Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

WARCHOLSTWO W SĄDACH POLSKICH I CAŁKOWITA IGNORANCJA OSKARŻEŃ ZAWARTYCH W PISMACH DO SĄDU - z listów od czytelników do Redakcji AP.

Zbigniew Kopisz Przemyśl dnia 29.06.20009 r.

37-700 Przemyśl.
tel.- 517.425.624.
P O L A N D

zbyszkozbi@wp.pl

S 2009 -104576

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH.

SZANOWNY PAN NIKOFOROS DIAMANDOUROS

WNOSZĘ I POTWIERDZAM AKT OSKARŻENIA.

Syg. Akt. 1007 / 2009 / MW.

DO WIADOMOŚCI I UŻYTKU W SPORZĄDZANIU RAPORTU O KORUPCJI W POLSCE .
AMBASADA USA DLA "WASHINGTON POST"

Dla Polski kolejny monit -brak odpowiedzi.... ignorancja.

DO OBECNEJ CHWILI - PANUJĄCE ,"WARCHOLSTWO" W POLSCE, CAŁKOWICIE IGNORUJE OSKARŻENIA ZAWARTE W PISMACH.

PODTRZYMUJĘ OSKARŻENIE - ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA ORAZ BRAK POSZANOWANIA GODNOŚCI CZŁOWIEKA, STOSOWANIE NISZCZENIA CZŁOWIEKA PO PRZEZ APARAT POLITYCZNY ,,OPRAWCÓW,, Z PROKURATURY, SĄDU, ZA WIEDZĄ DEPARTAMENTU SĄDÓW POWSZECHNYCH ,SĄDU NAJWYŻSZEGO ORAZ RZECZNIKA PRAW CZŁOWIEKA. W/W TO INSTYTUCJE TYLKO DO ROZGRYWEK WEWNĄTRZ PARTYJNYCH KOLESI Z UKŁADU.

CZŁOWIEK DOCHODZĄCY SWE PRAWA W POLSCE NIE MA ŻADNEGO PRAWA I ZNACZENIA CO ŚWIADCZY POWYŻSZE OSKARŻENIE. STOSOWANIE METOD PONIŻANIA ORAZ NISZCZENIA CZŁOWIEKA JEST ZAWARTE Z PROCEDURĄ OPIERAJĄCEGO SIĘ NA METODZIE DAWNEGO ZWIĄZKU RADZIECKIEGO STOSOWANE DO CHWILI OBECNEJ.

WSZELKIE PISMA SKARŻĄCYCH SIĘ POLAKÓW NA PONIŻANIE ORAZ ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ ,,OPRAWCÓW,, Z WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ STOSOWANIE METOD NADUŻYWANIA I WYKORZYSTYWANIA STANOWISK Z UKŁADU SKORUMPOWANYCH KIEROWANYCH DO PREZYDENTA, PREMIERA RZĄDU ORAZ DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI SĄ ODSYŁANE ZGODNIE Z PROCEDURĄ WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI I KOMPETENCJI DO TEJ SAMEJ INSTYTUCJI CELEM DOSTOSOWANIA I ZASTOSOWANIA REPRESJI WOBEC CZŁOWIEKA , PISZĄCEGO PISMA -OSKARŻENIA.

WZAJEMNE WARCHOLSTWO PANUJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH BIURACH OCHRANIAJĄ SWOICH KOLEŻKÓW NADUŻYWAJĄCE STANOWISKA DO CELÓW PRYWATNYCH Z KORZYŚCIĄ MAJĄTKOWĄ W TYM DO ŚCISŁEGO Z UKŁADU Z PRZESTĘPCAMI ,ORAZ OCHRONĘ SKORUMPOWANYCH KOLESI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH URZĘDOWYCH W PAŃSTWIE POLSKIM .

