Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-12-2011

Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie - przebieg zdarzenia z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jacka Fabisiaka.

Akcja przed wejściem do głównego budynku Komendy Wojewódzkiej Policji Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, w dniu 7 lipca 2011r godz. 11°° do 12°°

Dla udokumentowania wykorzystano zapis monitoringu miejskiego.

11:00:07-Przyjazd pojazdu Citroen C5 o nr rej. ZS 79476

11:00:20 z pojazdu wysiada insp. Jacek Fabisiak(wyższa osoba) siedzący z przodu obok kierowcy oraz n/n mężczyzna (policjant) siedzący z tyłu.

11:00:23 opuszczając służbowy pojazd który zatrzymał się na skrzyżowaniu co stanowi wykroczenie zauważają inny nieprawidłowo zaparkowany pojazd stojący z tyłu na powierzchni wyłączonej z ruchu znakiem poziomym P21 oraz na skrzyżowaniu co stanowi również wykroczenie.

11:00:27 z pojazdu służbowego wysiada również kierowca Pan Marcin N.

11:00:41 komendant Fabisiak, kierowca Nazarek i n/n policjant idą w kierunku drzwi wejściowych do komendy. W drugim oznaczonym miejscu tj. nieprawidłowo zaparkowany pojazd, przy otwartym bagażniku stoi n/n osoba po zbliżeniu widać nad obrysem klapy fragment głowy.

Komendant i n/n policjant nie reagują na popełnione wykroczenie przez właściciela tego pojazdu, ani też na wykroczenie popełnione przez Nazarka i wchodzą wszyscy trzej do budynku.

11:11:27 Po upływie jedenastu minut pojazdy nadal stoją nieprawidłowo zaparkowane; brak reakcji operatora 997 i oficera dyżurnego KMP Szczecin na sytuację uwidocznioną na monitoringu.

11:11:51 przestawienie aut :

1. n/n pojazd zaparkowany wcześniej na powierzchni wyłączonej z ruchu znakiem poziomym P21 i w obrębie skrzyżowania odjeżdża z miejsca

2. pojazd służbowy Citroen C5 o nr rej. ZS 79476 kierowany przez Marcina N. zostaje przepakowany w miejsce gdzie stał pojazd nr 1 tzn. miejsce, w którym zatrzymanie i postój jest zabroniony ustawą prawo o ruchu drogowym

11:12:21 miejsce ustawienia (zaparkowania) pojazdu służbowego Citroen C5 o nr rej. ZS 79476 przez kierującego Marcina N. po odjeździe pojazdu nr 1

11: 12:52 kierowca Citroena Marcin N. po przestawieniu auta w miejsce niedozwolone ponownie udaje się do budynku KWP. Jak widać na zdjęciu ustawienie pojazdu Citroen C5 o nr rej. ZS 79476 znacznie to utrudnia widoczności i dezorientuje kierowców wyjeżdżających z ulicy Starzyńskiego

11:23:30 przejeżdża kolejny oznakowany radiowóz policji; brak reakcji na nieprawidłowo zaparkowany pojazd służbowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Citroen C5

11:26:01 pomimo zwolnienia miejsca parkingowego o godz.11:24:28 pojazd służbowy Citroen C5 o nr rej. ZS 79476 nadal nie został przestawiony w miejsce dozwolone

11:26:49 podjeżdża oznakowany radiowóz policji m-ki. skoda i staje w niedozwolonym miejscu pomimo wolnego miejsca do prawidłowego zaparkowania, wysiada od strony pasażera n/n policjant i udaje się do budynku KWP. W pojeździe pozostał kierowca; brak reakcji na nieprawidłowo zaparkowanego Citroena.

11:27:32 funkcjonariusz policji mł. asp. Marcin T. z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podejmuje interwencję wobec nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu; dokonuje udokumentowania w formie zdjęciowej

· zdjęcie nr 1 wyk. na miejscu zdarzenia przez mł.asp. Marcin T.

· zdjęcie nr 2 wyk. na miejscu zdarzenia przez mł.asp. Marcin T.

11:28:08 podjęcie interwencji przez mł.asp.Marcina T. z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wobec przybyłego na miejsce kierującego pojazdem służbowym m-ki. Citroen C5 o nr rej. ZS 79476 który przyznał się interweniującemu policjantowi do zaparkowania w zastanym miejscu pojazdu i odmówił okazania dokumentów twierdząc że okaże je dopiero wezwanemu na miejsce umundurowanemu patrolowi Policji.

