Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Gliwice - trudna rola konkubiny - sąd i rodzina zrobią wszystko żeby konkubina nic nie otrzymała w spadku po partnerze.

Konkubina w polskim ustawodawstwie praktycznie nie ma żadnych praw, pomimo, że niejednokrotnie jej wkład materialny we wspólny związek jest znaczny i zapewnia sobie niezbędne akty prawne - pełnomocnictwo czy testament, na wypadek różnych okoliczności losowych. Jednak, jak dowodzimy w tekście: Wieliczka - kolejny dowód "prania wyroków" przez Pawła Styrna z Sądu Rejonowego i "kit korupcyjnego poparcia" krakowskich sędziów - patologie sądowe - w naszych skorumpowanych sądach każdy dokument - nawet akt notarialny - może być uznany za makulaturę. Dlatego my też traktujemy produkowane w sądach świstki pod tytułem "wyrok" wyłącznie jako dowody głupoty pracujących tam urzędników, chorych umysłowo po ogłupiających studiach prawniczych.

Obalić testament - wolę człowieka który zmarł, a więc który nie ma jak się bronić w naszych sądach, można na różne sposoby. Najpopularniejszy sposób to oczywiście "numer na wariata", ale są i bardziej wyrafinowane numery prawnicze - np. na błędy proceduralne - o czym przekonała się P. Grażyna po spektaklach SR Katarzyny Bańko w Sądzie Rejonowym w Żorach.
Wprawdzie sąd ustalił i stwierdził w uzasadnieniu swojego postanowienia i całego sądowego postępowania, że spadkodawca Edward Z. w dniu 10 lutego 2005r spisał swą ostatnią wolę w formie testamentu w obecności aż pięciu świadków – osób z nim nie spokrewnionych i nie spowinowaconych, a świadkowie zdarzenia jednomyślnie zeznali, że intencja spadkodawcy była jednoznaczna i mała na celu wskazanie spadkobiercy - P. Grażyny. Tą swoją wolę potwierdził ponownie oświadczeniem ustnym przy udziale świadków dnia 30 października 2005r – a więc zaledwie pięć dni przed śmiercią. Fakty te są zawarte w protokole z posiedzenia w dniu 30.09.2006r (karty: 68do72) a dowodem są zeznania świadków, którzy też stwierdzili, że „spadkodawca nie czuł się najlepiej,… dlatego myślał o swojej opiekunce, a nie rodzinie która się go wyrzekła.
Jednak sędzia K. Bańko stwierdza nieważność takiego testamentu, ponieważ podobno u spadkodawcy nie było zagrożenia życia...
Jednocześnie z opinii biegłej sądowo - kardiologicznej lekarza Aleksandry Mielnikiewicz z dnia 16 października 2008r (karta 214) dowiadujemy się, że podczas sekcji zwłok stwierdzono m.in.: „drobnoogniskowe zwłóknienie mięśnia sercowego: jest to zmiana sekcyjna stwierdzona w przebiegu schorzeń prowadzących do przewlekłego niedokrwienia mięśnia sercowego”… (czyli zawału) i dalej czytamy: „przekrwienie narządów wewnętrznych – podobnie jak obrzęk płuc powstaje w wyniku ostrej niewydolności serca”. Stwierdzono też miażdżycę naczyń. Bez wątpienia, o swych dolegliwościach sercowych wiedział spadkodawca. To, że nie biegał po mieście i nie chwalił się swoimi chorobami, nie obliguje sędziów do subiektywnego stwierdzenia, że spadkodawca jeszcze pierwszego listopada czuł się dobrze, skoro na sekcji zwłok stwierdzono wieloletnie choroby. Choroba serca i grypa to „zabójcze zestawienie”, z którego z pewnością spadkodawca zdawał sobie sprawę. Dlatego fatalne samopoczucie skłaniało go do złożenia przy świadkach ustnego testamentu na kilka dni przed śmiercią. Sąd, który z urzędu ma stać na straży poszanowania praw i woli obywateli, wyraźnie ignoruje te istotne zdrowotne fakty.

"Przekręt na ustny testament" to często spotykany sposób na przejecie czyjegoś majątku. Wystarczy znaleźć czy przekupić 2-3 osoby które pod przysięgą zeznają, że tak powiedział spadkodawca i sędzia "po uważaniu " daje wiarę lub nie...
Tu należy zwrócić uwagę, że sędzia w takim przypadkach zgodnie z prawem ma tylko dwie możliwości postępowania:
1/ daje wiarę świadkom ustnego testamentu
2/ uznaje ich zeznania za fałszywe i karze ich.


W sprawie przyznania spadku P. Grażynie, sędzia Katarzyna Bańko w Żorach wyraźnie stronniczo potraktowała sprawę - odrzuciła testament z dnia 10 lutego sporządzony wprawdzie własnoręcznie (ale na maszynie) przy udziale pięciu świadków, pomimo że zgodnie z Art. 949.§ 1. spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Dotyczy to jednak faktu, gdy spadkodawca jest sam, chce ukryć swoją wolę itp. Jednak w tym przypadku wola spadkodawcy została potwierdzona na testamencie pisemnie przez świadków (karta nr 5), jak też spełniono warunek osobistego jego napisania i podpisania. Sędzia nie bierze też pod uwagę testamentu ustnego. Niestety, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi na pewno o kasę...

Czy konkubina tradycyjnie przegra walcząc o wspólny majątek? - przekonamy się juz 18.06.2009r. o godz. 9.30 na apelacji .
Zapraszamy do sądu w Gliwicach, ul. Kościuszki, sala nr. 163

Redakcja AR

Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.