Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 12-01-2013

Areszt Bogdana Goczyńskiego uchylony jednak zostaje za kratami. Krystyna Górzyńska

Więzienie w sprawie II K 856/07

Mam 2 wiadomości, jedną dobrą, drugą złą. Goczyńskiemu uchylono areszt, ale ma pozostać w więzieniu do pierwszych dni marca z powodu wyroku w sprawie II K 856/07. Ta zła wiadomość, to sprawa do dalszych wyjaśnień.

Uchylenie aresztu

Sąd Okręgowy w Gliwicach stwierdził, że areszt  zasądzony przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach w sprawie sygn. II K 649/11 jest bezzasadny i uchylił go.

Przypomnijmy, że areszt ten został postanowiony w dniu 24 października 2012 r. na 2 miesiące od chwili zatrzymania oskarżonego w sprawie z oskarżenia prywatnego byłej żony Goczyńskiego z art. 212 kk (zniesławienie) z powodu wielokrotnego niestawiennictwa B. Goczyńskiego na rozprawach i nieskutecznych prób doprowadzenia go przez Policję. W postanowieniu o aresztowaniu podano, że Goczyński ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i wydano za nim list gończy.

Sąd Okręgowy w Gliwicach ustalił, że Goczyński rzeczywiście trzykrotnie się nie stawił na rozprawy, ale że nie doręczano mu w sposób skuteczny wezwań. W związku z tym Sąd Okręgowy stwierdził, że zarzut braku możliwości doprowadzenia na rozprawę przez Policję nie może być podstawą tymczasowego aresztowania, skoro oskarżonego wcześniej o  rozprawach nie powiadamiano.

A więc zagadka została rozwiązana.

Przypomnę, co podnosiłam w ostatnich swoich tekstach. Cytuję:

„Bogdan Goczyński został zaaresztowany w postępowaniu sądowym Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. II K 649/11 z oskarżenia prywatnego byłej żony na podstawie kontrowersyjnego Art. 212 kk. O usunięcie tego artykułu z kodeksu karnego zabiega od dawna opinia publiczna i Fundacja Helsińska (zob. kampania społeczna „Wykreśl 212 kk”). Nie bez znaczenia jest fakt, że w dniu 22 listopada 2012 roku RPO prof. Irena Lipowicz złożyła skargę konstytucyjną w sprawie art. 212 kk, domagając się  jego zmiany w postaci usunięcia kary pozbawienia wolności za pomówienie. W tych okolicznościach stosowanie tymczasowego aresztowania jawi się jako sankcja rażąco nieproporcjonalna do rangi zarzucanego czynu.

Sąd w Tarnowskich Górach, który prowadzi postępowanie sygn. II K 649/11 przeciwko B. Goczyńskiemu z prywatnego oskarżenia mediator sądowej K. Gaworek-Goczyńskiej, wydał Postanowienie o aresztowaniu go na 2 miesiące z powodu niestawiania się oskarżonego na rozprawy. Pomijając fakt, czy Goczyński otrzymywał wezwania na rozprawy, czy też nie, oczywistym jest niestosowanie się przez Sąd do zasady ultima ratio, nakazującej w pierwszej kolejności przymusowo doprowadzić oskarżonego do Sądu, a dopiero, gdyby to okazało się niemożliwe, pozwalającej zastosować areszt.

Z wysokim prawdopodobieństwem  duży udział w wydaniu błędnego – w naszej ocenie - Postanowienia o aresztowaniu Bogdana Goczyńskiego ma Policja, która już w pierwszej połowie ubiegłego roku twierdziła, że Goczyński ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, co nie miało miejsca, a co spowodowało, że został zaaresztowany i spędził w zamknięciu prawie 30 dni. Wówczas zatrzymano go do budzącej wielkie wątpliwości sprawy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli sygn. III K 1309/07,  w której jest oskarżany o niepłacenie alimentów w wysokości 7.000 zł na 2 córki bliźniaczki (obecnie 13-letnie), mimo, że od 7 lat pozostaje bez pracy i jest poważnie chory, a wysokość zasądzonych alimentów nie pozostaje w żadnej relacji do uzasadnionych potrzeb dzieci, ani realiów ekonomicznych w Polsce.

W przypadku Bogdana Goczyńskiego twierdzenie, że nie można go przymusowo doprowadzić do Sądu jest całkowicie bezpodstawne.  Goczyński stale przebywa w swoim domu pod znanym Policji adresem i nikt nie ma żadnych trudności, aby się z nim skontaktować. Goczyński jest znanym blogerem i dziennikarzem, zaangażowanym w rozmaite działania publiczne. O tym, że Policja doskonale wie, co robi, świadczy m.in. fakt zatrzymania go na terenie Sądu podczas licytacji należącego do niego mieszkania z wniosku egzekucyjnego jego eks-małżonki o 7 tysięcy złotych alimentów na dwójkę dzieci. Dodać też należy, że była żona konsekwentnie uniemożliwia Goczyńskiemu kontakt z dziećmi, co władze (w tym sądowe w Tarnowskich Górach) akceptują, pomimo wielu interwencji blogera, także w ostatnim czasie”.


