Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-12-2012

Jastrzębie Zdrój - za ile można zakupić sobie organa władzy czyli prokuratora Krystiana Nogły i sędziego SSR Paulinę Czaskon-Gabzdyl ? - z cyklu dajcie człowieka a paragraf znajdzie się...

Do Redakcji Afer Prawa przychodzi setki dokumentów sądowych z których wynika niekompetencja?, stronniczość lub wręcz skorumpowanie funkcjonariuszy organów władzy - słowem miernota i szambo sądowe.

Jedną z bardziej spektakularnych jest sprawa Dawida - przedsiębiorcy prowadzającego usługi hydrauliczne.   

Pan Dawid został oskarżony przez funkcjonariusza Prokuratury Rejonowej z Jastrzębia Zdroju o to cyt: że w okresie od czerwca 2009 roku do sierpnia 2009r w Pawłowicach działając czynem ciągłym przywłaszczył powierzone mu mienie w postaci materiałów instalacyjnych wartości 8 324 zł. 16 gr. na szkodę Ling sp. z o.o. w Pawłowicach tj o przestępstw z aret.284 § 1 w zw. z art.12 kk.

Sprawdźmy o co chodzi w tym artykule: Art. 284. [Przywłaszczenie] § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

NA CZYM  POLEGA PRECEDENS TEGO OSKARŻENIA A NASTĘPNIE WYROKU ? ! ?

Otóż, Dawid jest przedsiębiorcą, rozliczenia pomiędzy przedsiębiorstwami mogą odbywać się tylko przez wystawienie faktury VAT. W przypadku braku zapłaty spory rozwiązują sądy gospodarcze.
Tymczasem w ten spór trafia do niekompetentnego (czytaj skorumpowanego?) prokuratora K. Nogły który w jakimś dziwnym zaślepieniu (kasa?) nagle dostrzega interes państwowy aby spór dot. rozliczeń pomiędzy firmami i to o niewielką kasę nagle zostawał rozpoznany trybem karnym ? ! ?

Ten precedens jest o tyle niebezpieczny, że zaległości w płatnościach pomiędzy firmami dot. ponad 90% firm - tak więc mamy furtkę do skazywania przedsiębiorców czy dowód korupcji funkcjonariusza? 

Ale to nie jedyny dowód niekompetencji prokuratorskiej... wyliczając:

1/ Pan Dawid nigdy nie otrzymał faktury VAT za otrzymane towary, tak więc nie był zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty zarówno spółce Ling, a już z pewnością nic nie zalegał spółce KLIMOSZ.

2/ Prokuratorski akt oskarżenia obejmuje okres w którym miało niby nastąpić przestępstwo tj. czerwiec - sierpień 2009r - a na ten czas nie ma żadnych dowodów aby te firmy ze sobą miały jakiekolwiek kontakty.

3/ Pan Dawid faktycznie otrzymywał towary na usługi na tzw. "zeszyt" gdzie figurowało nazwisko osoby dla której wykonywał usługę - tak więc w efekcie końcowym to ta osoba miała "mienie przywłaszczone" - dlaczego nie ją a Dawida oskarżył prokurator ?     

4/ Do sporu doszło ponieważ Dawid uznał, że chce się go obciążyć towarem którego nie pobierał. Dowodzi tego chociażby wezwanie do zapłaty na kwotę 5969,54zł (w aktach) gdy tymczasem akt oskarżenia obejmuje kwotę znacznie wyższą - dlaczego prokurator nie zbadał czy firma KLIMOSZ nie oszukuje klientów ?

Tak czy inaczej sprawa trafia do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju i trafia tu na niekompetentną funkcjonariuszkę Paulinę Czakon - Gabzdyl. Logiczne, że nie zna się na rozliczeniach  pomiędzy firmami i tylko "z układów" przyklepuje prokuratorskie bzdety.   

Zarzuty które stawiamy sędzi Paulinie Czakon - Gabzdyl to:

1/ Sędzia w swoim wyroku wychodzi poza akt oskarżenia co powinno być dowodem jej skorumpowania. Niedouczonej sędzi radzimy się zapoznać choćby z wyrokiem Sądu Najwyższy z dnia 22.06.2006r sygn. akt. IV KK 114/200. SN stwierdził, że w postępowaniu karnym obowiązuje zasada niezmienności przedmiotu procesu, zaś jej konsekwencja jest wymóg, by czyn przypisany mieścił się w granicach zdarzenia objętego zarzutem oskarżenia. I nie przewiduje wyjątków z powodu układów sędziego z oskarżycielem. I tak poduczając sędzi, to choćby z tych powodów formalnych należało sprawę odrzucić - tak robi się jak ktoś nie uzupełni błędów formalnych, ale jak widać w sądzie jastrzębskim są wyjątki proceduralne(?). Sąd nie może tego robić za stronę i zmieniać opisu czynu i czasu, tymczasem sędzia rozpatrzyła okres 2008r. który nie wchodził w granice oskarżenia - czyli Dawid został skazany za czyn którego nie popełnił w czasie objętym aktem oskarżenia. Została w oczywisty sposób przełamana zasada tożsamości czynu zgodnie z treścią art. 439 pkt.  9 kpk.  Czyżby tak "za friko" złamała przepisy i procedurę sądową ?

