Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ŻYDZI KTÓRZY POZMIENIALI NAZWISKA NA POLSKIE

WIĘCEJ O "panach " KTÓRZY TO POZMIENIALI NAZWISKA NA POLSKIE I NIE
SĄ POLSKIEJ NARODOWOŚCI

Bronisław Geremek - Berele Lewartow
- wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, świnia Orwell'owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, mason, członek najbardziej lewicowej masonerii - Łoza Wielkiego Wschodu, ateista, profan, minister MSZ w PRLu, faworyt okresu stalinowskiego i stalinowiec, w PRL należał do betonu partyjnego, do PZPR Geremek wstąpił w 1950 roku, a wiec w okresie najskrajniejszego stalinizmu;
chwalca sowieckiego ustroju i Stalina;

Pochodzi z rodziny łódzkich chasydów Lewartowskich, jest synem rabina [por. P.Baczek: Profesor Geremek gracz, "Gazeta Polska" z 20 kwietnia 1995 r.]. W czasie wojny znalazł schronienie u państwa Geremków we Wschowie.

24 sierpnia 1980 r., w dziesiątym dniu strajku stoczniowców Gdańska, przybył do nich do stoczni wraz z Tadeuszem Mazowieckim i innymi "ekspertami". Gdy odlatywali z Warszawy do Gdańska, odprowadził ich
do samolotu pułkownik MSW i powiedział na pożegnanie: "by lot państwa był w interesie tego kraju. Ten konflikt trzeba rozładować, koniecznie rozładować" (cyt. za tekstem Wiesławy Kwiatkowskiej w książce
"Solidarność" i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980-1989), Gdańsk 1995, s. 54).

Wraz z Mazowieckim próbował nakłonić stoczniowców do rezygnacji z postulatu niezależnych związków zawodowych i poprzestania na demokratyzacji CRZZ. Na szczęście stoczniowcy nie posłuchali tych rad "eksperckich".
Odegrał ogromna role w zablokowaniu autentycznego rozliczenia z komunizmem i utrzymaniu polityki "grubej kreski". Wspólautor porozumienia-zdrady w Magdalence i przy "okrągłym stole"; powiązany z Międzynarodówką Socjalistyczną. Ponosi szczególną odpowiedzialność za narzucenie OKP antynarodowego planu gospodarczego Sorosa i Sachsa.

W swych wystąpieniach za granica niejednokrotnie występował ze swego rodzaju "donosami na Polskę", skrajnie eksponując rzekome niebezpieczeństwa "antysemityzmu", "nacjonalizmu" i "populizmu"; skrajny manipulator - znany jest z niezwykle rozwiniętych umiejętności rozmijania się z prawda.

Jest wynalazca nowego typu dezinformacji, zwanego faktem prasowym, [chodzi o zdarzenie, które nigdy nie zaistniało w rzeczywistości, ale stało się wiarygodne, bo napisano o nim w prasie!!]; członek antypolskiej, powiązanej z masoneria i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego;
odznaczony Orderem Orla Białego przez rząd żydokomunistyczny;
zbrodniarz - uczestnik porozumienia ponad głowami narodu polskiego ze zbrodniarzami PZPR i SB - tajne rozmowy w Magdalence , "okrągły stół"

po więcej informacji odsyłamy --
http://www.polonica.net/Zdrada_zydowska-geremek.htm
====================================================

Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman
- wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, komuch, dywersant, stalinowiec, agent NKWD, razem z Piaseckim kolaborował z NKWD okupacyjna żydobolszewicka władzą w latach stalinowskich, współpracował z szefem NKWD na Polskę, generałem Sierowem przy organizowaniu PAX; współzałożyciel żydo-katolewackich organizacji PAX, Więź i KIK [Klub Inteligencji Katolickiej - "żydokatolewica"];
24 sierpnia 1989 sejm, na wniosek prezydenta gen. Wojciecha Jaruzelskiego powołał Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera; współzałożyciel i przewodniczący rady redakcyjnej katolewackiego miesięcznika "Więź"; odznaczony Orderem Orla Białego przez rząd żydokomunistyczny; po więcej informacji zapraszamy pod podany obok odsyłacz
-- http://www.polonica.net/zydkomunistaMazowiecki.htm