Okazało się, że tarnogórski sąd jest jeszcze bardziej nieobiektywny niż początkowo sądziłam. To nie tylko Policja – co podnosiłam, a o czym jestem nadal przekonana – podawała nieprawdę twierdząc, że Goczyńskiego nie można odnaleźć w jego miejscu zamieszkania, ale nieprawdę podawał też w postanowieniu o aresztowaniu Sąd z Tarnowskich Gór twierdząc, że Goczyński nie stawia się do Sądu na wezwania. Bo skutecznych wezwań nie było!!!

Jaki interes ma Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, aby tworzyć fałszywe przesłanki do pozbawiania Goczyńskiego wolności, pozostawię w tym momencie swobodnym spekulacjom czytelników.

Zacytuję tylko ponownie stanowisko Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów:

„Budzi wątpliwość, że Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach nie wyłączył się z prowadzenia sprawy sygn. II K 649/11, mimo że oskarżycielka prywatna Katarzyna Gaworek-Goczyńska jest mediatorem sądowym w pobliskich sądach (Katowice, Bytom) i mieszkanką Tarnowskich Gór. W tych okolicznościach sądzenie Bogdana Goczyńskiego przez Sąd w Tarnowskich Górach jest traktowane w odbiorze społecznym jako nieobiektywne i może mieć wysoce negatywny wpływ na dobro wymiaru sprawiedliwości”.

Goczyński pozostaje jednak nadal uwięziony

Goczyński pozostaje nadal uwięziony do 5 marca, gdyż w dniu 17 grudnia 2012 roku zatrzymano go także z powodu odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia w sprawie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. II K 856/07.

Wyrok wydany tej sprawie miał związek z sytuacją, gdy Goczyński po dwóch latach uniemożliwiania kontaktów przez byłą żonę, chciał w końcu zobaczyć swoje córki. Miał się wówczas dopuścić - co budziło wiele wątpliwości - przemocy na teściowej. Wyrok określał karę w postaci 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wyrok został odwieszony w 2011 roku zaocznie za rzekomy brak kontaktów z kuratorem. Zwraca uwagę, że odwieszenie wyroku 6 miesięcy pozbawienia wolności było nieobligatoryjne (Art. 75 § 2 Kodeksu karnego), zależało od uznania sądu i wyraźnie było w tym przypadku widoczne naruszenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Goczyński nic nie wiedział o odwieszeniu wyroku i nie zaskarżył tego postanowienia.

Po ponad trzech miesiącach przebywania w więzieniu w dniu 3.11.2011 roku uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności - z dwuletnim okresem próby. W okresie tym Goczyński został oddany pod dozór kuratora sądowego. Obowiązku spotkań z kuratorem dopełniał.

Z uwagi na powyższe było zastanawiające z jakich powodów odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie.

W dniu 3 stycznia 2013 roku zwróciłam się do Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z następującym pytaniem:

"Czy Sąd Rejonowy w Pruszkowie wydawał w ostatnich miesiącach Postanowienie zarządzające odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia Pana Bogdana Goczyńskiego w sprawie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. II K 856/07? Jeśli tak, to proszę o informacje o dacie Postanowienia, nazwisku sędziego  oraz podstawie prawnej i faktycznej orzeczenia Sądu".

W dniu następnym otrzymałam odpowiedź:

„Sąd Rejonowy w Pruszkowie nie wydawał orzeczenia o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia Pana Bogdana Goczyńskiego”.

Wydrukowane ze stron: poczta.wp.pl

Data:

Piątek, 4 Stycznia 2013 11:48

Od:

Sąd Rejonowy w Pruszkowie <srpruszkow@warszawa.so.gov.pl

Do:

Krystyna Górzyńska <krystynagorzynska@wp.pl

Temat:

Re: Zaptanie prasowe pilne

W odpowiedzi na Pani e-maila informuję, że Sąd Rejonowy w Pruszkowie nie
wydawał orzeczenia o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia Pana
Bogdana Goczyńskiego.
Na zarządzenie
Prezesa Sądu Rejonowego
w Pruszkowie
St. inspektor
Katarzyna Nowicka
----->

A zatem o co tutaj chodzi? Kto wydał takie orzeczenie, jeśli w ogóle zostało wydane?

Oczekuję na informacje od pani mecenas Anny Sadowskiej, która ma sprawdzić te okoliczności. Bogdan Goczyński, z którym pani adwokat spotkała się dzisiaj w więzieniu w Tarnowskich Górach, nigdy nie otrzymał żadnego postanowienia o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia w sprawie II K 856/07.

