Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-12-2012

Atak policyjno-sądowy na Bogdana Goczyńskiego, twórcę Obywatelskiego Sądu Przysięgłych.

Pamiętajmy w Święta Bożego Narodzenia o więźniu systemu Bogdanie Goczyńskim. A także pamiętajmy o nim po Świętach.

Sąd Obywatelski miał wkrótce przeprowadzić swoją pierwszą rozprawę. Niestety ten harmonogram pracy uległ rozbiciu. 
Nie rozpoczniemy bez Bogdana Goczyńskiego, inicjatywodawcy i głównego organizatora Sądu.

 

Przypomnijmy, co się stało

W poniedziałek 17 grudnia został zatrzymany przez Policję na terenie Sądu dla Warszawy Śródmieścia Bogdan Goczyński. Dopiero po kilku dniach udało się ustalić przyczyny zatrzymania.  Pisałam o tym tutaj i tutaj.

Goczyński został prywatnie oskarżony przez byłą żonę o zniesławienie.

Art. 212 w kodeksie karnym jest wysoce kontrowersyjny – o jego usunięcie z prawa karnego lub zmianę w postaci usunięcia kary pozbawienia wolności za pomówienie od dawna występuje opinia publiczna, a ostatnio też Fundacja Helsińska (zob. kampania społeczna „Wykreśl 212 kk”) i RPO (skarga konstytucyjna z 22 listopada 2012 roku). Mimo to sądy stosują w tych sprawach nadal najpoważniejsze sankcje karne.

Ich ofiarą stał się także Bogdan Goczyński. 26 października br. Sąd w Tarnowskich Górach, który prowadzi postępowanie z prywatnego oskarżenia mediator sądowej B. Gaworek-Goczyńskiej przeciwko B. Goczyńskiemu, wydał Postanowienie o aresztowaniu go na 2 miesiące. Powodem ma być niestawianie się przez oskarżonego na rozprawy. Pomijając fakt, czy Goczyński otrzymywał wezwania na rozprawy, czy też nie, widocznym jest niestosowanie się przez Sąd do zasady ultima ratio, nakazującej w pierwszej kolejności przymusowo doprowadzić oskarżonego do Sądu, a dopiero, gdyby to okazało się niemożliwe, pozwalającej zastosować areszt.

W przypadku Bogdana Goczyńskiego nie ma mowy o jakichkolwiek trudnościach w przymusowym doprowadzeniu go. Goczyński stale przebywa w swoim domu pod znanym Policji i Sądowi adresem. Ewentualne oświadczenia Policji o tym, że jest inaczej, są nieprawdą. O tym, że Policja doskonale wie, co robi Goczyński, świadczy m.in. fakt zatrzymania go na terenie Sądu podczas licytacji należącego do niego mieszkania z wniosku egzekucyjnego jego eks-małżonki.

To już trzecie wątpliwe uwięzienie Bogdana Goczyńskiego. Wszystkie mają związek z postępowaniami inicjowanymi przez byłą żonę Goczyńskiego. 

Goczyński ofiarą błędnego prawa i sądów eskalujących konflikty rodzinne

Bogdan Goczyński został blogerem i dziennikarzem obywatelskim, badającym przypadki błędnego funkcjonowania sądownictwa rodzinnego i karnego, zainspirowany własnymi  negatywnymi doświadczeniami. Jest on  m.in. autorem skargi konstytucyjnej, w której domagał się przywrócenia ławników do sądów, gdyż - w jego ocenie - polscy sędziowie zawodowi orzekają nierzadko mylnie lub nierzetelnie.

Goczyński jest inżynierem. Przez prawie 20 lat mieszkał w Australii, dorobił się i w latach 90-tych powrócił do Polski, wtedy też poznał swą żonę, a na świat przyszły 2 córeczki-bliźniaczki. Zakochany w rodzinie, starając się zapewnić jej jak najwyższy standard życia, ponownie wyjechał do pracy zagranicę. Podczas wyjazdu w 2005 r. dowiedział się, że żona prawdopodobnie związała się z azjatycką sektą i że dzieci wraz z  matką opuściły dom. Zrezygnował wówczas z pracy, wrócił do Polski i próbował wyjaśnić sytuację. Od tego czasu rozpoczęła się jego gehenna.

