Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

blad

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Felipe
20-12-2014 / 15:08
Na te9ma politicke9 koerstnokti v jazyce ve mně již delšed dobu dozre1ve1 samostatnfd post, až dozraje, elektronicky jej projevedm, zatedm jenom podotknu, že podle mne je pojem Česko pre1vě projevem politicke9 koerstnokti k Moravanům a Slezanům a přizne1m se, že jsem jej ze zače1tku použedval prakticky pouze v jejich předtomnosti, abych neranil pocit jejich sve9bytnosti; podobně jsem jen postupně zvnitřnil vfdraz Rom; použited vfdrazu Inuit a Se1m si šetředm na dobu, až konečně potke1m žive9ho Eskyme1ka či Laponce; vfdrazu "chairperson" se děsedm a napjatě očeke1ve1m, kdy jej někdo přeložed do češtiny a vyškrtne vfdraz "předseda" ze slovned ze1soby "slušnfdch" lided i ze skupinky privilegovanfdch mluvnickfdch vzorů, aby tak ne1sledoval osud pracovite9 "nůše" vytlačene9 z mluvnic poetičtějšed "růžed". Vfdraz Česko je ale mimochodem take9 odrazem paradoxu, že se češtině zcela nepodařilo přebe1snit dichotomii, kterou na jednotlive9 skladebne9 jednotky našed malebne9 země použedve1 jazyk našich ze1padnedch sousedů, dředve spolubydledcedch, tedy mnohem jednoznačněji odlišenou dvojici "Tschechien" a "Bf6hmen" (protentokre1t bez "Me4hren"). Tu ostatně převzaly i dalšed jazyky, jen pod českfdm jazykovfdm svedcnem zůstala trochu nene1padite1 tma.... Hlavnedm smyslem tohoto komente1ře ale bylo popedchnout autora postu, komente1tory i čtene1ře k realizaci inspiraced, jež tu zazněly. Tedy: těšedm se, že Michal zase1hne v česke9 verzi demokraticke9 wikipedie do podoby hesla "Česko" a to vsunutedm věty "Tento pojem je pahfdl" - slovo pahfdl se ostatně v česke9m jazyce vyskytuje převe1žně pre1vě na wikipedii a mělo by jejedmu tvůrci poděkovat za svou resuscitaci; těšedm se, že Ve1clav Mlynaředk prorazed v některe9m me9diu se spojenedm "maskovanfd fatočnedk z Marijska" a způsobed tak, že z šedi "ruskojazyčne9ho" prostoru začnou ne1hle vystupovat všechna ta Podněstřed, Tatarste1ny a Krymy; a hlavně se těšedm, že nějakfd novine1ř, ať už z Brna nebo odjinud, sebere odvahu a bude referovat o Sene1tu v Praze nebo o pražske9 vle1dě. Třeba někdo propadne z takove9ho spojened pocitu, že si praže1ci založili komunu. Me1m rad male9 vzpoury....