Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 11-08-2012

Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.

Już 15 dni głoduje pod Sądem Okręgowym w Krakowie Zbigniew Kękuś, były nauczyciel akademicki i menedżer bankowy wysokiego szczebla. Powodem protestu są budzące wątpliwość orzeczenia sądów krakowskich. Z. Kękuś żąda naprawy spowodowanych szkód.

 W tle jawi się konflikt o charakterze personalnym między Z. Kękusiem i licznymi sędziami z Krakowa.

Od dwóch tygodni portale internetowe powiadamiają o głodówce Zbigniewa Kękusia, która rozpoczęła się 26 lipca 2012r. przy wejściu głównym do Sądu Okręgowego w Krakowie. Na bieżąco sprawozdania przekazuje „Monitor Polski”, prowadzony przez Marka Podleckiego. O sprawie poinformowała też przedwczoraj wieczorna „Panorama”, a także lokalne krakowskie dzienniki.

Do protestu dołączają kolejne osoby, głoduje m.in. od kilku dni pani Teresa Kawiak, stawiająca zarzuty tym samym sędziom z Wydziału XI Cywilnego Rodzinnego.  Wsparcia udzielają niezależne organizacje i prawnicy, m.in. pani Danuta Radwańska z Krakowa.

W bieżącym roku Sąd Okręgowy w Krakowie wszczął postępowanie egzekucyjne z mieszkania należącego do Pana Zbigniewa Kękusia i jego byłej żony

Wieloletni konflikt pomiędzy Zbigniewem Kękusiem i sędziami krakowskimi doprowadził do tego, że ten menedżer odnoszący kiedyś wybitne sukcesy zawodowe został bezzasadnie i bezprawnie skazany w procesie karnym o znieważenie funkcjonariuszy  m.in. sędziów i byłego RPO prof. A. Zolla (wyrok został ostatnio uchylony w trybie kasacji przez Sąd Najwyższy), co następnie spowodowało utratę pracy przez Z. Kękusia i stopniowo doprowadziło go do całkowitej ruiny finansowej.

W tym roku na wniosek Sądu Okręgowego w Krakowie rozpoczęto - jak wyżej podałam - egzekucję z mieszkania Z. Kękusia i jego byłej żony, gdyż nie jest on w stanie uiścić kwoty 8.750 zł kosztów sądowych (wpis uzupełniający), zasądzonych w prawomocnym wyroku rozwodowym sygn. XI CR 603/04 wydanym 19.11.2004 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie i uprawomocnionym przez Sąd Apelacyjny w dniu 10.04.2006 r.

Z. Kękuś jest zdania, że powyższy wyrok jest nieważny, gdyż został wydany przez Sędzię Sądu Okręgowego Teresę Dyrgę, wyłączoną w chwili wydawania wyroku z prowadzenia postępowania na mocy ustawy - kodeks postępowania cywilnego.  

Nadto – jak podnosi Z. Kękuś – roszczenie Sądu Okręgowego o zapłatę kwoty kosztów w wysokości 8.750 zł przedawniło się z dniem 10 kwietnia 2009 roku, a Sąd Okręgowy wystąpił z zadaniem zapłaty tych kosztów dopiero jesienią 2009 roku, a więc egzekucja jest bezpodstawna.

Rozmawiałam z prezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzejem Struzikiem i wiceprezesem Sądu Okręgowego SSO Michałem Niedźwiedziem.   

Podczas rozmowy towarzyszyli mi dziennikarze „AFERY PRAWA” - Helena Fleszar i Zdzisław Raczkowski.

Sędziowie SSA Andrzej Struzik i SSO Michał Niedźwiedź zadeklarowali, iż bezzwłocznie Sąd Okręgowy w Krakowie dokona sprawdzenia, czy roszczenie kwoty 8.750 zł jest – tak jak to podnosi Zbigniew Kękuś - przedawnione. Jeśli zarzut ten potwierdzi się, Sąd Okręgowy w Krakowie niezwłocznie odstąpi od postępowania egzekucyjnego.

I następnego dnia Wiceprezes Sądu Okręgowego SSO Michał Niedźwiedź potwierdził, iż roszczenie ze strony Sądu Okręgowego w Krakowie kwoty 8.750 zł nieopłaconych kosztów sądowych są rzeczywiście przedawnione. W związku z powyższym Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji tej kwoty, w tym także - co jest oczywiste - od egzekucji z lokalu mieszkalnego.Pozostałe informacje: Rebeliantka.

Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia
Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak demaskują bandytyzm sądowy cd..
Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez niekompetentną i niezrównoważoną psychicznie SSR Beatę Stój z Dębicy.
Zbigniew Kękuś rozpoczyna w dniu 17 lipca 2012 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną.
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś
Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
Sąd Najwyższy rozprawa kasacyjna 26.01. 2012 r. godz.10 sala C w sprawie wad prawnych wyroku z dnia 18.12. 2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma. Media i publiczność zaprasza dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o podjęcie przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości działań na rzecz usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu  212 [zniesławienie]. Zbigniew Kękuś 
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o upływie w dniu 15 sierpnia 2011 r. terminu na złożenie przez Prokuratora kasacji na korzyść Z. Kękusia w zakresie bezprawnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza
Pozew o wypłatę odszkodowania Zbigniew Kękuś

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~pehworou
19-08-2012 / 14:14
~marek777
19-08-2012 / 11:28
Z uwagą przestudiowałem temat NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI dokonującej się na dr Zb. Kękusiu i zawarte treści komentarzy internatów. Rodacy proponuję zwrócić swoją uwagę na kilka pozornie ze sobą NIE związanych zagadnień. Moim zdaniem jednak istnieje sprzężenie zwrotne. Wasze treści komentarzy błądzą po peryferiach i SĄ powierzchowne (moim zdaniem). Zacznę od d u p y strony. Bezrobocie, FIKCJA Posiadania Wolności, Niepodległości i DEMOKRACJI Rzeczpospopolitej … chyba ŚWIRLANDII. Ostatnie wydarzenia świadczące, że stajemy się ustrojem NIEwolniczym !!!! ORYGINALNE zdarzenie - Młoda kobieta szukająca pracy znalazła ją wreszcie …. Wyczyn na miarę Nagrody NOBLA na powiatowym zadupiu . Bowiem wszelkie posadki znajdują się w organizacji wyłącznie rodzinnych biznesów. Wynagrodzenie najniższa krajowa. Zap … na 12 - 14godz. TU U W A G A !!! … w toku zawierania umowy pracodawca podsunął dziewczynie CURIOZUM - W E K S E L – In blanco ….? Uzasadnieniem był jego BEŁKOT. Kobieta będąc w stanie ekstazy, że znalazła pracę podpisała ten nieszczęsny weksel. Po trzech miesiącach pracy ocknęła się z letargu albowiem rachunek ekonomiczny przestawał się zgadzać z ponurą rzeczywistością. Dojazdy, mordercza praca i 2 + 2 NIE chciało być cztery. Pracodawca chyba jeszcze liczył na …Cztery literki … Kobieta zrezygnowała … z pracy. Ale jej NIE porzuciła. Poinformowała pracodawcę i w terminie ustawowym rozstali się. Szok nastąpił po trzech tygodniach gdy kobietę naszedł NAJLEGALNIEJSZY w Polsce hrabiego KOMOROWSKIEGO i TUSKA – właściciele PENSJONATU „ORZEŁ” – KOMORNIK – z egzekucją WEKSLA o wartości : … 25. 000,00 złotych polskich?! – ACHTUNG banditen !!!! Wymiar sprawiedliwości czyli dzicz magistrów prawa uzbrojona w IMMUNITETY BEZMYŚLNOŚCI w NIZAWISŁOŚCI - prokuratorzy i sędziowie oraz ich zaplecze logistyczne czyli dzicz z obsługi urzędów – w Koszalinie - H O Ł O T A. A policyjne barachło ?! ONI jeszcze żyją w S T R E F I E EUFORII EURO 2012r. Sygnalizuję, że te ***wszystkie zdarzenia i przeprowadzane czynności procesowe pozornie świadczące o braku piątej KLEPKI u dziczy z IMMUNITETAMI mają jednak **SENS !!! ONI świetnie zabezpieczyli się przed utratą wykonywania pracy. IM NIE grozi bezrobocie. TAK namieszają, nabełkocą procesowo, że do swojej zasranej śmierci mają co robić. ONI bełkocą w każdym postępowaniu procesowym. ZABEZPIECZENIE świetne. Tworzą „SCHODY do NIEBA” . I cały czas wznawiają postępowania by rozpoznawać, wyjaśniać itp., itd. ALE jak się temu przyjrzeć szczegółowo to kręcą się w błędnym kole. Jak pies za swoim ogonem do którego przywiązano pęcherz. Ku pokrzepieniu serc … Jeszcze Polska NIE zginęła … PS. Trzymałem to towarzystwo pod „kluczem” w Jaworzu. BEŁKOTALI … Po rewolucji opanowali urzędy … i bełkocą dalej …. Za swój wyczyn „Bolek” dostał Nagrodę NOBLA. Zrobił balona z 40 mln POLAKÓW. TO JEST S Z T U K A. KOMOROWSKI i TUSK. Wysiadają. Po przeciwnej stronie na Głębokim spacerował Gierek z kolesiami. Twórca systemu „pomożecie” i też bełkotał : ”towarzysze czemu wy nas tu jeszcze trzymacie. My tyle DOBREGO możemy dla POLSKI jeszcze dokonać”. Po 20 LATACH od REWOLUCJI „SOLIDARNOŚCI” wiemy o co „idzie”. AMBER Gold. Pozostało 21 pustych frazesów. Orzeł DOSTAŁ koroną ale ma gołą … SAJONARA.
