Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA REDAKTOR ZDZISŁAW RACZKOWSKI AFERA HARTWIG

Hartwig - czyli jak załatwia się firmy wykorzystując skorumpowane organy (nie)sprawiedliwości. 

Czy jest jakaś granica jakiej ludzie wykonujący zawody prawnicze nie przekroczą?- tak, to granica raju za ich podłości. 
A po czym można poznać, że prawnik kłamie? - pamiętajcie po tym,  że zaczął  poruszać ustami.

Kolejna sprawa, kolejna tragedia ludzka dzięki nieuczciwej osóbce która per fas et  nefas używa prawniczej wiedzy do oszukania niewinnych.  
Czy takie były założenia tego zawodu powstałego za czasów rzymskich czy o to chodziło?. Fakt ktoś kto był kiepski z retoryki potrzebował’’ zamiennika’’, który dobrze mielił ozorem aby przedstawił jego sprawę, lecz czy naprawdę chodzi o to aby innych oszukać, zabrać dorobek życia, zniszczyć-tylko dlatego, że można pokrętnie przedstawić wygodną zainteresowanym prawdę?. 

Zaczynamy--- polowanie na  robiące przekręt ‘’czarownice’’ :

      W latach 2002 i 2003 , rynek był bardzo chłonny stąd firma o której będziemy pisać importowała  towary dalekowschodnie. A od innych importerów (Małych firm) kupowała . W związku z brakiem majątku w tych firmach został postawiony przez Agencję Celną Hartwig warunek poręczenia za nich. Co zostało uczynione !! 

- załącznik umowa z deklaracją wekslową w posiadaniu redakcji 

       W dniu 12.01.04 opisywana firma  złożyła do sądu wniosek o ustanowienie hipoteki kaucyjnej, akt notarialny z ustanowieniem tejże hipoteki z 12.01.04  został przekazany w oryginalnym wypisie Agencji Celnej Hartwig. 

Powstała  zwłoka zapisu na hipotece   polegająca  wyłącznie na tym, iż poprzednio firma  nazywała się  PHU „Eldira” ,( sąd wymagał wniosku z odpisem KRS) o zmianie  nazwy i dopiero aktu ustanawiającego hipotekę kaucyjną – wpisano ją  i tak dopiero w marcu 2004.

Opieszałość sądu ? bądź celowy zabieg aby w planie ukartowanym z góry i z premedytacją godną lepszej sprawy. Wykończyć firmę nie dając szans na obronę. 

- załącznik odpis KW j/w
- zwolnienie hipoteki z tzw. drobnych j/w 

W dniu 2.02.2004 firma otrzymuje  wezwanie do zapłaty za Partnerów (Nazwiska zostały zmienione)

- załącznik wezwanie, w tym :  Pan  Z.K      :  52.289,52

                                                 Pani M.K     :  34.030,42

                                                 Pan  M.K     :162.533,38

                                                     OGÓŁEM        : 248.853,32

Następnie  w dniu 24.02.04 udziałowcy tejże  spółki : Pani M.C   i Pan W.P oraz pozostałe strony umowy   otrzymują wezwania do zapłaty kwoty : 688.558,72
- załącznik wezwanie do Z. K. j/w 

Tak się pani pseudo mecenas sztuki prawniczej rozpędziła ,że nawet osoby nie zobowiązane do kaucji wezwała do jej zapłaty.

Po takim zabiegu opamiętała się pewnie( na chwilę tylko) i  w dniu 9.03.04 wzywa  osobno do zapłacenia kaucji posiadając od dawna akt notarialny z ustanowioną hipoteką , udziałowców i firmę  ( kiedy tacy ludzie mają dość czy jest jakaś granica przyzwoitości dla nich? Czy może to ludzkie hieny które nie cofną się przed niczym). 

- załącznik wezwanie do zapłaty kaucji j/w istotny w treści zwrot „stanowiącej dług PHU Eldira/ „ - i  tu zaczyna się jej kłamstwo i oszustwo.  

Przypominam czytelnikom radca prawny C.Hartwig S.A. była w posiadaniu aktu notarialnego z ustanowioną hipoteką. 

I czas teraz opisać chamski przekręt pani która swą znajomość prawa wykorzystała do zniszczenia opisywanej  firmy- zobaczcie jak to przebiegało krok po kroku.

      Sąd wydając wyrok i zasądzając zapłatę opierał się na domniemaniu że podane dane przez oszustkę B. J.  radcę prawną  są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

      Niestety ta pani radca prawny  działając  w imieniu C.Hartwig S.A.  naruszyła przepisy o ciężarze dowodu art. 6Kc w związku z art. 227 Kpc …” przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.  „ I  art. 58 par 2 Kc poprzez nie podanie sądowi faktu ustanowienia hipoteki kaucyjnej – na co liczyła na kasę czy na to że nikt jej oszustwa nie wykryje?. 

Pani pseudo mecenas pogwałciła przepisy prawa procesowego ,a szczególnie art. 3 Kpc  polegający na działaniu sprzecznym z treścią dowodów i pominięciem kompletności faktów.

Zgodnie z przepisem art. 3 k.p.c., strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. I teraz uwaga!!!!!!!!

Przepis ten nie nakłada zatem na sąd obowiązku dążenia do wykrycia prawdy obiektywnej (materialnej) bez względu na procesową aktywność stron. Wręcz przeciwnie, przy rozpoznawaniu sprawy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, zmienionych ustawą z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego... (Dz. U. Nr 43 z 1996 r., poz. 189), rzeczą sądu nie jest zarządzenie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 232 k.p.c.). Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).

