Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 31-10-2014

KONFERENCJA "PIENIĄDZ, PRACA, WŁASNOŚĆ"  Marek Chrapan

22.10.2014 w Warszawie przy ul. Jasnej 1  punktualnie o godzinie 09,30 rozpoczęła  się Konferencja "Pieniądz, Praca, Własność - od Staszica przez Wieleżyńskiego, Zdziechowskiego i co dalej....".
​Na  spotkaniu zebrało się ok. 100 osób z całej Polski kontestujących wprowadzony po 1989 roku system gospodarczy państwa.
Konferencję zorganizowały środowiska preferujące tradycje społecznego rozwoju gospodarki w Polsce - Krajowa Rada Spółdzielczości przygotowująca się do obchodów  200-lecia Hrubieszowskiego Towarzystwa Spółdzielczego (pierwszej spółdzielni w Polsce) założonego w 1816 roku przez ks. Stanisława Staszica, - Klub Inteligencji Polskiej, - Warszawską Szkołę Zarządzania.

Rozpoczął przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczości  (KRS) powitaniem i wprowadzeniem w którym zastrzegł konieczność kategorycznego przestrzegania czasu wystąpień by zmieścić się w harmonogramie Konferencji.

Na merytoryczne sprawozdanie  całości wystąpień poszczególnych referentów trzeba będzie poświęcić parę tekstów dla każdego, dlatego tu zasygnalizuję tylko kierunki jakie prezentowali prelegenci.

Na wstępie zasygnalizowano ze od początku tzw. "transformacji ustrojowej" w Polsce władzę opanowali ludzie nie dość, ze nie mający pojęcia o gospodarce ale mimo że "chistorycy"  jednak nie dokształceni, nie mający żadnej wiedzy o Polskich Tradycjach Gospodarczych -  Gospodarce Społeczno-Rynkowej z mechanizmami ponadczasowymi  obowiązującymi w rozwiniętych gospodarkach  całego świata (ja dodam że oprócz niedokształcenia są obcą płatną agenturą antypolską). Zaprzepaszczono wartości obowiązujące w społeczeństwie obywatelskim wprowadzając zasady nie mające w Polsce kontekstu historycznego w których pieniądz stał się celem, a nie tylko środkiem.

Rządy stworzyły mechanizmy niszczenia państwa poprzez osłabianie kapitału produkcyjnego, a wzmacnianie obcego kapitału spekulacyjnego wprowadzając we wszystkich dziedzinach życia państwa destrukcję objawiającą się regresem w gospodarce powodującym zanik istniejących produkcyjnych miejsc pracy i brak nowych co wiąże się z depopulacją narodu emigracją "za chlebem" .

Doprowadzono do zaniku tzw. „etosu” pracy rabunkową eksploatacją tak ziemi jak i sił ludzkich doprowadzając do tego ze „praca się nie opłaca, lepiej jest pozyskiwanie tzw. „szybkiej kasy” – czyli „spekulacją”

Zdeprecjonowano wartość pracy jako środka do powiększania własności i bogacenia się tworząc mechanizmy w których środkiem bogacenia jest sam kapitał (poprzez spekulacyjność), a nie praca - partycypacja kapitału w zysku wynosi 4,5 %, a pracy 1,5 %  - w normalnym społeczeństwie obywatelskim wykazane wartości powinny być odwrócone

Usankcjonowano prawnie środki deprecjacji i pracy i godności ludzkiej płacą na wegetację za nieróbstwo w miejsce likwidowanych produkcyjnych stanowisk pracy gdzie tworzący produkt członek społeczności obywatelskiej otrzymuje godziwe wynagrodzenie pozwalające na wzrost jego zasobności, własności.

W „trzeciej drodze” tendencje te muszą być odwrócone. Człowiek od czasów wspólnoty pierwotnej jest istotą społeczną, a jego miejsce w społeczeństwie określa udział w wytwarzaniu produktu. Praca stanowi podstawę jego bytu, zasobności, własności. Tylko pracę należy wyprowadzić  spod panowania pieniądza.  Obecną w Polsce demokrację” spekulacyjną  należy zamienić na demokrację ekonomiczną. Wprowadzić parytet kapitału pracy. Pieniądz oparty na parytecie wytwórczym, a więc nie poddającym się spekulacyjnym wahaniom. Emerytury w ramach ubezpieczeń wzajemnych zarządzanych przez właścicieli.

