Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Wypowiedzi do dyskusji: PREZYDENT?  Ale jaki i co on zrobi?  

Wszyscy wiedza, że będą wybory, ale nikt nie wie na kogo głosować, tak na Prezydenta, jak i na jakąś partie. Wszyscy jednogłośnie zaklinaj, że zlikwidują łapownictwo, korupcja zginie i wyparuje, jak kropla wody na rozżarzonej płycie. Chciałoby się mieć wszystkich tych kandydatów na prezydenckim stołku, abyśmy mieli raj na ziemi, do setnej potęgi, jeśli weźmiemy to wszystko razem. Jak wyglądają te raje, tośmy się nimi najedli przez wiele dziesiątek lat i jeszcze do dnia dzisiejszego chorujemy na te „rajówki”!  

Jaki gość, wyciągnie naprawdę Polskę z błota, w jaki nas wciągnięto, mydląc oczy Narodowi promowaniem wszelkich cudów, planów, zdobyczy, wiarygodności i Bóg wie jakich mieliśmy dostąpić łask od rządzących Polska „demokratycznych” władców.  

Z takimi doświadczeniami, rzeczywiście i ze szklana kula trudno jest zdecydować się na kogo mamy głosować. I tak źle, i tak niedobrze. A tu tymczasem głowa nam pęka od propagandy, ze „ja jestem najlepszy”. Wiec kto z tych najlepszych, jest najlepszym?  

I jak mamy wybierać, z wielu prawych stron, czy też ze spółkowej lewej strony? To tak jak w dawnej piosence: „i z lewej most i z prawej most”, a w końcu zawsze kąpano nas w zimnej i brudnej wodzie.  

Niedawno dostałem bardzo długi internetowy list, z wezwaniami, czy też zapoznaniem jak wyglądają tacy czy inni wysocy urzędnicy, jak i różne partie. Naturalnie osadzeń było niesamowicie dużo. Zapewne wszystkie zgodne z prawda, lecz na koniec... nie napisano ani jednego słówka kto niby ma być dobry prezydentem i jaka partia jest myśląca o Narodzie, a nie o osobistych zainteresowaniach i własnej  kieszeni, jak  i dalszym obrabowywaniu Ojczyzny.  

To, że w innych krajach jest podobnie, to nie jest usprawiedliwieniem, że i w Polsce ma być tak jak to się dzieje za granicą bliską, czy też daleką.  

Każdy może śnić, planować, wygłaszać swoje zdanie, o ile żyje w kraju tak zwanym „demokratycznym”, a Polska przecież za taki kraj sama siebie tak uważa. Czy cala Polska i cały Naród tak uważa, to w demokratycznym kraju mogą być sprzeczne zdania. Każdy wie i ja mam prawo do wyrażenia mego własnego zdania, czy poglądu. Czy będzie ono mądre, możliwe do zrealizowania, to nich sami czytelnicy osądzą. W każdym razie, ja z pokolenia przedwojennego, wychowanego w latach trzydziestych, zaharowanego w AK i 2 Korpusie, jestem zdania, że moja wizja jest do przeprowadzenia. Czy to będzie dzisiaj, czy też jutro, to jest trudne do przewidzenia, lecz jestem przekonany, ze do tego dojdzie.  

Wiec jakiemu Prezydentowi będzie można zaufać, jakiej partii? Odpowiem to w punktach, co będzie łatwiej zrozumieć i sobie przyswoić. Kandydat na Prezydenta powinien podejść w taki sposób do społeczeństwa aby ono mogło mu uwierzyć.:  

1.-  Ogłoszenie, że jeśli któryś z punktów jego propozycji w kampanii nie zostanie zrealizowany według zapowiedzianego programu, lub nie zakończone na czas, wówczas ten Prezydent zostanie natychmiastowo usunięty ze swego stanowiska i przeprowadzi się nowe wybory.  

2.- W swojej kampanii, kandydat na Prezydenta MUSI jasno wyłożyć swój program, jak na przykład, zlikwidowanie wszelkiej pomocy ekonomicznej partiom z jakiego bądź powodu, jak np. pokrycie różnych kosztów propagandowych. Ten punkt musi mieć datę wprowadzenia w życie tej ustawy, czy dekretu.  

3.- Jasne wypowiedzenie się z użyciem nazwisk, oraz nazw instytucji rządowych i prywatnych, które zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej za nadużycia, czy afery. Musza być podane daty wszczęcia, zakończenia procesów i osądzenia winnych w więzieniach.  

4.- Wszystkie sprzedaże, prywatyzacje obiektów przemysłowych, handlowych, fabryk, ziemi, gruntów itp., po 1 sierpnia 1981 roku, muszą być przedmiotem zmiany  statutu własności na dzierżawę i wszystkie transakcje bacznie zrewidowane. Jeśli zostaną odkryte nadużycia w jakimkolwiek kierunku, czy aspekcie, właściciel musi dopłacić realną różnicę w wartości, jak była w dniu 1 sierpnia 1981 roku, lub chwili powstania danej instytucji. Jeśli obecny właściciel nie będzie miał środków na wyrównanie różnicy, wówczas ta własność przejdzie na korzyść rządu RP i po je sprzedaży, lub przejęcia na stale przez Rząd RP, wówczas zostanie zwrócona właścicielowi kwota realna przez niego zapłacona. Akcja te musi być przedstawiona w datach jej wszczęcia i zakończenia.  

