Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 28-10-2013

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów po raz kolejny ignoruje skargi obywateli - Barwy Bezprawia...

krzyszt.rolnik.jpg

Sprawa Zygmunta Cąkały – rolnika z Krokowa k/Koszalina – wielopłaszczyznowo pokrzywdzonego przez lokalne władze.

Jak wynika z poniższej odpowiedzi udzielonej Panu Zygmuntowi Cąkale przez Michała Holeksa, Naczelnika Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest to całkowicie impotentny organ. Który z powodu wybitnej niekompetencji zatrudnionych w nim urzędników nie spełnia oczekiwań społeczeństwa. Po wyczerpaniu wszelkich możliwości skargowych, ofiara urzędniczego bezprawia, tkwiąc w desperackiej naiwności zwraca się o pomoc i interwencję do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzetelnie opisując stan faktyczny. Ten 62 letni rolnik ze Świeszyna k/Koszalina ciągle wierzył, że za sprawą interwencji najwyższych władz państwowych zostanie przywrócona jemu ochrona prawna i odzyska wszystko czego pod pozorami prawa został pozbawiony przez urzędniczą sitwę. W skutek zorganizowanych działań przestępczych ten zamożny i dobrze prosperujący rolnik w chwili obecnej stał się bankrutem życiowym. Większa część wielohektarowego gospodarstwa została mu już zabrana za sztucznie wygenerowane długi. Natomiast pozostała czeka na zlicytowanie. Grozi mu widmo głodu i bezdomność.

W związku z powyższym i zgodnie z właściwością, sprawą tą zajęły się Barwy Bezprawia, występując z okolicznościowymi zapytaniami do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli uzyskamy jakąś odpowiedź od w/w to ją niezwłocznie opublikujemy, żeby osoby pokrzywdzone w podobny sposób jak Pan Zygmunt Cąkała, wiedziały czego spodziewać się od najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy wymiar „sprawiedliwości” całkowicie zawiedzie. Musimy być świadomi, że prędzej znajdziemy igłę w stogu siana niż sprawiedliwość w polskich sądach.

1. Publikacja z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski”

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… – z listów i z życia wzięte…”.

3. Publikacja z dnia 31.01.2009r - „Rafał Krzyształowski „gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4. Publikacja z dnia 13.03.2009r „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5. Publikacja z dnia 25.04.2009r „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6. Publikacja z dnia 2.05.2009r „Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych… dzień z życia poszkodowanego Rafała…

7. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9. Publikacja z dnia 20.02.2010r  „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10. Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK – W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA – SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11. Publikacja z dnia 10.10.2010r – PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO?……. GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁADYSŁAWA STERNY Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP”.

12. Publikacja z dnia 13.10.2010r  „W koszalińskim „togostanie” ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny – prawo na telefon” .

13. Publikacja z dnia 6.11. 2010r „TOGOWA DINTOJRA – ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14. Publikacja z dnia 9.12.2010r  „Szczecinek – Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

15. Publikacja z dnia 13.12.201or „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16. Publikacja z dnia 16.12.2010r „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17. Publikacja z dnia 11.01.2011r „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”.

18. Publikacja z dnia 13.01.2011r „WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

19. Publikacja z dnia 15.03.2011r „WAŁCZ – LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

20. Publikacja z dnia 4.05.2011r - „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

21. Publikacja z dnia 20.10.2011r „Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów”.

22. Publikacja z dnia 24.10.2011r - List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu – adwokata Mateusza Nowaczyka.

23. Publikacja z dnia 30.11.2011r „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE”.

24. Publikacja z dnia 1.12.2011r - „ Wałcz – Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi”.

25. Publikacja z dnia 2.01.2012r„Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .

26. Publikacja z dnia 18.04.2012r - „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata”

27. Publikacja z dnia 20.06.2012r - „ Skazany ustawami na pastwę togowych przestępców z okręgu Koszalina”.

28. Publikacja z dnia 04.02.2013 „Wałcz – niezawisły sędzia Marcin Myszka wygnany na banicji a SR Piotr Boguszewski los cuchnącej sprawy karnej przekazuje do decyzji SN”.

29. Publikacja z dnia 14.02.2013r -„Szczecinek – dewiacje prawnicze sędziego Katarzyny Brambor-Kwiatkowskiej i adwokata Tadeusza Tyki” .