Żona, mediator sądowa, pracująca dla sądów rodzinnych, postanowiła wnieść o rozwód i alimenty. Doszło do rozwodu, a Sąd zasądził świadczenia na 7-letnie dzieci w absurdalnej wysokości 7 tys. złotych na miesiąc, mimo że B. Goczyński już wówczas nie pracował. Postanowienie wydała znana z innych nierzetelnych orzeczeń sędzia Dorota Kącka z Sądu Okręgowego w Warszawie. Bogdan Goczyński przedstawił dowody, iż sędzia fałszowała protokoły i wydała arbitralne postanowienie o alimentach bez weryfikacji sytuacji materialnej ojca, ani też nie przeprowadziła rozprawy w kwestii opieki nad dziećmi, utrudniała też składanie zażalenia, nie przesyłając go do sądu apelacyjnego, co zostało sprostowane dopiero po 8 miesiącach, po interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Nic to jednak nie pomogło, błędnych postanowień zdaje się nie zmieniono.

Także, mimo prawomocnych orzeczeń sądowych, ustalających kontakty z córkami, Bogdan Goczyński nie mógł ich już zobaczyć - warszawskie i śląskie sądy nie reagowały na informacje o łamaniu prawa przez byłą żonę, mimo że o nadużyciach były wielokrotnie informowane wszystkie stosowne instytucje w Polsce.

Goczyński został dwukrotnie oskarżony o przemoc domową, co budziło i budzi ogromne wątpliwości. W obu postępowaniach został skazany, mimo przedstawienia dowodów niewinności, w tym okazania wyników badania wariograficznego potwierdzającego jego prawdomówność. Badanie wariografem  zostało wykonane przez najlepszego polskiego specjalistę w tym zakresie Dariusza Jeżewskiego, pracującego m.in. dla struktur kierowniczych Policji, ABW, etc. Warto wspomnieć, że w obu procesach świadkowie oskarżenia odmówili poddania się badaniu wariografem.

Pierwszy z wyroków (wydany przez Sąd w Tarnowskich Górach sygn. II K 856/07) miał związek z sytuacją, gdy Goczyński po wielu latach uniemożliwiania kontaktów, chciał zobaczyć swoje córki. Miał się wówczas dopuścić przemocy na teściowej. Wyrok określał karę w postaci 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wyrok został odwieszony zaocznie za rzekomy brak kontaktów z kuratorem. Zwraca uwagę, że odwieszenie wyroku 6 miesięcy pozbawienia wolności było nieobligatoryjne (Art. 75 § 2 Kodeksu karnego), zależało od uznania sądu i wyraźnie było w tym przypadku widoczne naruszenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności.

W związku z drugim wyrokiem (Sądu Rejonowego w Pruszkowie) Bogdan Goczyński wniósł skargę konstytucyjną(sygn. akt TS 180/10), w której domagał się stwierdzenia, iż skład sądu, który wydał wyrok, był nienależycie obsadzony, gdyż Sąd orzekał w składzie jednoosobowym bez udziału ławników, czyli niezgodnie z Konstytucją, która w Art. 182 statuuje udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Negatywne doświadczenia Bogdana Goczyńskiego z funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości, spowodowały, że zaczął on interesować się szerzej jego ustrojem i zasadami działania. Goczyński stał się jednym z najlepszych obywatelskich dziennikarzy, zajmujących się tą problematyką. Publikował na wielu portalach. Stał się zwolennikiem wprowadzenia ławy przysięgłych do polskiego sądownictwa. Uczestniczył w licznych konferencjach, obserwował prace sejmowe, zabierał głos jako uczestnik podczas publicznych wysłuchań w Sejmie m.in. 11 stycznia 2011 r. (wysłuchanie publiczne 11 stycznia 2011r. w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie rządowego projektu zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - druk nr 3655).


Trzykrotne pozbawienie wolności w postępowaniach na wniosek eks-żony

Czy w Polsce można więzić ludzi z błahych i niewiarygodnych powodów? Okazuje się, że to powszechne zjawisko.