2/ Sędzia ustala, że oskarżony przywłaszczył sobie mienie w 2008 r. jednocześnie ustalając, że pobrane towary zostały zainstalowane u innych osób, tak więc mamy "masło maślane" - przywłaszczył dla siebie czy dla kogoś? 

3/ Sędzia całkowicie pomija w swoich wypocinach spór o oszustwa - czyli dopisywanie towarów do rzeczywiście pobranych i nie odpisywania oddanych - jak to możliwe, że na upomnieniu jest kwota o ponad 2 tys. zł mniejsza niż w akcie oskarżenia ? Sąd taka różnica ? Dlaczego sędzia "daje wiarę" tylko jednej stronie sporu ?

4/ Oskarżony nie podpisał żadnych dokumentów, że pobierał jakikolwiek towar, nie została mu wystawiona faktura VAT zakupu. Nieścisłości nikt nie potrafi zweryfikować... Co z domniemaniem niewinności przy braku dowodów winy ?  To przecież na oskarżycielu publicznym ciąży obowiązek wykazania winy oskarżonego. I nie tak, że oskarżyciel opiera się na subiektywnych odczuciach czy towarzyskich układach. 
Dowody mają być oparte na faktach a nie na pomówieniach.

Tymczasem co najmniej naiwną bajką jest tłumaczenie sędzi uzasadniające wyrok nota bene ewidentnie skopiowane z innych spraw cyt.: 
Sąd ocenił stopień szkodliwości czynu oskarżonego Dawida jako wysoki. A to z uwagi na fakt, iż oskarżony, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i przywłaszczając celem powiększenia swojego majątku przez dłuższy okres czasu, powierzone mu materiały instalacyjne i narzędzia, w sposób szczególnie naganny nadużył zaufania, jakim obdarzył go pokrzywdzony, zawierając z nim umowę o współpracy. Jego czyn godził w prawo własności - dobro szczególnie chronione prawnie, bo ustawa najwyższej rangi, jaka jest Konstytucja RP. 
Sąd ocenił również stopień winy oskarżonego jako wysoki. Oskarżony działał umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, ukierunkowanym na powiększenie swojego stanu posiadania kosztem pokrzywdzonego. Oskarżony Dawid w czasie swego bezprawnego, karalnego i karygodnego czynu nie dał posłuchu normie prawnej, mimo, że, nie zachodziły żadne okoliczności, tak ustawowe jak i poza ustawowe, które usprawiedliwiałyby jego zachowanie lub uniemożliwiałoby podjęcie decyzji zgodnej z prawem....

haa, jak tu porównywać czyn i zachowanie Plichty z AMBER GOLD z czynem Dawida? Jak porównywać zachowanie sędziów gdańskich i jastrzębskich ? - jedna i druga sprawa to ewidentne dowody skorumpowania i impotencji organów władzy. 

Oczywiście, że te fakty obrazy przepisów postępowania jak też błędy ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę wyroku zostały przedstawione w apelacji.

Spór trafia do Sądu Okręgowego w Gliwicach V Wydział Karny Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku w łapy: SSO Jacek Myśliwiec, SSO Anita Ossak, SSO Sławomir Kleczkowski (spr). 
Logiczne, że ci sędziowie nie mają żadnych predyspozycji i wiedzy do rozpatrywania spraw gospodarczych, tak więc ich rola polega tylko na "biernym" przyklepaniu "badziewia" funkcjonariuszy jastrzębskich.
Sędziowie wyłapują tylko jeden przekręt - obrońca KLIMOSZA miał przyklepane w tym wyroku z układów 1.476,00zł - sędziowie "ścieli" mu kasę trzykrotnie tj. do 588,00zł (czyżby był podpadnięty Rybniku ?). Na tyle tylko było ich stać... 
Nie ważne, że wyrok wydany został z naruszeniem PRAWA. Jak zwykle sędziowie nie dokonali żadnej analizy stanu faktycznego i prawnego ponieważ ewidentnie to przekracza zakres ich wiedzy i doświadczenia życiowego. 

