Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-07-2012

Blogier Goczyński Bogdan znowu zatrzymany - Rebeliantka

Przed chwilą dowiedziałam się, że w środę w ubiegłym tygodniu został zatrzymany bloger Bogdan Goczyński. Obecnie ma przebywać w areszcie na ul. Kocjana w Warszawie. Powody aresztowania nie są znane, gdyż członkom rodziny uniemożliwiono z nim kontakt.


 W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli Wydział III Karny poinformowano rodzinę Goczyńskiego, że być może zostaną powołani jako świadkowie, z tego powodu widzenia są niemożliwe.

Bogdan Goczyński jest wybitnym dziennikarzem obywatelskim, specjalizującym się w problematyce błędów wymiaru sprawiedliwości oraz pomysłodawcą jego reformy poprzez przywrócenie w Polsce systemu ław przysięgłych.

27 lutego br. w składzie trzyosobowym (Krystyna Górzyńska, Bogdan Goczyński, Tomasz Parol - Redaktor Naczelny NE), powołaliśmy Sąd Obywatelski. W akcie założycielskim Sądu napisaliśmy:

"Sądy w Polsce straciły wiarygodność, są nierzadko postrzegane nie jako służące obywatelom, lecz jako narzędzie władzy i dywersji społecznej. Pojawiają się zarzuty fabrykowania oskarżeń w celu rozbijania rodzin czy eliminacji niewygodnych osób z życia publicznego. Wskutek przestępczych działań urzędniczych przejmowane są polskie majątki i niszczone dobrze prosperujące firmy. Trudno uznać, aby były to dzieła przypadku - raczej świadome i zorganizowane działania. Wzbudzają wątpliwość niektóre orzeczenia sądów najwyższych rangą, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy z nich zatwierdził ostentacyjnie manipulowane wybory parlamentarne z 9 października 2011r., podczas gdy Trybunał Konstytucyjny, w tym samym roku, poprzez manipulację nie dopuścił do rozpatrzenia skargi na usunięcie obywateli z orzekania w sprawach karnych.

Korzenie zła tkwią w Konstytucji, która dała podstawy systemowi sądownictwa podatnemu na korupcję i nadużycia, nie tworząc jednocześnie podstaw do rzetelnego procesu i kontroli społecznej wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie wybierani są z wąskiego grona kandydatów, zdaniem dużej części opinii publicznej, spośród osób o powiązaniach rodzinnych i towarzyskich. Kontynuacja tego stanu rzeczy stwarza ryzyko, że każdy z nas może stać się ofiarą tendencyjnego wyroku lub zorganizowanej przestępczości urzędniczej. Z tego powodu zachodzi pilna potrzeba stworzenia systemu sądów z instytucjonalnymi gwarancjami rzetelności. Takim znanym na świecie rozwiązaniem jest sąd przysięgłych, powoływanych w sposób losowy z szerokiej populacji osób niezwiązanych z władzą.

W związku z powyższym ukonstytuował się Komitet Organizacyjny Sądu Obywatelskiego. Celem Komitetu jest zorganizowanie sądu złożonego z osób niezwiązanych z wymiarem sprawiedliwości, który w pierwszej fazie osądzi kilka spraw, gdzie wyroki dotychczasowych sądów państwowych budzą poważne wątpliwości. Dodatkowym celem powołania Sądu Obywatelskiego jest zademonstrowanie możliwości rzetelnego procesu oraz wzbudzenie aktywności społecznej".

Przygotowania do uruchomienia Sądu cały czas trwały. Ostatnią wiadomość otrzymałam od Bogdana w poniedziałek 25 czerwca. Pocztą wewnętrzną NE około 11 rano przysłał mi info, że wybiera się właśnie do Klubu Inteligencji Polskiej:

„Dzisiaj mam spotkanie z KIP na temat wymiaru sprawiedliwości i ewentualnie sądów przysięgłych. Będę miał wystąpienie i ma być dyskusja. Może uda się coś załatwić?
Pozdrawiam
Bogdan”


Niepokoiłam się, że nie zadzwonił po spotkaniu, ale byłam bardzo zajęta i nie sprawdziłam, dlaczego się nie kontaktuje.

Godzinę temu dostałam wiadomość, że jest aresztowany.

B. Goczyński przed swoim domem pod Warszawą 

Czy to znowu chodzi o przejęcie majątku Goczyńskiego?

