Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-08-2012

Sędziowie czy prokuratorzy mogą legalnie inwestować swoje nielegalne zyski w spółkach handlowych itp. ...  

- czyli krótka historyja ustawowego skorumpowania systemu sprawiedliwości w Polsce Rzeczypospolitych, czyli  o dwóch takich i paru innych - co puścili Polaków w żółtych ciżemkach, a do tego co by stróżom porządku żyło się godnie, zbożnie i do tego całkiem legalnie.

„Sędzia nie może posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego” (Art. 86, §3, pkt 4 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych) – ale do 10% sędzia może posiadać !
.
„Prokurator nie może posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego” (Art. 185, pkt 9 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych) – ale do 10% prokurator może posiadać !
Obejmuje to również prokuratorów wojskowych.

.
Wszystko to legalnie według ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010981070 (wejście do aktu prawnego)
Tekst uchwalonej przez Sejm w dniu 27 lipca 2001 r. ustawy o ustroju sądów powszechnych:
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=4F793F9320C3C7B7CE3CEF59CB937DDE?id=WDU20010981070&type=2
.
Zwróćmy uwagę, że te graniczenia ponad 10% dotyczą tylko jednej spółki.
Tak więc sędzia, czy prokurator, mogą mieć udziały i akcje w wielu spółkach – np. w 10-ciu spółkach. W ten sposób możliwe jest utworzenie sieci wzajemnych powiązań (ja mam tu, ty masz tu, i każda inna kombinacja).
A swoją drogą - skąd się wzięło to ograniczenie do 10%, a nie np. do 30% i więcej?
Zrobiono wcześniej jakiś wewnętrzny plebiscyt?
Czy chodziło o to – w ramach równości wobec prawa - aby jeden nie miał za dużo, a dla drugiego już nie starczyło? A może powyżej 10% to już by to była ustawowo dopuszczona korupcja?
.
Oczywiście dobrze by było wiedzieć, czy jacyś sędziowie, prokuratorzy, policjanci nie byli (nie są) udziałowcami, nie posiadali (posiadają) akcji imiennych (a i akcji na okaziciela) tej - czy innej – spółki.
.
Oczywistym też jest, że wszystkie te udziały i akcje są legalne – w świetle obowiązującego w Polsce prawa - ale dla oczyszczenia atmosfery wokół stróżów prawa warto by było to wiedzieć. Szkopuł jednak w tym, że tą wiedzę posiadają nieliczni i okryta jest różnego rodzaju klauzulami  typu tajne/poufne itp. Tak, że koniec końców tego wiedzieć nie będziemy. Nie wiedzą też tego posłowie – szczególnie ci z tzw. opozycji, bo i po co im to wiedzieć, wszak, jeśli nie dziś, to na pewno jutro będzie prawo i sprawiedliwość – jak tylko dorwą się do władzy. Zresztą i oni się tego nie dowiedzą, bo prawo – które sami uchwalają - tego nie przewiduje.
Możliwym też jest, że i sam pan minister sprawiedliwości ma tu duże luki w zakresie tej wiedzy.
.
A może jest tak, że sędziowie, prokuratorzy, policjanci - pomimo pozwolenia prawnego (wyrażonego w ustawach) na posiadanie przez nich udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego – nie skorzystali z tych ustawowych możliwości wiedząc, że nie za bardzo się da być dobrym stróżem prawa tam, gdzie się ma swoje udziały, czy akcje. Może z tych możliwości skorzystał tylko bardzo wąski margines tu wymienionych.
.
Z drugiej zaś strony dlaczego mieliby z tego nie skorzystać skoro to wszystko legalne? Do tego 11 lat opierać się pokusie?

Polska przecież spółkami stoi.
Dla niejednej spółki też nie lada pokusa mieć u siebie udziałowca (lub akcjonariusza) w postaci sędziego, prokuratora, policjanta.
Spółka przecież musi dbać o swoje interesy i interesy udziałowców, akcjonariuszy.
Do tego nie jedna spółka ma akcje na okaziciela.

Józef Bizon

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.