W sierpniu 2011 roku odwieszono Goczyńskiemu – jak wyżej podano – wyrok 6 miesięcy więzienia z powodu rzekomego niekontaktowania się z kuratorem. Po ponad 3 miesiącach uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Jego gehenna nie skończyła się jednak. W lipcu br. został aresztowany. Jak wyjaśniało wówczas Biuro Prasowe Sądu Okręgowego w Warszawie: „Przesłanką do zastosowania tymczasowego aresztowania było to, iż w ocenie sądu oskarżony ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Bogdan G. jest oskarżony o czyn z art. 209 § 1 kodeksu karnego, a więc uporczywe uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów na rzecz osób najbliższych”.

Zapytałam Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie, na czym konkretnie miało polegać „ukrywanie się Goczyńskiego przed wymiarem sprawiedliwości”, jeżeli systematycznie spotyka się on z kuratorem, i dlaczego wydano nakaz aresztowania go,  skoro Policja mogła go ewentualnie doprowadzić na rozprawę, gdyby się nie zgłaszał.

Udzielona odpowiedź była ogólna i asekuracyjna: „Sąd (Rejonowy dla Warszawy Woli – dopisek mój) poinformował, iż powody tymczasowego aresztowania wynikają z postanowienia  o zastosowaniu tymczasowego aresztowania z dnia 30 maja 2012 r. oraz dokumentacji związanej z wzywaniem oskarżonego na rozprawy. Oskarżony Bogdan G. był wzywany przez policję, podjęto też próby przymusowego doprowadzenia”.

To wyjaśnienie było nieprzekonywujące. Skoro Policja potrafiła odnaleźć Goczyńskiego w domu w celu tymczasowego aresztowania, to zupełnie niewiarygodne było, że nie miała możliwości przymusowo doprowadzić go do Sądu. Goczyński nie ukrywał się, był wielokrotnie obecny w wielu miejscach publicznych, odbywał publiczne prelekcje – ostatnio w Klubie Inteligencji Polskiej w dniu 25 czerwca.

Równie dziwna była kwestia postępowania „o uporczywe niepłacenie alimentów”, z powodu którego miała toczyć się sprawa przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli pod sygn. III K 1309/07.

Jak wynika z sygnatury, akt oskarżenia został wniesiony w 2007 r. Zapytałam warszawskiego Rzecznika Prasowego co działo się w tej sprawie przez okres prawie 5 lat.

Odpowiedzi były zdumiewające. Okazuje się, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli miał poważne wątpliwości, związane z oskarżeniem. Biuro Prasowe Sądu Okręgowego podało, że: „w dniu 10 czerwca 2010 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania, które zostało następnie uchylone przez Sąd Okręgowy w Warszawie, potem było wydane postanowienie o zwrocie sprawy do prokuratora w dniu 13 grudnia 2010 r., także uchylone przez Sąd Okręgowy”.

Rodzi się zatem pytanie, komu tak bardzo zależy, aby Bogdan Goczyński odpowiadał karnie za niepłacenie alimentów, mimo wątpliwości związanych z tą sprawą? Kto naciska na Sąd Okręgowy w Warszawie?

Przypomnijmy, że Goczyńskiemu zasądzono obowiązek alimentacyjny w kwocie 7.000 złotych miesięcznie na 2 córki w wieku obecnie około 13 lat, mimo że Bogdan Goczyński po powrocie z zagranicy pozostaje bez pracy i jest poważnie chory, a kwota alimentów jest ustalona wbrew prawu, w tym wbrew logice, uzasadnionym potrzebom dzieci i realiom gospodarczym w Polsce.

Goczyński opuścił areszt dopiero 25 lipca na pierwszej rozprawie „alimentacyjnej”.

A teraz sytuacja powtarza się. Ponownie wątpliwe postępowanie z wniosku żony (prywatny akt oskarżenia o zniesławienie) i nieprawdziwe wyjaśnienia Policji, że nie można odnaleźć Goczyńskiego, co zaskutkowało aresztem na Wigilię. Komu tak bardzo zależy na tym, by Goczyński systematycznie był więziony?

