Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 11-08-2012

Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.

Już 15 dni głoduje pod Sądem Okręgowym w Krakowie Zbigniew Kękuś, były nauczyciel akademicki i menedżer bankowy wysokiego szczebla. Powodem protestu są budzące wątpliwość orzeczenia sądów krakowskich. Z. Kękuś żąda naprawy spowodowanych szkód.

 W tle jawi się konflikt o charakterze personalnym między Z. Kękusiem i licznymi sędziami z Krakowa.

Od dwóch tygodni portale internetowe powiadamiają o głodówce Zbigniewa Kękusia, która rozpoczęła się 26 lipca 2012r. przy wejściu głównym do Sądu Okręgowego w Krakowie. Na bieżąco sprawozdania przekazuje „Monitor Polski”, prowadzony przez Marka Podleckiego. O sprawie poinformowała też przedwczoraj wieczorna „Panorama”, a także lokalne krakowskie dzienniki.

Do protestu dołączają kolejne osoby, głoduje m.in. od kilku dni pani Teresa Kawiak, stawiająca zarzuty tym samym sędziom z Wydziału XI Cywilnego Rodzinnego.  Wsparcia udzielają niezależne organizacje i prawnicy, m.in. pani Danuta Radwańska z Krakowa.

W bieżącym roku Sąd Okręgowy w Krakowie wszczął postępowanie egzekucyjne z mieszkania należącego do Pana Zbigniewa Kękusia i jego byłej żony

Wieloletni konflikt pomiędzy Zbigniewem Kękusiem i sędziami krakowskimi doprowadził do tego, że ten menedżer odnoszący kiedyś wybitne sukcesy zawodowe został bezzasadnie i bezprawnie skazany w procesie karnym o znieważenie funkcjonariuszy  m.in. sędziów i byłego RPO prof. A. Zolla (wyrok został ostatnio uchylony w trybie kasacji przez Sąd Najwyższy), co następnie spowodowało utratę pracy przez Z. Kękusia i stopniowo doprowadziło go do całkowitej ruiny finansowej.

W tym roku na wniosek Sądu Okręgowego w Krakowie rozpoczęto - jak wyżej podałam - egzekucję z mieszkania Z. Kękusia i jego byłej żony, gdyż nie jest on w stanie uiścić kwoty 8.750 zł kosztów sądowych (wpis uzupełniający), zasądzonych w prawomocnym wyroku rozwodowym sygn. XI CR 603/04 wydanym 19.11.2004 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie i uprawomocnionym przez Sąd Apelacyjny w dniu 10.04.2006 r.

Z. Kękuś jest zdania, że powyższy wyrok jest nieważny, gdyż został wydany przez Sędzię Sądu Okręgowego Teresę Dyrgę, wyłączoną w chwili wydawania wyroku z prowadzenia postępowania na mocy ustawy - kodeks postępowania cywilnego.  

Nadto – jak podnosi Z. Kękuś – roszczenie Sądu Okręgowego o zapłatę kwoty kosztów w wysokości 8.750 zł przedawniło się z dniem 10 kwietnia 2009 roku, a Sąd Okręgowy wystąpił z zadaniem zapłaty tych kosztów dopiero jesienią 2009 roku, a więc egzekucja jest bezpodstawna.

Rozmawiałam z prezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzejem Struzikiem i wiceprezesem Sądu Okręgowego SSO Michałem Niedźwiedziem.   

Podczas rozmowy towarzyszyli mi dziennikarze „AFERY PRAWA” - Helena Fleszar i Zdzisław Raczkowski.

Sędziowie SSA Andrzej Struzik i SSO Michał Niedźwiedź zadeklarowali, iż bezzwłocznie Sąd Okręgowy w Krakowie dokona sprawdzenia, czy roszczenie kwoty 8.750 zł jest – tak jak to podnosi Zbigniew Kękuś - przedawnione. Jeśli zarzut ten potwierdzi się, Sąd Okręgowy w Krakowie niezwłocznie odstąpi od postępowania egzekucyjnego.

I następnego dnia Wiceprezes Sądu Okręgowego SSO Michał Niedźwiedź potwierdził, iż roszczenie ze strony Sądu Okręgowego w Krakowie kwoty 8.750 zł nieopłaconych kosztów sądowych są rzeczywiście przedawnione. W związku z powyższym Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji tej kwoty, w tym także - co jest oczywiste - od egzekucji z lokalu mieszkalnego.Pozostałe informacje: Rebeliantka.

Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia
Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak demaskują bandytyzm sądowy cd..
Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez niekompetentną i niezrównoważoną psychicznie SSR Beatę Stój z Dębicy.
Zbigniew Kękuś rozpoczyna w dniu 17 lipca 2012 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną.
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś
Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
Sąd Najwyższy rozprawa kasacyjna 26.01. 2012 r. godz.10 sala C w sprawie wad prawnych wyroku z dnia 18.12. 2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma. Media i publiczność zaprasza dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o podjęcie przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości działań na rzecz usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu  212 [zniesławienie]. Zbigniew Kękuś 
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o upływie w dniu 15 sierpnia 2011 r. terminu na złożenie przez Prokuratora kasacji na korzyść Z. Kękusia w zakresie bezprawnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza
Pozew o wypłatę odszkodowania Zbigniew Kękuś

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Czarny Anioł
11-08-2012 / 10:03
Znaczy się złodzieje zostali w końcu pokonani.