Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 12-06-2011

11 dzień głodówki dr Zbigniewa Kękusia pod Prokuraturą Generalną

Poniższe nagranie zostało dokonane 8 czerwca.

Przypomnę, że celem głodówki jest interwencja Prokuratora Generalnego w Sądzie Rejonowym w Dębicy i ponowne rozpatrzenie sprawy, w której dr Kękuś został skazany. Są bowiem niepodważalne dowody w postaci oficjalnych dokumentów i zeznań świadków, że przestępstwo za które został skazany dr Kękuś nie były jego autorstwa. Co więcej, sam akt oskarżenia nie posiada podstaw prawnych, bowiem to „przestępstwo” nie jest w ogóle czynem zabronionym, chodzi o krytykę urzędników państwowych w mediach – tak uznał Trybunał Konstytucyjny.

Dr Kękuś uważa, że wyrok jest zemstą na jego osobie przez prominentnych polityków i adwokatów. Z prywatnej rozmowy z głodującym wynika, że nie ma on zamiaru się ugiąć, bowiem bezprawny wyrok sądu całkowicie zrujnował mu życie zawodowe i prywatne.

Dr Kękuś ma jednak nadzieję, że Prokurator Generalny poważnie potraktuje dokumenty, które mu zostały dostarczone.

http://monitorpolski.wordpress.com

Więcej:

Wspieramy trzeci dzień protestu Głodowego dr. Zbigniewa Kękusia pod drzwiami biura udającego niezależnego :-) prokuratura A. Seremeta, Warszawa ul. Barska 28
http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Zbigniew-Kekus-kolejny-dzien-glodowego-protestu-pod-Biurem-Prokuratora-Generalnego-w-Warszawie-ul-Barska-28-list-otwarty-do-Ministra-Sprawiedliwosci-Krzysztofa-Kwiatkowskiego
Zbigniew Kękuś - kolejny dzień głodowego protestu pod Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28 - list otwarty do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego
Solidarni z Panem Zbigniewem Kękusiem, Tadeuszem Chołdą ujawniamy przestępstwa Krakowskiego wymiaru sprawiedliwości
Zbigniew Kękuś - zawiadomienie o rozpoczęciu przeze mnie głodówki protestacyjnej w dniu 30 maja 2011 r. o godzinie 11:00 w Biurze Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Zarządu Platformy Obywatelskiej o rezygnację z umieszczenia Donalda Tuska na liście wyborczej w wyborach parlamentarnych 2011 roku.
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez organa władzy za publikowanie prawdy o niekompetentnych i nieetycznych urzędnikach sądowych i funkcjonariuszy prokuratury.
Wniosek - o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem „Zasad Etyki Poselskiej”. Zbigniew Kękuś
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem "Zasad Etyki Poselskiej"
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia w sprawie śmierci przez zagłodzenie obywatela Rumunii Claudiu Crulica.
Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego. Zbigniew Kękuś
Czy skończę jak dr Ratajczak, czyli mord "bez działania osób trzecich" - Zbigniew Kękuś
Wniosek do Donalda Tuska  o wydanie polecenia ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu objęcia nadzorem administracyjnym sprawy Zbigniewa Kękusia.
Skazany za niewinność Zbigniew Kękuś - pisma o wznowienie postępowania dot. subiektywnego odczucia pomówienia przez sędziów, uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Donalda Tuska - niekompetentny warszawski sędzia Adam Grzejszczak alkoholik czy narkoman? 
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera dot. popełnienia przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego
Wniosek o spotkanie z Prokuratorem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 10:00 Andrzejem Seremet - Zbigniew Kękuś
Zbigniew Kękuś - Zawiadomienie o stawiennictwie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w dniu 12 marca o godzinie 12:30 oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 12 marca o godzinie 14:00 w celu odebrania wyjaśnień od rzeczników. 
Wniosek o udzielenie poparcia przez posła Ryszarda Kalisza do złożenie interpelacji w sprawie wyroku skazującego Zbigniewa Kękusia za nie popełnione czyny tj. zniesławienie sędziów z art.212kk
Arogancki czy niekompetentny poseł Bronisław Komorowski – list otwarty Zbigniewa Kękusia
Zaproszenie na posiedzenie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przez Posła Donalda Tuska przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego i moich dzieci. Zbigniew Kękuś
List otwarty do Marszalka Bronisława Komorowskiego dot. oszustwa Zastępcy Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pogorzelskiego, uzupełnienie - Zbigniew Kękuś
List otwarty do Marszalka Bronisława Komorowskiego dot. oszustwa Zastępcy Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pogorzelskiego - Zbigniew Kękuś
Katowice - Wniosek o rozpoznanie sprawy przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. zgodnie z art. 45.1 Konstytucji R.P. Bezmyślność SSO Kariny Skowron Zbigniew Kekuś
Wniosek o podjęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Kochanowskiego wzruszenia prawomocnego zaocznego wyroku wydanego z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa materialnego. dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o wydanie przez Komendanta Głównego Policji zakazu poszukiwania przez Policję dr Zbigniew Kękuś
Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko ING Bankowi Śląskiemu o odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu i pozbawienia pracy Z. Kękusia
Zawiadomienie Zbigniewa Kękus dla prof. dr hab. Andrzeja Zolla.
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego o skazaniu Pana dr Zbigniewa Kękusia przez Sąd Rejonowy w Dębicy
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego o wniesienie kasacji
Wniosek Zbigniewa Kękusia do premiera Donalda Tuska o zobowiązanie Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Ćwiąkalskiego do rozpoznania wniosku...
Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przez Andrzeja Zolla przestępstwa niedopełnienia obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa - Kękuś kontra Zoll - czy kolejny raz będziemy świadkami bezprawia mafii sądowej?
Wniosek Zbigniewa Kękusia o wyłączenie komornika sądowego Marcina Godynia
Rok 2010 - Fragmenty dedykowanej przez Z. Kękusia, premierowi R.P. Donaldowi Tusk w związku z uczynieniem prok. Krystyny Kowalczyk pełnomocnikiem premiera ds. kontaktów ze Z. Kękuś.
Rzecznik Praw Obywatelskich Ekscelencja Janusz Kochanowski - Zbigniew Kękuś
Wniosek Z. Kękuś do ekscelencji Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Doniesienie Z. Kękuś z dnia o popełnieniu przez adwokata Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego.
Wniosek Z. Kękuś do prokurator Krystyny Kowalczyk o doręczenie postanowienia w sprawie adw. Wiesławy Zoll
Wniosek Zbigniewa Kękuś do Redaktorów oraz Prezesów gazet, czasopism i telewizji o przyznanie sędziemu SSR Tomaszowi Kuczma oraz prokuratorowi Jackowi Żak w Dębicy ex aequo tytułu: Idiota Roku 2007.
Wniosek Zbigniewa Kękuś Komornika Sądowego Kraków Krowodrza Rafała Nowickiego de Poraj o
Wniosek Z. Kękuś o wznowienie stronniczego wyroku SSR Tomasza Kuczmy z Dębicy.
Zawiadomienie Z. Kękuś do SR Kraków o nieetyce asesora Małgorzaty Rokosz w rozpatrzeniu zawiadomienia o popełnieniu przez posła Zbigniewa Wassermann przestępstwa niedopełnienia obowiązków.
Dębica - pismo sądowe Zbigniewa Kękusia do Prezesa SSR Agnieszki Kamińskiej dot. mataczenia SSR Tomasza Kuczmy - interwencja redakcji w związku z zaraźliwą patologią organów dębickiej władzy.
Wniosek Zbigniewa Kękuś do Ministra Sprawiedliwości RP, Zbigniewa Ćwiąkalskiego
Skarga Zbigniewa Kękusia na prokuratora Prokuratury Generalnej p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Danutę Bator.
Kękuś - Prośba z dnia 1 sierpnia 2007r. skierowana do pana Jacka Żakowskiego - Polityka" i Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej”, pana Adama Michnika.
Kękuś - Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez posła Zbigniewa Wassermann w związku z przestępstwami prof. Andrzeja Zoll.
Kękuś - Wniosek do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ludwika Dorna
Kękuś - Pouczenie dla Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Krystyny Kupczyńskiej; Wniosek Z. Kękuś do Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Pana Janusza Kochanowskiego.
Kraków - zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.
Kękuś - badania psychiatryczne dla nieetycznych sędzi krakowskich: SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga i SSO Maja Rymar, oraz mecenas Wiesława Zoll
Nazywam się Zbigniew Kękuś. Mam 46 lat.
Sąd Okręgowy w Katowicach - Wniosek – o wyłączenie sędzi Kariny Skowron. Zbigniew Kękuś