===================================================

Bogdan Borusewicz
- polonofob, dywersant, historyk, świnia Orwell'owska, koncesjonowany przez SB i PZPR 'opozycjonista', (istnieją podejrzenia o współpracę z tajna policja NRD - STASI); został skazany - na trzy lata wiezienia - jako 19-letni uczeń liceum plastycznego - za druk i kolportaż ulotek dla trockistowskich "komandosów" Kuronia i Michnika w trakcie żydowskich wydarzeń w marcu 1968 roku. Tuż po ukończeniu studiów, w 1976 roku
wstąpił do żydo-trockistowskiego KOR-u; członek UW, obecnie 'Demokraci'; czlonek powiązanej ze światową żydomasoneria i żydofinansjera, żydomasonskiej i antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego" - fundacja założoną w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta giełdowego George'a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o wegierskim rodowodzie, stad m.in. nazwa fundacji). W PRL zostala
ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga.
Były to czasy reżimu agenta sowieckiego Wojciecha Jaruzelskiego; jeden ze wspóloskarżycieli w procesie Ks. prałata Henryka Jankowskiego
==========================================================

Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz
- wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, komuch, dywersant, mason, świnia Orwell'owska, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, członek PZPR od 1969, globalista, agent Sachsa i Sorrosa, główny "rabin" żydolichwy w Polsce; Od 1995 do 2000 roku był przewodniczącym Unii Wolności. Od grudnia 2000 roku jest prezesem NBP. Od 1 maja 2004 wszedł z urzędu w skład Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego; czlonek globalnej organizacji "Grupa 30" założona w 1978 r. przez żyda, masona i globaliste Geoffreya Bella z inicjatywy Fundacji Rokefellera;
obecnie prezydentem jest mason, żyd Alan Greenspan, prezydent Banku Centralnego Rezerw Federalnych USA)

więcej informacji znajdziesz tu => >
http://www.polonica.net/Balcerowicz.htm
=========================================================

Adam Michnik - Aaron Szechter
- wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Panstwa Polskiego, polonofob, dywersant, komuch, prowokator, oszczerca i paszkwilant; w szkole podstawowej członek "czerwonego harcerstwa" tzw. "walterowców" Jacka Kuronia; agent UB i SB od 1968 roku, bliski współpracownik gen. SB Kiszczaka;
członek i uczestnik - "Klub Krzywego Kola";

"Klub Krzywego Kola" został utworzony za zgoda i poparciem Julii Brystyger (dyrektor Departamentu Politycznego MBP i UB [Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Urzędu Bezpieczeństwa]); to nazwa klubu
dyskusyjnego działającego w Warszawie w latach 1955-1962; Klub miał być kuźnią przyszłych kadr, którego cele zostały przedstawione na piśmie Jakubowi Bermanowi i Morawskiemu. Klub podjął bliska współpracę z tygodnikiem "Po Prostu", w którego redakcji pracowali sami żydzi. Klub skupiał ówczesna (żydokomunistyczną) elitkę intelektualna, tzw. opozycje inteligencka, lewice laicka, dyskusje w nim prowadzone dotyczyły m.in. problematyki kulturowej, politycznej, filozoficznej, artystycznej i ideologicznej; w zebraniach brali udział m.in.: Jan Józef Lipski żyd i mason, Witold Jedlicki żyd, Aleksander Malachowski żyd i mason, Stanislaw Ossowski, Paweł Jasienica żyd, Antoni Slonimski żyd stalinowiec i mason, Wladyslaw Bartoszewski żyd i mason, Jerzy
Urban żyd i komuch, Jan Olszewski żyd i mason, Ludwik Hass żyd i mason, Leszek Kolakowski żyd i marksista stalinowiec, Aniela Steinsbergowa żydówka, Karol Modzelewski żyd i komuch, Jacek Kuron żyd i komuch trockista, Adam Michnik żyd i komuch trockista, Anna Rudzinska żydówka, Jerzy Kornacki żyd, Adam Schaf żyd stalinowiec i marksista;
po więcej szczegółów zapraszamy -- KKK - "Klub Krzywego Kola"