......W PAŃSTWIE CHAOSU ,BEZPRAWIA JAKIM JEST OBECNIE PANUJĄCE WARCHOLSTWO TO W RZECZYWISTOŚCI JEST PRYWATNY FOLWARK POSZCZEGÓLNYCH WARCHLAKÓW ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA W RZĄDZIE A ŻYJĄCYCH NA KOSZT PODATNIKA PRZYZNAWAJĄCYCH SOBIE WZAJEMNIE PODWYŻKI I NAGRODY W ZAMIAN UTRZYMANIA SIĘ W DANYM KORYCIE DARMOWEGO ŻARCIA .
W POLSCE NIE MA ŻADNEJ INSTYTUCJI DO OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA . NAJWIĘKSZE WARCHOLSTWO PANUJĄCE W APARACIE POLITYCZNYM ZWANYMI SĄDAMI - TO TYLKO JEST TO INSTYTUCJA NA USŁUGI MEDIÓW ORAZ ROZGRYWEK WARCHLAKÓW POLITYCZNYCH W POSZCZEGÓLNYCH KORYTACH PAŃSTWA.

WSZYSTKIE INSTYTUCJE POKAZUJĄCE SIĘ W MEDIACH Z RAMIENIA OBRONY PRAW CZŁOWIEKA TO JEST FIKCJA ISTNIEJE TYLKO NA POKAZ ORAZ W SPISIE DO POBIERANIA WYPŁATY Z KASY PAŃSTWA - IDIOTYZM PROKURATURY ORAZ MINISTERSTWA ZWANEGO SPRAWIEDLIWOŚCI WRAZ Z KRETYNIZMEM BRAKIEM UŻYWANIA ROZSĄDKU JEST ODSYŁANIE PISM DO TYCH INSTYTUCJI , KTÓRE POPEŁNIAJĄ PRZESTĘPSTWA CELEM ROZPATRZENIA SKARGI NA W/W INSTYTUCJĘ .

CAŁKOWITE WARCHOLSTWO PANUJE W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI GDZIE TYKO UTRWALAJĄ NISZCZENIE ORAZ PONIŻANIE GODNOŚCI CZŁOWIEKA. PRZYKŁADEM JEST SZCZEGÓLNIE MIASTO PRZEMYŚL GDZIE NIEJEDNOKROTNIE ZŁOŻONA SKARGA DO STRASBURGA ZE SKARGĄ ZOSTAJE PRZYJĘTA Z KORZYSTNYM WYROKIEM DLA SKARŻĄCYCH. PAŃSTWO PŁACI ODSZKODOWANIE I NADAL UTRZYMUJE TYCH SAMYCH WARCHLAKÓW W SĄDZIE DAJĄC IM PODWYŻKI DO DARMOWEGO KORYTA .CI SAMI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ZASIADAJĄ OD CZASU KOMUNY WRAZ Z ŻONAMI I SYNAMI I CÓRKAMI POPRZEZ ZASIEDZENIE STANOWISKACH NA POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLACH PROKURATURY I SĄDU. SŁUŻĄ JEDYNIE DO OCHRONY SKORUMPOWANYCH KOLESI CZERPIĄC DODATKOWE DOCHODY CO ŚWIADCZY CAŁKOWITA BEZCZYNNOŚĆ -IGNORANCJA ORAZ PONIŻANIE CZŁOWIEKA .

WIEDZĄ O TYM DOSKONALE , ŻE SĄ I POZOSTANĄ NADAL WARCHLAKAMI

CZYM WIĘCEJ PRAGNĄ ŻYĆ W KORYCIE SKORUMPOWANI ORAZ CI CO ICH OCHRANIAJĄ Z SĄDU TO ŻYCIE W/W JEST BEZ ŻADNEGO ZNACZENIA I ŻADNEJ WARTOŚCI . TEGO ZDANIA O WARCHLAKACH JUŻ NIKT NIE ZMIENI I TAK POZOSTANĄ W RYNSZTOKU – NIŻEJ NIE UPADNIE.

