Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY NIEBEZPIECZNE TEMATY

z cyklu "niebezpieczne tematy"...
 
- i rodzi się we mnie podejrzenie straszne:
...woda z popękanych od gorąca rur. Łzy kamieniały im w oczach. Mężowie jadąc do obozów pracy wiedzieli, że ich żony i dzieci są wysyłane na śmierć. Młodzież umierała marząc o broni, której kupić nie mogła, dławiąc łzy bezsilnego gniewu. Czy przecierpiał ktoś kiedykolwiek większy ból?

Stara legenda głosi, iż przed tronem Boga stoi czara. Są w niej łzy Żydów. Gdy czara wypełni się, Bóg przebaczy wybranemu niegdyś narodowi jego ciężkie winy. Skończą się wówczas jego cierpienia i tułaczy żywot.

Czyż mogły te łzy ostatnie nie wypełnić czary? Czyż mają te cierpienia być daremne? Z krwi, która opłynęła mury. może powstać odrodzenie. Naród tułaczy, który żadnej ziemi nie ukochał naprawdę jak własnej ojczyzny, może odnajdzie wreszcie po wiekach swą Ziemię Obiecaną".

Opisuję ostatnie walki Żydów według dokumentów opublikowanych przez wydawnictwo konspiracyjne.

Działo się to w kwietniu 1943 roku. Mieszkałem wówczas w Miłośnie. Z daleka słyszałem wystrzały armatnie, odgłosy bomb i widziałem łunę pożarów. To ginęła resztka Żydów. Tych, co nie chcieli iść na rzeĽ jak bierna masa skazańców, lecz woleli zginąć śmiercią żołnierza. Czułem ich ból: nie ból bohatera, co ginie z myślą, że będzie zaczątkiem nowego życia. Lecz ból bezimiennej śmierci, której nie dostrzega ten, dla którego się ginie.

Dlaczego nie przybywa jakiś samolot, by przynieść im wieść od ich narodu? Choć nie pomoże, ale powie: 
- Patrzymy na waszą śmierć. Patrzymy z bólem i dumą. I przysięgamy, że żyć będziecie w pamięci pokoleń. Że z waszej śmierci uczynimy hasło przyszłego czynu. I chęci trwania. I że tej śmierci nie przebaczymy nigdy". I myślę, dlaczego Żydzi na świecie pozwalają ginąć swoim braciom bez męskiej pociechy, i że z ich śmierci powstanie legenda, która zapewni im nieśmiertelność w pamięci i miłość przyszłych pokoleń. Dlaczego nie słyszy się odgłosów protestu na świecie? Co robią Żydzi w chwili, gdy mordują resztki ich umęczonego narodu?

Docierają do nas jedynie protesty generała Sikorskiego z Londynu, że mordują obywateli polskich. Ale co robią Żydzi? Nie ci z krajów okupowanych, gdyż i ich prowadzą na rzeĽ. Ale ci, podobno potężni, z Anglii i Ameryki. Czy nie wiedzą? Lub udają, że nie wiedzą? Lub nie wierzą? I rodzi się we mnie podejrzenie straszne: czy nie stracili i oni sumienia i poczucia godności czy choćby litości, i czy oni, których bliskich tępią bez reszty, nie myślą z góry i nie obliczają, jak się ci, co uniknęli kaĽni, mają w przyszłości urządzić i współ­żyć, i handlować z oprawcą, i robić to wszystko, o czym obecnie nawet myśleć nie wolno. 
I w tej chwili czuję jeszcze głębiej sens mego cierpienia: utrwalić obraz gehenny, której byłem świadkiem i poruszyć ludzkie sumienia.

Więc ja, który byłem zawsze rzecznikiem porozumienia i współżycia między narodami, rzecznikiem pokoju i dążenia, by uczeni podawali sobie ręce poprzez waśnie narodów, mówię obecnie:
Przyjdą czasy, gdy Niemcy zechcą się godzić ze światem. Trzeba będzie odrobić te miliony zamordowanych. Najlepiej to załatwią sami niemieccy Żydzi. Będą "ci pozostali" może radzi, że zlikwidowano sprawę żydowską. Niemcy będą mieli lekkie wyrzuty sumienia. Takie wyrzuty mają swoją wartość, można je zamienić na gotówkę lub na wpływy. Może na ministra spraw zagranicznych wezmą Żyda. To byłaby najtańsza demonstracja nowego kursu. Powiedzą może: - Ten Hitler to wariat. Nie można za niego winić całego narodu. Mówmy lepiej o Beethovenie". O tym samym, którego latami nie wolno było Żydom słuchać przy głośnej lub cichej aprobacie narodu niemieckiego. -Jakie piękne jest to adagio. Przecież nie można wiecznie mówić o morderstwach. Stwórzmy wielką Międzynarodówkę Ludzi Dobrze Wychowanych."

I powiedzą może sami Żydzi: "Ciszej nad tym grobem".

Otóż: Ja tego nie chcę.
Nie chcę, by wolno było wymordować kilka milionów ludzi i powiedzieć, jak gdyby się ludzkości nastąpiło na nagniotek: "Przepraszam, to nie rozmyślnie, ja tego nie chciałem". Nie chcę, gdyż byłem z tymi, których przeznaczono na rzeĽ, i znam ich ból. I nie wstydzę się...


Ludwik Hirszfeld
...nie tylko dla Krzysztofa Łozińskiego, http://www.kontrateksty.pl/  

Wybrane problemy z cyklu "niebezpieczne tematy":
 HOLOCAUST - punk widzenia zależy od punktu siedzenia...
 ŻYDZI WOBEC ANTYPOLONIZMU

hołota i żydohołota
STALINOWSKIE KORZENIE SLD I UNII WOLNOŚCI
Jak zgotowano krzyż Narodowi Polskiemu  - Akcja "Bóg Honor Ojczyzna"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...
tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.