Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-01-2011

Gangrena toczy lubelski wymiar (nie)sprawiedliwości czyli - Jak lubelski sąd w składzie Sędzi Adamiak – Orłowskiej w czynie sprawczym i pomocnictwie dłużnikowi w sposób wręcz haniebny „zamiata” najistotniejsze dokumenty w sprawie pod dywan.

I ponownie jak poprzednio mamy do czynienia z wręcz haniebnym wyrokiem w sprawie z powództwa M.H. przeciwko dłużnikowi R.B. o zapłatę z weksla i umowy. Nadmienić należy iż zarówno umowa jak i weksle wypisane i podpisane zostały przez pożyczkobiorcę czyli R.B. i czego tenże ani „zdolni” Sędziowie w żaden sposób nie podważają a co za tym idzie rujnują tym Prawo Wekslowe w R.P.

Już w latach 2000 - 2005 gangrena toczyła zarówno lubelskie sądy jak i instytucje jak chociażby Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa w Lublinie z siedzibą w Ciecierzynie w której to znalazł pracę (bez wymaganych egzaminów i wygranych konkursów) nasz negatywny bohater dłużnik R.B. w roku 2003. Ta podjęta praca przez niego w A.R.R. jak również podjęcie w tym samym czasie pracy przez jego małżonkę M. N -B. (pomimo wielkich problemów na rynku pracy) może świadczyć o wpływach nabytych przez dłużnika poprzez „osobę” z lubelskiej tzw. elity trzymającej władzę (do której to należą m/in jeden z posłów i ex minister sprawiedliwości. Należy tu dodać. iż z gangreną zarówno w lubelskiej temidzie jak i ARR nie poradził sobie nawet pełniący wówczas funkcję Prokuratora Apelacyjnego Pan Włodzimierz Blajerski, któremu za „dobranie” się do przekrętów w ARR, kasta trzymająca władzę i defraudująca mienie narodowe wręcz zabrała immunitet - jak to nazwano za ujawnienie tajemnicy państwowej. Dobre co?

Tak więc jakie szanse miał powód M.H. w odzyskaniu długu od pozwanego R.B. skoro za tym drugim stoją takie filary ? ŻADNE !

W sprawie o 53.800 zł w/w Sędzia Adamiak – Orłowska, której to najbliższa rodzina zajmuje w lubelskiej temidzie również wysokie stołki – Sędzia ta uknutym wyrokiem z największą perfidią i premedytacją oraz misternością wyimaginowała sobie wbrew zdrowemu rozsądkowi i dokumentom złożonym do Sądu przez powoda - że do wręczenia pieniędzy nie doszło ani przy tej umowie ani przy innych gdyż – UWAGA - pozwany tak właśnie od początku twierdzi. - Farsa -

Zaciągajcie więc Państwo kredyty i pożyczki a lubelska kasta uwolni Was z ich spłaty.

lubl.h.gangrena.s1.jpg (146782 bytes) lubl.h.weksle.jpg (127554 bytes) lubl.h.umowy.jpg (153322 bytes)

Dziennikarze śledczy „Afer Prawa” z wielką starannością przewyższającą sądową kilkaset razy , dokładnie i z wyszczególnieniem oraz precyzyjnym rozpisaniem przeanalizowali dokumenty wszystkich umów i weksli i niestety nie doszli do wniosków takich jak pani Sędzia Adamiak – Orłowska w swoim wyimaginowanym wręcz kłamliwym uzasadnieniu z dnia 06.05.2010r  pozbawiając tymże powoda dorobku życia jego jak i jego rodziców w sposób identyczny jak pozwany czyli okradając tegoż z pieniędzy i doprowadzając do totalnej biedy i bardzo poważnego rozstroju psychicznego zarówno jego samego jak i jego najbliższą rodzinę. 

lubl.h.wyr.s1.jpg (64571 bytes) lubl.h.wyr.s2.jpg (126690 bytes) lubl.h.wyr.s3.jpg (135714 bytes) lubl.h.wyr.s4.jpg (150827 bytes) lubl.h.wyr.s5.jpg (142241 bytes)
lubl.h.wyr.s6.jpg (136526 bytes) lubl.h.wyr.s7.jpg (136526 bytes) lubl.h.wyr.s8.jpg (135560 bytes) lubl.h.wyr.s9.jpg (154366 bytes) lubl.h.wyr.s10.jpg (143551 bytes)
lubl.h.wyr.s11.jpg (146990 bytes) lubl.h.wyr.s12.jpg (171787 bytes) lubl.h.wyr.s13.jpg (145869 bytes) lubl.h.wyr.s14.jpg (155860 bytes) lubl.h.wyr.s15.jpg (166691 bytes)
lubl.h.wyr.s16.jpg (163490 bytes) lubl.h.wyr.s17.jpg (144039 bytes) lubl.h.wyr.s18.jpg (145150 bytes) lubl.h.wyr.s19.jpg (87544 bytes)