Jeszcze jedna bulwersująca sprawa, to ta, że wbrew stanowisku ETPCz Goczyński ma przebywać w areszcie co najmniej do 28 stycznia (termin rozprawy o pomówienie). Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, każdy tymczasowo aresztowany z powodu niestawienia się na wezwania do sądu, powinien być niezwłocznie doprowadzony do sądu na mocy wymogu określonego w art. 5 ust. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (por. wyrok czwartej Izby Trybunału z dnia 11 lipca  2006 r., skarga nr 2192/03 w sprawie Harkmann przeciwko Estonii), w celu wyjaśnienia przyczyn niestawiennictwa.

Jak widać Sąd w Tarnowskich Górach nie zamierza zastosować się do tego wymogu, podobnie jak to czyniły sądy warszawskie w lipcu br. 

Spory majątkowe między eks-małżonkami prawdziwym powodem więzienia ludzi

Bogdan Goczyński od dawna podnosi, że motywem represji karnych wobec niego jest chęć przejęcia całego jego majątku przez byłą żonę-mediatorkę sądową.

Goczyński po przyjściu na świat córek z oszczędności poczynionych podczas pracy zagranicą zbudował dom i zakupił obu córkom mieszkania.

Zasądzenie mu wysokich alimentów, których nie jest w stanie płacić z powodu braku pracy w Polsce, uwikłania we wszczynane przez eks-żonę procesy sądowe i  ciężkiej choroby, ma służyć do spieniężenia tych mieszkań, a być może i domu. Korzyści odniesie wyłącznie była małżonka, dysponentka tych środków finansowych - nie pozostających w żadnej relacji do bieżących, uzasadnionych potrzeb dzieci - oraz liczni prawnicy (adwokaci, komornicy, rzeczoznawcy, etc), a także nabywcy mieszkań, kupujący je „korzystnie” na licytacji.

Co to ma wspólnego z dobrem dzieci? Proces karne o tzw. uporczywe nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego, o pomówienia, etc., to działania sprzeczne z interesami majątkowymi dzieci. Niezrozumiałe jest, dlaczego państwo nie zachęca do porozumienia miedzy rozwiedzionymi małżonkami w tych sprawach, a odwrotnie, eskaluje konflikt i doprowadza do coraz większych negatywnych emocji. 

Sąd Przysięgłych lekarstwem na choroby polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pamiętajmy o Bogdanie Goczyńskim w więzieniu

Bogdan Goczyński od dawna jest przekonany, że polskie sądownictwo nie jest w stanie chronić interesów rodzin, w tym dzieci, i prawidłowo orzekać w sprawach konfliktów małżeńskich.

Od wielu lat postuluje wprowadzenie w Polsce systemu ław przysięgłych.

Po skardze konstytucyjnej, złożonej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niedopuszczalności orzekania w sprawach karnych bez udziału czynnika społecznego, odrzuconej przez TK wyłącznie z powodów formalnych, Goczyński zainicjował powołanie Sądów Obywatelskich.

Utworzyliśmy ten Sąd aktem założycielskim z 27 lutego br.

Przygotowywaliśmy się już do przeprowadzenia pierwszej rozprawy., gdy aresztowano Bogdana Goczyńskiego. To nie tylko akt nieuzasadnionej przemocy wobec niego osobiście, to też akt agresji wobec Sądu Obywatelskiego.

Pamiętajmy o Bogdanie Goczyńskim w więzieniu.

Przebywa on w tej chwili w areszcie na Mokotowie: ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa, tel. 22 640 80 00.

Konfederacja Blogerów wysłała życzenia świąteczne Bogdanowi Goczyńskiemu na adres:
as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl

Nie wiemy, czy zostaną mu doręczone. Goczyński jest aresztowany, a więc przekazywanie mu poczty odbywa się za zgodą Sądu w Tarnowskich Górach. Może wyślą ten e-mail do akceptacji do Tarnowskich Gór, a może wyrzucą do kosza.

Na pewno natomiast można wspomóc Goczyńskiego wpłatami pieniężnymi na zakupy w kantynie więziennej.

