Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA NIEBEZPIECZNE TEMATY

Rząd, czy nierząd?- Wypowiedzi polityków - tylko niekompetencja, kpina, czy dowód schizofrenii władzy?

“W sensie prawnym ...uchwała Sejmu jest deklaracją, a nie decyzją państwową.
Aleksander Kwaśniewski - Prezydent RP: www.prezydent.pl  
"Fakt", Bild", 29/30.09.2004

uchwała nie zobowiązuje rządu do wykonawstwa. Uchwała jest sugestią i rząd ma prawo decydowania, które sugestie bierze pod uwagą, a które nie.
Marszałek Sejmu - Józef Oleksy
040929 PR1 Gość Sygnałów Dnia Rozmawiali: Andrzej Klewiado i Henryk Szrubarz

“i rząd nie mógł przyłączyć się do tej uchwały, musiał zająć stanowisko odmienne.
Marek Belka - Prezes Rady Ministrów : Sejm 20041013 2 punkt

“Sejm oczywiście ma prawo do wypowiedzi na każdy temat, ale ...
... rząd nie mógł zgodzić się z uchwałą...”

Włodzimierz Cimoszewicz Minister Spraw Zagranicznych Sejm 20041013 2 punkt

“... uchwały, która jak powszechnie wiadomo, nie ma mocy prawnej, nie jest aktem prawa i w tym sensie nie jest aktem, który miałby określać literalnie stanowisko rządu. Rząd może i powinien politycznie uwzględniać fakt uchwalenia takiej uchwały, natomiast nie ma ona mocy prawnej z punktu widzenia działań praktycznych rządu.
Jan Truszczyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Sejm 20041202

“Rząd nie jest tu oczywiście konstytucyjnie związany z uchwałami”

Paweł Graś - poseł: Sejm 20041013 2 punkt

“Uchwała Sejmu jest faktycznie niewiążąca dla rządu “
Marek Dyduch www.radiozet.pl/rozmowy.htm,3805

“Marek Belka ... nie przejmuje się tym co ustanawia Sejm nawet, gdy są to jednogłośne uchwały. “ “...Ja jestem ... wicemarszałkiem Sejmu po to, żeby ... Sejm jako tako pracował.”
Donald Tusk: www.radiozet.pl/rozmowy.htm,3806 

“...premier i minister twierdzili, że nie respektują uchwały Sejmu...”
Janusz Dobrosz – poseł Sejm 20041013 2 punkt

“ ...Uchwała Sejmu nie jest prawem dla rządu w Polsce.
... Uchwała Wysokiej Izby jest także prawem, które obowiązuje polski rząd, chyba że ten rząd nie chce realizować żadnej uchwały parlamentu. “

Poseł Jan Bury: Sejm 20041021 19 punkt

“Premier mówi, że uchwały ... nie są wiążące dla rządu.”
Monika Olejnik www.radiozet.pl/rozmowy.htm,3805 

“Według konstytucjonalistów, uchwała sejmu nie jest dla rządu wiążąca ... “
www.radio.com.pl/jedynka/ business/default.asp?commentID=301 
=======================================================Aby regulamin Sejmu był
uchwalony jako ustawa nic nie stało na przeszkodzie, poza inteligencją i analfabetyzmem funkcjonalnym 
sejmowych marszałków, posłów , ekspertów, i doradców.

=======================================================
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Art. 105.
Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.
....
Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.
...
Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu...
=====================================================
Uchwały sejmowe które nie są obowiązującym prawem - Uchwalona Uchwała w sprawie:
19-10-2001 zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
06-05-2005 zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
05-01-2005 wyboru Marszałka Sejmu
19-10-2001 wyboru Marszałka Sejmu
19-10-2001 ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
19-10-2001 wyboru wicemarszałków Sejmu
29-11-2001 odwołania wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
20-04-2004 odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją
21-04-2004 wyboru Marszałka Sejmu
02-07-2004 wyboru Wicemarszałków Sejmu
05-01-2005 odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją
13-11-2001 wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
23-05-2002 wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
10-07-2003 wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
23-10-2001 wyboru Trybunału Stanu
01-03-2002 wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
09-01-2003 wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
12-12-2003 wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
22-10-2004 wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
27-07-2005 wyboru oskarżycieli przed Trybunałem Stanu
14-12-2001 wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa
19-12-2002 wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
24-01-2003 wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
26-04-2002 powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
08-07-2005 powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
03-06-2005 wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego
26-08-2003 powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
08-01-2004 Sejm podjął uchwały: powołania członków Rady Polityki Pieniężnej,
24-07-2003 wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
06-05-2005 powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
06-05-2005 powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
25-01-2002 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Posła Andrzeja Zbigniewa Leppera
30-07-2003 wyrażenia zgody na zatrzymanie posła Andrzeja Jagiełły oraz na zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
02-10-2003 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Andrzeja Zbigniewa Leppera
02-10-2003 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Filipka
02-10-2003 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Alfreda Józefa Budnera
02-10-2003 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marii Zbyrowskiej
11-12-2003 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Józefa Skowyry
04-03-2004 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Rokity
04-03-2004 wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Jana Rokity
18-03-2004 wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Andrzeja Leppera
14-05-2004 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Nałęcza
14-05-2004 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wacława Martyniuka
27-05-2004 wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej poseł Renaty Beger
22-07-2004 wyrażenia zgody na zatrzymanie i doprowadzenie na rozprawę posła Zbigniewa Nowaka
27-08-2004 wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego
08-10-2004 wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Zbigniewa Komorowskiego
19-11-2004 wyrażenia zgody na zatrzymanie posła Andrzeja Pęczaka oraz na zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
16-12-2004 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Rokity
06-01-2005 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zygmunta Wrzodaka
20-01-2005 wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Andrzeja Leppera
15-04-2005 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Nowaka
03-06-2005 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Aleksandra Szczygło
17-06-2005 wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Piotra Smolany
29-07-2005 wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Ryszarda Zbrzyznego
29-07-2005 wyrażenia zgody na zastosowanie wobec posła Ryszarda Bondy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
10-01-2003 powołania Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji 10-01-2003 wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji
02-07-2004 wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz 
zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu 
PKN Orlen S.A.
07-01-2005 powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
21-01-2005 wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
17-04-2003 trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
17-04-2003 o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