W ubiegłym roku Bogdan Goczyński spędził ponad 3 miesiące w więzieniu z powodu odwieszenia mu wątpliwego wyroku wydanego przez Sąd w Tarnowskich Górach, za rzekomą przemoc, której się miał dopuścić wobec teściowej, gdy chciał zobaczyć się ze swoimi kilkuletnimi córeczkami. Spotkania z córkami były notorycznie – pomimo wyroku sądowego – uniemożliwiane przez byłą żonę i jej rodzinę.

Dzięki zdecydowanej akcji internautów został przedterminowo wypuszczony z więzienia w Tarnowskich Górach.

Pisałam o tym w poniższych notkach:

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/22212,bloger-i-dziennikarz-bogdan-goczynski-aresztowany

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/22845,wspierajmy-uwiezionego-goczynskiego

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/23553,wczoraj-w-warszawie-w-sprawie-goczynskiego

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/23984,popieramy-skarge-konstytucyjna-b-goczynskiego-obywatele-do-sadow

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/25805,wniosek-goczynskiego-o-przerwe-w-blednie-zasadzonej-karze-wspomozmy

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/27366,goczynski-wiezniem-politycznym-manifestacja-w-czwartek


http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/30699,napisalam-do-aresztu-w-tarnowskich-gorach-ws-goczynskiego-was-tez-prosze-interweniujcie

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/31610,mlyny-sprawiedliwosci-miela-powoli-cd-udreki-bogdana-goczynskiego

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/36307,bogdan-goczynski-jest-od-wczoraj-wolny-bloger-dziekuje-wszystkim-za-poparcie

Bogdan Goczyński od wielu lat informował o nadużyciach sądowych, które miały miejsce w stosunku do niego w związku z rozpadem jego małżeństwa i próbą całkowitego przejęcia jego majątku przez byłą żonę, mediatorkę sądową sądów na terenie Śląska.

B. Goczyński jest inżynierem, który około dwadzieścia lat mieszkał w Australii. Tam się dorobił i w latach 90-tych powrócił do Polski.  Ożenił się, na świat przyszły dwie dziewczynki-bliźniaczki.

Niestety, małżeństwo rozpadło się. Goczyński, mimo że po powrocie do kraju był bez pracy,  otrzymał nakaz płacenia  prawie 7 tys. alimentów miesięcznie. Od tego czasu nie widział już córek, gdyż żona wywiozła je do swojej rodziny. Za to był ustawicznie nękany przez organa ścigania. Zarzucano mu znęcanie się nad rodziną w czasie, gdy z żoną i dziećmi w ogóle się nie widywał. Jednocześnie wymiar sprawiedliwości wręcz uniemożliwił mu jakikolwiek kontakt z dziećmi – miał tylko na nie płacić.

Gdy w listopadzie ubiegłego roku został wypuszczony na wolność, rozpoczęły się kolejne próby przejmowania jego własności. Ciężko to przeżywał i widział przyszłość w czarnych kolorach.

Jak widać, nie bez powodu. 

B. Goczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym 

Ostatni tekst

Ostatnia publikacja Goczyńskiego ukazała się na stronie internetowej Klubu Inteligencji Polskiej z datą 20 czerwca. Jest poświęcona Krajowej Radzie Sądownictwa. Przedrukowuję ją w całości:

Krajowa Rada Sądownictwa – system nomenklatury

Instytucją, która dba o „właściwą” obsadę sądów” jest Krajowa Rada Sądownictwa, twór powstały na agenturalnym spotkaniu okrągłego stołu. Zgodnie z ówczesnymi ustaleniami, każdy sędzia musi mieć jej błogosławieństwo i w rzeczywistości jest to kontynuacja nomenklatury komunistycznej, zapewniającej obsadę istotnych stanowisk swoimi ludźmi. Prezydent, formalnie mianujący sędziów, miał w tym być jedynie maszynką do zatwierdzania wcześniejszych ustaleń. Dlatego taką burzę wzbudziła odmowa prezydenta Kaczyńskiego zatwierdzenia wniosków KRS w stosunku do 9 sędziów. Prym w proteście wiodła oczywiście KRS i stowarzyszenie sędziów Justitia. Wsparli je również Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Helsińska. Charakterystyczne jest, że instytucje te niezmiernie rzadko, o ile w ogóle, wypowiadają się przeciwko nadużyciom i jawnemu rozbojowi sądów. Przy niesamowitej korupcji wymiaru sprawiedliwości, daje to wiele do myślenia co do ich rzeczywistych intencji. Jednym z formalnych zadań Krajowej Rady Sądownictwa jest dbałość o etyczne zachowanie się sędziów. Trudno nazwać etycznym zaoczne wydawanie arbitralnego postanowienia o alimentach, mającego na celu ruinę finansową ofiary ataku, czy uniemożliwianie kontaktu z dziećmi przez kilka lat. W dodatku przewodniczący wydziału w sądzie Jerzy Paszkowski, dopuszczał się oszustw dla uniemożliwienia przyjęcie zażalenia na postanowienie o owych astronomicznych alimentach. Odpowiedź KRS na moje pismo o zbadanie sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego, była negatywna. Pojedyncze dochodzenia dyscyplinarne w stosunku do sędziów to w rzeczywistości listek figowy mający sprawić wrażenie poprawności działania Rady. Z moich obserwacji, olbrzymia większość sędziów ma mgliste pojęcie o rzetelnym prowadzeniu procesu i jest dyspozycyjna. Nie jest to przy tym dyspozycyjność wobec demokratycznie wybranego rządu. Naczelną zasadą jest lojalność w stosunku do niepisanych reguł rządzących zachowaniem się sitwy. Ciekawe też, że pojęcie rzetelnego procesu w ogóle nie istnieje w ustawodawstwie polskim. W kodeksie karnym jest jedynie mowa o przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Konstytucja co prawda stanowi o prawie do sprawiedliwego i jawnego sądu, lecz zapis ten jest kompletnie ignorowany. Olbrzymia ilość, jeśli nie większość postanowień sądowych jest wydawana w trybie niejawnym bez udziału stron, a jak wygląda sprawiedliwość wszyscy wiemy. Nie są mi znane przypadki jakichkolwiek sankcji wobec sędziów, których wyroki zostały uchylone w apelacji jako błędne. Postępowanie dyscyplinarne z reguły jest wszczynane dopiero wskutek nagłośnienia sprawy przez media. Jak zaś chętne są media do zajmowania się nadużyciami wymiaru sprawiedliwości, pisałem wcześniej w tym artykule.

Bogdan Goczyński 2012-06-20 12:02:35

Czy aresztowanie Goczyńskiego może być kolejnym odwetem wymiaru sprawiedliwości za krytyczne publikacje?

Więcej:

Misja – zniszczyć rodzinę. Wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Goczyński
Kto nas wykańcza? - patologie w polskim sądownictwie Bogdan Goczyński
Jak kradnie się polską własność! Bogdan Goczyński
Stwórzmy własne sądy! Bogdan Goczyński
Trybunał Konstytucyjny – szacowne grono oszustów Bogdan Goczyński 
Goczyński na „wolności”. Dziennikarz AP ujawnia nowe fakty odnośnie funkcjonowania aparatu zamordyzmu.  
udręki Bogdana Goczyńskiego, blogiera i dziennikarza AP
Napisałam do aresztu w Tarnowskich Górach ws Goczyńskiego. Was też proszę, interweniujcie.
17.10.2011r - Kolejny protest pod więzieniem w Tarnowskich Górach w sprawie aresztowanego Bogdana Goczyńskiego.
Bogdan Goczyński skazany na śmierć... w Polsce
Goczyński więźniem politycznym. Manifestacja w czwartek Warszawie
Wniosek Goczyńskiego o przerwę w błędnie zasądzonej karze. Wspomóżmy!
BOGDAN GOCZYŃSKI - i rozmowy z nim w więzieniu...
Zamknięto znanego dziennikarza AP i blogera Bogdana Goczyńskiego
Zbrodniczy system sądowy. TVG-9 - wywiad Klaudiusza Wesołka z Bogdanem Goczyńskim
Rzeczpospolita przestępcza. Bogdan Goczyński
Walka o prawa ojców. Skarga w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Goczyński
Fabrykowanie oskarżeń przez sądy i prokuraturę to norma. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski nie zaprzecza. Bogdan Goczyński
Polacy w Sejmie? Chyba nie. Bogdan Goczyński
Jak się załatwia ustawy. Ryszard Kalisz i jego folwark.  Bogdan Goczyński
Kto kręci szwindlami? Krajowa Rada Sądownictwa i Ministerstwo Sprawiedliwości? Bogdan Goczyński
Społeczni sędziowie w polskich sądach? Skarga w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Goczyński.  
Skoordynowany atak na rodzinę. Kolejne dowody. Bogdan Goczyński. 
SS (Służby Sądowe) czuwają  – z doświadczeń Goczyńskiego.
Szwindlerom nie płacę. Pismo Bogdana Goczyńskiego do Teresy Żyłka
Dlaczego w Polsce potrzebna jest ława przysięgłych? Bogdan Goczyński.
Pluć sędziom w oczy to...  Bogdan Goczyński
Goczyński. Jak szajka wymiaru sprawiedliwości dokonuje rozbojów. 
Psychopaci i kryminaliści u władzy. Jak sądy niszczą polskie rodziny. Bogdan Goczyński
Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości - Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.  
Bogdan Goczyński – „Profesjonalizm” polskich sędziów... 
Czarna lista biegłych w sprawie Bogdana Goczyńskiego 
Szczecin - wywiad z Julią Jarosz i Grażyną Babak - protestujących przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Rozmawiał Bogdan Goczyński. Apel do społeczeństwa i prawników.
Czy fałszywe zeznania są karalne? Sędziowie Kącka, Gromek i Tyliński. Nachalne ustawianie spraw. Z doświadczeń Goczyńskiego.
Kto rządzi Polską. Czy Ryszard Kalisz przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw człowieka jest jedynie specem od propagandy? Z doświadczeń Goczyńskiego.
Wykrywacz kłamstw potwierdza zorganizowane ustawianie spraw. Kompromitacja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z doświadczeń Goczyńskiego.
„Prorodzinna” polityka władz RP, czyli jak rozbija się rodziny. Przestępcza organizacja degeneratów? - z cyklu: Doświadczenia Goczyńskiego.
Dobro dzieci w polskim sądzie - czy dobro szajki? Przykłady oszustw Sądu Okręgowego w Warszawie. Cykl artykułów o przekrętach sądów w sprawie Goczyńskiego
Goczyński - Tolerowanie fałszywych zeznań świadków, lewe opinie biegłych i ustawianie spraw to norma w polskich sądach. Pismo do ministra sprawiedliwości.
Goczyński - Instytucje państwa „prawa” czy rzecznicy mafii?
Goczyński Bogdan - ciągle nie ma kontaktu ze swoimi dziećmi. Czy sądy ukrywają dzieci przed ojcem? Apel do Ministra Ziobry.
Goczyński - Magia Raczkowskiego? - czyli cudowne odmiany sędziów podczas obecności dziennikarza na posiedzeniu sądowym.
Goczyński - Zawiadomienie o przestępstwie. Dowody zorganizowanej korupcji wymiaru „sprawiedliwości”.
Goczyński - Świadoma polityka rozbijania rodzin. Korespondencja z sądem w sprawie spotkania z dziećmi.
Goczyński - sędziowie łamią prawo i zasadę bezstronności.
Goczyński - Długie ręce nietykalnych. Temat tabu IV RP.
Goczyński - Sąd Rejonowy w Pruszkowie – ulubione miejsce mafiosów, przekrętów sędziowskich, porwań obywateli?
Wywiad z dyrektorem Zespołu Badań i Analiz Biura Rzecznika Praw Dziecka P. Mirosławem Kaczmarkiem rozmawia Bogdan Goczyński.
Goczyński - Powrót państwa policyjnego
Goczyński - walka Dawida z Goliatem - mafią wymiaru
Goczyński, wciąż nie może zobaczyć swoich córek. Czy sądy działają na zlecenie sekty i jej guru lubującego się dzieciach? Zawiadomienie o przestępstwie - Prokuratura Apelacyjna w Warszawie.
