Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 stycznia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-12-2011

Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie - przebieg zdarzenia z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jacka Fabisiaka.

Akcja przed wejściem do głównego budynku Komendy Wojewódzkiej Policji Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, w dniu 7 lipca 2011r godz. 11°° do 12°°

Dla udokumentowania wykorzystano zapis monitoringu miejskiego.

11:00:07-Przyjazd pojazdu Citroen C5 o nr rej. ZS 79476

11:00:20 z pojazdu wysiada insp. Jacek Fabisiak(wyższa osoba) siedzący z przodu obok kierowcy oraz n/n mężczyzna (policjant) siedzący z tyłu.

11:00:23 opuszczając służbowy pojazd który zatrzymał się na skrzyżowaniu co stanowi wykroczenie zauważają inny nieprawidłowo zaparkowany pojazd stojący z tyłu na powierzchni wyłączonej z ruchu znakiem poziomym P21 oraz na skrzyżowaniu co stanowi również wykroczenie.

11:00:27 z pojazdu służbowego wysiada również kierowca Pan Marcin N.

11:00:41 komendant Fabisiak, kierowca Nazarek i n/n policjant idą w kierunku drzwi wejściowych do komendy. W drugim oznaczonym miejscu tj. nieprawidłowo zaparkowany pojazd, przy otwartym bagażniku stoi n/n osoba po zbliżeniu widać nad obrysem klapy fragment głowy.

Komendant i n/n policjant nie reagują na popełnione wykroczenie przez właściciela tego pojazdu, ani też na wykroczenie popełnione przez Nazarka i wchodzą wszyscy trzej do budynku.

11:11:27 Po upływie jedenastu minut pojazdy nadal stoją nieprawidłowo zaparkowane; brak reakcji operatora 997 i oficera dyżurnego KMP Szczecin na sytuację uwidocznioną na monitoringu.

11:11:51 przestawienie aut :

1. n/n pojazd zaparkowany wcześniej na powierzchni wyłączonej z ruchu znakiem poziomym P21 i w obrębie skrzyżowania odjeżdża z miejsca

2. pojazd służbowy Citroen C5 o nr rej. ZS 79476 kierowany przez Marcina N. zostaje przepakowany w miejsce gdzie stał pojazd nr 1 tzn. miejsce, w którym zatrzymanie i postój jest zabroniony ustawą prawo o ruchu drogowym

11:12:21 miejsce ustawienia (zaparkowania) pojazdu służbowego Citroen C5 o nr rej. ZS 79476 przez kierującego Marcina N. po odjeździe pojazdu nr 1

11: 12:52 kierowca Citroena Marcin N. po przestawieniu auta w miejsce niedozwolone ponownie udaje się do budynku KWP. Jak widać na zdjęciu ustawienie pojazdu Citroen C5 o nr rej. ZS 79476 znacznie to utrudnia widoczności i dezorientuje kierowców wyjeżdżających z ulicy Starzyńskiego

11:23:30 przejeżdża kolejny oznakowany radiowóz policji; brak reakcji na nieprawidłowo zaparkowany pojazd służbowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Citroen C5

11:26:01 pomimo zwolnienia miejsca parkingowego o godz.11:24:28 pojazd służbowy Citroen C5 o nr rej. ZS 79476 nadal nie został przestawiony w miejsce dozwolone

11:26:49 podjeżdża oznakowany radiowóz policji m-ki. skoda i staje w niedozwolonym miejscu pomimo wolnego miejsca do prawidłowego zaparkowania, wysiada od strony pasażera n/n policjant i udaje się do budynku KWP. W pojeździe pozostał kierowca; brak reakcji na nieprawidłowo zaparkowanego Citroena.

11:27:32 funkcjonariusz policji mł. asp. Marcin T. z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podejmuje interwencję wobec nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu; dokonuje udokumentowania w formie zdjęciowej

· zdjęcie nr 1 wyk. na miejscu zdarzenia przez mł.asp. Marcin T.

· zdjęcie nr 2 wyk. na miejscu zdarzenia przez mł.asp. Marcin T.

11:28:08 podjęcie interwencji przez mł.asp.Marcina T. z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wobec przybyłego na miejsce kierującego pojazdem służbowym m-ki. Citroen C5 o nr rej. ZS 79476 który przyznał się interweniującemu policjantowi do zaparkowania w zastanym miejscu pojazdu i odmówił okazania dokumentów twierdząc że okaże je dopiero wezwanemu na miejsce umundurowanemu patrolowi Policji.