www.sejm.gov.pl  

==============================================================
Osoby bezprawnie wykonujące czynności i używające tytułów  stanowisk i funkcji państwowych obsadzanych przez Sejm na podstawie Regulaminu Sejmu

Nazwa instytucji Funkcja stanowisko Nazwisko i imię
Narodowy Bank Polski: Prezes Leszek Henryk Balcerowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich: Rzecznik Andrzej Zoll
Trybunał Konstytucyjny sędziowie: Marek Safjan, Teresa Dębowska-Romanowska, Marian Zdyb
Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Andrzej Mączyński, Jerzy Ciemniewski
Jerzy Stępień, Janusz Niemcewicz, Marian Grzybowski, Marek Mazurkiewicz, Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki, Ewa Łętowska, Adam Jamróz
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Generalny Inspektor Ewa Kulesza
Instytut Pamięci Narodowej Prezes Leon Kieres
członkowie Kolegium: Stanisław Bartoszek, Jan Draus, Andrzej Friszke, Andrzej Grajewski, Jerzy Łankiewicz, Maria Myślińska, Włodzimierz Olszewski, Andrzej Paczkowski, Sławomir Radoń, Teofil Wojciechowski, Franciszek Gryciuk
Krajowa Rada Sądownictwa członkowie: Bury Jan, Agnieszka Pasternak, Cezary Grabarczyk, Katarzyna Maria Piekarska
Trybunał - Stanu zastępca przewodniczącego: Jacek Maria Majchrowski, Ryszard Skubisz
członkowie: Ryszard Janusz Bender, Stanisław Maria Estreich, Wojciech Stanisław Greyer, Tadeusz Kilian
Artur Sławomir Korobowicz, Janusz Niedziela, Andrzej Sandomierski, Jan Feliks Szyszko, Krzysztof Bogdan Śniegocki, Wojciech Tomczyk, Tadeusz de Virion, Mariusz Zakręt, Róża Żarska, Krzysztof Śmieja, Andrzej Sokala, Eleonora Zielińska
Najwyższa Izba Kontroli Prezes: Mirosław Sekuła
Rada Polityki Pieniężnej - członkowie: Jan Czekaj, Mirosław Pietrewicz, Stanisław Nieckarz
Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik - Paweł Jaros

Szef Kancelarii Sejmu, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu,
Sędziowie, prokuratorzy, policjanci, którzy uznając uchwały za prawo uczestniczyli w obalaniu konstytucyjnych organów państwa: ...

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (z dnia 2 kwietnia 1997 r).
...
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa
...
Rozdział III
ŹRÓDŁA PRAWA

Art. 87.
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Art. 110.
Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków.
Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu ...
...
Art. 112.
Organizację wewnętrzną i porządek prac... sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków... Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm.
=====================================
Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. (M.P. 2002 Nr 23 poz. 398)

U C H W A Ł A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.

REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
=======================================================

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej z cyklu "NIEBEZPIECZNE TEMATY" 
Co może jeszcze zrobić III RPRL (bezustannie żydowska) w swym agonalnym stanie? 
Mistyka żydowskich finansów - czy "makler" Włodzimierz Cimoszewicz korzystał z poufnych informacji giełdowych?
TECZKA CIMOSZEWICZA - tylko jakiś tam kit? - kiedy skończy się pobłażliwość społeczeństwa dla sprzedawczyków z PZPR?
WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ? [alians: Goldstein, alians Timoszko]

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy jej fundacja "pierze pieniądze?" ,
- został tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda" i  Jedwabne tylko dla Żydów?    
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE? - raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
  witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.