Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-05-2012

Apel do Sądu Okręgowego w Gdańsku: wnosimy o wypuszczenie 28 maja Rafała Gawrońskiego z aresztu. 

W poniedziałek 28 maja będą rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku 2 wnioski penitencjarne Gawrońskiego: o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego i przerwę w karze. Apelujemy do Sądu: wypuście blogera Gawrońskiego.

Posłuchajcie: 

Tutaj mówi matka dziecka Gawrońskiego, które przyszło na świat 3 tygodnie temu: 

Konfederacja Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów wspiera Rafała Gawrońskiego

Zwróciliśmy się do Sądu Okręgowego w Gdańsku o bezzwłoczne uwolnienie Rafała Gawrońskiego. Oto treść pisma:

Dotyczy: wniosków penitencjarnych dziennikarza i blogera Rafała Gawrońskiego sygn. akt Kow 1477/12, Kow 1688/12, Kow 1760/12 Sądu Okręgowego w Gdańsku

W imieniu Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów zwracam się z uprzejmą prośbą o spowodowanie bezzwłocznego i wnikliwego rozpatrzenia wniosków dziennikarza i blogera pana Rafała Gawrońskiego, wnoszącego o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Z tego, co jest nam wiadomo, Pan Rafał Gawroński przebywający obecnie w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, odbył już połowę kar więzienia orzeczonych w postępowaniach karnych wykonawczych w związku z niemożliwością wywiązania się przez niego z obowiązków (przede wszystkim o charakterze finansowym), nałożonych w wyrokach sygn. X K 562/08 i X K 1679/08 Sądu Rejonowego w Elblągu oraz grzywny zasądzonej w wyroku sygn. II K 294/05 Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Bulwersujące jest, że orzeczenia sygn. X K 562/08 i X K 1679/08 Sądu Rejonowego w Elblągu zapadły w sprawach z oskarżenia prywatnego o zniesławienie, wniesionych przez samorządowców elbląskich - wójta Jana Puzio i wicewójta Grzegorza Nowaczyka (obecnie Prezydenta Elbląga) w związku z zarzutami pana Gawrońskiego, iż podejmowali oni błędne decyzje administracyjne na jego szkodę, a nawet jeden z nich - Jan Puzio wzbogacił się w ten sposób, kupując gospodarstwo Gawrońskiego na licytacji. Sprawa była przedmiotem petycji Nr 1248 wniesionej do Parlamentu Europejskiego. Gawroński podnosił w niej także, iż bezprawnie pozbawiono go dopłat rolniczych.

Art. 212 kk – na podstawie którego skazano Rafała Gawrońskiego - jest oceniany przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako niekonstytucyjny. Kampanię społeczną na rzecz zniesienia Art. 212 kk prowadzi też Helsińska Fundacja Praw Człowieka. A zatem, nie odnosząc się nawet ad meritum do wyroków sygn. X K 562/08 i X K 1679/08, zwraca uwagę, że zapadły one - i to w formie łącznej 6 miesięcy pozbawienia wolności - na podstawie kontrowersyjnego przepisu prawnego.

Także kara 49 dni zastępczego pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną grzywnę, orzeczona w postępowaniu wykonawczym w sprawie II K 294/05, budzi wątpliwości. Dotyczy ona zdarzenia, które być może nie miało miejsca, sprzed 15 lat. Skazany nie jest w stanie zapłacić grzywny, gdyż nie posiada na to środków. W świetle treści wyroku sądowego kara jest drastycznie wysoka i wydaje się być niezasadna. Niezgodne z poczuciem sprawiedliwości i humanitarnymi normami prawnymi jest więzienie obywatela, który jest bankrutem, za długi w stosunku do Skarbu Państwa, których nie jest w stanie uiścić.

Natychmiastowe zwolnienie Pana Rafała Gawrońskiego jest ponadto niezbędne z powodów losowych. W dniu 6 lipca urodził mu się przedwcześnie – w wyniku cesarskiego cięcia – syn Iwo. Zarówno dziecko, jak i 47-letnia matka, bezwzględnie wymagają opieki i pomocy. Tymczasem otrzymaliśmy informacje, że Zakład Karny w Kwidzynie nie tylko nie chce udzielić więźniowi zezwolenia na kilkudniowe opuszczenie Zakładu Karnego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem-wcześniakiem i matką dziecka, ale nawet zapowiedział kary z powodu upominania się przez pana Gawrońskiego o jego prawa.

Z uwagi na powyższe okoliczności, uprzejmie wnoszę w imieniu licznych blogerów i komentatorów internetowych o natychmiastowe zwolnienie przez Sąd pana Rafała Gawrońskiego z więzienia.

Załączam dokumenty:

1. Oświadczenie Pani Ewy .... z dnia 17 maja 2012 roku.
2. Karta informacyjna leczenia dziecka-wcześniaka w szpitalu na ul. Inflanckiej w Warszawie w okresie od 6 maja do 15 maja 2012 roku.
3. Zaświadczenie o pobycie dziecka w szpitalu dziecięcym na ul. Nieklańskiej w Warszawie od dnia 16 maja 2012 r.

Nadto uprzejmie wskazuję na następujące teksty internetowe:

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/56900,wiadomosc-potwierdzona-bloger-gawronski-odsiaduje-6-miesiecy-wiezienia-z-art-212-kk

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/60990,zwlekaja-z-wypuszczeniem-blogera-gawronskiego-z-wiezienia

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/62803,szykanuja-w-wiezieniu-rafala-gawronskiego-a-na-wolnosci-jego-rodzine


Z poważaniem
Pełnomocnik Konfederacji

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~sphinx
01-06-2012 / 03:45
Niech pan się trzyma!!!
~Polak
31-05-2012 / 11:20
To nie jest stalinizacja prawa to już jest jego polpotyzacja.
~Poinformowany
30-05-2012 / 23:35
~Obserwator
27-05-2012 / 12:11
Obowiązek Chrześcijanina: więźniów pocieszać. Dziś i jutro Zielone Świątki. Pomódlmy się za Rafała Gawrońskiego, bezpodstawnie zamkniętego w więzieniu, aby w drugi dzień Zielonych Świąt wyszedł na wolność. Pomódlmy się za innych niewinnych uwięzionych, przetrzymywanych bez powodu lub z zemsty w polskich zakładach karnych.