Dziwne pomyłki mają miejsce w wymiarze sprawiedliwości wokół osoby Bogdana Goczyńskiego. Mam nadzieję, że wkrótce zostaną one wszechstronnie wyjaśnione i że rychło odzyska on utraconą wolność

http://rebeliantka.nowyekran.pl/

Więcej:

Zapraszamy 9.01.2013r do Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie aresztowania Goczyńskiego - co działo się z Bogdanem w areszcie na Mokotowie ? ! ?
Goczyński przepadł w więziennych lochach. Nikt go nie widział od 17 grudnia. Krystyna Górzyńska
Kiedy Policja wyjaśni, dlaczego dezinformuje Sądy w sprawie Goczyńskiego? Krystyna Górzyńska
Atak policyjno-sądowy na Bogdana Goczyńskiego, twórcę Obywatelskiego Sądu Przysięgłych.
Bogdan Goczyński, bloger walczący z mafią sądową, Święta i Nowy Rok spędzi w areszcie - został aresztowany w warszawskim sądzie.
Jak mafia wymiaru (nie)sprawiedliwości okrada obywateli polskich - Bogdan Goczyński
Tradycja Gestapo i NKWD żywa w III RP Bogdan Goczyński
Represje organów władzy o bezprawnych aresztowaniach opowiadają blogierzy Bogdan Goczyński i Rafał Gawroński
Kryminalny charakter wymiaru sprawiedliwości Bogdan Goczyński
Zabić w majestacie prawa... Bogdan Goczyński wolny!
Sąd Okręgowy w Warszawie wzywa niezależne media do usunięcia materiału filmowego z posiedzenia dotyczącego aresztu Bogdana Goczyńskiego. Cóż, musimy Sądowi… odmówić. To posiedzenie było jawne – z mocy prawa. Kolejny spektakl 25 lipca godz.10 - my tam
Warszawa - w sądach łamią prawa konstytucyjne Bogdana Goczyńskiego - komentarz Rebeliantki.
Pseudo-obrońcy interesów dzieci kontra uwięziony Bogdan Goczyński
Blogier Goczyński Bogdan znowu zatrzymany - Rebeliantka
Misja – zniszczyć rodzinę. Wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Goczyński
Kto nas wykańcza? - patologie w polskim sądownictwie Bogdan Goczyński
Jak kradnie się polską własność! Bogdan Goczyński
Stwórzmy własne sądy! Bogdan Goczyński
Trybunał Konstytucyjny – szacowne grono oszustów Bogdan Goczyński 
Goczyński na „wolności”. Dziennikarz AP ujawnia nowe fakty odnośnie funkcjonowania aparatu zamordyzmu.  
udręki Bogdana Goczyńskiego, blogiera i dziennikarza AP
Napisałam do aresztu w Tarnowskich Górach ws Goczyńskiego. Was też proszę, interweniujcie.
17.10.2011r - Kolejny protest pod więzieniem w Tarnowskich Górach w sprawie aresztowanego Bogdana Goczyńskiego.
Bogdan Goczyński skazany na śmierć... w Polsce
Goczyński więźniem politycznym. Manifestacja w czwartek Warszawie
Wniosek Goczyńskiego o przerwę w błędnie zasądzonej karze. Wspomóżmy!
BOGDAN GOCZYŃSKI - i rozmowy z nim w więzieniu...
Zamknięto znanego dziennikarza AP i blogera Bogdana Goczyńskiego
Zbrodniczy system sądowy. TVG-9 - wywiad Klaudiusza Wesołka z Bogdanem Goczyńskim
Rzeczpospolita przestępcza. Bogdan Goczyński
Walka o prawa ojców. Skarga w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Goczyński
Fabrykowanie oskarżeń przez sądy i prokuraturę to norma. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski nie zaprzecza. Bogdan Goczyński
Polacy w Sejmie? Chyba nie. Bogdan Goczyński
Jak się załatwia ustawy. Ryszard Kalisz i jego folwark.  Bogdan Goczyński

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
31-03-2013 / 05:22
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~Leszek
14-01-2013 / 12:32
Tak naprawdę to każdy sędzia ,prokurator itd. biorący udział w oskarżaniu Osoby niewinnej czerpią korzyść z przestępstwa. Wynagrodzenia takich osób powinny być potrącane. Ponieważ nie można pobierać korzyści i ich czerpać z przestępstwa ,fałszywe oskarżenie jest istotnie czymś takim.
~joseph
13-01-2013 / 12:13
Co na to Minister Sprawiedliwości i Rząd, to nie są metody salinizmu, tak PO-wcy Kwaczą postawić przed trybunał stanu z opozycji Pana Zbigniewa i Jarosława , niech prawica nie odpowwiada na pytania dziennikarzy-redaktorów tylko im zadaje pytania co ten rząd wyrabia niech społeczeństwo czyta afery prawa i zobaczy rząd u siebie metody z lat 40 i 50 Salinizmu jak Państwo ich okrada.