5.- W przypadku firny, czy osoby fizycznej obcokrajowej, szczególnie jeśli chodzi o ziemie i przedsiębiorstwa strategiczne, zostaną zastosowane kryteria racji stanu, bezpieczeństwa kraju, oraz stanu posiadania. Tu również mszą być podane daty wszczęcia i zakończenia tej akcji.     

6.- Nowe przedsiębiorstwa i inwestycje musza płacić od pierwszego dnia funkcjonowania podatki, które ewentualnie mogą mieć jakieś ulgi, najwyżej w przeciągu do 5 lat, w formie różnych stopni, np. pierwszy rok ´płatność 20% taksy normalnej, podwyższając ja co roku o dalsze 20%. Jeśli te przedsiębiorstwa zostaną sprzedane, czy jego nazwa zmieniona, nie zostaną przyznane ulgi podatkowe, jedynie te jakie już zostały przyznane pierwotnie. Data wejścia tego systemu w życie, musi być przedstawiona jak wszystkie inne, już w kampanii   wyborczej.  

7.- Autostrady, szosy, linie kolejowe, nowe lotniska, muszą być wzięte pod uwagę, łącząc duże miasta pomiędzy sobą, jak i granice i wybudowane, w ciągu sześciu lat najwyżej. Daty rozpoczęcia robót, posuwania się prac i ich zakończenia musza być podane z cala dokładnością.  

8.- Emeryci, szczególnie wojskowi z czasów wojny  1-IX-39 – 8-V-45, musza być szczególnie wyróżnieni ekonomicznie i w świadczeniach, dając im GODNE utrzymanie ze wszystkich punktów widzenia, włączne z bezpłatnymi wszystkimi środkami lokomocji, dostępne wakacje i przy zakupach danie im towarów po cenie kosztów własnych.  

9.- Każde przekroczenia prawa będzie NATYCHMIAST i bardzo surowo karane.  

10.- Odpowiedzialni za krzywdzące wyroki NA WIĘŹNIACH POLITYCZNYCH AK, NSZ, WiN i INNYCH ORGANIZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH, jak i ich prześladowania, włącznie z utrudnieniami w uzyskaniu pracy, zostaną osądzone i  przykładnie ukaranie, jak i odpowiedzialni ludzie w rządzie PRL za rozgrabianie mienia, jak i deficytowe transakcje, oraz niepotrzebne uzależnienie ekonomiczne i polityczne ze Związkiem Sowieckim i innymi krajami bloku.  

11.- Polityka zagraniczna musi się opierać na przyjacielskich stosunkach z innymi państwami, lecz w żadnym wypadku ze szkoda dla suwerenności, niepodległości i wolności Polski. Stanowisko wobec religii musi być traktowane w tym samym duchu, jak to zostało ustalone w Konstytucji 3 Maja.  

12.- Jak, w jaki sposób i kiedy zostanie zlikwidowane bezrobocie, przedstawiając dokładnie cały program, z dokładnymi datami i obszarami jego zasięgu, oraz likwidacji.  

13.- Podanie daty usunięcia reprezentacji mniejszości niemieckiej z Sejmu, do chwili jak Niemy przyznają te same prawa mniejszości polskiej w Niemczech.  

14.- Przyznanie Polonii zagranicznej prawa posiadania swoich Posłów i Senatorów, będąca jedną trzecia częścią Narodu Polskiego, mającą pełne prawo  być obecna w Sejmie i Senacie, czego mniejszość niemiecka nie posiada.  

15.- Jasne przedstawienie punktów które NIE będą poprawione.  

Naturalnie brakuje jeszcze tu bardzo wiele innych bolączek, które muszą być brane poważnie pod uwagę, jak np. szkolnictwo, służba zdrowia itp. które bezwzględnie powinny być uzdrowione, przedstawiając uzasadnienia, oraz SPOSOBY jakie zostaną zastosowane i jak one zostaną przeprowadzone, wraz z datami postępowania.  

To samo odnosi się do  wszystkich ww. punktów.  

Takie propozycje kandydatów na Prezydenta, oraz podobne dla senatorów i posłów, dla każdych w swoim zakresie, będzie miało ręce i nogi, jak i zabezpieczenie przyzwoitego rządzenia krajem, o co chodzi każdemu dobremu obywatelowi.

Jeśli jakiś kandydat przedstawi podobny program, to w takim przypadku oddam na niego mój glos!

Bo jak na razie: PREZYDENT?  JAKI i CO  ON  ZROBI? 

 INŻ.. JERZY SKORYNA e-mail: jesko44@hotmail.com   witryna: www.polskiinternet.com/skoryna  i  www.usopal.com  
Zobacz też: POWSTANIE WARSZAWSKIE

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów... 
wierzcie mi, że prawda zawsze na wierzch wypłynie...., zresztą już ja się o to postaram... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.