Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-02-2013

Kraków - jak przejąć pożydowskie mienie - numer "na zagrożenie życia" kuratora spadku nie objętego Piotra Horodyskiego. 

Kraków, Warszawa, Kielce, Rzeszów... miasta w których przed II wojną światową większość nieruchomości należała do Żydów- ta społeczność w przedwojennej Polsce liczyła ponad 15 milionów ludności. Sami Żydzi mówili - nasze kamienice, wasze ulice...  
Po wojnie dużo się zmieniło, kilka milionów Żydów wyemigrowało głównie do USA i Israela, prawie 4 miliony zmieniło nazwiska na polsko brzmiące, 1.5 milionów  zginęło, ale i tak ponad 10 milionów Żydów zostało w Polsce i ich rodziny żyją i rozmnażają się w rozkwicie ponieważ posiadają banki, supermarkety, media (TVN, POLSAT, wybiórczą  NIE itp.) oraz mają większość w sejmie i senacie. 
Po wojnie komunistyczny rząd w ponadmetrażowych kamienicach żydowskich umieszczał rodziny które nie miały swoich mieszkań. Czynsz był minimalny - 7 zł za miesiąc. Nawet w latach osiemdziesiątych mieszkańcy takich kamienic płacili jakieś 50% mniej niż lokatorzy blokowisk. 

Aktualnie sytuacja zmieniła się na ich niekorzyść. Zaczęło się "demokratyczne" przyjmowanie kamienic pożydowskich. Polega to na tym, że nagle po 50 latach znajduje się testament, gdzie właściciel przekazuje swój majątek komuś, kto w jego czasach jeszcze się nie narodził, nagle okazuje się, że w Księgach Wieczystych widnieje  inny wpis,  figuruje nowy właściciel, albo pojawia się tzw. "kurator spadku nie objętego" którego rolą jest przejęcie nieruchomości z jakichś tam dziwnych układów.  
Nowy właściciel z reguły chce wyrzucić "starych emerytów" z mieszkań które zajmowali od dziesiątków lat. Sposobów jest wiele. Z reguły podnosi się czynsz 100-200% tak żeby emeryci nie byli w stanie zapłacić. Stosowane są też inne metody np. obcinanie dostępu do mediów: prądu, wody, gazu pod pretekstem awarii, zużycia instalacji, itp. Znamy też wypadek, gdzie właściciel, który nabył żydowską kamienice na "lewy testament" w warszawce aby wyrzucić emerytów zalał im mieszkania pozorując awarię wody...  

W opisywanym przypadku "kurator spadku nie objętego" Piotr Horodyski dla przejęcia atrakcyjnej działki w Krakowie - jak nie zdało egzaminu  bezzasadne podwyższenie czynszu mieszkania 32m2 z kwoty 300zł na prawie 500zł  - zastosował "numer na obiekt zagrażający życiu" wykorzystując swoje układy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Pretekstem stał się fakt, że weranda "osiadła" i osunęła się o 1 cm od budynku głównego. Wykorzystując decyzję P.I.N.B. Horodyski naruszając PRAWO i dobra osobiste, włamał się w grudniu 2012r. do mieszkania pani Stanisławy i wymienił zamki w drzwiach, przez co nie mogła dostać się do własnego mieszkania i korzystać ze swoich rzeczy. 
Logiczne, że obowiązkiem kuratora Horodyskiego jest naprawienie szkody i doprowadzenie obiektu do bezpiecznego zamieszkania - w końcu za to pobiera czynsz -  jednak nie w przypadku gdy chce się przejąć nieruchomość i postawić w tym miejscu blokowisko. 
Pani Stanisława została wyrzucona ze swojego mieszkania w środku zimy. Nie zapewniono jej lokalu zastępczego tak więc ewidentnie naruszono jej dobra osobiste i stan posiadania. 
Bez wątpliwości Pani Stanisława mieszkając w kamienicy od 1970r. spełnia warunki   zasiedzenia tej nieruchomości z uwagi na fakt, że nie ma spadkobiercy tej nieruchomości.
W tej sytuacji będziemy wnosić w sądzie o wywalenie "kuratora aferzysty" P. Horodyskiego oraz pozbawienie go możliwości wykonywania tak odpowiedzialnej funkcji.