Absolwent liceum im. Klementa Gottwalda (czeskiego komunisty) przy ul.
Nowowiejskiej w Warszawie (dzis nosi ono imie Staszica). Utworzono je w 1951
r. Bylo to jedyne wówczas liceum w Warszawie, gdzie nie bylo religii. Chodzily
do niego przewaznie dzieci stalinowskich aparatczyków, prokuratorów
wojskowych, oficerów politycznych, zamieszkujacych pobliskie wojskowe bloki w
rejonie ulic Nowowiejska, Piekna, Filtrowa.

Najważniejsza była niespotykana w zwykłych polskich szkołach specyficzna jednolitość społeczno-materialno-światopoglądowa środowiska uczniowskiego: większość dzieci była z domów komunistycznych, związanych rodzinnie lub srodowiskowo ze stalinowskim i z komunistycznym establishmentem.

Członek KOR - "komandosi", żydokomuna-trockiści [KOR powstal z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];
członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masoneria i światową finansjera żydowską Fundacja im. Stefana Batorego - założoną i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa;
członek tzw. "komisji Michnika" - skład: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik, Bogdan Kroll, (jeden z nich figurował w kartotekach jako TW); która działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku;
były pracownik UOP-u, M. Grecki, autor pracy "Konfidenci są wśród nas..." tak pisał:" Tak zwana "Komisja Michnika" działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku (...) Jedynym materiałem, który po sobie pozostawiła "Komisja", jest liczące dwie strony sprawozdanie wraz z enigmatycznym spisem materiałów archiwalnych i wnioskiem o przekwalifikowanie
kategorii dokumentów z tej wyrywkowej listy. Nie wiadomo do jakich dokumentów członkowie "Komisji" mieli dostęp. Nie wiadomo, czy z tych materiałów nie zostały sporządzone kopie bądź odpisy, nie wiadomo wreszcie,
gdzie takowe - jeśli istnieją - są przechowywane. Wiadomo, że jej członkowie mieli dostęp do akt współpracowników UB i SB. Nie wiadomo w jaki sposób pracowala "Komisja", nie istnieją żadne dokumenty, które mogłyby wskazać, z jakich obszarów archiwum MSW korzystali jej członkowie.
"Komisja" miała zapewne wgląd do wszystkich dokumentów, o jakie jej czlonkowie prosili - mówili pracownicy Biura Ewidencji i Archiwum UOP. Na pewno mieli też dostęp do materiałów operacyjnych, wszystkich opatrzonych klauzula "tajne specjalnego znaczenia". Nie ma jednak żadnej podstawy prawnej działania "Komisji". Korzystanie z dokumentów odbywało się poza wszelkimi procedurami obowiązującymi w MSW".

brat: Stefan Szwedowicz - zbrodniarz UB, sadowy morderca, wielokrotnie wydawał wyroki śmierci na polskich narodowych bohaterów, żołnierzy AK, WiN, NSZ;
ojciec: Szechter agent NKWD i UB, stalinowiec, fanatyczny komunista, jeden z przywódców Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy konsekwentnie dążyła do rozbicia Polski, oderwania wielkiej części jej ziem i przyłączenia do już rusyfikowanej skrajnym sowieckim terrorem wschodniej Ukrainy. Aresztowany i skazany w tzw. procesie łuckim za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego;

...po wiecej informacji zapraszamy =
http://www.polonica.net/czerwone-zyciorysy_Michnik.htm
===============================================================

Mieczyslaw Wachowski - Jakub Windman
- major SB, we wrześniu 1980 został osobistym kierowca i asystentem przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha "Bolka" Wałęsy; w 1989, jako "Bolka" osobisty sekretarz; w 1990 został zatrudniony w Kancelarii
Prezydenta "Bolka" Wałęsy jako podsekretarz stanu i szef gabinetu prezydenta.

