Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PRAWDY I PRAWA WYBORCZE OBYWATELI RP

  Prawdy wyborcze  (Pro memoria) - czym powinien kierować się obywatel RP?  

 

  Prawdy wyborcze

Pro memoria

 

1. Wybory w Polsce mają znaczenie szczególnie doniosłe. Mogą być dobroczynne dla wszystkich obywateli Ojczyzny. I będą takie, jeżeli przy wyborach, zarówno parlamentarnych, jak i samorządowych, będzie nami kierować prawe sumienie. Trzeba także opierać się na doświadczeniach nabytych w ciągu naszej historii oraz w ostatnich latach. Przy czym nie należy ulegać nieuczciwym manipulacjom, tak powszechnie rozgłaszanym przez media, zbyt chętnie i bezkrytycznie oglądanym i czytanym.

 

2. Przeżyte przez nas niedawno doświadczenia mówią, że największe krzywdy wyrządziły naszemu Narodowi, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, systemy bezbożne: bolszewicki i nazistowski. Wielu starszych ludzi to przeżyło, młodszych zaś trzeba w te prawdy wprowadzać.

Należy bowiem przebaczać, ale jest też obowiązek bronić prawdy, zwłaszcza gdy kaci Narodu chcą się przeobrazić w jego ofiarę.

 

3. Systemy bezbożne sprzymierzyły się, by na napadniętą od Zachodu, osamotnioną ze strony aliantów, Polskę napaść także od Wschodu i ją totalnie zniszczyć. Stało się to na progu II wojny światowej, 17 września 1939 roku.

Dokonano wtedy mnóstwa zbrodni, głównie w lagrach i łagrach. Ofiary dotąd nie zostały policzone, ale skwapliwie liczone są „straty” tych, którzy na nas napadli. Stanowi to już nawet temat międzynarodowych dyskusji.

Tymczasem w okresie II wojny światowej:

na nowo rozgrabiono polską ziemię,

zniszczono inteligencję polską i skrajnie skrzywdzono niezliczoną rzeszę obywateli polskich,

wywieziono milionowe rzesze na „nieludzką ziemię”.

Potem zaś:

tzw. „polski Sejm” uchwalił leninowską ustawę o zabijaniu polskich dzieci, jeszcze przed ich urodzeniem; ginęły one od tego czasu w wielomilionowych hekatombach,

już wcześniej zastawiono sidła demoralizacji na starszych (pijaństwo) i na młodzież (narkomania i nieobyczajność),

pozwolono szeroką falą szerzyć się korupcji,

wprowadzono biedę ekonomiczną, która jest dotąd źródłem emigracji zarobkowej, krzywdzącej nasz Naród zarówno społecznie jak i ekonomicznie.

 

4. Czego więc należy bronić idąc do wyborów?

Najpierw wiary w Boga, która jest największym darem i która nas strzegła i ustrzegła wśród największych klęsk.

Łaską wiary obdarował nas Pan Bóg od zarania naszych dziejów. Chciały ją nam niedawno odebrać systemy totalitarne, teraz zaś czynią to systemy liberalne.

Uczył Sługa Boży Papież Jan Paweł II:

- „Nie można (...) bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski” (Warszawa, 2 VI 1979).

- „Musicie być mocni, drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów” (Kraków, 10 VI 1979).

Przypomniał nam to Papież Benedykt XVI za swoim Poprzednikiem, już w samym haśle swojej pielgrzymki do Polski: „Trwajcie mocni w wierze”.

Głosujemy więc w wyborach zawsze na ludzi wiary w Boga i miłości do Jego Matki, Królowej Polski.

Przy czym pamiętajmy, że „wiara bez uczynków martwa jest” (Jk 2, 17).

 

5. Fundamentem bytu narodowego jest rodzina. Obecna zaś sytuacja rodziny polskiej jest taka, że szybko wymieramy. Polska żywej wiary i najliczniejszych w świecie pobożnych pielgrzymek, wyludnia się. A przecież dzieje się tak przeciw Bogu życia.

Niech wyborcy słuchają głosu Papieża Jana Pawła II:

„Drodzy bracia i siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nikogo nie wyłączając. Z tego miejsca raz jeszcze powtarzam (...): «Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości»” (Kalisz, 4 VI 1997).

 

6. Czy nasza młodzież jest przygotowywana należycie do podjęcia powołania małżeńskiego i zawarcia sakramentu małżeństwa?

Czy rodzina spełnia swoje zadania wychowawcze? I czy jest do tych zadań przygotowywana?

Jaka u nas nie panuje niemoralna „moda” i jakie są szerzone obyczaje?

Czy szkoła polska, wszystkich stopni, spełnia swoje zadania formacyjne, czy też – odwrotnie – jest miejscem chuligańskiego, a nawet i niemoralnego rozpasania?

 

Na te podstawowe pytania odpowiadają wyborcy, dokładnie rozeznając sylwetki wybieranych ludzi i ich programy społeczne i polityczne.

 

7. Lekkomyślnie jest wyprzedawana nasza ziemia, wraz z jej zasobami. Gdzieś się zapodziała polska miłość do ziemi, której symbolem był wóz Drzymały i o której opowiada „Placówka” Prusa.

Dlaczego wyprzedawane są lekkomyślnie, a niekiedy za bezcen, kopalnie i zakłady przemysłowe?

To także wielka troska wyborców, wraz z troską o zwalczanie korupcji.

 

***

Każdy więc Polak ma obowiązek głosować, ale głosować odpowiedzialnie i mądrze. Głosować zaś odpowiedzialnie, to znaczy oddać głos na wypróbowanych i sprawdzonych kandydatów, a głosować mądrze, to znaczy widzieć przyszłość budowanej na prawdzie Polski.

Ochrzczeni Polacy mają prawo liczyć na to, że Kościół także w niezwykle doniosłej dziedzinie wyborów będzie przewodnikiem danym katolickiej Polsce przez Boga, Ojca wszystkich narodów. 

abp Kazimierz Majdański

założyciel pionierskiego Instytutu Studiów nad Rodziną
w Warszawie-Łomiankach (1975 r.)

b. więzień hitlerowski od 7 XI 1939 r. do 29 IV 1945 r.

w KL Sachenhausen od 26 VIII 1940 r. do 14 XII 1940 r. – nr 29655

w KL Dachau od 14 XII 1940 r. do 29 IV 1945 r. – nr 22829

 

 

Łomianki, wrzesień 2006 r.

 

Podobne tematy znajdziesz w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.