30. Publikacja z dnia 19.08.2013r - „Czy Sędzia Piotr Boguszewski ze skorumpowanego Sądu Rejonowego w Wałczu będzie miał odwagę spojrzeć prawdzie w oczy i odwzorować niezwykłą postawę Sędziego Marcina Myszki?. Uniewinnić ofiarę wieloletniego togowo-policyjno-psychiatrycznego bandytyzmu”.

31.Publikacja z dnia 21.08.2013r – „Skorumpowany adwokat Cezary Skrzypczak z Wałcza pozwany do sądy za bezpodstawne oskarżenie i naruszenie dóbr osobistych swojego klienta

Tematy  w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~nicka
22-04-2014 / 16:09
jaki sędzia w Bydgoszczy-ma z gry ustaloną odpowiedz świadka i poleca ja zapisać w protokole,gdy świadek zeznaje odwrotnie-to jawny czyn za korupcję.
~Grzegorz
05-03-2014 / 23:04
Premiera obowiązuje art 229 , 253 , 258 , 259 KPA !!! To premierowi podlega prokuratura !!! Więcej to wpisz w Google : Znieważanie prezydenta-bandyty ,oraz : FB Piątek Romuald !!! Oraz przekaz dalej !!!
~Romuald Piątek
02-02-2014 / 10:32
Premier-bandyta łamie art 229 i 258 KPA w związku z ar 253 KPA nie przyjmując na skargi . To jemu podlega minister sprawiedliwosci i prokurator generalny , a REGULAMINY MS i PG także nie zawierają art 253 KPA . Morał jest prosty : TEN JEST DOBRY KRÓL CO PRZYJMUJE NA SKARGI OSOBISCIE < A PRZEBRANY CHODZI MIĘDZY LUDZI !!!
~przedruk
27-11-2013 / 20:24
Mirosław Moskwa on 27 listopada 2013 at 14:57 said: Witam. Walcząc z faktycznym bezprawiem, jakie panuje w sądownictwie i nie tylko, należy pamiętać, że zgodnie z art 188 pkt 3 Konstytucji i art 2 ust 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art 8, 37 i 126 ust 2 Konstytucji, każda ustawa, aby była obowiązująca musi posiadać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że nie narusza Konstytucji. Co ciekawsze prawie wszystkie ustawy nie posiadają takiego orzeczenia, a w związku z tym powinniśmy żądać od sędziów i innych urzędników publicznych, by wydając jakąkolwiek decyzję w naszych sprawach, na podstawie takich ustaw pisali nam oświadczenia, zgodnie z art 24 k.c., że w przypadku gdyby się kiedykolwiek okazało, że decyzja taka narusza nasze konstytucyjne prawa, to wypłacą nam polubowne odszkodowanie w wysokości 50 000 zł wraz z odsetkami od dnia wydania takiej decyzji. Jeżeli nie dostaniemy takiego oświadczenia, to znaczy, że prawdopodobnie doszło do popełnienia przestępstwa na naszą szkodę i powinniśmy złożyć zawiadomienie do prokuratury by to wyjaśniła, czy wydana decyzja jest zgodna z Konstytucją. Proszę o rozpowszechnianie tej informacji, bo tylko w ten sposób możemy zabezpieczyć się przed bezprawnym i bezkarnym naruszaniem naszych konstytucyjnych praw oraz doprowadzić do sytuacji, w której wreszcie wszystkie ustawy będą zgodne z Konstytucją, tak jak nakazuje art 37 Konstytucji.
~marek777
27-11-2013 / 20:23
***KONIA NIE zrobić w konia?! to dzień stracony ... w Rządzie , w sądzie , prokuraturze, na urzędzie … To FIKCJA po polsku … Czyli dalszy ciąg procesowego awanturnictwa wg NAZISTOWSKIEJ doktryny publikowanej w Koszalinie a powielanej przez kolesiów z Kołobrzegu - TOGOWYCH paranoików ... *** Kontynuatorem sądowej paranoi stała się w Koszalinie - sędziowska NIEPOCZYTALNA umysłowo kreatura SSO Danuta Sokołowska prowadząc NAZISTOWSKI proceder okradania Obywatela. Po raz kolejny Odbywa się to w dniu 26 listopada 2013r .... ****** I C 380/12/ SSO Danuta SOKOŁOWSKA `>>> W dniu 26-11-2013r o godz. 9 ?! ** 20 minutowym poślizgiem (jak oznajmiła uczestnikom postępowania