Sposób wypełnienia przelewu jest następujący:

Odbiorca: Areszt Śledczy, Warszawa, ul. Rakowiecka 37
Konto NBP O/W-wa Nr 80101010100401941391200000
Tytuł wpłaty: dla Bogdana Goczyńskiego, syna Zenona.

Nawet gdyby Goczyńskiego przeniesiono do innego aresztu, pieniądze powędrują za nim.

Niech Bogdan Goczyński w więzieniu, pozbawiony normalnych kontaktów ze światem, odczuwa naszą z nim solidarność.

za: http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/83999,czy-atak-policyjno-sadowy-tylko-na-tworce-obywatelskiego-sadu-przysieglych-czy-takze-na-sad   

Smród polskich sądów, czyli zabić niepokornych

Bogdan Goczyński ma za sobą pierwszą noc w zamknięciu. Wydając nakaz aresztowania i list gończy za Goczyńskim Sąd w Tarnowskich Górach złamał prawo. Podobnie, jak zatrzymujący go policjanci – informuje sędzia Mariusz Lewiński. I dodaje: To śmierdzi 

To było złamanie prawa przez sędziogo i Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Krzysztofa Kubata nawet bez użycia białych rękawiczek. Po prostu czują się bezkarni i mają w nosie i Konstytucję, i prawo obowiązaujące – przepraszam, nieobowiązujące – w Polsce.

Jak nam powiedział, po dokładnym sprawdzeniu sprawy, zawodowy sędzia ppłk Mariusz Lewiński, sprawa Bogdana Goczyńskiego była załatwiona w taki sposób, aby go zniszczyć. Ta sprawa śmierdzi.

- Art. 22 paragraf 1 kodeksu karnego wykonawczego mówi, że o terminie i celu posiedzenia zawiadamia sie prokuratora, skazanego oraz jego obrońcę lub pełnomocnika. Te warunki nie zostały spełnione - wyjaśnia. - Art. 23 paragraf 1 kkw mówi zaś, że sąd moze zarządzić sprowadzenie skazanego na posiedzenie sądu. Dlaczego nie skorzystano z tej instytucji? Bo przeciez list gończy wysłano dlatego że się ukrywał. Dlaczego najpierw nie sprowadzono na posiedzenie sadu a aresztowano w celu osadzenia w ZK do odbycia zarządzonej kary? I dalej - art. 23 paragraf 2 kkw informuje, że sąd może zlecic przesłuchanie skazanego sądowi wezwanemu. Tej mozliwości także nie wykorzystano. Dlaczego? Art. 38 kkw daje możliwość uczestnictwa organizacji społecznych i osób godnych zaufania w wykonywaniu kary. Zgodnie z art. 178 paragraf 2 kkw, przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary sąd powinien wysłuchac skazanego lub jego obroncę. Dlaczego sąd tego nie uczynił? Konieczne bedzie uzyskanie protokołu z posiedzenia sadu, który zarzadził wykonanie kary.

Bogdan Goczyński skutecznie zaczął budować alternatywny system sądownictwa w Polsce. Na ile bali się go bezkarni sędziowie, którzy – a takich przypadków ujawniamy coraz więcej – sami nagminnie łamią prawo? Odpowiedź można było zobaczyć podczas licytacji mieszkania Bogdana Goczyńskiego. Mieszkania w Warszawie wycenionego przez komornika Ryszarda Moryca i jego biegłych na kwotę 175 tys. złotych! Tak niska wycena zwróciłaby uwagę sądu nawet w niewielkim mieście na Ścianie Wschodniej Polski, gdzie ceny nieruchmości są najniższe w kraju. Warszawscy sędziowie w magiczny sposób „oślepli”.

Podobnie jak minister sprawiedliwości i – pożal się Boże – rzecznik praw obywatelskich. 