Podsumowując ten bezprecedensowy charakter sprawy:

Bezwzględnie i jednoznacznie spór pomiędzy firmami ma cywilnoprawny charakter. Nie dotyczy, tak jak sobie "z układów" skorumpowani funkcjonariusze wymyślili "włączenia materiałów do majątku oskarżonego" czy rozporządzania nimi na rzecz innej osoby lecz kwestii rozliczeń miedzy stronami na podstawie łączących ich umowy ramowej. Gdyby przyjąć takie rozumowanie to dochodzimy do czystego absurdu i każdą sprawę gospodarczą można by rozpatrywać na płaszczyźnie art. 284 kk lub 286 kk. 
Musi mieć ten KLIMOSZ układy z funkcjonariuszami... wszak pieniądz robi swoje, a prawo to szambo...
c.b.d.u.  :-)
AP

PS. Jak na przykładzie Dawida widać, że wystarczy "dać człowieka" ,skorumpować prokuratorka, a reszta stada "baranów w togach" bezmyślnie przyklepie dowolne "pierdoły". 
I tak układ korupcyjny ciągnie się do "samej głowy" czyli sędziów Sądu Najwyższego. 

No chyba, że dziennikarze AP wchodzą na salę sądową i dopilnują procedury patrząc na ręce tym przebierańcom...

Więcej o korupcji organów władzy:

KORUPCJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI ISTNIEJE I TO SZEROKO ROZPOWSZECHNIONA CZEGO DOWODEM JEST NIE TYLKO SPRAWA AMBER GOLD.
Była posłanka PO Beata Sawicka jest winna płatnej protekcji, żądania i przyjęcia łapówki - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie pod naciskiem PiS i mediów wałczących z korupcją.
Korupcja w Sądzie Najwyższym, wrocławskiej prokuraturze, itd. - słowem szambo sądowo-prokuratorski coraz bardziej śmierdzi...
Korupcja w Polsce za rządów PO (platformy) wręcz rozkwita. Jest gorzej niż Botswanie... tylko ruscy są lepsi, ale oni więcej od Tuska piją :-)
ŚWIDNICA - niekompetencja wrocławskiego biegłego Mieczysława Steiningera czy korupcja SSR Elżbiety Frączak i prokuratora Daniela Czarnego
Korupcja - Polska bliżej Afryki niż Europy. Wszyscy płacimy łapówki. Piotr Krysa
KORUPCJA OSÓB PUBLICZNYCH - aspekt kryminalistyczny
Czy walkę z korupcją należy zacząć od czystki w CBA i SN? Sensacyjne wyznanie Kamińskiego - "7 śledztw ws. ludzi z najwyższej władzy"
KORUPCJA URZĘDNICZA DOT. DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH BĘDZIE MIAŁA FINAŁ - PUBLIKUJEMY AKT OSKARŻENIA W TEJ OLBRZYMIEJ WROCŁAWSKIEJ AFERZE.
Tańczący z korupcją
Jak Ministerstwo Sprawiedliwości walczy z korupcją we własnych szeregach?
EUROFARM - zawiadomienie ministra Z. Cwiąkalskiego - korupcja prokuratorów w Kłodzku i syndyka Jana Dobrowolskiego.
Dębica - TRANSPORT I KORUPCJA, Stanisław (68 lat), przeciwnik: Minister szt. 3 - wybrane z listów od czytelników...
Transparency International: korupcja w Polsce jak na Kubie
Wrocław - Korupcja i powiązania gangstersko-biznesowe we wrocławskiej prokuraturze sięgają bardzo głęboko
Biegli sądowi są jedną z najbardziej skorumpowanych grup - w polskich sądach kwitnie korupcja - raport Transparency International.
EUROFARM - korupcja prokuratorów w Kłodzku i syndyka Włodzimierza Bernackiego - zażalenie na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przestępstw syndyka.
KORUPCJA W ORGANACH SPRAWIEDLIWOŚCI - Prawo służy tylko wybranym - tak twierdzi 87% pracujących Polaków nie biorących udział w podziale łupów - reszta przecież tworzy bezprawie :-)
KORUPCJA UZASADNIENIA I RACJONALIZACJA PATOLOGII
KORUPCJA, rzecz normalna w Polsce?
KORUPCJA - trochę historii...
KORUPCJA - DYWAGACJE
KORUPCJA - CZYLI WIELKIE BRANIE?
KORUPCJA I AFERY KORUPCYJNE W POLSCE

