Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE - UKRAINA MORDOWANY NARÓD

Ukraina - mordowany w ciszy naród? - tragedia narodu ukraińskiego i polskiego rozmiarami wielokrotnie przewyższa holokaust żydowski - dlaczego się o tym nie mówi?  
artykuł z cyklu "niebezpieczne tematy?" - komu zależy na ukryciu historycznych faktów?

27.11.2005r - Ksiądz grecko-katolicki przypomniał w Przemyślu o rocznicy zamordowaniu głodem 10 milionów Ukraińców przez sowieckich komunistów, chór Katedry św. Jana Chrzciciela z Przemyśla śpiewał modlitwę, żeby już nigdy nie powtórzyły się takie straszne rzeczy. 
To tylko jedna prawda martyrologii Ukrainy. Utworzenie w ZSRR i zagłada 3 milionowej armii ukraińskiej w latach 1944-45 wciąż jest sowiecką tajemnicą. Ta armia musiała zniknąć, żeby w 1945r nie powstała Wolna Ukraina. Do tych faktów jeszcze wrócimy... 

26 listopada 2005 roku, po raz pierwszy w skali całej Ukrainy obchodzono dzień pamięci ofiar sztucznie wywołanego głodu w latach 1932-1933 oraz represji politycznych totalitaryzmu sowieckiego. Odbyły się wiece i demonstracje, w czasie których wspominano te straszne wydarzenia. Taka uroczystość odbyła się także w Ostrogu, w której wzięła udział nasza parafia. O godz. 16.00 przez kilka minut dzwoniły dzwony naszego kościoła w cześć niewinnych ofiar. W cześć wielu milionów ofiar zapałano świece. Pamięć genocydu narodu ukraińskiego - także kazachskiego (bo w Kazachstanie też sztucznie wywołano głód), i Polaków przesiedlanych w latach 1935-1937 z obwodu żytomierskiego i obwodu kamieniecko-podolskiego do Kazachstanu - zostaje przywrócona. 
Czy ta długa droga odzyskiwania świadomości przyczyni się do tego, że komunizm zostanie osądzony podobnie jak faszyzm w Norymberdze? 
ks. Witold Józef Kowalów

JAK MORDOWANO POLSKI NARÓD - przypominamy fakty.

W dniu 10 lutego br. minęła 65. rocznica przeprowadzonej przez Sowietów I deportacji Polaków, której celem było powolne wyniszczenie Narodu Polski. Zastosowano wówczas wyrafinowane represje, nieznane do tamtego czasu w cywilizowanym świecie.