Więzień Systemu - reportaż o Bogdanie Goczyńskim


 Więcej tekstów Bogdana:

Bogdan Goczyński, bloger walczący z mafią sądową, Święta i Nowy Rok spędzi w areszcie - został aresztowany w warszawskim sądzie.
Jak mafia wymiaru (nie)sprawiedliwości okrada obywateli polskich - Bogdan Goczyński
Tradycja Gestapo i NKWD żywa w III RP Bogdan Goczyński
Represje organów władzy o bezprawnych aresztowaniach opowiadają blogierzy Bogdan Goczyński i Rafał Gawroński
Kryminalny charakter wymiaru sprawiedliwości Bogdan Goczyński
Zabić w majestacie prawa... Bogdan Goczyński wolny!
Sąd Okręgowy w Warszawie wzywa niezależne media do usunięcia materiału filmowego z posiedzenia dotyczącego aresztu Bogdana Goczyńskiego. Cóż, musimy Sądowi… odmówić. To posiedzenie było jawne – z mocy prawa. Kolejny spektakl 25 lipca godz.10 - my tam
Warszawa - w sądach łamią prawa konstytucyjne Bogdana Goczyńskiego - komentarz Rebeliantki.
Pseudo-obrońcy interesów dzieci kontra uwięziony Bogdan Goczyński
Blogier Goczyński Bogdan znowu zatrzymany - Rebeliantka
Misja – zniszczyć rodzinę. Wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Goczyński
Kto nas wykańcza? - patologie w polskim sądownictwie Bogdan Goczyński
Jak kradnie się polską własność! Bogdan Goczyński
Stwórzmy własne sądy! Bogdan Goczyński
Trybunał Konstytucyjny – szacowne grono oszustów Bogdan Goczyński 
Goczyński na „wolności”. Dziennikarz AP ujawnia nowe fakty odnośnie funkcjonowania aparatu zamordyzmu.  
udręki Bogdana Goczyńskiego, blogiera i dziennikarza AP
Napisałam do aresztu w Tarnowskich Górach ws Goczyńskiego. Was też proszę, interweniujcie.
17.10.2011r - Kolejny protest pod więzieniem w Tarnowskich Górach w sprawie aresztowanego Bogdana Goczyńskiego.
Bogdan Goczyński skazany na śmierć... w Polsce
Goczyński więźniem politycznym. Manifestacja w czwartek Warszawie
Wniosek Goczyńskiego o przerwę w błędnie zasądzonej karze. Wspomóżmy!
BOGDAN GOCZYŃSKI - i rozmowy z nim w więzieniu...
Zamknięto znanego dziennikarza AP i blogera Bogdana Goczyńskiego
Zbrodniczy system sądowy. TVG-9 - wywiad Klaudiusza Wesołka z Bogdanem Goczyńskim
Rzeczpospolita przestępcza. Bogdan Goczyński
Walka o prawa ojców. Skarga w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Goczyński
Fabrykowanie oskarżeń przez sądy i prokuraturę to norma. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski nie zaprzecza. Bogdan Goczyński
Polacy w Sejmie? Chyba nie. Bogdan Goczyński
Jak się załatwia ustawy. Ryszard Kalisz i jego folwark.  Bogdan Goczyński
Kto kręci szwindlami? Krajowa Rada Sądownictwa i Ministerstwo Sprawiedliwości? Bogdan Goczyński
Społeczni sędziowie w polskich sądach? Skarga w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Goczyński.  
Skoordynowany atak na rodzinę. Kolejne dowody. Bogdan Goczyński. 
SS (Służby Sądowe) czuwają  – z doświadczeń Goczyńskiego.
Szwindlerom nie płacę. Pismo Bogdana Goczyńskiego do Teresy Żyłka
Dlaczego w Polsce potrzebna jest ława przysięgłych? Bogdan Goczyński.
Pluć sędziom w oczy to...  Bogdan Goczyński
Goczyński. Jak szajka wymiaru sprawiedliwości dokonuje rozbojów. 
Psychopaci i kryminaliści u władzy. Jak sądy niszczą polskie rodziny. Bogdan Goczyński
Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości - Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.  
Bogdan Goczyński – „Profesjonalizm” polskich sędziów... 
Czarna lista biegłych w sprawie Bogdana Goczyńskiego 