We wrześniu 2005 został on zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW.
Prokuratura postawiła mu zarzuty płatnej protekcji i pomocnictwa przy płatnej protekcji oraz zarzut ukrywania dokumentów. 18 stycznia 2007 funkcjonariusze ABW ponownie dokonali zatrzymania Wachowskiego pod zarzutem obietnicy płatnej protekcji w wysokości 2 mln zl, za która to sumę Wachowski obiecał wypuszczenie z aresztu śledczego jednego z podejrzanych. Za czyn ten grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 21 lutego 2007 został zwolniony za kaucja.
=========================================================

Lech "Bolek" Wałęsa - Lejba Kohne
- wróg #1 Polskosci, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,
agent SB - od lat 70tych, Tajny Współpracownik SB pseudonim "Bolek", hucpiarz, świnia Orwell'owska, zbrodniarz - uczestnik porozumienia ponad głowami narodu polskiego ze zbrodniarzami PZPR i SB - tajne rozmowy w Magdalence i "okrągły stół"; Odegrał ogromna role w zablokowaniu autentycznego rozliczenia z komunizmem i utrzymaniu polityki "grubej kreski", przywrócił świadczenia zbrodniarzom z UB i SB; przyczynił się do zniszczenia autentycznej "Solidarności" i antykomunistycznej i niepodległościowej prawicy w Polsce; kawaler Orderu Orla Białego - był prezydentem żydokomuny i wszystkich UBeków.

Oto słowa pułkownika Wojska Polskiego: "Widziałem akta Wałęsy, zebrane przez nasz wywiad wojskowy. Ojcem Wałęsy był niemiecki Zyd Kochne, służący w wojsku niemieckim. Bronil w 1945 roku Gdyni przed nacierającą armią sowiecką.
Wraz ze swym oddziałem zdążył się wycofać droga morska na zachód Niemiec i tam poddal się Amerykanom. Udowodnił swoje ukrywane przed Niemcami żydostwo i został zabrany do USA. Tam umarł w dostatku. Wałęsę wychowywał brat ojca, który pozostał w Polsce"; więcej o "Bolku" Wałęsie tu --
http://www.polonica.net/Lech_...czy_Bolek.htm

Jarosław Wałęsa - dywersant, lewak, poseł Platformy Obywatelskiej na Sejm, syn Lecha "Bolka" Wałęsy i Danuty z domu Golos. Uzyskał bakalaureat z politologii na Uniwersytecie św.. Krzyża w Massachusetts, po czym
pracował w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Polski w grudniu 2002 stał się doradca i kierownikiem biura swego ojca. Zadebiutował w polityce jako kandydat do Parlamentu Europejskiego w wyborach w 2004; głosował za przekazaniem żydom w USA $65 miliardów bezpodstawnych "odszkodowań"
========================================================

WIĘCEJ O "panach " KTÓRZY TO POZMIENIALI NAZWISKA NA POLSKIE I NIE
SĄ POLSKIEJ NARODOWOŚCI NA STRONIE
http://www.polonica.net/Lista_zydow_w_zniewalanej_Polsce.htm

============================================

i dalej z tekstów polonijnych:
LISTA PUBLICZNYCH ŻYDÓW WE WŁADZACH RP - PODAJE POLONIA.

Dlaczego Żydzi zmieniali swoje rodowe nazwiska na polsko brzmiące? - "Credo syjonizmu" - objaśnienia z "Socjotechnika sowieckiej okupacji"

IZRAEL - kolejne GETTO DLA ŻYDÓW ???