Zgodnie z dokumentem o L.dz MS-1859/11 wydanym dnia 07.09.11r przez Zastępcę Naczelnika Sztabu Policji KMP w Szczecinie podinsp. Józef Figiel dotyczącego rejestracji zgłoszenia w systemie GEMC3:

11:26:58 pierwsze nieodebrane przez operatora 997 połączenie z telefonu mł. asp T. (nieudana próba nawiązania łączności z operatorem 997),czas trwania oczekiwania na połączenie 00:20,2

11:28:32 drugie nieodebrane przez operatora 997 połączenie z telefonu mł. asp T. (nieudana próba nawiązania łączności z operatorem 997), czas trwania oczekiwania na połączenie 00:20,3

11:29:52 połączenie z operatorem 997 , powiadomienie operatora o podjęciu przez mł.asp. Marcina T. interwencji (podanie szczegółów podjętej interwencji) czas trwania połączenia 02:39,1 , powiadomienie operatora o załodze z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie stojącej nieopodal na ul. Pl. Solidarności i prośba ze strony interweniującego policjanta o podesłanie tej załogi jako wsparcia (foto.)

11:34:52 mł.asp T. gestami ręki wielokrotnie próbuje przywołać tę załogę WRD bezskutecznie

11:29:02 mł.asp. T. prosi o wsparcie policjanta siedzącego za kierownicą radiowozu uzyskuje odmowę. Po chwili radiowóz odjeżdża pozostawiając pasażera na którego przybycie oczekiwał przed KWP; możliwe że radiowóz odjechał w wyniku przeprowadzonej przez kierowcę radiowozu rozmowy radiowej z operatorem 997, w której otrzymał polecenie opuszczenie miejsca w celu nieudzielenia, opóźnienia wsparcia interweniującemu policjantowi ( nie wyjaśniono). W dalszym ciągu oczekiwanie na załogę WRD KMP w Szczecinie.

11:29:48 do pojazdu podchodzi naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Szczecinie insp. Jagiełło w towarzystwie n/n starszego mężczyzny i zwraca się do kierowcy Panie Marcinie jedziemy. Funkcjonariusz Tomczak oświadcza insp. Jagielle że oczekuje wraz z kierowcą na przyjazd załogi Ruchu Drogowego w celu zrealizowania czynności legitymowania oraz udzielenia bloczka mandatowego do rozliczenia kierowcy za popełnione wykroczenie. Insp. Jagiełło rezygnuje z jazdy i nie widząc potrzeby ingerowania w podjętą przez mł. asp. T. interwencję wraca z n/n starszym mężczyzną udaje się do budynku KWP w Szczecinie.

Pomimo podjętej interwencji i posiadanej już informacji operator 997 nie podejmuje czynności szczegółowego utrwalenia zdarzenia na monitoringu miejskim tzw. zbliżenie kadru.

Po krótkiej kolejnej rozmowie tel. Kierowca wsiada do pojazdu i bez słowa usiłuje odjechać z miejsca zdarzenia. Interweniujący policjant w celu uniemożliwienia odjechania z miejsca zdarzenia przechodzi na przód pojazdu.

Po uniemożliwieniu ucieczki Pan N. wykonuje telefon prawdopodobnie do insp. Fabisiaka co potwierdza raport z systemu GEM

11: 34:15 po tym fakcie prawdopodobnie na polecenie insp.Fabisiaka operator 997 lub dyżurny który mógł być w kontakcie telefonicznym z komendantem Fabisiakiem(nie zweryfikowano, pominięto w trakcie postępowania prokuratorskiego) dokonuje przybliżenia kadru na miejsce zdarzenia tak aby mieć ewentualny dowód przeciwko interweniującemu policjantowi.

11:34:43 przed wyjściem z budynku zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp.Fabisiaka w oknie sekretariatu komendanta pojawia się sekretarka, co zaprzecza tezie stawianej przez komendanta Fabisiaka o przypadkowym najściu na podjętą przez mł. asp. Marcina T. interwencję.

11:35:12 z ul. Starzyńskiego wyjeżdża nieoznakowany radiowóz m-ki kia cedd kol. granatowego który następnie zaparkował na wolnym miejscu parkingowym obok stojącego i oczekującego na przyjazd załogi WRD KMP w Szczecinie mł. asp. T.

Pojazdem tym przyjechał nadkom. Robert Orłowski policjant Wydziału Kryminalnego KMP w Szczecinie który przywiózł dokumenty do KWP. Funkcjonariusz T. poprosił nadkom Orłowskiego o udzielenie asysty, niestety policjant ten nie posiadał przy sobie bloczka mandatowego dla tego też mł. asp. T. pozostawił kierującego N. pod opieką funkcjonariusza Orłowskiego a sam udał się do stojącego na ul Pl. Solidarności patrolu z WRD KWP w Szczecinie który bezskutecznie usiłował przywołać. Patrol ten odmówił podjechania twierdząc, że właśnie od dłuższego czasu kontroluje inny pojazd.

11:41:15 z budynku wychodzi insp. Fabisiak i zwraca się do nadkom. Orłowskiego

11:41:30 insp. Fabisiak zwraca się do kierowcy N. aby wsiadł do samochodu i żeby nie słuchał interweniującego mł.asp. T. , nakazuje sprawcy wykroczenia odjechać.