Szczecin - wywiad z Julią Jarosz i Grażyną Babak - protestujących przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Rozmawiał Bogdan Goczyński. Apel do społeczeństwa i prawników.
Czy fałszywe zeznania są karalne? Sędziowie Kącka, Gromek i Tyliński. Nachalne ustawianie spraw. Z doświadczeń Goczyńskiego.
Kto rządzi Polską. Czy Ryszard Kalisz przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw człowieka jest jedynie specem od propagandy? Z doświadczeń Goczyńskiego.
Wykrywacz kłamstw potwierdza zorganizowane ustawianie spraw. Kompromitacja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z doświadczeń Goczyńskiego.
„Prorodzinna” polityka władz RP, czyli jak rozbija się rodziny. Przestępcza organizacja degeneratów? - z cyklu: Doświadczenia Goczyńskiego.
Dobro dzieci w polskim sądzie - czy dobro szajki? Przykłady oszustw Sądu Okręgowego w Warszawie. Cykl artykułów o przekrętach sądów w sprawie Goczyńskiego
Goczyński - Tolerowanie fałszywych zeznań świadków, lewe opinie biegłych i ustawianie spraw to norma w polskich sądach. Pismo do ministra sprawiedliwości.
Goczyński - Instytucje państwa „prawa” czy rzecznicy mafii?
Goczyński Bogdan - ciągle nie ma kontaktu ze swoimi dziećmi. Czy sądy ukrywają dzieci przed ojcem? Apel do Ministra Ziobry.
Goczyński - Magia Raczkowskiego? - czyli cudowne odmiany sędziów podczas obecności dziennikarza na posiedzeniu sądowym.
Goczyński - Zawiadomienie o przestępstwie. Dowody zorganizowanej korupcji wymiaru „sprawiedliwości”.
Goczyński - Świadoma polityka rozbijania rodzin. Korespondencja z sądem w sprawie spotkania z dziećmi.
Goczyński - sędziowie łamią prawo i zasadę bezstronności.
Goczyński - Długie ręce nietykalnych. Temat tabu IV RP.
Goczyński - Sąd Rejonowy w Pruszkowie – ulubione miejsce mafiosów, przekrętów sędziowskich, porwań obywateli?
Wywiad z dyrektorem Zespołu Badań i Analiz Biura Rzecznika Praw Dziecka P. Mirosławem Kaczmarkiem rozmawia Bogdan Goczyński.
Goczyński - Powrót państwa policyjnego
Goczyński - walka Dawida z Goliatem - mafią wymiaru
Goczyński, wciąż nie może zobaczyć swoich córek. Czy sądy działają na zlecenie sekty i jej guru lubującego się dzieciach? Zawiadomienie o przestępstwie - Prokuratura Apelacyjna w Warszawie.
Goczyński - wolny i zdrowy - nasze kolejne zwycięstwo :-)))
Goczyński - Praworządność w rozumieniu ministra Ziobry- redakcji odpowiada Marek Łukaszewicz Dyrektor Biura Ministra Sprawiedliwości - komentarz autora do otrzymanego pisma.
Goczyński - fałszywie oskarżony i nękany przez wymiar (nie)sprawiedliwości – pismo interwencyjne do Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
Goczyński - ojciec zabiegający o prawo do dzieci – pismo interwencyjne do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Goczyński - Tragiczny Stan Polskiego Sądownictwa Rodzinnego Wywiad dla AFERY PRAWA - z Jackiem Sztajerem, prezesem Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – SSOPO. Rozmawia Bogdan Goczyński.
Goczyński - O CO CHODZI MINISTROWI ZIOBRO? Ojciec bez prawa do własnych dzieci, czyli korupcja w polskim wymiarze (nie)sprawiedliwości.
Goczyński - ojciec który walczy o kontakt ze swoimi dziećmi zostaje skazany na badania psychiatryczne!?! - to już jest nie tylko nieetyka sędziów...
Goczyński - ojciec bez szans w polskich sądach - haracz dla wymiaru (nie)sprawiedliwości - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.
Goczyński - sędziowie idioci wysyłają zdrowych ludzi do psychiatryka
