że:

Domagam się zrealizowania mojego uprawnienia do obrony materialnej i działu w mojej rozprawie kasacyjnej w Sądzie Najwyższym.

Reasumując:

Zasadnym jest sprowadzenie mnie na moją rozprawę w SN – jak w petitum.

Ad. 2 Wniosek o wyłączenie z mojej sprawy SSN Wiesława Kozielewicz wnoszę na podstawie art. 41 § 1 KPK, art. 40 § 1 pkt. 1 KPK, w trybie art. 42 § 1 KPK.

Do kontroli kasacyjnej wnoszę wyłącznie niezgodny z prawem tryb procedowania krakowskiego „Sądu”, który w sposób skrajny uniemożliwił mi na jakąkolwiek obronę materialną. (SN 6.9.1996, II KKN 63/96, OSNKW 1997/1-2/11).

Rażące złamanie prawa procesowego (czyli podstawa mojej kasacji → SN 4.9.1997, IV KKN 277/97, PROK. I PR 1998/5/11) stało się możliwe po wydaniu przez SSN Wiesława Kozielewicza postanowienia w 2003 i 2005 roku (2 razy!), który nakazał, aby mój „proces” prowadził krakowski sąd pomimo, że impuls do tragedii spowodował bezkarny i sprzedajny morderca w todze sędziego SSO Hanna Nowicka (dawniej Błasiakowa). W styczniu 2005 roku Nowicka została nominowana do S.A. w Krakowie.

W efekcie tych fatalnych decyzji SNN Wiesława Kozielewicza :sądzili” mnie dwa razy koledzy Nowickiej-Błasiakowej. Zamiast mnie uniewinnić z art. 25 § 3KK oraz art. 31 §1 KK zrobiono ze mnie medialnego mordercę!!!

W skardze kasacyjnej wnoszę de facto zarzuty popełnienia przez przewodniczących moich krakowskich składów sędziowskich przestępstwa z art. 236 § 1 KPK – uniemożliwienia ujawnienia dowodów mojej niewinności, poprzez oddalenia wszystkich moich wniosków dowodowych (obrony) w moich „procesach”. (vide: „Kodeks Karny, Komentarz Roman Góral, WZPP 2005, teza 3 i 4 do art. 236, s. 383)

Zgodnie z art. 366 § 1 KPK oraz tezą 10 do art. 236 KK (ibidem, s. 384) – przestępstwo popełnili: SSO Małgorzata Rzeszut oraz SSA Krzysztof Marcinkowski.

W dniu 12.03.2007 r. SN wydał wyrok o ukaraniu sędziego, który przed laty UNIEMOŻLIWIŁ obronę Michnikowi, Lisowi i Frasyniukowi. Czyli, że sędziowie są niezawiśli – ale nie od ustaw i prawa !!!

Niestety z niezrozumiałych dla mnie powodów, pomimo ewidentnych przesłanek do wyłączenia sądu w Krakowie, SNN Wiesław Kozielewicz nakazał prowadzenie mojego „procesu” kolegom Nowickiej-Błasiakowej.

Dlatego też kwestionując prawidłowość procesu w Krakowie (a raczej ten ponury pokaz średniowiecznej inkwizycji) – pośrednio skarżę te dwie FATALNE decyzje SNN Wiesława Kozielewicza. Zgodnie z art. 40 § 1 pkt 1 KPK – nemo ivdex in casua sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. A tym bardziej, gdy SSN Kozielewicz ma być u mnie i sprawozdawcą i przewodniczącym składu!

Zgodnie z art. 41 § 1 KPK wyłączenie sędziego następuje wtedy, gdy istnieje okoliczność tego rodzaju, że MOGŁABY wywołać wątpliwości...

Określenie „mogłaby” oznacza, że art. 41 § 1 KPK nie wymaga, aby wpływ ten rzeczywiście zaistniał. Wystarcza tutaj sama MOŻLIWOŚĆ jego zaistnienia. (por. Wincenty Grzeszczuk, PROK. i PR 1995/10/34, artykul, nr publ. 10366, teza 10.)

Są przecież inni, równie doskonali sędziowie SN, jak pan SNN Wiesław Kozielewicz, którzy wcześniej nie brali udziału w wydawaniu (fatalnych) postanowień SN w mojej sprawie – osoby nie powiązane z Krakowem lub Uniwersytetem Jagiellońskim, jak np. SSN Lech Paprzycki, SSN Lech Gardocki (Uniwersytet Warszawski), SSN Jacek Sobczak (Uniwersytet A. M. W Poznaniu), czy też SSN Tomasz Grzegorczyk (Uniwersytet Łódzki – Katedra Postępowania Karnego) oraz 30 innych sędziów SN.

Reasumując:

Wnoszę o zastosowanie art. 41 § 1 KPK i wyłączenie SSN Wiesława Kozielewicza – jak w petitum.

Z poważaniem - Andrzej Kursa

P.S. Trafnie ktoś skomentował mój krakowski „proces” na stronie internetowej: www.aferyprawa.com post /”komentarz: do Alexa 2007-02-13”

Andrzej Kursa bardzo prosi o przesłanie mu swoich opinii i uwag na jego adres więzienny:
Andrzej Kursa
ul. 3 Maja 34 / 704
28-400 PIŃCÓW

http://www.itvp.pl/event/ring/
wywiad z Saniewskim w Ringu nt. wymiaru sprawiedliwości i wyroku Kursy..
a jednak temat stronniczości sędziowskiej to temat tabu.

Obrona konieczna – art. 25 kk. Andrzej Kursa oskarżony o morderstwa z naruszeniem prawa.

Za publikacje swoich dokumentów funkcjonariusze zabrali mu już komp. Co jeszcze musi znieść za publikowanie prawdy?

Kursa - własna opinia medyczna w sprawie zabójstwa - fakty dla pouczenia skorumpowanych i nieetycznych przebiegłych biegłych sądowych lekarzy i podobnych im prawników-oszustów łasych na każdą złotówkę...

Stres - pierwotny podświadomy cichy zabójca... Obrona konieczna. Walczymy dla ochrona własnej egzystencji, dobra materialnego i wartości osobistych . Andrzej Kursa - skazany za to że walczył o swoje...

MAFIA W TOGACH - PROCEDURA KARNA PO POLSKU - wspomnienia z pobytu w więzieniu Andrzeja Kursa. Jak zostaje się sędzią w Polsce, biegli i inne psy sądowe, prawda o więzieniach i aresztantach.

MOWA KOŃCOWA OSKARŻONEGO - ANDRZEJ KURSA

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2007.
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - ARCHIWUM - 2006r
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
"boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków, którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku.
UDOKUMENTOWANE FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
Poseł to ma klawe życie :-)

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

A dla odreagowania sympatyczne linki dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwości :-))
10 przykazań dla młodych adeptów prawa, czyli jak działa głupota prawników + modlitwa...
"walczący z wilkami, szeryf z Bieszczad czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwości?" takie sobie dywagacje Z. Raczkowskiego
Wilk Zygfryd - CZARNA BIESZCZADZKA RZECZYWISTOŚĆ...

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński i sympatycy SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.