11:41:35 insp. Fabisiak zwraca się do mł. asp. T. oświadczając że z nim nie będzie w ogóle rozmawiał

W międzyczasie nadkom. Orłowski opuszcza miejsce zdarzenia i udaje się do budynku KWP.

11:41:48 insp. Jacek Fabisiak ponownie mówi kierowcy żeby nie słuchał interweniującego mł. asp. T, ma czuć się pouczony, ma wsiąść do auta i odjechać. Na protesty ze strony funkcjonariusza odpowiada groźbami.

11:41:56 insp. Jacek Fabisiak wypowiada groźby pod adresem interweniującego policjanta mł. asp. T. zmuszając go do odstąpienia od podjętych czynności

11:42:29 insp. Fabisiak łapie bez uprzedzenia mł. asp. T. silnym podchwytem za lewe przedramię i usiłuje odciągnąć z miejsca zdarzenia, w dalszym ciągu kierując pod adresem funkcjonariusza T. groźby

11:42:29 mł. asp T. uwalnia się z chwytu

Po zaparkowaniu pojazdu służbowego insp. Fabisiak wspólnie z Marcinem N. śmiejąc się oddalili się wchodząc do budynku KWP w Szczecinie. Szczegóły na monitoringu.

11:48:57 Przyjazd na miejsce wezwanej za pośrednictwem operatora 997 załogi WRD KMP w Szczecinie oraz przekazanie informacji ze zdarzenia nadkom. Orłowskiemu

11:48:57 przekazanie relacji ze zdarzenia załodze WRD KMP Szczecin przez mł.asp. T.

11:46:34 powiadomienie of. Dyżurnego KMP w Szczecinie

cdn.

Jak się okazuje, nie tylko funkcjonariusze policji są ponad prawem, ale bezprawie wspierają funkcjonariusze prokuratury i dalej jak małpy cały przekręt zamiatają pod dywan urzędnicy sądowi. System władzy się obroni, przecież w końcu wszyscy umoczeni są w jakieś matactwa a najwięcej przestępstw popełnia władza...


Polecamy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~zybi
07-02-2015 / 23:02
Ten aspirant to DEBIL !!!!!
~Colonel
05-01-2015 / 06:54
Wait, I cannot fathom it being so stwftghiaorrard. hlivnr.com [url=ggqdjkbv.com]ggqdjkbv[/url] [link=nkdtusqki.com]nkdtusqki[/link]
~gość
08-03-2013 / 22:21
Dnia 07.03.2013r Sąd Najwyższy nie zostawiając suchej nitki na wyrokach Sadu Rejonowego w osobie Sędziego Pawliczaka i Sadu Okręgowego w Szczecinie którymi skazano byłego antyterrorystę za zniesławienie policji skasował je w całości . Zwolniony poraz 3 policjant M.T.na podstawie tych wyroków wraca do służby i skarży państwo Polskie o odszkodowanie!!! Brawo !!!
~ecfisufsyhi
13-06-2012 / 01:49
~rlfcmptg
11-06-2012 / 20:30
~ombjmlxtivw
07-06-2012 / 17:19
~lbttxbavbrn
07-06-2012 / 13:28
~Polaczek
15-04-2012 / 13:21
W jednym z forów znalazłem bardzo celna puentę do tej sprawy cyt: ~WYNALAZEK: BRAWO PANIE KOMENDANCIE NARESZCIE KTOŚ DAL PO ŁAPACH TYM BEZMÓZGOWCOM MYŚLI TAKI JEDEN ZE JAK MUNIE PISOWAĆ I MA DŁUGOPIS TO JE WIELKA FIGURA I MOŻE DAWAĆ MANDATY NA LEWO I PRAWO BARDZO DOBRZE PAN ZROBIŁ ŻE NIE POZWOLIŁ PAN DAĆ MANDATU UPOŚLEDZONEMU KIEROWCY KTÓRY PRZYWIÓZŁ INWALIDĘ PSYCHICZNEGO DO PRACY STOWARZYSZENIE CHORYCH PSYCHICZNIE W POLSCE CHCE PRZYZNAĆ PANU NAGRODĘ IDIOTY ROKU 2012 BĘDĘ SIĘ MODLIŁ DLA PANA O ZDROWIE BO O ROZUM TO JUŻ .......
~heh
21-02-2012 / 11:56
Pan inspektor podważył zdanie aspiranta i dał zły przykład społeczeństwu, że interweniującego policjanta można olać... Brawa dla Pana aspiranta, choć niezazdroszczę mu jego sytuacji w pracy.
~kristal26
17-02-2012 / 09:27
co za syf, brawo kolego aspirancie, szkoda tylko , ze zostaniesz przez to zapamiętany po wsze czasy jako wirus.....popieram cię całkowicie jednak jakjo pies muszę przyznać , że to walka z wiatrakami......paruwy rządzą niestety