Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-05-2011

Sprzeciw przeciwko ustawie  o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Bogusław Maślinski  

Dziękuję panu Zbigniewowi Przybyszewskiemu z Biuro Informacji i Promocji Ministerstwo Infrastruktury odpowiadającemu na temat ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Odpowiadając na wyjaśnienia w sprawie w/w ustawy uważam za grzecznościową. Lecz nie zmieniam poparcia sprzeciwu przeciwko tej ustawie. Społeczeństwo niejednokrotnie straciło zaufanie do tzw. nowelizacji. Każda jest przykładem pogorszenie wolności gospodarczej

Cytat: w corocznym raporcie Banku Światowego. Polska w tym rankingu zajęła 70 miejsce na 183 kraje. Nasz kraj wyprzedzają m.in. Namibia, Białoruś, Ghana, czy Samoa. Drastyczne pogorszenie w dostępie do lekarza specjalisty, o tzw. profilaktyce nie mówiąc. Wyprzedasz szkół nie mówiąc o niszczeniu zakładów pracy pod dyktando obcych przykład stocznie. Przykład tzw. Regulacji prawnych to 1% podatek wat jest zakłamaniem. Książki drożeją o 5% VAT co niewątpliwie utrudni w edukacji dla której książki są bezwzględnie potrzebne.

Próby cenzury Internetu to także ma służyć społeczeństwu tworząc PZPRowską cenzurę. Co do budownictwa to złych przykładów jest mnóstwo gdzie np. za grosze sprzedawano całe osiedla zakładowe wraz z mieszkaniami. Osiedla wybudowane kosztem mieszkańców pracowników firm państwowych W efekcie drakońskie podwyżki za czynsz, media, interwencje komornicze Wyrzucanie w haniebny sposób lokatorów. Na własne mieszkanie w kraju trzeba pracować przy średniej krajowej pensji 39lat. Haniebna jest próba ubezwłasnowolnienia społeczeństwa poprzez odebranie  meldunku stałego. Ustawa prowadzi do powtórki z historii, pruskich metod co doprowadziło do powstania  pamiętnego wozu Drzymały. Społeczeństwo się buntuje przeciwko takim ustawą które w ostatnich ponad 20 letnich tzw. Przemianach zapłaciło najwyższą cenę. Bezdomność, bezrobocie, nawrót takich chorób w społeczeństwie jak gruźlica.

Bogusław Maśliński 

Skierowany do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych stanowi realizację jednego z zadań, które przewiduje przyjęty przez Sejm w dniu 4 marca 2011 r., rządowy dokument "Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku".

Celem projektu jest rozwiązanie poważnego problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych wynikający z małej elastyczności w gospodarowaniu publicznym zasobem mieszkaniowym, deficytu lokali w tym zasobie i ograniczonych możliwości adekwatnego do potrzeb zaadresowania wsparcia. Poprawa tego stanu wymaga eliminowania istniejących barier i tworzenia elastyczniejszych instrumentów regulacyjnych, które umożliwiać będą, w szczególności gminom dysponującym zasobem ok. 1,1 mln mieszkań, racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym, efektywniejsze kierowanie pomocy do osób najbardziej potrzebujących, większą rotację lokatorów i zmniejszenie kolejek osób oczekujących na przydział mieszkania. Należy podkreślić, że zmiany nie będą ograniczać praw nabytych osób, które obecnie już zamieszkują w zasobach komunalnych, obejmą zatem umowy, zawarte po wejściu zmian w życie. Projekt jest dostępny pod linkiem:

 http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_mieszkalnictwo_i_gospodarka_komunalna/opraw

Łączę wyrazy szacunku
Zbigniew Przybysz Biuro Informacji i Promocji
Ministerstwo Infrastruktury
tel.: +48 22 661 84 19
fax: +48 22 661 82 59
e-mail: info@mi.gov.pl
www.mi.gov.pl

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Masca
09-05-2011 / 20:10
Wyślij protest do władz, domagając się wycofania projektu nowelizacji: petycje.lokatorzy.info.pl/wyslij-protest-do-rzadu/emailpage/