Zgodnie z dokumentem o L.dz MS-1859/11 wydanym dnia 07.09.11r przez Zastępcę Naczelnika Sztabu Policji KMP w Szczecinie podinsp. Józef Figiel dotyczącego rejestracji zgłoszenia w systemie GEMC3:

11:26:58 pierwsze nieodebrane przez operatora 997 połączenie z telefonu mł. asp T. (nieudana próba nawiązania łączności z operatorem 997),czas trwania oczekiwania na połączenie 00:20,2

11:28:32 drugie nieodebrane przez operatora 997 połączenie z telefonu mł. asp T. (nieudana próba nawiązania łączności z operatorem 997), czas trwania oczekiwania na połączenie 00:20,3

11:29:52 połączenie z operatorem 997 , powiadomienie operatora o podjęciu przez mł.asp. Marcina T. interwencji (podanie szczegółów podjętej interwencji) czas trwania połączenia 02:39,1 , powiadomienie operatora o załodze z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie stojącej nieopodal na ul. Pl. Solidarności i prośba ze strony interweniującego policjanta o podesłanie tej załogi jako wsparcia (foto.)

11:34:52 mł.asp T. gestami ręki wielokrotnie próbuje przywołać tę załogę WRD bezskutecznie

11:29:02 mł.asp. T. prosi o wsparcie policjanta siedzącego za kierownicą radiowozu uzyskuje odmowę. Po chwili radiowóz odjeżdża pozostawiając pasażera na którego przybycie oczekiwał przed KWP; możliwe że radiowóz odjechał w wyniku przeprowadzonej przez kierowcę radiowozu rozmowy radiowej z operatorem 997, w której otrzymał polecenie opuszczenie miejsca w celu nieudzielenia, opóźnienia wsparcia interweniującemu policjantowi ( nie wyjaśniono). W dalszym ciągu oczekiwanie na załogę WRD KMP w Szczecinie.

11:29:48 do pojazdu podchodzi naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Szczecinie insp. Jagiełło w towarzystwie n/n starszego mężczyzny i zwraca się do kierowcy Panie Marcinie jedziemy. Funkcjonariusz Tomczak oświadcza insp. Jagielle że oczekuje wraz z kierowcą na przyjazd załogi Ruchu Drogowego w celu zrealizowania czynności legitymowania oraz udzielenia bloczka mandatowego do rozliczenia kierowcy za popełnione wykroczenie. Insp. Jagiełło rezygnuje z jazdy i nie widząc potrzeby ingerowania w podjętą przez mł. asp. T. interwencję wraca z n/n starszym mężczyzną udaje się do budynku KWP w Szczecinie.

Pomimo podjętej interwencji i posiadanej już informacji operator 997 nie podejmuje czynności szczegółowego utrwalenia zdarzenia na monitoringu miejskim tzw. zbliżenie kadru.

Po krótkiej kolejnej rozmowie tel. Kierowca wsiada do pojazdu i bez słowa usiłuje odjechać z miejsca zdarzenia. Interweniujący policjant w celu uniemożliwienia odjechania z miejsca zdarzenia przechodzi na przód pojazdu.

Po uniemożliwieniu ucieczki Pan N. wykonuje telefon prawdopodobnie do insp. Fabisiaka co potwierdza raport z systemu GEM

11: 34:15 po tym fakcie prawdopodobnie na polecenie insp.Fabisiaka operator 997 lub dyżurny który mógł być w kontakcie telefonicznym z komendantem Fabisiakiem(nie zweryfikowano, pominięto w trakcie postępowania prokuratorskiego) dokonuje przybliżenia kadru na miejsce zdarzenia tak aby mieć ewentualny dowód przeciwko interweniującemu policjantowi.

11:34:43 przed wyjściem z budynku zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp.Fabisiaka w oknie sekretariatu komendanta pojawia się sekretarka, co zaprzecza tezie stawianej przez komendanta Fabisiaka o przypadkowym najściu na podjętą przez mł. asp. Marcina T. interwencję.

11:35:12 z ul. Starzyńskiego wyjeżdża nieoznakowany radiowóz m-ki kia cedd kol. granatowego który następnie zaparkował na wolnym miejscu parkingowym obok stojącego i oczekującego na przyjazd załogi WRD KMP w Szczecinie mł. asp. T.

Pojazdem tym przyjechał nadkom. Robert Orłowski policjant Wydziału Kryminalnego KMP w Szczecinie który przywiózł dokumenty do KWP. Funkcjonariusz T. poprosił nadkom Orłowskiego o udzielenie asysty, niestety policjant ten nie posiadał przy sobie bloczka mandatowego dla tego też mł. asp. T. pozostawił kierującego N. pod opieką funkcjonariusza Orłowskiego a sam udał się do stojącego na ul Pl. Solidarności patrolu z WRD KWP w Szczecinie który bezskutecznie usiłował przywołać. Patrol ten odmówił podjechania twierdząc, że właśnie od dłuższego czasu kontroluje inny pojazd.

11:41:15 z budynku wychodzi insp. Fabisiak i zwraca się do nadkom. Orłowskiego

11:41:30 insp. Fabisiak zwraca się do kierowcy N. aby wsiadł do samochodu i żeby nie słuchał interweniującego mł.asp. T. , nakazuje sprawcy wykroczenia odjechać.

11:41:35 insp. Fabisiak zwraca się do mł. asp. T. oświadczając że z nim nie będzie w ogóle rozmawiał

W międzyczasie nadkom. Orłowski opuszcza miejsce zdarzenia i udaje się do budynku KWP.