Jak zgotowano krzyż Narodowi Polskiemu Materiał otrzymany - Akcja "Bóg Honor Ojczyzna"

Wywiad z H.W. Rosenthalem z 1976 r. opublikowany przez C.H. Weismana w 1992r. Jakimi sposobami Żydzi zdobywają władzę nad światem.

z cyklu NIEBEZPIECZNE TEMATY - ŻYDZI WOBEC ANTYPOLONIZMU

" HOLOCAUST" - punk widzenia zależy od punktu siedzenia...

Masoneria - kto naprawdę rządzi światem? Komisja trójstronna - tylko elitarny klub światowych bogaczy?

"Żydowskie dzieje i religia" - książka prof. Izrael Szahak ŻYDZI I GOJE XXX WIEKÓW HISTORII

Holokaust - mity, fakty, fałsz, propaganda - kto tu mąci? - druga strona opowieści o super zagładzie Żydów. Czy kiedykolwiek dowiemy się jaka jest prawda?

Izrael - historia powstania ojczyzny Żydów i destabilizacji świata.

REWOLUCYJNY ŻYD – czyli kto kontroluje światowy przemysł pornograficzny - z cyklu fakty i mity o Ameryce.

Przypadki Stefana Niesiołowskiego vel Aarona Nusselbauma i Kręte drogi Julii Pitery zd. Zakrzewskiej. Prawdziwe historie liderów POrtii! Prof. Jerzy Robert Nowak

Tomasz Gross – czy to profesor od żydowskiej historii, czy być może histerii Żydów uwłaczających Polakom?

Żydzi ciągłe nie nasyceni - odszkodowania, czyli powtórka z rozrywki - Światowy Kongres Żydów mafijną organizacją wyłudzającą mienie i kasę?

LISTA POSŁÓW którzy głosowali za przekazaniem Żydom w USA 65 miliardów dolarów.

CLINTON Z KOLEGAMI POPIERA PODSTĘPNE WYŁUDZENIE “ODSZKODOWAŃ” DLA ŻYDÓW USA W WIELKOŚCI $65 MILIARDÓW OD POLSKI ORAZ AŻ DO 140 MILIARDÓW RAZEM OD 20 KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ.

PROTOKOŁY OBRAD MĘDRCÓW SYJONU MIĘDZYNARODOWY SPISEK ŻYDOWSKI PRZECIW CHRZEŚCIJAŃSKIM NARODOM

Tajna władza świata -Texe Marrs - publikacja z cyklu POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA, nowy porządek świata czy oszustwo wszechczasów?

JAK ROZPOZNAĆ ŻYDA? - na czym polega judaizm? - tego dowiesz się z tej publikacji.

DOWCIPY O ŻYDACH - czyli jak widzą siebie, albo jak ich widzi ich reszta świata...

I aby tradycji zadość się stało - to my PRZEPRASZAMY JUŻ NA WSTĘPIE WSZYSTKICH ZA WSZYSTKO CO OPUBLIKOWALIŚMY I CO OPUBLIKUJEMY W PRZYSZŁOŚCI - zapraszamy naszych czytelników do posłuchania piosenki.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Ibrahim
20-12-2014 / 10:29
I find myself gettnig more and more militant about open access, and I am progressively less inclined to send my work to non-open journals -- especially those run by for-profit publishers; JVP and Palaeontology get a special dispensation since at least what money they make from their artificial economy of scarcity goes to a professional society that directly benefits palaeontologists, rather than to shareholders.In any case, this game is over -- what we're seeing now is just the mindless thrashing of headless bodies. We all know that it is trivially easy to get the PDFs of any recent paper, whether the journal itself, or the publisher, tried to help or to hinder. Hindering won't stop me gettnig the PDF, and it certainly won't make me pay for the $30 download -- it just makes it unlikely I'll submit to the journal in question or its stablemates. I'm sure I'm not alone in this. Non-open academic publishing is dead on its feet.