AP
cdn. 
 Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
31-03-2013 / 05:20
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~komitet obywatelski
07-03-2013 / 22:57
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***
~mare777
05-03-2013 / 09:46
F I K C J A F I K C J I TYDZIEŃ POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25-02-2013 - 02-03-2013r w Ministerstwie (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa Przez LATA w Koszalinie trwa awanturnicze MATACTWO procesowe - NAZIZM - z Konfabulacji insynuacją urojeń własnych przy braku zasad etyczno - moralnych i logiki rozumowania z NIEpoczytalności umysłowej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI. Szumnie zwących się prokuratorami i sędziami. By przez 7dni perfumować gówno procesowe w trybie kuglarskich sztuczek charakterystycznych dla ruchów frykcyjnych polskiej państwowości godnych wyświechtanej polskiej demokracji. PRAWDA MATERIALNA istota dochodzenia i dowodzenia jej w postępowaniach procesowych. Niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów - bezprawny immunitet funkcjonariuszy władzy. D O W Ó D : wprowadzenie w błąd i wykorzystanie błędu celem osiągnięcia korzyści materialnych w K o s z a l i n i e wg. PPR K. KRET & as. PR M. Wilczopolska & T. BODO & B. Wysocka vel NIEDEK cit. “ … NIE JEST to czyn zabroniony …”zaskarżone przez pełnomocnika : otrzymały wymiar wg SSR Anna WALENCIAK cit. “... brak interesu społecznego ...”- 1 Ds. 975/11; II Kp.252/ 12: II Kp. 557/12: II K. 343/12 i I N N E - od roku 2000. Zaskarżone ponownie. Uzbrojone Wnioskiem Dowodowym - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 231 § 1 i 2 kk przez funkcjonariuszy publicznych uzbrojonych w IMMUNITETY prokuratorów i sędziów z Koszalina. Otrzymują w Ministerstwie (NIE)Sprawiedliwości przy pomocy GENIUSZY zespołu 3 x R (Rydzak & Resiak & Rewa) a w Prokuraturze Genetralnej przy pomocy Antonina SUWAŁA NAKAZ administracyjny - POWRÓT – do miejsca wyprodukowania procesowego GNOJU pod IMMUNITETEM. JAK WEKSEL - wraca koszaliński OBORNIK - dokumenty procesowego awanturnictwa do K O S Z A L I N A zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną OBOWIĄZUJĄCĄ w Koszalinie : cit. “... Swobodna ocena dowodów ..” - PPO B. KONDEK & J. OŻÓG i I N N I oraz cit. „ … kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...” - SSR M. WIŚNIEWSKA obecnie PREZES SR Koszalin & J. SROCZYŃSKI & J. C. STEBELSKI & B. LEWANDOWSKI i I N N I. Jak nakazuje warszawka - załatwić we własnym zakresie. DWA magistra prawa z IMMUNITETAMI : PPR Tomasz BODO & SSR Jarosław SROCZYŃSKI w POROZUMIENIU solidarnością zawodową sitwy ZARZĄDZAJĄ badania psychiatryczne Zarządzają badania psychiatryczne pełnomocnika. PROKURATOR Tomasz BODO - NIE odróżniający amputacji kutasa u SPRAWCY ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie : Jerzy BYLICKI – nałogowy alkoholik (ALK> 16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, kryminalista od roku 1964, seksualny zboczeniec (zoo i pedofil) od kupionego zatoru płucnego. POSIADA NIEDOSYT – sporządza do spółki z PPR Beata WYSOCKA vel NIEDEK - Wniosek do prezydenta miasta Koszalina - Piotr JEDLIŃSKI ***Pa -165/12/TB & BW vel NIEDEK.