Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE ZNIEWAŻANIE NARODU POLSKIEGO

Z cyklu "niebezpieczne tematy" :  Jak to jest historycznie - Polacy ratowali, czy zabijali Żydów?

Podając dokumenty ws. antypolskiej propagandy w Centrum Wiesenthala

Apeluje o akcje poparcia dla M. Libickiego jak i wezwanie Prokuratury do stanowczości.

Należy też wystąpić do Centrum z protestem.

Dobre są akcje tak zbiorowe jak i indywidualne.

Nikt kto broni Polski nie może pozostać sam.

Nikt kto podnosi rękę na Święte Imię Ojczyzny , nie pozostanie bezkarny.

KC.

  

 

 

Marcin LIBICKI

Przewodniczący Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego

 

Konferencja Prasowa

Poznań, 6 listopada 2005 r.

 

ObraĽliwe dla Polski treści zamieszczone na stronie Centrum Szymona Wiesenthala podstawą wszczęcia dochodzenia przez poznańską prokuraturę

 

Marcin Libicki Przewodniczący Komisji Petycji PE

Norbert Napieraj Doradca posła do PE Marcina Libickiego

Szymon Szynkowski vel Sęk - Doradca posła do PE Marcina Libickiego

 

                     

W lutym br. ze zdziwieniem i zażenowaniem odkryliśmy, iż na stronie internetowej Muzeum Tolerancji Centrum Szymona Wiesenthala w tzw. indeksie encyklopedycznym pod hasłem Polska widnieje informacja obrażająca Naród Polski przypisująca Rzeczypospolitej antysemityzm i sugerująca, iż Polacy ponoszą odpowiedzialność za tragedię narodu żydowskiego.

 

Notatka ta brzmi jak następuje:

- POLSKA:

                      Położenie: republika w środkowo-wschodniej Europie.

                      Obecność Żydów: od początku XI wieku.

                      Populacja Żydów w 1939: 3.351.000

Los Żydów: wywiezieni do gett i deportowani do obozów śmierci. Około 2.982.000 zostało wymordowanych.

900 letni okres pobytu Żydów w Polsce dobiegł końca.

Antysemityzm w Polsce trwa nadal.

 

                      W związku z powyższym dnia 8 marca br. skierowałem list do Centrum Szymona Wiesenthala z prośbą o usunięcie powyższych treści. O szkalującej imię Polski notatce informowaliśmy również na konferencji prasowej w dniu 27 lutego 2005.  W odpowiedzi na list wystosowany do Centrum, występujący w jego imieniu pan Aaron Breitbart deklarował, iż powyższe treści zostaną usunięte tak szybko jak to jest możliwe, przyznając jednocześnie, że niektóre zawarte na stronie sformułowania są co najmniej niefortunne. Pomimo deklaracji informacja na stronie nie została zmieniona w międzyczasie zmienił się jedynie jej adres internetowy, treść pozostała jednak bez zmian.

                      Dlatego też w dniu 16 maja skierowałem drugi list do Centrum, stanowczo domagając się natychmiastowej reakcji i wskazując, że tego typu obraĽliwe treści mogą mogą być przedmiotem postępowania karnego a ich zamieszczanie w Internecie może być karalne.  Na powyższy list nie otrzymałem odpowiedzi. Omawiana strona nadal funkcjonuje i do dnia dzisiejszego nie zostały na niej wprowadzone żadne zmiany.

                      Mając na uwadze taki stan rzeczy, we wrześniu postanowiłem złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z art. 133 k.k. tj. znieważenia Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polski przez Centrum Szymona Wiesenthala. W reakcji na doniesienie, prokuratura w Poznaniu w dniu 26.10.2005 podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie.

 

#################################################

Poznań, dnia 10 września 2005

 Marcin Libicki
ul. Długa 9

62-022 Radzewice

                                                                                                                                                  Prokuratura Rejonowa 
 
w Poznaniu

 

 

 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

 

Niniejszym zawiadamiam o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa znieważenia Narodu i Rzeczpospolitej Polski (art. 133 k.k.)  przez Centrum Szymona Wiesenthala z siedzibą w Los Angeles, 1399 South Roxbury, California 90035, Stany Zjednoczone i na podstawie art. 303 k.p.k. wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 20 lutego 2005 otrzymałem informację o treściach znieważających Naród polski oraz godzących w dobre imię Rzeczpospolitej Polski umieszczonych na stronie internetowej, tzw. Muzeum Tolerancji Szymona Wiesenthala stworzonej przez Centrum Szymona Wiesenthala. W hasłowej encyklopedii umieszczonej na stronie Muzeum pod hasłem ?Polska (oryginalnie w wersji angielskiej ?Poland) umieszczono informację sugerującą, iż Naród polski jest odpowiedzialny za eksterminację Żydów w trakcie II wojny światowej:

(adres strony: http://motlc.learningcenter.wiesenthal.org/pages/t061/t06148.html ,  wydruk strony załącznik nr 1) .