Goczyński - ofiary polskiego sądownictwa i fikcyjny Trybunał Konstytucyjny.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Indian
05-01-2015 / 05:57
Ingtilleence and simplicity - easy to understand how you think. gflyuxismlz.com [url=jhgdmtdc.com]jhgdmtdc[/url] [link=pedbnmsy.com]pedbnmsy[/link]
~marek777
31-03-2013 / 05:27
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~Dżozef
31-12-2012 / 11:04
Do Aanny - iIei płaaci Ci Państwo Polskie za pieprzenie głupot, i w jakiej agęnturze pracujesz i dla kogo ? Minister Spraw Zagranicznych Sikorski Sprzedaje Ambasade Polską w Koloni - Niemieckiej zwolnił Dyscyplinarnie Konsul Polski za przeciwstawianie się jego decyzji.
~Internaut
29-12-2012 / 14:38
Do Anny - Co ty pieprzysz kobieto? Co ty pierniczysz ni z gruszki ni z pietruszki o jakimś sejmie, gdy inni walczą o wolność dla Goczyńskiego? Spadaj, sprzedajna agenturo!
~wstanzenek
28-12-2012 / 21:19
Uwaga na firmę OPEX SIKORSKI SPÓŁKA JAWNA z Konina Hiacyntowa 7/110 to po prostu oszuści sprzedają uszkodzone rzeczy a chroni ich allegro które i tak na tym zarabia prowizje. Dla allegro możesz być bandytą i możesz okradać kupujących , złodziejem itp itd abyś płacił prowizję !
~Anna
28-12-2012 / 20:43
Rację macie wszyscy a te Sądy Obywatelskie to stąd, że się p Górzyńskiej 100 tys. podpisów pod ustawą o zmianie prawa zbierać nie chciało. Zresztą, ten zły system gorliwie chciała wspierać rwąc do sejmu w charakterze posłanki niczym rącza łania. Dopiero jak społeczeństwo na Nią nogami zagłosowało a w sprawie braciaka wymiar pokazał Jej środkowy palec, zaczęła się kreować na wielką obrończynię poszkodowanych przez prawo.
~Anna
28-12-2012 / 20:43
Rację macie wszyscy a te Sądy Obywatelskie to stąd, że się p Górzyńskiej 100 tys. podpisów pod ustawą o zmianie prawa zbierać nie chciało. Zresztą, ten zły system gorliwie chciała wspierać rwąc do sejmu w charakterze posłanki niczym rącza łania. Dopiero jak społeczeństwo na Nią nogami zagłosowało a w sprawie braciaka wymiar pokazał Jej środkowy palec, zaczęła się kreować na wielką obrończynię poszkodowanych przez prawo.
~Adam
28-12-2012 / 10:59
W demokratycznym Państwie można uznać sądy i inne organy za przestępcze.Ludzie mają prawo powołać instytucje które zastąpi.ą to czego nie chcą.Mają prawo. Goczyński ma rację. Jest niewygodnym. To więzień polityczny.
~Ela
28-12-2012 / 10:43
Wszystko wszystkim, ale patrząc na to to ten człowiek jest po prostu traktowanym jak czarny za czasów niewolnictwa. Praktycznie powinien wystąpić o wielomilionowe odszkodowanie i podziękować za obywatelstwo przestępczej na dziś Ojczyzny. To człowiek prześladowany.
~Obywatel
27-12-2012 / 22:48
Nie tylko "oblewanie kwasem czy bicie w lesie" ale też... 18-latek z Wałcza (woj. wielkopolskie) odpowie za ataki na strony internetowe kilku sądów na terenie kraju. Za blokowanie dostępu do stron wymiaru sprawiedliwości może trafić do więzienia nawet na trzy lata. wiadomosci.onet.pl/regionalne/bydgoszcz/18-letni-haker-odpowie-za-at Kto wie, może kolejny poszkodowany chcący zemsty za brak sprawiedliwości???? A tak pozatym. Sprawa Pana B.G. to niezwykły skandal! W tej sprawie trudno przejść do porządku dziennego! Najgorsze, że skandali nie ma końca a na zmiany się nie zanosi. 3 władza w Polsce jest nią w całej okazałości i traktuje takich jak Pan B.G. "pies szczeka a karawana jedzie...PO NIM!". To straszne!!!