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~MNaleziński
23-06-2011 / 11:56
niech media zajmą się tą sprawą i w końcu wyjaśnią stanowisko obu stron. Jeśli Temida popełniła pomyłkę, to niech to przyzna i przeprosi. W mojej sprawie też się jakiejś nawiedzonej łajzie coś przywidziało i cała Temida zwaliła mi się na głowę. Absurd i kretyństwo!
~Ewa
16-06-2011 / 21:50
To skandal! Gdzie ta szumowina prokurator generalny z bożej łaski żrący nasz chleb??? Co za bydło zwyrodniałe i przestępcze! Pora kosy postawić na sztorc i wyrżnąć to szubrawe bydło!
~Teresa Kawiak
13-06-2011 / 23:30
A ja czekam kiedy ta sama banda zacznie mnie ścigać. W majestacie prawa, jawnie. Czekam na akt oskarżenia złodzieje. Panie Zbyszku wytrwaj Pan. Ciekawa jestem jak długo jeszcze ten komuszy odpad, żona aparatczyka PZPR Andrzeja Oklejaka będzie czuć się bezkarnie. Pani Oklejak, gdzie nastąpił przelew rachunków z Domu Maklerskiego i kto był dostarczycielem falszywych dowodów, Pani mąz ? Był przecież w zarządzie BWR SA w 1994 gdzie robił przekręty jak twierdzi Gazeta Polska. Jest również specjalistą w ustawianiu fikcyjnych procesów. Sprawa Stechnija (Jacuś i Familia) Ile na Pani konta przelano z mojej własności do Banku Real ? Postępowanie skargowe i przeprowadzone "dowody" mówi samo za siebie. O Pani komorniczych przekrętach przy współudziale przyjaciołki Osuchowej, miłośniczki psów ( szkoda ze nie dzieci) jest również na stronie "upadłościan pl informacja od byłego wykończonego waszym bezprawiem kuratora sądowego.Wyśle Pani na mnie kogoś z bandy kantoru Wielopole?
~obserwator
13-06-2011 / 19:43
14sty dzień protestu - na filmie wypowiada się p. Zbigniew Kękus. Więcej na temat sprawy Zbigniewa Kękusia na stronie: www.zkekus.pl oto linki do fimikow: www.youtube.com/user/Galicjanka96?feature=mhum#p/u/3/4ASaD1ukDf0 www.youtube.com/user/Galicjanka96?feature=mhum
~Na serio
13-06-2011 / 10:29
Uwaga, uwaga został porwany sprzed budynku Prok. Gen. przez Kosmitów ubranych w togi! Czy to może akcja międzygalaktycznej zmowy? Tam też sięgają macki zmowy, na Księżyc, Marsa i do Czarnej Dziury. Stop pieniactwu i oszołomstwu
~gość
13-06-2011 / 09:15
Nie jesteś czasem w czterech osobach ? jakimś sądowym przekreciarzem i boli cię to że Kękuś ma odwagę walczyc o swoje?
~Jana
13-06-2011 / 08:56
ciekawe, czy barszczyk z uszkami, a może z krokiecikiem?
~Tolek
13-06-2011 / 08:43
to zaleć do Kękusia na barszczyk w dwójkę będzie raźniej tak z ciekawości. nie lepiej zająć się czymś pożytecznym. do roboty pójść, w domu posprzątać, czymkolwiek, a nie siedzieć pod urzędem, kompromitować się i co najgorsza przeszkadzać ludziom w pracy. Pod rozwagę, dość pieniactwa i oszołomstwa
~Teresa Kawiak
13-06-2011 / 07:54
Pieniacz ? ! Ma prawo, skoro nie ma innej drogi. A ja akurat z tą samą bandą mam do czynienia i jak będzie trzeba, zrobię to samo
~Kasia
13-06-2011 / 07:38
po tym co mówi, to można stwierdzić, że przyjmuje również płyny "z procentami". Zgadzam się, pieniactwo i oszołomstwo. Później przez takich nic się nie da w sądzie i urzędzie załatwić, bo piszą głupoty, na które trzeba odpowiadać zamiast się zajmować prawdziwymi problemami.