11:41:48 insp. Jacek Fabisiak ponownie mówi kierowcy żeby nie słuchał interweniującego mł. asp. T, ma czuć się pouczony, ma wsiąść do auta i odjechać. Na protesty ze strony funkcjonariusza odpowiada groźbami.

11:41:56 insp. Jacek Fabisiak wypowiada groźby pod adresem interweniującego policjanta mł. asp. T. zmuszając go do odstąpienia od podjętych czynności

11:42:29 insp. Fabisiak łapie bez uprzedzenia mł. asp. T. silnym podchwytem za lewe przedramię i usiłuje odciągnąć z miejsca zdarzenia, w dalszym ciągu kierując pod adresem funkcjonariusza T. groźby

11:42:29 mł. asp T. uwalnia się z chwytu

Po zaparkowaniu pojazdu służbowego insp. Fabisiak wspólnie z Marcinem N. śmiejąc się oddalili się wchodząc do budynku KWP w Szczecinie. Szczegóły na monitoringu.

11:48:57 Przyjazd na miejsce wezwanej za pośrednictwem operatora 997 załogi WRD KMP w Szczecinie oraz przekazanie informacji ze zdarzenia nadkom. Orłowskiemu

11:48:57 przekazanie relacji ze zdarzenia załodze WRD KMP Szczecin przez mł.asp. T.

11:46:34 powiadomienie of. Dyżurnego KMP w Szczecinie

cdn.

Jak się okazuje, nie tylko funkcjonariusze policji są ponad prawem, ale bezprawie wspierają funkcjonariusze prokuratury i dalej jak małpy cały przekręt zamiatają pod dywan urzędnicy sądowi. System władzy się obroni, przecież w końcu wszyscy umoczeni są w jakieś matactwa a najwięcej przestępstw popełnia władza...


Polecamy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gregi
14-02-2012 / 18:46
To właśnie jest dowód na Państwo prawa i równości.... A Jacek F. i tak zostanie powołany na wysokie stanowisko w KGP. Jest osobowościowo nie do ruszenia, mocny gość i tyle... Szacun dla policjanta za próbę rozliczenia rozzuchwalonego i łamiącego przepisy rd policjanta... Minus dla Naczelników Ruchu Drogowego KMP i WRD. Nie reagują na wykroczenia przy KWP.
~Hexan
14-02-2012 / 18:27
Do "ewa" - pracy może nie straci, ale już chyba do końca nie zostanie mu podniesiony dodatek, premia, lub przeniosą go na niższe stanowisko pracy. I tu i tu dostanie po kieszeni, a niestety w tym kraju jest to dosyć uciążliwe ;/.
~ewa
06-01-2012 / 14:13
Obawiam się, że jedyny uczciwy w tej sprawie stracił pracę?
~pies bez łańcucha
05-01-2012 / 12:06
Zachowanie Fabisiaka mnie absolutnie nie zaskoczyło.Kiedy się dokładnie przyjrzycie w jakim otoczeniu ludzi z kierownictwa się obraca można przyjąć że ma dobrych "nauczycieli" chamstwa i grubiaństwa.On i poprzednio Nowak i kilku teraz obecnych powinni z powodzeniem mieć sprawy za mobbing i szereg innych w tym o przestępstwa kryminalne.Żaden to autorytet dla policjantów.W KWP Szczecin od czasu Gorgiella źle się dzieje i nie ma ten garnizon szczęścia do dobrych szefów-wiekszość to polityczni na usługach partii lub zamieszani w dozgonną wdzięczność za milczenie.Cierpią tylko szeregowi policjanci za którymi nikt się nie wstawi a są jak te marionetki wykorzystywane niby w słusznej sprawie.Za takie postępowanie Fabisiak powinien w normalnym praworządnym Kraju mieć sprawę karną i być wywalony z hukiem z resortu.No ale kto się odważy wszcząć p-ko niemu i reszcie postępowanie-?
~Polak
22-12-2011 / 14:27
W Pleszewie to już normalne,że policjanci i prokuratorzy łamią wszelkie przepisy ruchu drogowego a ich rodziny i znajomi mają z urzędu zagwarantowaną bezkarność i pełną ochronę prokuratury pleszewskiej przed odpowiedzialnością karną.
~szef szefów
21-12-2011 / 23:53
jak POzamiatacie obecną władzę. to tego Policjanta w czarnej koszulce mianuję szefem KGP. co Wy Państwo NATO?
~32pp
21-12-2011 / 14:03
tygodnikprzasnyski.com.pl/aktualnosc-6594-sad_w_przasnyszu_skazal_sz posiedzenie niejawne :) za duże przekręty aby o nich głośno mówić ...
~Mirnal
21-12-2011 / 13:38
no tak, niby drobiazg, ale ukazujący przepaść pomiędzy wodzem stróża prawa a szeregowym stróżem w aspekcie prawa w Polsce w ogóle...
~Demaskator
21-12-2011 / 00:31