W związku z tym dnia 8 marca 2005 skierowałem list (załącznik nr 2) do Centrum Szymona Wiesenthala z interwencją w tej sprawie, postulując natychmiastowe usunięcie wspomnianych treści.

Na początku kwietnia 2005, otrzymałem odpowiedĽ, w której występujący w imieniu Centrum pan Aaron Breitbart wyrażał ubolewanie z powodu obecności wymienionych treści na stronie internetowej Muzeum, obiecując jednocześnie iż zostaną one usunięte w najszybszym możliwym terminie po opanowaniu problemów ze stroną internetową Muzeum Tolerancji (załącznik nr 3). Treści te nie zostały jednak usunięte, a jedynie przeniesione na inny adres internetowy. 16 maja skierowałem drugi list (załącznik nr 4) z żądaniem natychmiastowego usunięcia wyżej opisanych treści. List ten pozostał bez odpowiedzi a wspomniana treść nadal jest dostępna publicznie.

 

Umieszczenie w/w treści spełnia znamiona czynu zabronionego opisanego w art. 133 k.k. Zestawienie informacji o zagładzie Żydów i jej skali, ze zdaniem mówiącym, iż ?antysemityzm w Polsce trwa nadal, z jednoczesnym pominięciem rzeczywistych sprawców zbrodni niesie za sobą jednoznaczny przekaz, według którego to Naród Polski jest odpowiedzialny za zbrodnię holokaustu. Przypisywanie Narodowi Polskiemu jednej z największej zbrodni w historii ludzkości, której w znacznej mierze sam jest ofiarą godzi zarówno w jego dobre imię, jak i w dobre imię Rzeczpospolitej Polski, a więc stanowi znieważenie w myśl art. 133 k.k. 

Znieważający przekaz jest dodatkowo wzmocniony kontekstem w jakim został umieszczony na stronie internetowej Muzeum Tolerancji.

Opisywane treści znajdują się na stronie internetowej będącej szczegółowym adresem znajdującym się w dziale Multimedialne Centrum Nauki. Szkalujące treści umieszczone są w encyklopedycznym wykazie haseł pod hasłem ?Polska. Tekst usytuowany w takim miejscu, na stronie tak szanowanej instytucji, budzi szczególne zaufanie u czytelnika, porównywalne z zaufaniem do treści prezentowanych w klasycznej encyklopedii renomowanego wydawnictwa. Z tego względu na autorach takiego działu ciążą szczególne obowiązki w zakresie dochowania wszelkich starań zmierzających do zachowania prawdziwości i ścisłości przekazu, tym bardziej ze względu na wagę poruszanego tematu. Obejmuje to również obowiązek natychmiastowej reakcji i korygowania fałszywych treści, w szczególności zaś takich mogących naruszać dobre imię podmiotów trzecich.

Centrum Szymona Wiesenthala zostało poinformowane przeze mnie (w liście z dnia 16 maja 2005), iż w/w treści wypełniają znamiona czynu zabronionego. Co więcej w odpowiedzi Centrum przyznało, iż autorzy uświadomili sobie, że treści te mogą wprowadzać w błąd czytelników. Mimo deklaracji treści naruszające art. 133 k.k. są nadal prezentowane, co wskazuję że sprawca mimo uświadomienia sobie, że jego postępowanie może wypełniać znamiona czynu zabronionego, godził się na jego popełnienie.

Prezentacja znieważających treści ma również niewątpliwie charakter publiczny odbywa się bowiem na powszechnie dostępnej stronie internetowej.

 

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę jak na wstępie.

 

                                                                                                                                                                            

###################################################################3

 

29 Marca 2005

 

Marcin Libicki

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ul. Szkolna 5

61-832 Poznań, Polska

 

 

Drogi Panie Libicki

 

Pański list do Rabbiego Maya został skierowany do mnie celem udzielenia odpowiedzi.

 

Zostaliśmy uświadomieni, że niektóre materiały na naszej stronie internetowej mogły prawdopodobnie zostać Ľle zinterpretowane poprzez przekazanie błędnego mniemania o historii Polski i Polaków podczas II Wojny Światowej, oprócz materiałów na inne tematy wywołujących ten sam problem.

 

Błędy zostaną poprawione tak szybko, jak tylko będziemy mogli rozwiązać techniczne problemy związane ze stroną. Proszę być pewnym, że jakiekolwiek zlekceważenie nie było naszym zamiarem.

 

Z poważaniem  

 

Aaron Breitbart

Senior Researcher

 

 

Tłumaczenie: Biuro Europejskie Marcina Libickiego

 

<tłumaczenie robocze>

   

 #################################################################################

 

 

Marcin LIBICKI

 

Member of the European Parliament

Chairman of the Commettee on the Petitions

 

 Strasbourg,  8th March 2005

 

 

Rabbi Meyer H. May

Executive Director of the Simon Wiesenthal Center

and the Museum of Tolerance

 

 

                      Panie Dyrektorze

 

                      Jako Polak oraz Polski poseł do Parlamentu Europejskiego z oburzeniem oraz zażenowaniem przyjąłem informacje o zamieszczeniu na stronie internetowej Muzeum Tolerancji Centrum Szymona Wiesenthala informacji o Polsce, mogącej godzić w dobre imię Polski i Polaków.