PRACA ZA ŁAPÓWKI, WYMIANA PRAWA JAZDY ZA ŁAPÓWKI - trwa nadal do chwili obecnej w Przemyślu.

ŻADNE WARCHOLSTWO OTRZYMUJĄCE PISMA NIC W TEJ SPRAWIE NIE ZROBIŁO TYLKO ŻRĄ JAK WARCHLAKI W KORYCIE BIORĄC PRZYKŁAD Z BIUR MINISTERSTWA POSZCZEGÓLNEGO RESORTU.

POSŁOWIE MINISTROWIE PCHAJĄ SIĘ TYLKO Z WYROKAMI DO RZĄDZENIA MAJĄC POPARCIE KOLESI I KOLEŻKÓW Z UKŁADU SKORUMPOWANYCH. W ZAMIAN CAŁKOWITĄ NIETYKALNOŚĆ ZA POPEŁNIANE PRZESTĘPSTWA.

NP. ŚMIERĆ SĘDZIEGO APELACYJNEGO Z RZESZOWA ,POSŁANKI BLIDY SPRAWA OLEWNIKA . GEN. PAPAŁY , OBCOKRAJOWCA ZAGŁODZONEGO NA ŚMIERĆ POZBYWAJĄC GO PRAW CZŁOWIEKA -TAK SAMO ,,SAMOBÓJSTWA, NA ZAMÓWIENIE W POSZCZEGÓLNYCH SPRAWACH. BANDYCKI WYMIAR RZĄDU.

,,MOTTO,, WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE.

,, DAJCIE CZŁOWIEKA A PARAGRAF ZNAJDZIEMY

DOSTOSUJEMY I ZASTOSUJEMY ..

.... MARIONETKI Z POSZCZEGÓLNYCH BIUR MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ FIKCYJNE INSTYTUCJE ZWANE "OBRONAMI PRAW CZŁOWIEKA " - TO TYLKO PACHOŁKI ZASIADAJĄCE Z UKŁADU I PO ZNAJOMOŚCI NA STANOWISKACH - NIE ZNAJĄ PRAW CZŁOWIEKA - PRAWA CZŁOWIEKA ZAWARTE W KONSTYTUCJI TO TYLKO USTAWA PAPIEROWA ŻYDÓW BEZ ZADANEGO ZASTOSOWANIA I POKRYCIA W SĄDACH.

PRZYKŁADEM JEST PROSTA WYMIANA PRAWA JAZDY - TYLKO MOŻLIWA ZA ŁAPÓWKI. WIE O TYM DOSKONALE SĄD W PRZEMYŚLU SZCZEGÓLNIE PREZES SĄDU - KTÓRY OCHRANIA SKORUMPOWANYCH MANIPULUJĄC FAKTAMI KTÓRE SPRAWY MATACZYĆ OCHRANIAĆ I SZYBKO ZAKOŃCZYĆ BEZ ŻADNEGO PONOSZENIA KONSEKWENCJI PRZESTĘPCY . TAK SAMO SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU PRZETRZYMYWAĆ MIESIĄCAMI CZY LATAMI BY ULEGŁY PRZEDAWNIENIU LUB ZANIECHANIU OSOBY SKARŻĄCEJ, A SAM ZAJMUJĄC STANOWISKO WRAZ Z ŻONĄ W TYM SAMYM SĄDZIE ŻYJE PONAD STAN - JEDNOCZEŚNIE AKCEPTUJE I PRZYCHYLA SIĘ TYM SPOSOBEM DO UKŁADU SKORUMPOWANYCH I UMOŻLIWIA WRĘCZANIA ŁAPÓWEK NADAL.

SKORUMPOWANI NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NADAL ZAJMUJĄ STANOWISKA CO ŚWIADCZY W/W SPRAWA.