protokólant : Żaneta Jaskóła >>* awaria PSEUDO **sądowego systemu rejestrującego audio-video >>STWIERDZA się to DOWODOWO na przykładzie GRY w DURNIA dokonanej przez : SSO Aleksander NOWIŃSKI & SSO Piotr WALENCIAK wobec Zbigniew Lewandowski ze Szczecinka >> w sprawie Wspólnoty mieszkaniowej ze Szczecinka o podłożu kryminalnym, na okoliczność dokonanych przekrętów. Zgodnie z koszalińską HISTORYCZNĄ tradycją postępowania toczyły się metodą "zamiatania pod dywan" na niekorzyść Obywatela). Wg panujących folwarcznych zwyczajów - w koszalińskiej prokuraturze i sądzie panują NAZISTOWSKIE zwyczaje (bezprawie + siła = N A Z I Z M). Za sprawą SSO Danuta SOKOŁOWSKA koszalińskiej Tradycji w dniu 26 listopada 2013r stało się zadość. Z uwagi na obecność dziennikarzy śledczych z ogólnopolskich "AFER PRAWA" oraz zachodniopomorskiej "BARWY BEZPRAWIA" Wobec takiego dictum SSO D. SOKOŁOWSKA KONFABULACJĄ urojeń własnych usiłowała UTAJNIĆ przedmiotowa sprawę. Zarządziła opuszczenie sali rozpraw Nr 10. Curiozum stanowi FAKT, że wobec PUBLIKACJI dziennikarskiej >> tj. ogólnopolskiego POWIADOMIENIA o rozprawie w Koszalinie ** sprawa IC 380/12/DS - usiłowanie WYŁUDZENIA mieszkania i znacznej kwoty pieniędzy od OFIARY >> odbyły się za sprawą SSO D. SOKOŁOWSKA kuglarskie sztuczki *włącznie ze zmianą sali sądowej - pierwotnie Nr 13. NIE jest dziełem przypadku, że wystąpiła też PSEUDO awaria systemu rejestracji. Kim jest SSO Danuta SOKOŁOWSKA ? To zorganizowany funkcjonariusz publiczny uzbrojony w IMMUNITET bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI, sędziowskiego związku przestępczości zorganizowanej współdziałającego z TOŻSAMYM prokuratorskim (aktualny HERSZT prokuratorskiej przestępczej zgrai PPO Jerzy OZÓG - wcześniej PPO Janusz RYCHLIŃSKI). TOGOWY przestępca - NIEPOCZYTALNY umysłowo paranoik - pozbawiony logiki rozumowania oraz zdolności dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej za pomocą SZTUKI prawno-kryminalistycznych metod dedukcji. Dowód : sprawa IC 305/06/DS przeciwko bandytom w policyjnych mundurach, gdzie POZEW Sokołowska oddaliła a kosztami postępowania sądowego obarczyła OFIARĘ NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI powodując "DAROWIZNĘ" dla swojej siostry rpr Sokołowska reprezentującą przestępców KWP Szczecin. patrz : www.marek777.pl.tl; www.barwybezprawia.pl; www.aferyprawa.eu; www.youtube.com/watch?v=KO9jApqHXI ; www.youtube.com/watch?v=T7rrKNRuCas;
~rick
27-11-2013 / 20:20
>>> epidemia syfilisu schizofrenii paranoidalnej rodem PRO "Solidarnościowej" REWOLUCJI trafiła w XXI wieku do Bornego Sulinowa *** patrz : www.youtube/watch?v=z9EGcuzBVB0 ; Wolność , Niepodległość i Demokracja = fikcja po polsku a więc patriotyczna HIPOKRYZJA czyli pospolita Grabież & SZABER
~Romuald
19-11-2013 / 21:38
Też takie odpowiedzi otrzymywałem !!! Zgodnie z art 229 KPA oraz art 23 KPA premier jest zobowiązany przyjmować na skargi na ministrów i wojewodów - przyczyna jest prosta : regulaminy instytucji nie zawierają i nie jest przestrzegany art 253 KPA !!! Tym samym zgodnie z art 32 Konstytucji wniosłem subsydiarny akt oskarżenia p-ko Tuskowi , Seremetowi , marszałkowi Sejmu Komorowskiemu , a za nie nadanie mu biegu , to ich znieważam - no i z kolei poplecniczo wniesiono akt oskarżenia p-ko mnie za znieważenie prezydenta , ale od 4 tygodni nie wyznacza sie terminu rozprawy - więcej na moich kanałach YT i FB - wystarczy w Google wpisać moje nazwisko : Piątek Romuald