- Cit. „Pełnomocnik jest psychicznie chory i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” Itd itp. KOMU ? przeszkadza *** PRAWDA Niszczenie pracy i dóbr osobistych dziennikarzy i współpracowników – z POMOCĄ pospolitego PRZESTĘPSTWA. NISZCZĄC dokumentowanie PRAWDY przez jej ujawnianie i identyfikowanie spełniając od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM PRZEMOCY na podstawie *** RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Co ze S Ł U Ż E B N O Ś C I Ą ?! Dziennikarze oraz sędziowie mają obowiązek*** służenia społeczeństwu - *** DEMOKRACJA POLEGA NA WOLNOŚCI SŁOWA i WYPOWIEDZI - NIE TYLKO dla sędziów. Aby TO zrozumieć trzeba rozpocząć analizę od konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w kraju. Młodym ludziom startującym w DOROSŁE życie wydaje się, że JEST TO tylko *** „jakiś tam” akt prawny. JAK się nad tym Głęboko zastanowić i uważnie go przeanalizować. TO zaczyna się wyłaniać fundament konstrukcji stanowiącej PODSTAWĘ *** istoty funkcjonowania PAŃSTWOWOŚCI. Pojawia się pytanie. Dlaczego w Polsce tak często zmieniano konstytucję ? Szczególnie po roku 1980 ?! Jeżeli się zmienia *** konstytucję TO musi tego być jakiś POWÓD ? Albo *** kryje się za tym jakiś P O D S T Ę P ? Podstęp *** jaki został wprowadzony przez polityków szczególnie po 1997r. odebrał władzę społeczeństwu i doprowadził do obecnego B A J Z L U (NIE mylić z burdelem. TAM wbrew porzekadłu jest porządek. Tam się łóżek NIE przestawia). W systemie prawnym, w sądownictwie (władza sędziów) DEMOKRACJA *** w prawie już była za komuny. Tylko, że społeczeństwo jej NIE realizowało. ***Władza realizowała swoje widzimisię *** OSZUKUJĄC społeczeństwo. Obecnie demokracja została *** zlikwidowana prawnie. NIE TRZEBA NICZEGO oszukiwać bo władza jest w rękach partyjnych CWANIACZKÓW. Obowiązuje *** ponad 1000LETNIA *** staropolska doktryna : „ …każdy wuj na swój strój …” ponad czasowe polskie NIECHLUJSTWO, ślizgawka, cwaniactwo … żulia … Bez armat i czołgów zachód wziął braci Polaków jak … chłopa w sądzie … Zamienił stryjek … siekierkę na … kijek .. ***Za komuny społeczeństwo miało władzę nad władzą. patrz : Konstytucja PRL 1952r – 7lat po II Wojnie Światowej.
~joseph
28-02-2013 / 10:26
Co w tym towarzystwie Państwo robią Zespół Redakcyjny Tygodnika "Do Rzeczy" Warszawa Szanowni Państwo. Byłem stałym czytelnikiem tygodnika "Uwarzam Rze" od pierwszego do ostatniego numeru, do kiedy redakcja występowała w starym składzie. Po zmianie redakcji, niejako w geście solidarności jestem czytelnikiem "Do Rzeczy" i " W Sieci". W dniu dzisiejszym z ogromnym zdumieniem dowiedziałem się, że tygodnik "Do Rzeczy" jest wydawany za pieniądze Grupy kapitałowej PMPG SA, w której skład wchodzi m.in. walczący z Kościołem i wartościami chrześcijańskimi tygodnik "WPROST". Jeszcze niedawno redaktorem naczelnym tego tygodnika był red. Tomasz Lis. Działalność Tomasza Lisa jawnie antychrześcijańska i antykatolicka nie wymaga uzasadniania. Ze zdumieniem dowiedziałem się, że grupa kapitałowa PMPG SA nie mająca nic wspólnego z Kościołem złożyła, niejako wychodząc naprzeciw zapowiadanej wcześniej przez przewodniczącego KRRiTV Jana Dworaka takiej możliwości nieznanego podmiotu, wniosek o dwa miejsca na multipleksie cyfrowym dla tworzonej przez siebie telewizji, w tym dla kanału społeczno-religijnego. Oczywistym jest wg mnie, że jest to inicjatywa wymierzona w TV TRWAM poprzez "wyjście niejako naprzeciw" proroczym słowom przewodniczącego KRRiTV Jana Dworaka. W zestawieniu z fetą, jaką zgotował tygodnik "WPROST" przyjacielowi pana Jana Dworaka panu Bronisławowi Komorowskiemu z okazji przyznania tytułu "człowieka roku", trudno sobie nie powiązać tych wszystkich okoliczności. Prowadzą one jednoznacznie do zaplanowanego wg mnie od dawna pominięcia TV TRWAM na cyfrowym multipleksie. Jeśli się weźmie pod uwagę, że do STAŁYCH FELIETONISTÓW tygodnika "WPROST" należą znani z "miłości" do Kościoła, a w szczególności do TV TRWAM i Radia Maryja: Krzysztof Daukszewicz Tomasz Jastrun Szymon Hołownia Marcin Król Krzysztof Skiba Magdalena Środa Guenter Verheugen Lech Wałęsa to pytanie wprawdzie retoryczne może być tylko jedno: Co w tym towarzystwie Państwo robią? Odpowiedź też może być tylko jedna. Od dzisiaj przestaję kupować tygodnik "Do Rzeczy" oraz będę wzywać do tego innych czytelników, informując ich o sytuacji. W zaistniałej sytuacji czuję się oszukany, bo niejako pośrednio wspierałem "WPROST". Wprawdzie w stopce redakcyjnej jest napisane drobnym drukiem, że "Wydawca tytułu spółka Orle Pióro wchodzi w skład grupy kapitałowej PMPG SA notowanej na GPW", ale kto takie rzeczy sprawdza i kto może wiedzieć, jakie podmioty wchodzą w skład tej grupy. Dlatego uczciwym by było, abyście Państwo o tym jasno i wyraźnie czytelników poinformowali. Z poważaniem Edmund Glaza, Szczecin
~chlop
23-02-2013 / 17:32
z takim aferzystą i oszustem to tylko za kratki i to na długie lata
~Mieszkanka Nowego Biezanowa
23-02-2013 / 16:40
Kraków_miasto przyjazne starszym osobom,schorowanym,umęczonym,niejednokrotnie życiem staruszkom.A tu nagle w Wigilię ,kiedy szczególnie powinniśmy otworzyć się i uwrażliwić nasze serca na los wszystkich żyjących i czujących istot,właściciel kamienicy przy ul.Snycerskiej w Starym Prokocimiu , od 40u lat wynajmujący 20o metrowe mieszkanko , bez wygód,zamyka przed nosem nakazem policyjnym drzwi do jedynego własnego kąta ,schorowanej ,słabo widzącej,niedosłyszącej staruszce,po udarze,z trudnością poruszającej się przy pomocy laski. Osoba ,która zapewne w swoich kręgach uchodzi za COOL , z wyższym wykształceniem,zapewne odnosząca się z szacunkiem do swoich najbliższych i przełożonych i innych starszych osób,bez skrupułów wyrzuca na ulicę długoletnią mieszkankę,uniemożliwiając zabranie mebli ,osobistych ubrań,rzeczy!!! I w szczególnie złośliwy sposób nakładając nową karę pieniężną za nieudostępnienie ,zamkniętego nakazem policyjnym ,z inicjatywy właściciela,pomieszczenia,podnosi czynsz z 200u do 500uset złotych miesięcznie. Jak wielka szkoda ,że sam z siebie,zgodnie z ludzkim prawem ,nie zaproponował Pan ,starszej Pani zastępczego lokum. Czy walka o pieniądze aż tak może znieczulić Pana na los słabszych od Pana i zniedołężniałych ludzi . Apeluję do Radnych Miasta Krakowa i Rady Dzielnicy XIIj aby pomogły znależć starszej Pani zastępcze lokum,zgodnie zobecnie obowiązującym prawem lokatorskim,które nie pozwala wyrzucać na bruk Człowieka! Ratunku !!!!! Mieszkanka Nowego Bieżanowa.
~Sąsiad
22-02-2013 / 18:36
Na tego człowieka powinna nałożyć dość dużą kare pieniężną. Jest chorym i bez serca aferzystą.
~Karol
21-02-2013 / 11:32
To sami aferzyści i złodzieje. Skoro nie ma nad nimi nadzoru to po prostu tak sobie poczynają. Aferzyści to mało powiedziane. Nazywając sprawy po imieniu powinni mieć postawione zarzuty o przestępstwo. Tacy są ,,stróże ,, prawa i mienia-czytaj złodzieje i banici w togach ,prokuraturach , czy umocowaniach .