Podsumowano obecną gospodarkę finansową państwa z której co rocznie transferuje się za granicę setki mld złotych bez żadnego opodatkowania, po prostu darowizna dla kapitału zagranicznego.

Omówiono też  bankową generację pieniądza w której z 1 złotówki poprzez udzielanie zapisami kredytów tworzy się 30 złotych (dotyczy to wszystkich państw, nie tylko Polski) – 30 krotny tzw. „lewar”, co powoduje upadki banków podczas wycofywania wkładów oszczędnościowych i brak pieniędzy na wypłaty wszystkim depozytariuszom.

PO SESJI PLENARNEJ ROZESZLIŚMY SIĘ NA SESJE RÓWNOLEGŁE.

Zapisałem się do sesji nr 2  „Koncepcje legislacyjne wyzwolenia pracy i uwłaszczenia na pracowniczym majątku produkcyjnym” – prowadzona przez Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania : Pana dr  Aleksandra Kisila.

Wybrałem tę sesję ponieważ pod koniec komuny tworzone były eksperymentalnie podobne formy partnerskiej działalności gospodarczej i ja w jednej z nich uczestniczyłem (1984-87) – „Budowa wodociągu Dziećkowice” w Ajencji Pracowniczej od  KPRInż. „Hydrobudowa Śląsk-1” . Podobnym modelem  rozwoju gospodarczego próbowałem zainteresować wszystkie kliki „połytyczne” jak też lokalne „samorządy” – oczywiście bezskutecznie.  Z uwagi na bardzo napięty czas nie podzieliłem się doświadczeniem tego okresu pracy (bardzo pozytywny) jak też i obecnych zabiegów u „decydentów” gospodarczych – chciałem pozyskać jak najwięcej informacji.

Prelegenci omówili trzy formy pracowniczych stosunków przemysłowych :

-  Spółki właścicielsko-pracowniczej ( grupy partnerskiej – w podobnej uczestniczyłem)

- Akcjonariat Pracowniczy – na podstawie  polskiej spółki Wieleżyńskiego „Gazolina” i amerykańskiego ESOP-u.

- Formy Spółdzielczosci od czasów twórcy  pierwszej spółdzielni ks. Stanisława Staszica.

Niestety czas nie pozwolił mi na uczestnictwo w zakończeniu Konferencji podsumowaniem i dyskusją.

Jeszcze w trakcie sesji plenarnej wyświetlono film młodego reżysera p.tyt. „Bilans transformacji – spółdzielczość” i  moja przyjacielska uwaga do reżysera – zamiar ze wszech miar potrzebny i szlachetny tylko treść następnych dostosować do tytułu (albo tytuł do treści – wolę jednak pierwsze)- jeżeli ma być „Bilans” to trzeba go zrobić nie ograniczając się do relacji.

Tego typu Konferencje są bardzo potrzebne, a najbardziej w terenie, dla uświadamiania społeczeństwa o możliwościach uwłaszczania się, stworzenia wspólnoty państwowej, społeczeństwa obywatelskiego. Problemem jest tylko wyzwolenia się spod okupacji obecnych klik bandyckich „rządzących” Polską które  dobrowolnie nie oddadzą Polski Narodowi. (Tam dowiedziałem się o zablokowaniu przez zbrodniarza J. Kuronia na początku tzw. „transformacji” tych form uwłaszczenia się całego Narodu na Ogólnonarodowej Gospodarce).

Wbrew organizatorom Konferencji nie wierzę jednak w pokojowe uzyskanie prawnych możliwości uwłaszczania się Narodu Polskiego na Gospodarce Narodowej i dlatego nadal kończę hasłem :

- DLA ODZYSKANIA KRAJU Z BANDYCKICH ŁAP – SZYKOWAĆ KAŁACHY!!!

Marek Chrapan

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.


Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.