Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-03-2013

Kulisy kapitalnego remontu w Teatrze elbląskim i sprawy w elbląskim Sądzie. List otwarty do Ministra Sprawiedliwości - Witold Łada.  

Elbląg  4 marzec 2013 r.

Minister Sprawiedliwości RP
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

 Szanowny panie Ministrze!     

W latach 2004-2005 był wykonywany kapitalny remont w Teatrze Dramatycznym w Elblągu. ( Chcę przypomnieć mieszkańcom, że teatrowi groziła upadłość. Teatr został zamknięty. Dzięki kilku ówczesnym radnym wojewódzkim, znalazły się środki na kapitalny remont -  kilka milionów zł ).

W pracach remontowych brało udział kilka firm. W dniu 20 stycznia 2005 r. otrzymałem pismo od jednej z firm, która pisze: ,, Zwracam się z prośbą do Pana Radnego o zainteresowanie się i interwencję w sprawie realizacji umowy na remont Teatru Dramatycznego w Elblągu.”

Myślę, że uczciwi pracownicy tej firmy nie mogli patrzeć na to co się ,,dzieje” w teatrze. W piśmie skierowanym do mnie były podane konkretne nieprawidłowości.

W dniu 24 stycznia 2005r wystąpiłem z pismem do Dyrektora Teatru Dramatycznego aby ustosunkował się do w/w zarzutów.

W dniu 31stycznia 2005r. otrzymałem wyjaśnienie od Pana Dyrektora teatru który pisze m/in: ,,Informuję również, iż większość informacji zawartych w piśmie Pana O. jest nieprawdziwa a opinię i oceny są pozbawione zasadności a w dodatku balansujące na granicy pomówienia, wręcz obraźliwe dla Dyrekcji Teatru Dramatycznego. Odwołuje się jednocześnie do Pana wiedzy na temat przebiegu prac modernizacyjnych i proszę o dokonanie oceny na podstawie przedstawionych dokumentów i wyjaśnień oraz Pana własnych spostrzeżeń.”

Ponieważ część środków na remont teatru pochodziła z samorządu województwa złożyłem interpelację w tej sprawie do Marszałka Sejmiku Warmińsko- Mazurskiego. Były ,,naciski” aby przestać się tą sprawą interesować. Wiadomo kto miał wtedy większość w Sejmiku.

W dniu 18 lutego 2005r złożyłem wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie  doraźnej kontroli w Teatrze Dramatycznym w Elblągu dołączając odpowiednie dokumenty.

W dniu 13.04.2005r otrzymałem odpowiedź i informację na moje pismo z Najwyższej Izby Kontroli…..,że podejmie kontrolę doraźną w Teatrze Dramatycznym w Elblągu - jednostce budżetowej samorządu województwa Warmińsko - Mazurskiego.”

Z tymi dokumentami można zapoznać się wchodząc na stronę Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu –dokumenty, rok 2005 nr dokumentów 1 i 2.                                                   ( www.uwlaszczenia.pl  )

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli trwała od lipca do listopada 2005r.( pięć miesięcy). Po zakończonej kontroli Najwyższa Izba Kontroli przekazała -Wystąpienie pokontrolne do  Dyrektora Teatru Dramatycznego w Elblągu w dniu 13 grudnia 2005r oraz do Marszałka Województwa  Warmińsko – Mazurskiego w dniu 30 grudnia 2005r. ( Cały protokół zawiera około sześćdziesiąt stron.)

W dniu 10 stycznia 2006r.jako wnioskodawca wystąpiłem do Najwyższej Izby Kontroli o protokół pokontrolny którego kopię otrzymałem 24 stycznia 2006r.(Sentencja zawarta jest na ośmiu stronach).

Zarzuty składane do Najwyższej Izby Kontroli potwierdziły się. Ponieważ miałem zgodę na  posługiwanie się tym protokołem umieściłem go na stronie internetowej OSU w Elblągu w zakładce - dokumenty, 2006r. nr dokumentu  2a.

Ówczesny Zarząd województwa WM tym tematem się nie interesował, czekając na wyniki  pokontrolne z Najwyższej Izby Kontroli.

Z informacji jakie otrzymałem, doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Elblągu o popełnieniu przestępstwa złożyła Najwyższa Izba Kontroli na początku 2006r.                              Pomimo, że Prokuratura elbląska  miała ,,gotowy” materiał NIK, śledztwo trwało w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu do listopada 2007r.                                                                                                             

Jak z tego wynika Prokuratorowi Rejonowemu przygotowanie aktu oskarżenia zajęło aż 23 miesiące.

Po korespondencji z sądem w Elblągu, na zapytanie Prokuratora Rejonowego w Elblągu w dniu 23.04.2010r otrzymałem odpowiedź 23.04.2010r ,że :,, Prokuratura pod sygn. 4 Ds. 10/06 skierowała akt oskarżenia w sprawie na szkodę Teatru Dramatycznego w Elblągu do Sądu Rejonowego w Elblągu, gdzie pod numerem II K 1140 jest ona rozpatrywana.”