                      Pod zamieszczonym w głównym indeksie pod adresem  http://motlc.wiesenthal.org/pages/t061/t06148.html hasłem "Poland" jest napisane, m.in., że to właśnie tu zgromadzono w gettach i deportowano do obozów śmierci polskich Żydów, z których następnie prawie trzy miliony zostało wymordowanych, co dało kres 900-letniej obecności tego narodu na tym terenie. Informacja ta choć sama w sobie prawdziwa podana jest w zestawieniu z informacją, jakoby antysemityzm w Polsce trwał nadal oraz bez podania choćby wzmianki o sprawcach nieludzkich mordów na Żydach. W notatce nie ma ani słowa a Niemcach, czy nazistach, co stanowi oczywistą manipulację obliczoną na wyrobienie w czytelnikach skojarzenia Polski z zagładą Żydów i zrzucenie winy na Polaków.

                      W kontekście bezapelacyjnej winy niemieckich nazistów za tragedię holocaustu oraz tego, że Polacy w stopniu niespotykanym w innych nacjach z narażeniem życia ratowali Żydów od zagłady, manipulacja ta wydaje się wyjątkowo obrzydliwa.

                      Dziwi fakt, że takiej manipulacji i przekłamania prawdy historycznej dopuszcza się instytucja o takim dorobku i autorytecie, jak Centrum Szymona Wiesenthala.

                      To właśnie poprzez takie działania, raz po raz, spotykamy się na łamach światowej prasy kłamliwymi określeniami typu ?polskie obozy koncentracyjne.

                      Panie Dyrektorze, nie mówienie pełnej prawdy szczególnie o historii - jest tak samo szkodliwe, jak mówienie wprost nieprawdy. Dlatego zwracam się ze stanowczym apelem o usunięcie obraĽliwych dla Polski i Polaków sformułowań oraz sprostowanie i uzupełnienie błędnej i niepełnej informacji zamieszczonej na stronie internetowej Muzeum Tolerancji. Nie sposób zbudować tolerancji na kłamstwie. Tak więc prowadzone przez Pana Dyrektora Muzeum poprzez swoje działania - samo godzi we własną misję.

                      W załączniku wydruk ze strony Muzeum Tolerancji.

 

                      Łączę wyrazy szacunku        

 

 Do wiadomości:

Ambasada Izraela w Polsce,

Media w Polsce

 

################################################# 

natura akt: 1 Ds. 5659/05/15

POSTANOWIENIE

o wszczęciu dochodzenia

Poznań, dnia 26.10.2005 roku

Tomasz Zatyczyc  prokurator Prokuratury Rejonowej Stare Miasto w Poznaniu

na podstawie art. 303 kpk, art. 325e § 1 i § 2 kpk

postanowił
wszcząć dochodzenie

I        w sprawie publicznego znieważenia Rzeczpospolitej Polskiej oraz Narodu Polskiego w okresie od 20 lutego 2005r. poprzez publikację w sieci Internet ogólnodostępnej informacji sugerującej związek Rzeczpospolitej Polskiej i Narodu Polskiego z eksterminacją Narodu Żydowskiego podczas II Wojny Światowej tj. o przestępstwa z art. 133 k.k.

Uzasadnienie

Do Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto wpłynęło zawiadomienie złożone przez pana Marcina Libickiego, w którym zawiadamia on o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa znieważenia Narodu i Rzeczpospolitej Polskiej przez Centrum Szymona Wiesenthala z siedzibą w Los Angeles poprzez zamieszczenie w internetowej Muzeum Tolerancji w hasłowej encyklopedii na stronie pod hasłem ?Polska" informacji sugerującej, iż Naród Polski jest odpowiedzialny za eksterminację Narodu Żydowskiego w trakcie II Wojny Światowej.

Z uwagi na konieczność dokonania ustaleń związanych ze złożonym zawiadomieniem i weryfikacji twierdzeń w nich zawartych konieczne jest wszczęcie postępowania przygotowawczego w tej sprawie.


Z uwagi na powyższe zasadnym było postanowić jak w sentencji.

Zarządzenie:

Stosownie do art. 305 § 4 kpk zawiadomić o wszczęciu śledztwa: - składającego zawiadomienie     k*) 1

 

#################################################

Polecamy inne artykuły z cyklu "niebezpieczne tematy"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...
tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Labrador
11-02-2014 / 19:31
Kolejna Pani sędzia dołączyła do grona obrońców dłużnika przed wierzycielem, a tym samym poparła zagarnięcie przez kilku prokuratorów i sędziów z Poznania naszego majątku wartości ca. 1.200.000zł. Na początku tej listy jest prokurator Artur Domański, listę zamknęła utrzymaniem w mocy postanowienie prokuratury rejonowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa Pani sędzia SR Poznań Stare Miasto Anna Piłat-Bredow.