Wnioski śledczych były zupełnie inne i przemawiające za wersją powoda. W swoich wywodach jak gdyby tłumaczących takie niefrasobliwe i zakłamane podejście do wyroku Sędzia A.- O. odwracając „kotka ogonem” starała się wykazać, iż to powód miał wskazać źródła pochodzenia jego pieniędzy a które to notabene wykazał, Pani Sędzia w swoich wywodach wskazuje raz, iż powód nie trzymał pieniędzy w bankach czyli wg jej opinii nie miał na udzielanie pożyczek, to znów na innej stronie swojego uzasadnienia wykazuje, iż tenże właśnie powód posiadał w banku ponad 124.000 zł – sama sobie zaprzeczając – no cóż kłamstwo buduje następne kłamstwo. W tej konkretnej sprawie przedmiotem rozstrzygnięcia była przecież banalna sprawa związana z instytucją pożyczki tj. odmowa zwrotu kwoty pożyczki, gdzie zabezpieczeniem pożyczki były weksle in blanco z ich niepodważalnym swoistym prawem wekslowym. Zdaniem Sędzi A.-O. zeznania powoda nie zasługują na wiarę gdyż dłużnicy – małżeństwo B. twierdzą inaczej. W całej sprawie zarówno w I jak i w II instancji jest bardzo wiele wątpliwości co do rzetelności i bezstronności Sędziów biorących udział w tej farsie a niektóre z tych wątpliwości wskazują wręcz na brak logiki i na bardzo niski poziom intelektualny Sędziów orzekających w tych sprawach. Sędziowie biorący czynny udział w mataczeniu w tychże sprawach uznali zeznania pozwanego „za logiczne, jasne i rzeczowe, nadto składane były w sposób spontaniczny i bezsprzecznie szczery” pomijając kwestie złożonych konkretnych dokumentów w postaci umów, weksli, wyliczeń biegłego z zakresu księgowości kondycji finansowej pozwanego z których to niepodważalnie wynika, iż pozwany utrzymując w latach 2001 do 2003 czteroosobową rodzinę „zarobił” około 48.000 a jego zobowiązania wyniosły w tymże czasie około 80.000 a i spłacone w tym samym czasie wcześniejsze pożyczki pogłębiały jego deficyt budżetowy o kolejne 95.000 . Tak więc z analizy wnioskować można jedno iż pozwany w tym czasie potrzebował kwoty ponad 126.000 zł i do tego należałoby dodać zobowiązania za czynsze lokalowe w kwotach ok. 5000 zł miesięcznie jak również wynagrodzenia dla jego pracowników na kwotę ok.2000-3000 zł, oraz spłaty zaciąganych w tych latach leasingów (po ok. 3000 zł) miesięcznie na drogie samochody, co daje niebagatelną już kwotę ponad kilkuset tysięcy zł na którą to w żaden sposób pozwany nie wykazał dochodu oprócz pożyczek udzielanych temuż przez powoda na kwotę łączną (wraz z oddanymi wcześniej z wcześniejszych pożyczek) ok. 200.000 zł. Najwyraźniej Sędziom działającym pod czyjeś dyktando w z góry ukartowanym wyroku te fakty nie przeszkadzały w innym wręcz nielogicznym rozumowaniu i ułożeniu wyroku okradającego wraz z dłużnikiem powoda. Również kwestia niby to 100% odsetek jest haniebnym kłamstwem na którym to się opierali „pomagierzy” w togach gdyż w badanych przez dziennikarzy umowach jest mowa o 5% i to w przypadku nie wywiązania się pożyczkobiorcy z umowy nie zaś jak to wymyślili „zdolni” Sędziowie, iż odsetki są zwarte w umowach bo gdyby tak było to dług R.B w stosunku do powoda M.H wynosiłby nie jakieś tam 200.000 a przekroczyłby w ciągu tych trzech lat sumę kilkunastu jeśli nie kilkudziesięciu milionów zł – no cóż nie każdemu dane było chadzać do szkół i uczyć się matematyki – najwyraźniej widać, iż co niektórzy studia skończyli z rodzinną wielką pomocą i protekcją.