~prawda o zydach
15-08-2012 / 23:42
zobaczcie na kobiete na drugim zdjeciu od gory ta w blond peruce to zydowka uszy odstajace zakrywa a na glowie ogolonej peruke nosi zobaczcie ten nos i oczy szeroko rozstawione. Juz raz kiedys o niej pisalem ale mojego posta scenzurowano jakby co mam kopie ze i tu cenzura jest tak ze macie go zostawic!
~Czytelnik AFER PRAWA
12-08-2012 / 23:10
To takie proste - protestujący jak i tysiące pokrzywdzonych przez Sądy w Polsce tak nie wiele żądają - wydawania wyroków w oparciu o przepisy prawa, ale to dla sędziów jest niewygodne i bardzo trudne do zrozumienia, że nie mogą być kastą, która stoi ponad prawem i za nic nie odpowiada. Toga winna budzić szacunek,a jest wizerunkiem, że osoby posiadające ją to w większości niegodziwce. Gdzie honor tych sędziów skoro wyroki są wydawane bez dokumentów? Ponadto każdy człowiek czytający wyrok nie mający żadnego związku z prowadzoną sprawą zastanawia się czy to nie pisał go nieuk, nieudacznik skoro w aktach brak udokumentowania treści wydanego wyroku. Wszyscy sędziowie, którzy nie są w stanie udokumentować treści wyroku winni być pozbawieni wykonywania tego zawodu. Sami do tego doprowadzą bo coraz bardziej pokrzywdzeni o swoich krzywdach krzyczą choćby dr Zbigniew Kękuś . Tak trzymać Panie Zbigniewie - życzę dużo zdrowia i wytrwałości w walce o prawdę.
~Observator
12-08-2012 / 21:12
Maksymilian Kolbe w celi śmierci też głodował 15 dni... A czy tych sędziów wywalili z roboty ????
~msciciel
12-08-2012 / 02:03
www.notaroja.mundonarco.com/2012/01/video-exclusivo-2012-en-los-zeta To jest zapis jak sobie radza mexykanie z tymi co ida na sznurku togofcow, niedlugo tak bedzie u nas zobaczcie i napiszcie czy sie podoba :)
~Czarny Anioł
11-08-2012 / 21:26
Na pewno będą próbować się wybielać. Znajdą mnóstwo obiektywnych i formalnych przyczyn i tak dalej. Bo to bo siamto. W sprawie AmberGold ewidentnie facet to mistrz oszustów a sądy były pobłażliwe. Co by nie powiedzieli ludzie zostali oszukani a winne są sądy oraz prokuratura która nie potrafi nawet zbadać oferty, umów i regulaminu AmberGold i wałka "posiadacz-własność" i parabankowy trik.KNF zgłosił zawiadomienie a prokuratura olała temat. Ponoszą odpowiedzialność. **** A jeśli chodzi o dr Kękusia. Wielkie gratulacje za wspaniały pokaz determinacji, znajomości prawa, odwagi, spokoju, trzeźwości. Wielkie gratulacje. To jest mafia która niszczy to społeczeństwo. Ale jak się produkuje gnój, to w gnoju trzeba będzie żyć. Każdy przekręt sędziego to przyczynek do wzrostu pasożyta jak Plichta z AmberGold. Każde świństwo w przyrodzie nie ginie. To jak podwaliny pod nieszczęście. AmberGold jest tego dowodem. Ludzie potracili (niefrasobliwie) setki tysięcy. Niemniej ktoś na to pozwolił
~odcisk
11-08-2012 / 21:02
KOMUNIKAT PRASOWY 2012-08-10 Minister Sprawiedliwości zwrócił się o niezwłoczne przedstawienie wyników - zrealizowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku - czynności nadzoru administracyjnego w sprawach karnych dotyczących wykonania wyroków, wydanych wobec skazanego – obecnego prezesa spółki Amber Gold. Na początku przyszłego tygodnia, po uzyskaniu informacji będą formułowane wnioski co do oceny prawidłowości sprawowania nadzoru administracyjnego nad sprawnością i terminowością działania sądów oraz ocena działalności kuratorskiej służby sądowej. Patrycja Loose Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości_____________________Byłemu ministrowi nie chciało się chcieć interesować, a obecnemu zachciało się zainteresować sądami okręgu gdańskiego.
~Dżozef
11-08-2012 / 11:56
Kiedy całą mafie się rozbije , i dlaczego nikt nie ponosi konsekwencji za swoje czyny . Togowcy prokuratorsko-sądowi są Panami na ziemi i zaklepują sobie miejsce być Panami w piekle , po co być sługą w niebie . Ministerstwo Sprawiedliwości już umyło ręce , bo skargi wnioski kieruję się do prezesów sądu, ponieważ z dniem 28 marca 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 18.08.2011r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądu powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 września 2011r., Nr 203,poz. 1192),zmieniająca zakres uprawnień Ministra Sprawiedliwości nad administracją działalnością sądów powszechnych . zgodnie z przepisami tej ustawy (art. 41 b par. 1 ), organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest prezes sądu. Teraz togowcy będą jaja sobie robić z przeciętnym Kowalskim , Ministerstwo oddało całkiem mafii władze.
~Polak
11-08-2012 / 11:29
To jest tylko jedna bitwa wygrana.Togowi tak szybko nie odpuszczą.