Wypełniając weksel wbrew zawartej umowie i deklaracji wekslowej pogwałciła art. 58 par.2 Kc – zatajenie wiedzy o istniejącej hipotece kaucyjnej w związku z art. 5 Kc.
Kwalifikuje się to pod art.  / 272 k.k./ - wyłudzenie wyroku na podstawie kłamstwa.

Tym samym pani pseudo radca prawny dokonała przestępstwa wyłudzenia nienależnej kwoty. Należy domniemywać iż działała w złej wierze w celu osiągnięcia korzyści materialnej – lub uznać to za fakt na podstawie powyższego co zostało opisane. 

Następnie w sprawie  sąd cywilny wydaje nakaz zapłaty z dnia 7.04.04 ,  na należność z tytułu kaucji : 400.000zł - załącznik  nakaz zapłaty j/w 

Firma opisywana przez nas wnosi sprzeciw z wnioskiem o  zwolnienie z kosztów postępowania. Sąd postanowieniem odmawia  zwolnienia z kosztów ponieważ jak twierdzi firma posiada majątek , a to że na tą chwilę niezbywalny nic nikogo nie obchodzi. Apelacja i to samo.

W tym miejscu  pewne wyjaśnienie. Opisywana   firma prowadzi działalność  budowlaną i absurd przepisów polega na tym że inwestycja nie jest kosztem do dnia sprzedaży. W związku z tym z każdej działalności odprowadza się  wielkie podatki, a na budowanie brakowało.

Aby nabywcy mieszkań nie opisali firmy jako złodziei całą obsługę prowadził bank i po sprzedaży całości inwestycji bank wypłaca zysk. W ten sposób firma nie ma  dostępu do środków obrotowych.

   W takiej sytuacji wyrok się uprawomocnił i  pani mecenas zaczęła egzekucję :
·       
zajęła konto bankowe, hipoteki nieruchomości / 890.000 zł wartości i 900.000 zł / udziały udziałowców każde po 540.000 zł , podatek VAT – do odliczenia, kwoty z tytułu najmu / 2.800 zł/
·       
 należności na kwotę 370.000zł. 

W lutym 2005  firma wnosi powództwo przeciw egzekucyjne – sprawa trwa do  kwietnia 2006. 
- załącznik wyrok z dnia 11.04.06 otrzymany 8.05.06 j/w 

Firma pisze apelację z wnioskiem o zwolnienie z kosztów postępowania. Trwa to do dnia 30.11.06  - niestety sąd nie zwolnił  z tego samego powodu. Trzeba mieć pieniądze na procesy prowadząc działalność  itp.
- załącznik postanowienie  sądu 1 strona j/w 

W międzyczasie firma składa wniosek do KRS o otwarcie likwidacji.  

Pani mecenas odpowiedzialna za naszą ruinę może być dumna ( teraz w tej chwili ze swojego dzieła zniszczenia ).

Zobaczymy co będzie gdy jej oszustwo wyjdzie na jaw czy   tacy ludzie jak ona mają godność i honor aby powiedzieć nawet zwykłe przepraszam - nie sądzę! 
Tacy ludzie jak ona do końca zaprzeczają prawdzie  oczywistej , a gdy już nie mogą im zaprzeczać chowają się jak nie porównując szczury po norach.

      W dniu 12.12. 06 zapada postanowienie o  otwarciu likwidacji.  Wierzyciele zostają wezwani do zgłoszenia wierzytelności , a Hartwig  równolegle do wykonania warunków umowy.
- załącznik wezwanie do wykonania  warunków umowy  j/w 

W międzyczasie zostaje wystosowane pismo do Prezesa Zarządu Hartwig( 2 pisma) o podjęcie kroków.
- załącznik odpowiedź Prezesa i nasza odpowiedź – nic jeszcze nie otrzymaliśmy  j/w 

      Firma postanowiła na apelację wpłaty nie dokonywać- szkoda pieniędzy na to co z góry jest wiadome.
Zgodnie z prawem w czasie trwania likwidacji i tak egzekucje są wstrzymane.

       Zobaczymy teraz  co zrobi Hartwig- mają genialną  Radcę prawną która ich powinna oświecić że następstwem jej łajdactwa  będzie   pozew o odszkodowanie.

 Udokumentowane straty wynoszą 780.000zł.  

I nigdy wyraz nie był dalszym treści,
Jak w zestawieniu takim urągliwym!
Nigdy nie było tak głuchej boleści 
W jestestwie żywym!  Cyt. Maria Konopnicka

Kolejne strony dokumentujące nieodpowiedzialne zachowania funkcjonariuszy władzy:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - dowody debilizmu prawnego i prokuratorskiego funkcjonariuszy którzy jakimś cudem podobno ukończyli prawo...
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
 "boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków...
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków,  którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
UDOKUMENTOWANE  FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

A dla odreagowania sympatyczne linki dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwości :-))
10 przykazań dla młodych adeptów prawa, czyli jak działa głupota prawników + modlitwa...
"walczący z wilkami, szeryf z Bieszczad czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwości?" takie sobie dywagacje Z. Raczkowskiego
Wilk Zygfryd - CZARNA BIESZCZADZKA RZECZYWISTOŚĆ...

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe  www.aferyprawa.com   
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Janusz Górzyński, Zygmunt Jan Prusiński, Mariusz Pogorzelec, Zygfryd Wilk, Grzegorz Bentkowski i SOPO

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: redakcja@aferyprawa.com alternatywnie: afery@poczta.fm 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.