Tego typu kłamstw fabrykowanych przez Sędziów w tychże procesach jest bardzo wiele a wręcz można by rzec, iż procesy te składają się li tylko z takich kłamstw zarówno pozwanych jak i Sędziów, więc powód nie miał najmniejszych szans na odzyskanie długu od człowieka o takich układach i powiązaniach, za którym taka ilość Sędziów nadstawia swoje stołki i honor – mają IMMUNITETY i niczego się nie boją nawet chyba śmierci bo i tu będą mataczyć i na ludzkich pobranych od zabranych rodzinom dzieci organach dalej egzystować i hańbę „rodzajowi ludzkiemu” przynosić.

FILM  DOKUMENTALNY  POLSKA  MAFIA  SĄDOWA  W  LUBLINIE

Aby czytelnika nie zanudzić publikujemy ksera kilku dokumentów tj. wyroków wraz z uzasadnieniami oraz wypowiedź na piśmie ex – Sędziego Apelacyjnego który raczył zapoznać się z dostarczonymi dokumentami i odpisał naszemu powodowi swoje uwagi, oraz film o przeżyciach powoda w swojej walce z lubelską swoistą mafią (gdyż w żaden inny sposób nie można interpretować chorych wręcz i haniebnych wyroków w sprawach z powództwa M.H. przeciwko rodzinie M. N - B. i R.B.

lubl.h.odp.s1.jpg (84249 bytes) lubl.h.odp.s2.jpg (190393 bytes) lubl.h.odp.s3.jpg (171430 bytes)

Jak w latach poprzednich, badanych i opisywanych skrupulatnie przez Gazetę Wyborczą w Lublinie nadal rządzi swoista kasta rodzinna i powiązani z nią w/w politycy.

W powyższej sprawie zarówno tej jak i innych poprzednich swoje podejście do sprawiedliwego orzekania w sposób haniebny ukazali swoje oblicze Sędziowie: Bazelan, Surdy, Grzywaczewski, Nawrocki, Adamiak – Orłowska i oczywiście „gwiazda” w odwracaniu kotka ogonem (bardzo szybko awansujący – za co ?) Sędzia Iskra o którym się mówi, iż pozjadał wszelkie rozumy LEX-a a który to wręcz uzurpuje sobie prawo do wyrokowania z pominięciem Sądu Najwyższego jako jedynego do rozpatrywania spraw na skargi składane do tegoż Sądu Najwyższego - w celu swoistego mataczenia i „uwalania” spraw tu w Lublinie. No cóż macki ośmiornicy są długie a po odcięciu jednej wyrasta druga jeszcze silniejsza i „mądrzejsza” i tylko pozbawienie Sędziów i Prokuratorów oraz parlamentarzystów IMMUNITETÓW może naprawić skorumpowany, chory system wymiaru Sprawiedliwości w R.P. jak i naprawić budżet państwa i doprowadzić do wstrzymania afer i wypadków samolotowych - o co zabiegamy my dziennikarze Afer Prawa .

Wszakże Konstytucja R.P. mówi jasno, iż wszyscy są względem prawa równi to okazuje się, że są jak w Indiach również u nas święte krowy i byczki. ! Załączamy ksera dokumentów świadczących o przekrętach w lubelskich sądach i o swoistej interpretacji prawa w stosunku do poszkodowanego, okradzionego - powoda przez pozwanego i kastę „pomagierów” w togach.

lubl.h.uzasd.s1.jpg (170702 bytes) lubl.h.uzasd.s2.jpg (123231 bytes) lubl.h.uzasd.s3.jpg (110024 bytes) lubl.h.uzasd.s4.jpg (104206 bytes) lubl.h.uzasd.s5.jpg (96574 bytes)
lubl.h.uzasd.s6.jpg (111682 bytes) lubl.h.uzasd.s7.jpg (103506 bytes)

Afery Prawa ukazując nazwiska Sędziów nie mają na celu ich dyskryminacji lub poniżania w jakikolwiek sposób bo toż właśnie oni ci Sędziowie podpisują wyroki i piszą uzasadnienia, za które powinni ponosić pełną odpowiedzialność i nie powinni się tychże wstydzić skoro uważają je za słuszne i „sprawiedliwe”.