Natomiast Prezes Sądu Okręgowego informuje mnie, że sprawa ma sygnaturę akt. II K 987/07. Sprawa ta wpłynęła do Sądu Rejonowego w Elblągu w dniu 06.11.2007r. Sprawa była rozpatrywana do 2012r gdzie w dniu 18.06.2012 roku (po 56 miesiącach) zapadł wyrok sądu pierwszej instancji.

„Sędzią sprawozdawcą od początku wpływu sprawy do sądu był Pan SSR Tomasz Piechowiak.”

Pan sędzia Tomasz Piechowiak prowadził tą sprawę przez prawie 5 lat.

Czy ktoś obliczał jakie są już poniesione koszty prowadzonego tego procesu i kto za to zapłaci?

W jednej takiej rozprawie uczestniczyłem w 2010r. Zeznawali świadkowie, osoby naprawdę na poziomie, kompetentne. Podczas przesłuchań dostawali ,,pomroczności jasnej” nie pamiętali co wykonywali. Księgowa nie pamiętała co podpisywała? Dostała zaniku pamięci?? Z mojej wiedzy jaką posiadam osoby te pracują dalej na tych stanowiskach.?! Mam obawy, że  po siedmiu latach to naprawdę już nic nie będą pamiętać!?

Sąd Rejonowy w Elblągu (sędzia Tomasz Piechowiak) wydał wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej czyli również w moim imieniu w dniu 18.06.2012r. W dniu 13.09.2012r akta sprawy zostały przesłane wraz z apelacjami do Sądu Okręgowego w Elblągu.

Jakie było uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego, że został on zakwestionowany przez Sąd Okręgowy?

Z informacji jakie otrzymałem, Sąd Rejonowy w Elblągu przygotowuje zwrot aktów sprawy ponownie do Prokuratury Rejonowej o uzupełnienie - jakie nie wiadomo?

Jako obywatel składający wniosek do NIK o przeprowadzenie kontroli w Teatrze Dramatycznym w Elblągu gdzie potwierdziły się zarzuty, czuje się zobowiązany o tym informować opinię publiczną. Obiecałem mieszkańcom Elbląga, że jako wnioskodawca będę tą sprawę pilotował i informował na bieżąco? Chociaż mam z tym trudności.

Jako wnioskodawca złożyłem zapytanie do Najwyższej Izby Kontroli ,,co z tą sprawą”, otrzymałem odpowiedź, że NIK ,,zrobiła swoje” i o dalszą informację mam zwracać się do Sądu w Elblągu. Minęło już kilka lat…..

Dlatego zwróciłem się na piśmie w dniu 25 lutego 2013r do Sądu Rejonowego w Elblągu z wnioskiem o wgląd w akta sprawy, które teraz mają numer sygn. akt  II k 1368/12

Przewodniczącą tej wokandy jest Pani SSR Patrycja Wojewódzka.

Pani sekretarka przyjęła wniosek i poinformowała mnie, że dokumenty o które wnosiłem  będą przygotowane na czwartek 28 lutego 2013r.około godz.1000, z którymi będę się mógł zapoznać. Po przybyciu w umówionym dniu Pani sekretarka poinformowała mnie, że muszę złożyć oświadczenie z jakiego tytułu chcę przeglądać akta sprawy. I czy jestem osobą pokrzywdzoną Powiedziałem, że tak bo remont był wykonywany ze środków publicznych czyli również z moich podatków. Pani powiedziała abym taką adnotację umieścił we wniosku co uczyniłem.

Pani poinformowała mnie, że na przegląd akt musi wyrazić zgodę sędzia prowadzący. Poprosiła mnie o telefon i kazała czekać na kontakt. Ponieważ do końca dnia nie otrzymałem żądnego telefonu udałem się następnego dnia 1 marca 2013r do Sądu Rejonowego. Ponieważ odmówiono mi wglądu w akta sprawy poprosiłem o odmowę na piśmie. Pani sekretarka Sądu Rejonowego oświadczyła, że Pani sędzia ma dużo spraw sądowych i w najbliższym czasie nie będzie miała czasu podpisać zgody lub odmowy?
Zostałem poinformowany, że sędzią tej sprawy jest Pani SSR Patrycja Wojewódka, która jest jednocześnie Wice - Prezesem Sądu Rejonowego w Elblągu. Ponieważ w tym samym budynku mieści się biuro Prezesa Sądu Okręgowego udałem się w celu złożenia skargi. Jednak Pani sekretarka odmówiła mi dostępu do Pani Prezes.

Po tym incydencie podjąłem interwencję w Sądzie Rejonowym i prosiłem o osobisty kontakt z Panią prezes. Skontaktowałem się z sekretariatem gdzie Pani sekretarka zobowiązała się poinformować mnie o możliwości spotkania z Panią prezes w celu złożenia skargi. Po godzinie zostałem jednak poinformowany, że Pani prezes Sądu Rejonowego ( Marlena Brzozowska) nie będzie miała czasu spotkać się osobiście w najbliższym czasie, ponieważ ma bardzo dużo spraw sądowych. Zostałem pouczony, że mogę złożyć skargę do Prezesa Sądu Rejonowego, w tym przypadku na vice –prezesa tegoż sądu Panią Patrycję Wojewódkę. Jak zrozumiałem mam złożyć skargę  na prezesa do prezesa!?