PODTRZYMUJĘ NADAL CAŁKOWITE OSKARŻENIE - I NIE ZREZYGNUJĘ .

DOT. ŁAMANIE KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

Dot .Art. nr. 1. - Ochrona własności.

Art nr. . 6. - Prawo do rzetelnego procesu sądowego.

Art. nr. 7. - Zakaz karania bez podstawy prawnej.

Art. nr. 8. - Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Art. nr. 9. - Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Art. nr. 13. - Prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Art. nr. 14. - Zakaz dyskryminacji.

Art. nr. 17. - Zakaz nadużycia praw.

Art. - Wymuszanie do odpowiedniego zachowania się.

ZAWIADOMIENIE - AKT OSKARŻENIA SZCZEGÓŁOWE WRAZ Z DOKŁADNYM OPISEM O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA OTRZYMAŁ.

PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO .

SĄD NAJWYŻSZY RZECZPOSPOLITEJ

SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA.

DEPARTAMENT SĄDÓW POWSZECHNYCH

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI.

PROKURATUR KRAJOWY.

PROKURATURA APELACYJNA.

BIURO SKARG I WNIOSKÓW - MS

RZECZNIK PRAW CZŁOWIEKA.

KAŻDA ORGANIZACJA OBRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE.

/ FIKCYJNE ORGANIZACJE WYŁUDZAJĄCE TYLKO WYNAGRODZENIE Z KASY BUDŻETU PAŃSTWA. /

DO CHWILI OBECNEJ W/W NIC NIE ZROBILI CO ŚWIADCZY O PANUJĄCYM CAŁKOWITYM CHAOSIE I DESTABILIZACJI KRAJU W POSZCZEGÓLNYCH RESORTACH PANUJĄCYM ..WARCHOLSTWIE,, W IV RP.

..NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM W POLSCE JEST BANDYCKI APARAT POLITYCZNY Z UKŁADU ZWANY OBECNIE WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ZE SKŁONNOŚCIAMI PSYCHOPATYCZNYMI DO NISZCZENIA I PONIŻANIA GODNOŚCI CZŁOWIEKA W POLSCE. METODY I SPOSOBY STOSOWANE SĄ DO OCHWILI OBECNEJ NA WZÓR OPRAWCÓW ,, STALINOWSKICH ,, CO ZOSTANIE ZAWARTE W KOLEJNYM RAPORCIE O POLSCE DO ,,Washington Post,, - ORAZ EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW CZŁOWIEKA.

SYMBOLEM SKORUMPOWANEJ POLSKI JEST WARCHOLSTWO URZĘDU -PREFABRYKOWANIE I UTRUDNIANIE WSZELKIM SPOSOBAMI NISZCZENIA CZŁOWIEKA ORAZ JEGO GODNOŚCI , CO CZYNI OBECNIE SĄD W PRZEMYŚLU.

ZA KAŻDY KOLEJNY DZIEŃ ZWŁOKI WYDANIA PRAWA JAZDY TYLKO KOLEJNY RAZ POTWIERDZA JAKI PANUJE "RYNSZTOK" W IV. RP.

WSZYSTKIE DOKUMENTY I PISMA W/W POSIADAJĄ.

KOLEJNY RAPORT O STANIE KORUPCJI W POLSCE W PRZYGOTOWANIU.

zbyszkozbi@wp.pl Zbigniew Kopisz - Maritus

Każde pismo zawiera adnotację :

Pocztę proszę kierować tylko i wyłącznie drogą elektroniczną – każda otrzymana poczta zostanie potwierdzona w dniu otrzymania.

Żadna inna możliwość otrzymania poczty jest niemożliwa ze względu na brak "kent-karty" zwany ,dowodem osobistym, złożonym w Sądzie Okręgowym w Przemyślu .


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Eudes
24-12-2014 / 07:12
~Manda
20-12-2014 / 16:16
You mean I don't have to pay for expert advice like this anomery?!