Dziennikarz śledczy

„skorpion”

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~zenobiuszszcz
26-01-2011 / 20:52
No to jaja ! Znam kilkunastu "sędziów" w Lublinie z bardzo negatywnej strony i o dziwo niektóre z tych nazwisk się powtarza jak chociażby; Surdy, Grzywaczewski, Adamiak Orłowska z mężem rokuratorkiem układowiczem. Prym jednak wiedzie ten szybko awansujący błazen Iskra który rzeczywiscie zna prawo ale niestety wykorzystuje to niezgodnnie z tymże prawem a ponieważ pisze uzasadnienie tzw "trudnych" spraw nawet sedzi Surdy i zastępcom apelacyjnym to dlatego jako niezastąpiony w mataczeniu szybko awansował. Rzeczywiście hańba i gangrena w lubelskich sądach a najgorsze jest to że kiedyś do granic uczciwy prezes sądu apelacyjnego Marek Wolski przymyka na to wszystko oczy - byż może też się kogoś boi albo mafia w togach też na niego coś ma i dlatego musi - "morda w kubeł i wiadra słuchać. Miejmy nadzieję a wszystko na to wskazuje po Moskwie iż terroryzm zapanuje również w polsce i zacznie się bydełko bać że kolejna bombka im się właśnie trafi - czego my wszyscy poszkodowani przez chory system sądowniczy - tymże gangrenom w togach życzymy. Jeszcze POLSKA nie zginęła choć w jej togach parchy - niechaj zginą i pogrzebion w togach oligarchy.
~lastryko
26-01-2011 / 20:49
No to jaja ! Znam kilkunastu "sędziów" w Lublinie z bardzo negatywnej strony i o dziwo niektóre z tych nazwisk się powtarza jak chociażby; Surdy, Grzywaczewski, Adamiak Orłowska z mężem rokuratorkiem układowiczem. Prym jednak wiedzie ten szybko awansujący błazen Iskra który rzeczywiscie zna prawo ale niestety wykorzystuje to niezgodnnie z tymże prawem a ponieważ pisze uzasadnienie tzw "trudnych" spraw nawet sedzi Surdy i zastępcom apelacyjnym to dlatego jako niezastąpiony w mataczeniu szybko awansował. Rzeczywiście hańba i gangrena w lubelskich sądach a najgorsze jest to że kiedyś do granic uczciwy prezes sądu apelacyjnego Marek Wolski przymyka na to wszystko oczy - byż może też się kogoś boi albo mafia w togach też na niego coś ma i dlatego musi - "morda w kubeł i wiadra słuchać. Miejmy nadzieję a wszystko na to wskazuje po Moskwie iż terroryzm zapanuje również w polsce i zacznie się bydełko bać że kolejna bombka im się właśnie trafi - czego my wszyscy poszkodowani przez chory system sądowniczy - tymże gangrenom w togach życzymy. Jeszcze POLSKA nie zginęła choć w jej togach parchy - niechaj zginą i pogrzebion wszelkiej maści gwałty.
~kret
26-01-2011 / 18:26
E obywatel - a wcale nie. Na ten przykład podam odmienne stanowisko sądu. We Wrocławiu. III instancje dają wygrać fikcyjnej firmie czyli nigdy nie istniejącej spółce cywilnej. Którą to reprezentował o dziwo adwokat - tajny współpracownik SB. Jak zresztą wiecie temida w ten sposób odegrała się na właścicielu firmy technologicznej - produkującej na własnych tzw Patentach. Czemu? gdyż syn właściciel ujawnił zabójstwo własnego ojca i fałszerstwa we Wrocławskim magistracie. A tenże jego zamordowany ojciec i główny najemca ujawnił jako pierwszy wspomniane matactawa. Więc uderzenie niem w głowę myślano, że resetując całkowitą jego pamięć. Przespali bo papiery jak oliwa wpłynęły do internetu. Co jest na tych dokumentach. A no ciąg fałszerstw przy kradzieżach tzw wyprowadzaniu z urzędu mieszkań kwaterunkowych. Czyżby jakiś ważniak zabłąkał się POdPISując czy stemplując jakowych. TAK TAK TAK PREZYDENT WROCŁAWIA wówczas a dzisiaj sam minister KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO Bogdan Zdrojewski. Pytacie się, że to za mały na taką moc i musiał być ktoś jeszcze ważniejszy. I tu macie rację. Sam zarząd s. MSWiA. I sprawa się rypła, gdy syn ofiary opisał sprawę 2 x w 2008 r i dostarczył imiennie te PISma każdemu z 460 POsłówi 100 SENatorów.
~obywatel
26-01-2011 / 17:38
Gangrena umysłowa toczy nie tylko sędziów lubelskich ale ta choroba dotyczy całego polskiego sądownictwa, oraz władzy ustawodawczej POlski...