Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE ZAGROŻENIA POLSKICH PARAFII W AMERYCE

Zagrożenie polskich parafii w USA - z cyklu fakty i mity o Ameryce...

Kardynal Ratzinger, jeszcze nim był wybrany na Ojca Świętego Benedykta XVI, powiedział, że nieszczęścia spowodowane przez homoseksualizm wśród kleru, nie zdarzyły się przypadkowo, ponieważ przy przyjmowaniu kleryków do seminariów nie przestrzegano zakazu nie  przyjmowania ludzi zboczonych seksualnie. W ciągu ostatnich 30 lat około 4% księży w USA było oskarżonych o przestępstwa seksualne. Prawie wszyscy oni byli rekomendowani przez Nuncjusza Papieskiego do USA, Jean’a Jadot’a. Paul Likouds pisał o tym 24 listopada, b.r. w tygodniku katolickim „The Wanderer.” Wiadomości o skandalach w kościele miały miejsce akurat wtedy, kiedy był nacisk polityczny przeciwko Kościołowi a latach 1970. Było to w chwili, kiedy kościół protestował przeciwko prześladowaniu chrześcijan palestyńskich przez Izrael. Kościół również potępiał ostro prześladowanie muzułmanów w Palestynie pod okupacja Izraela.

Skutkiem wyroków sądowych o odszkodowanie dla poszkodowanych ludzi przez zboczeńców wśród kleru amerykańskiego, szereg diecezji w USA ogłosiło upadłość. W sumie Kościół poniósł miliardowe straty, które to straty biskupi starają się pokryć pieniędzmi ze sprzedaży ziemi, po likwidacji części diecezjalnych parafii, zwłaszcza polskich. Mobilizacja pieniędzy przez diecezje ze sprzedaży nieruchomości likwidowanych parafii idzie szybkim tempem. Od 1990 roku diecezja St. Louis, w stanie Missouri zlikwidowała 60 parafii, w tym 25 w bieżącym roku, według artykułu „Katolicka Parafia Płaci Wysoka Cenę za Niepodległość; 
Spór z Arcybiskupem O Nieruchomości, Spór o Kontrole Wiedzie do Ekskomunikacji; Walka o Władzę Poprzez Całe USA.” Artykuł ten był opublikowany 20-go grudnia 2005 w The Wall Street Journal przez Suzanne Sataline.

Arcybiskup Raymond L. Bruke, od dwu lat napiera na parafie Świętego Stanisława Kostki w St. Louis i oskarża komitet parafialny o „ciężki grzech,” polegający głównie na tym, ze parafia ta, od dawna prawnie zarezerwowała sobie kontrole nad swoimi nieruchomościami, ale straciła proboszcza. 16 grudnia b.r. Arcybiskup Bruke ogłosił ekskomunikowanie sześciu członków komitetu parafialnego pod zarzutem zatrudniania nielegalnie polskiego księdza Marka Bożka, z diecezji Springfield-Cape Girardeau, której to diecezji biskup, zawiesił prawo księdza Bożka do odpuszczania grzechów i do dawania ślubów, mimo tego, że ksiądz ten absolutnie nie ma nic wspólnego ze sprawami odszkodowań, za jakiekolwiek przestępstwa pedofilii, etc. Jedynym przewinieniem księdza Marka Bożka było to, że podpisał on kontrakt z parafia Świętego Stanisława Kostki. W liście do polskich parafian Arcybiskup Bruke napisał że „świadome i dobrowolne branie udziału w Mszy Świętej odprawianej przez księdza pozbawionego praw jest ciężkim grzechem.”

Ekskomunikowany prezes komitetu parafialnego Św.. Stanisława Kostki, William Bialczak, powiedział: „Moralnie każdy w naszej parafii wie, że nie czyni nic złego. Cala ta sprawa dotyczy własności nieruchomości i pieniędzy.” Walka o kontrole nieruchomości należących do parafii Św.. Stanisława Kostki jest pierwszym krokiem do likwidacji tej dużej i licznej parafii, w której żyje jeszcze około 150 osób w wieku podeszłym. Na tym tle twierdzenie że należy zlikwidować parafie Świętego Stanisława Kostki z powodów zbyt malej ilości parafian niema sensu. Faktem jest, że Polacy i Latynosi nie dają indywidualnie dużych datków na tace. Różnica między nimi jest taka, że o ile młodzi Latynosi tłumnie chodzą na hiszpańskie kazania, o tyle młodzi Polacy w USA, przeważnie chodzą na angielskie kazania. Może bardziej śniadzi Latynosi czują się bardziej swojsko wśród Latynosów, podczas gdy Polacy nie różnią się fizycznie i kulturowo od innych Amerykanów, potomków emigrantów z Europy. 

Faktem jest, że stare parafie często dają na tace mniej niż 10,000 dolarów na tydzień i nie podkreślają dobrych stosunków z Żydami, którzy kontrolują media w USA – więcej pieniędzy i dobrych stosunków z Żydami wymagają biskupi. Polacy są przedmiotem złej prasy pod wpływem żydowskiego ruchu roszczeniowego, który to ruch nie interesuje się specjalnie Latynosami. Kilka dni temu w programie komedii telewizyjnej, aktorka-komediantka, Żydówka, powiedziała że martwi się, ponieważ była ona krytykowana w mediach, co może znaczyć, „że Żydzi trącą kontrole mediów.” Powiedzenie to spowodowało wybuch śmiechu publiczności.

Parafianie od Bostonu do Kalifornii opierają się przeciwko likwidacjom parafii, w celu sprzedaży ich nieruchomości, na odszkodowania i koszty adwokackie diecezji, bez zgody parafian. Biskupi likwidują zwłaszcza parafie, które zbierają mało pieniędzy, co często zdarza się starym polskim parafiom, których ludzie nie są przyzwyczajeni do dawania na tace dużych datków. Jednocześnie, chodzi o kontrole depozytów bankowych parafii i ich nieruchomości. Prawo kanoniczne bezsprzecznie daje władzę biskupom w sprawach upadłościowych zasądzonych diecezji, podczas gdy kwestią główną przed sądem świeckim jest ustalenie, kto jest prawnym właścicielem mienia parafialnego. 

Oporni parafianie mogą być ekskomunikowani i ich parafie są pierwsze w kolejce do likwidacji. Jeżeli dzisiejsze tendencje rozwojowe utrzymają się w przeciągu następnego pokolenia, może pozostać bardzo niewiele polskich parafii w USA, poza kilku wielkimi skupiskami Polaków, jak na przykład w Chicago. 

Iwo Cyprian Pogonowski
www.pogonowski.com 

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.