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~southampthon
26-06-2015 / 21:13
Polish lav is clinical example of decomposing the living organism.with the help of spoilage bacteria which is the Polish judiciary
~Issy
05-01-2015 / 00:39
Whoever edits and puhilsbes these articles really knows what they're doing. qxkzaxijkf.com [url=ljlrzdtcpyv.com]ljlrzdtcpyv[/url] [link=vajvgbmyek.com]vajvgbmyek[/link]
~jakubS
28-11-2014 / 19:16
Ciekawe czy ta sedzina Czakon, nadal dorabia sobie na boku w tym sadzie, uprawiajac halture z tylko tym jednym prokuratorem Nogly,czy uprawia te interesy tez z innymi. Trzeba by sprawdzic, gdzie kupila sobie papiery sedziego.
~Andrzej
04-04-2014 / 13:23
no i jest kolejny pedofilski wieprz w todze. tym razem w" jastrzembskiej palestrze".nawet swojemu dziecku nie da spokoju. pedofile w sondownistwie to niestety obraz tragiczny.im wolno wszystko. dewiancka banda .
~przypadkiem na tym forum
11-03-2014 / 20:02
Tuskowi w Strasbourgu przy przejmowaniu polskiej prezydencji w Uni Europiejskiej pluto w twarz,, a zachodni Eurodeputowani porownali go do koguta piejacego na kupie gnoju.Pouczal on Eurodeputowanych, i cytowal powiedzenia zachodnich tworcow, i myslicieli UE. Myslal ze nadal jest na kupie gnoju,czyli w Polsce, o czym przypomnieli mu Eurodeputowani Francji, Luxemburga Holandii,Belgii,Anglii. Prawie jak w orgazmie, wychwalal on w parlamencie Srtasburskim, cudowne zycie w zielonej wyspie Polsce. Jak skonczyl,pokazano mu milionowe liczby Polakow we wszystkich tych krajach zebrzacych o kromke chleba, kradnacych co sie da, i uprawiajacych prostytucje, zeby tylko do Polski nie wracac.Przypomnieli Tuskowi , ze nie chca tutaj miec kupy gnoju jak w Polsce, i zeby Polacy wracali skad przyjechali. Ale do czego ci Polacy mieliby wracac ?? Kometarze te ukazaly sie we wszystkich jezykach krajow UNI, i w krajach posiadlosciach zaqmorskich krajow UNI. Do tej pory nic sie w Polsce nie zmienilo,pod zadnym wzgledem.Zas najprymitywniejsze, i najstarsze rzemiosla swiata, staly sie narodowymi polskimi rzemioslami, uprawianymi jak sie okazuje przez wszystkich w tym kraju, nie wylaczajac wymiaru sprawiedliwosci. To napewno jest powod do dumy, tych ktorzy w nim pracuja.
~piku
26-02-2014 / 20:27
Czy jesteście świadomi takiego powiedzenia, że tylko na ludzkiej krzywdzie można się dorobić! Im tylko się wydaje, że jeśli mają pieniądze i władzę, to im wszystko wolno!
~robin Hood
10-01-2014 / 18:46
o tak istnieje, ale za kase do kieszeni.
~Dawid Marks
10-12-2013 / 01:30
Mam tylko jedno pytanie. Czy takie słowo w wykładni jak sprawiedliwość w ogóle istnieje? Czy już całkowicie liczą się tylko pieniądze.? Czy to właśnie pieniądze mówią kto może żyć,a kto nie ma prawa egzystować, jest skazany na zagładę i potępienie.??? Dlatego tylko, że jest biedniejszy. Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na te pytania....?
~radek
30-11-2013 / 17:18
w koncu, okazuje sie powoli co w wymiarze sprawiedliwosci piszczy.niedawno w naszym J- biu, na rodzinie policjanta mafia, za niesplacone przez policjanta dlugi,wykonala egzekucje, po czym on sam sobie kare wymierzyl.obecnie stawka idzie w gore. okazuje sie toga to ochronka dla pedofili- co pokazaly nam zarzuty postawione adwokatowi z J-bia-Zdroju. czy nalezy sie zwaracac do sadu , jak sie ma problemy?, mam powazne obiekcje. okazuje sie ze mozna tam spotkac zwyklych kryminalistow - tyle ze utytulowanych.
~filo
12-11-2013 / 21:13
Hańba, wielkie obietnice o zielonej wyspie, a tu szambo i syf! Jak naród nie weźmie się za tą (...), to do śmierci będą niewolnikami w swoim kraju! Niszczyć ich od wewnątrz! Ja też mam sprawę z oszustami z getin, wszystko będę opisywał nawet do mediów!