Jak już wspomniałem sprawa przed sądem pierwszej instancji trwała 5 lat. Teraz sprawa ma  ponownie wrócić do Prokuratury Rejonowej w Elblągu.                                                                                                             

Przewodnicząca tej sprawy Pani P. Wojewódka nie udostępniła mi wglądu do dokumentów, jak również nie podpisując, zgodę lub odmowę. Moim zdaniem było to działanie celowe mające za zadanie przedłużanie, gra na zwłokę, aby sprawa znalazła się w Prokuraturze i nie będzie już możliwości wglądu w akta sprawy.

Niewiadomo jak długo akta sprawy będą w Prokuraturze.

Po jakimś czasie sprawa wróci do Sądu Rejonowego i rozpocznie się od początku. Jak długo będzie trwała, nie wiadomo?      

Nie jestem prorokiem, ale może chodzi o to żeby tak długo prowadzić sprawę aby nastąpiło przedawnienie?

A może kryje się za tym coś innego? Polecam artykuł ; ,,Nieważne wyroki w Elbląskim Sądzie”- na stronie OSU dokumenty 2008 r. nr dok.26

            Przy takim działaniu sędzia nie musi obawiać się, że dostanie status bezrobotnego. Wystarczy, że jedną sprawę będzie prowadził kilka lat. A następnie kolega tą samą sprawę kolejne kilka lat, tłumacząc, że musiał bo sprawy były zawiłe. Takim działaniem ma zagwarantowaną pracę i godną emeryturę. Za wszystko zapłacą podatnicy, również bezrobotni.

            Sędziowie narzekają, chcą podwyżek, tłumacząc, że są obłożeni nadmiarem spraw, a tu sprawy trwają kilka lat i nie są zakańczane, a na końcu z powodu przedawnienia umarzane.

            Dlatego zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców Elbląga do instytucji odpowiedzialnych za praworządność w naszym Państwie  aby szczególnym nadzorem objęły  Sąd w Elblągu, który sprawę Teatru Dramatycznego w Elblągu  prowadził i która będzie miała dalszy  przebieg przed  tym Sądem.

            Zwracam się również z prośbą do Pana Ministra Sprawiedliwości aby rozważył złożenie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w Elbląskim Sądzie.                                                                                     

Z poważaniem  
Witold Łada

Radny Sejmiku Warmińsko- Mazurskiego
( 2002-2006 )

Więcej:

Prezes Sądu Najwyższego RP Stanisław Dąbrowski - LIST OTWARTY
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Adwokatka Zofia Gładysz, kancelaria w Tarnobrzegu, za kasę zniszczy nie tylko faceta ale i całą rodzinę... z listów do Redakcji
2012.09.24 List otwarty Zbigniewa Kękusia do Żydów "na świeczniku"
Morąskie Stowarzyszenia Wspierania Rodzin i bulwersująca sytuacja tzw. Domu Dziecka pod wdzięczną nazwą "Promyk?" - List otwarty Danuty i Bogusława Maślińskich.
Sprawa parabanku Amber Gold i jego szefa Marcina Plichty „jest rozwojowa” - Lista funkcjonariuszy którzy "wspomagali" aferzystę itd.
LISTY OTWARTE POKRZYWDZONEGO JANA JĄCZKA w sprawie oszustw parabanku Leszka Czarneckiego DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH" oraz do PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.
Wielka Kabała i kontrola świata przez globalistów...
LIST OTWARTY DO SEJMU R.P  PRZEŚLADOWANEGO PRZEZ ORGANA WŁADZY RAFAŁA LEWICKIEGO
ZUS Gdańsk - czy specjalistka Barbara Turalska-Sczyrbe i chirurg Roman Thiede mają odpowiednie kompetencje do sprawowania tak odpowiedzialnych stanowisk ?
Polską rządzi konsorcjum służb specjalnych różnych państw. Z Grzegorzem Braunem - reżyserem dokumentalistą, nauczycielem akademickim, publicystą rozmawiała Aldona Zaorska
Referendum Obywatelskie - pospolite ruszenie Polaków. List do Nieznanego Przyjaciela wyjaśniający czym jest Referendum Obywatelskie  
List otwarty w sprawie haniebnych oświadczeń  o neutralnej postawie Kongresu Polonii Amerykańskiej w sprawie zbrodni smoleńskiej i dyskryminacji Telewizji Trwam
List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
SPIS "OSIĄGNIĘĆ" Tuska i PO - lista dokonań PLATFORMY w ciągu ostatnich 4 lat.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~ABC
26-06-2015 / 00:07
Pani Patrycja Wojewódka właśnie wlepiła brutalnym gwałcicielom z Elbląga zawiasy, zgodnie z tradycją polskich antysądów.
~marek777
30-03-2013 / 15:07
patrz : http ://youtu.be/T7rrKNRuCas
~komitet obywatelski
07-03-2013 / 22:27
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***