Goczyński - wolny i zdrowy - nasze kolejne zwycięstwo :-)))
Goczyński - Praworządność w rozumieniu ministra Ziobry- redakcji odpowiada Marek Łukaszewicz Dyrektor Biura Ministra Sprawiedliwości - komentarz autora do otrzymanego pisma.
Goczyński - fałszywie oskarżony i nękany przez wymiar (nie)sprawiedliwości – pismo interwencyjne do Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
Goczyński - ojciec zabiegający o prawo do dzieci – pismo interwencyjne do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Goczyński - Tragiczny Stan Polskiego Sądownictwa Rodzinnego Wywiad dla AFERY PRAWA - z Jackiem Sztajerem, prezesem Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – SSOPO. Rozmawia Bogdan Goczyński.
Goczyński - O CO CHODZI MINISTROWI ZIOBRO? Ojciec bez prawa do własnych dzieci, czyli korupcja w polskim wymiarze (nie)sprawiedliwości.
Goczyński - ojciec który walczy o kontakt ze swoimi dziećmi zostaje skazany na badania psychiatryczne!?! - to już jest nie tylko nieetyka sędziów...
Goczyński - ojciec bez szans w polskich sądach - haracz dla wymiaru (nie)sprawiedliwości - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.
Goczyński - sędziowie idioci wysyłają zdrowych ludzi do psychiatryka
Goczyński - ofiary polskiego sądownictwa i fikcyjny Trybunał Konstytucyjny.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Aira
04-11-2016 / 18:34
~Caelii
20-10-2016 / 22:11
~Eel
09-10-2016 / 03:31
~Obserwator
16-07-2012 / 22:50
Zapamiętaj te twarze! Skorumpowanych i dyspozycyjnych biegłych sądowych. Skazały niewinnego człowieka za jego poglądy! Krystyna Pilich: www.fototube.pl/zdjecie/1076751-krystyna-pilich-psycholog-kliniczny- www.fototube.pl/zdjecie/1076758-krystyna-pilich-psycholog-kliniczny3 Opinia "sądowo-psychiatryczna" Krystyny Pilich: www.fototube.pl/zdjecie/1076750-krystyna-pilich-psycholog-klinicznyj Najnowsze!!! Bożena Jarnuszkiewicz: www.fototube.pl/zdjecie/1197647-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor www.fototube.pl/zdjecie/1197642-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor www.fototube.pl/zdjecie/1197648-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor Bożena Kajka-Sikora: www.fototube.pl/zdjecie/1197650-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor www.fototube.pl/zdjecie/1197645-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor Zobacz film skompromitowanych sługusów żydostwa: www.youtube.com/watch?v=gk7biwgq94k www.youtube.com/watch?v=tqJ_P6YiYYw Dyspozycyjni prokuratorzy: Marcin Saduś Daria Czerkawska-Staniec Już wkrótce ich zdjęcia. Prokuratorzy, posiadjąc ponad 10 dowodów przestępstw policjantów, skazali niewinnego człowieka rączkami pow. wym. ""biegłych" "sądowych". Woleli skazać ofiarę, niż oprawców ofiary z policji. Tak wygląda żydowski wymiar sprawiedliwości w Polsce. Pełna lista skorumpowanych i dyspozycyjnych prokuratorów, oraz przełożonych prokuratorów, policjantów, biegłych sądowych już wkrótce w "Encyklopedia Wiedzy o Polsce - Polonica 08.08.2012".
~Szary
09-07-2012 / 01:09
targają psychikę człowieka co nie chciał im się podporządkować George Orwell (1984) Apel do wszystkich: publikujcie zdjęcia sędziów (nie tylko nazwiska) - niech nie czują się bezkarni! Wrzucajcie na serwery hostingowe! Żadnej litości dla oprawców waszych!
~Anna
08-07-2012 / 21:45
Współczuję Panu Goczyńskiemu To człowiek o światłym umyśle
~Heniu58
08-07-2012 / 15:40
POLSKA = PRZESTĘPCZE PAŃSTWO
~Anka
08-07-2012 / 11:10
Jak to funkcjonuje w sądach rodzinnych - Mediatorka rodzinna ( przy pomocy sądu ) latami izoluje dzieci od rodziny , otrzymuje zagwarantowane alimenty w wysokości 7 000 ,ojciec więzienie . pietkun.nowyekran.pl/post/29635,skazany-na-smierc-w-polsce
~Anka
08-07-2012 / 00:48
Nosił wilk razy kilka...ponieśli i wilka..... Będą mieli wielkie gały, jak dobierzemy im się do chamskich gardeł.
~Subzero
08-07-2012 / 00:10
No a tak przy okazji Fredziu, mógłbyś się wypowiedzieć jaka nacja obecnie rządzi Polską i za komuny jaka rządziła i przed PRL. Chyba, że masz jakiś problem odnośnie sympatii nie tyle co do samego tworu komuny (stworzonego przez tych co rządzili i rządzą obecnie). Oczywiście pisząc komuna miałem na myśli "dawną nomenklaturę". Zastanawiam się tylko czy przetrawisz to "co to za osoby rządzą jakiej narodowości" A jeśli chodzi o tą komunę z lat 84-89 to była ona całkiem przyjemna. Nigdy za tej, nie zatrzymał mnie policjant na ulicy żeby mnie wylegitymować, jedzenia nigdy nie brakowało, i na opłaty bez problemu się znajdowało i duuużo dużo jeszcze zostawało. Ale.. powiedz kto nami rządzi? Jakie to osoby są, jakiej narodowości...