PO RAZ PIERWSZY MASOWE DEPORTACJE - przesiedlenia zastosowali Asyryjczycy 800 lat przed narodzeniem Chrystusa. W tym czasie Asyryjczycy rozpoczęli wielkie podboje m.in. Azji Mniejszej, Syrii i Palestyny. W celu utrwalenia nowej władzy na podbitych obszarach Asyryjczycy zasiedlali je mieszkańcami innych rejonów. Minęło wiele stuleci i Stalin wykorzystał tę metodę również w celu utrwalenia zagarniętych ziem lub ożywienia i zagospodarowania terenów dotąd niezasiedlonych. Równocześnie, stosując nieludzkie i okrutne metody, będące po prostu ludobójstwem, w czasie akcji przesiedlania pozbywał się setek tysięcy ludzi, wytwarzał terror, który kompletnie zniewalał mieszkańców rosyjskiego imperium.
W mroĽną noc 1940 r. tysiące niewinnych rodzin gwałtem wyrwano z ich własnych domów tylko dlatego, że byli Polakami. W bydlęcych wagonach wywieziono ich w odległe obszary Syberii, Kazachstanu i północnej Rosji, na tereny o ekstremalnie surowych warunkach klimatycznych i prymitywne kulturowo. Dokonano rabunku ich mienia, przepadł dorobek całego życia zesłańców. Oni już nigdy nie wrócili do swoich domów. Podobnie działo się podczas następnych masowych wywózek - do momentu wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej były jeszcze trzy. Represje nie ustawały także po zesłaniu. Matki, które nie zgodziły się na przyjęcie obywatelstwa sowieckiego były sądzone i zsyłane do więzień i łagrów, a ich dzieci wysyłano do sowieckich sierocińców.
Mija 65 lat, a my wciąż pamiętamy i wciąż stoją nam przed oczyma tragiczne wydarzenia z tamtych lat. Odebrano nam wówczas godność i tożsamość, z punktu widzenia prawnego zostaliśmy zaś pozbawieni wszelkich praw ludzkich. Ten fakt w naszej podświadomości pozostał do dziś. Ilu zginęło i pozostało na wiecznej warcie - trudno ustalić i prawdopodobnie nikt się już nie dowie. Władza radziecka w sposób precyzyjny ukrywała i ukrywa do dziś rozmiary popełnionej zbrodni. W sposób perfidny okłamywano cały świat podając fałszywe informacje na temat zbrodni popełnionej w Katyniu i w wielu innych miejscowościach. Zbrodnia na Narodzie Polskim była bardzo klarowna, był zbrodniarz Stalin i KGB, były ofiary i byli świadkowie, którzy mogli milczeć ze zbrodniarzami albo krzyczeć wraz z ofiarami. Nie ma innego wyboru moralnego, należy stanąć po stronie ofiar i krzyczeć.
Gdy świat radował się z zakończenia okrutnej wojny, represje wobec Polaków trwały. Jedni wracali z Syberii, zaś żołnierzy Armii Krajowej wywożono na Sybir, do łagrów. Sowietów nie przekonywał fakt, iż Armia Krajowa uczestniczyła w walce z okupantem niemieckim. Władza radziecka uznawała tylko te formacje i tych żołnierzy, którzy biernie podporządkowywali się nowej władzy okupacyjnej. Ci, którzy kochali Ojczyznę i byli wierni niepodległej Polsce byli dla Sowietów niebezpiecznymi wrogami. Prawie wszystkich żołnierzy Armii Krajowej na Kresach internowano, aresztowano i wywieziono w głąb Rosji, bardzo wielu sądzono ferując niezwykle wysokie wyroki, w tym kary śmierci. Zbrodnia, która do dziś nie została rozliczona i ukarana, zanika powoli w mroku pamięci. Kto dziś w świecie, nawet w Polsce, wie o dramatach żołnierzy, którzy ginęli tam, w łagrach Kołymy, Workuty, Norylska, Czukotki. Kto dziś jest w stanie wyobrazić sobie cierpienie i śmierć w okrutnych mękach, tam, daleko od Ojczy
zny i od najbliższych.
W czasie obchodów w rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz kobieta, jedna z ofiar wołała: "dlaczego wymordowano mój Naród". Pokazała tatuaż numeru obozowego i powiedziała, że nie była osobą, lecz numerem. I ja mam prawo pytać, dlaczego zginęli żołnierze Armii Krajowej w łagrach sowieckich, za co ja siedziałem 11 lat w łagrach walcząc o przeżycie każdej godziny. Nie mam tatuażu, ale ja też do dziś pamiętam nadany mi w Magadanie numer - W738 - też byłem numerem, byłem białym niewolnikiem XX wieku, a miałem wówczas tylko 18 lat.
Pan Putin ma cywilną odwagę i czelność przyjechać do Auschwitz, mimo, że nie rozliczył - i nie zamierza tego uczynić - zbrodni popełnionej przez sowiecki imperializm. Pełen nienawiści do Narodu Polskiego ma odwagę pouczać Naród Polski, który nie powinien być niezadowolony z ustaleń w Jałcie. Ostrzega też Ukraińców, iż Polacy zagrażają ich suwerenności. A czyż to Polacy skazali na głodową śmierć 10 mln Ukraińców w czasie kolektywizacji? Czy Polacy wymyślili instytucję "burłaków", którzy od wieków ciągali na linie barki pod prąd na Wołdze? To nie Polacy wreszcie mordują Czeczeńców i własne dzieci.
W łagrze na Kołymie obok mnie na narach umierali oficerowie i żołnierze Armii Czerwonej, którzy w latach 1941 - 42 dostali się do niewoli niemieckiej, przeżyli tam obozy, a po powrocie do kraju, zesłani, ginęli w łagrach sowieckich.
Dziś wyraĽnie chcę podkreślić, że golgota niewinnych ludzi nie jest sprawą tylko represjonowanych. Zbrodnia na Narodzie Polskim dotyczy nas wszystkich. W tamtym czasie załamał się i rozpadł nasz świat, przeszliśmy w świat innych wartości, w którym poznaliśmy niewyobrażalne okrucieństwo. Z tymi bliznami żyjemy do dziś. Przebaczyliśmy na tyle, na ile było to możliwe i tym, którzy tego pragnęli. Wciąż liczę, iż Rosjanie po tylu latach po wojnie, po przemianach, jakie zachodzą w świecie, także w Rosji, wyciągną właściwe wnioski. Niestety coraz trudniej mieć nadzieję - imperializm rosyjski nie uległ zasadniczym zmianom i zdaje się odżywać pod rządami Putina. Zwłaszcza więc teraz nam Polakom nie wolno odwracać się od przeszłości.
Feliks Milan 
przedrukowano z Aspekt Polski - miesięcznik Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha

Komunizm musi być osądzony przez Trybunał taki jak Norymberga.
Przewodniczący Episkopatu Słowacji, Biskup Frantiąek Tondra poparł petycję w sprawie oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości na Słowacji z komunistycznych złoczyńców.
W Polsce, w sprawie lustracji i dekomunizacji, wzmagany jest zamęt wyreżyserowany przez komunistycznych złoczyńców, tajne służby oraz ich agentów: czołowi działacze tzw. podziemnej Solidarności występują przeciwko lustracji, gazety powołują stowarzyszenia z udziałem osób o wątpliwych zasługach dla narodu polskiego, których celem ma być nadawanie tonu, kierowanie procesami koniecznymi historycznie.

Europa pragnie osądzić komunizm.
Portugalska posłanka do Parlamentu Europejskiego Manuela Aguiarová mówi, że nadeszła pora, aby sporządzić listę komunistycznych złoczyńców.
Sowiecki dysydent Vladimir Bukovskij upomina świat, żeby nie robił rozróżnienia między dzisiejszymi światowymi terrorystami, a terrorystami komunistycznymi.
Stoimy wobec monstrualnego terroru, twarzą w twarz zbrodniarzom przeciwko ludzkości, którzy nigdy nie byli osądzeni przez narodowe ani międzynarodowe trybunały - stwierdza francuski historyk Stephane Courtois mówiąc o potrzebie osądzenia złoczyńców.
Bułgarski poseł Lačezar Toąev zaapelował, aby wszystkie 46 państw członków Rady Europy jednogłośnie osądziło zbrodnie komunizmu.
Z odtajnianych akt ujawnia się groza totalitarnych reżimów stworzonych przez sowietów, od Chin i Kambodżę czerwonych Khmerów po kraje wschodniej Europy. Miliony niewinnych ludzi zginęło pod władzą komunistyczną, dalsze miliony były prześladowane i męczone, deportowane, wysyłane do obozów pracy - przypomina Courtois.

Polska rządzona przez komunistów była państwem zła.
Zło narzucił Polsce Jaruzelski i nazwał je stanem wojennym.
Zło narzucił Polsce Kiszczak i nazwał je porozumieniem okrągłego stołu.
Urban zło nazwał dobrem. Dobrem władzy, która miała się wyżywić kosztem narodu polskiego.
15 lat potrzebowali komunistyczni złoczyńcy na dokonanie przejęcia na swoją prywatną własność majątku narodu polskiego, na zatarcie śladów swojej zbrodniczej działalności,
15 lat tzw. przemian demokratycznych w państwach rządzonych niegdyś przez reżimy komunistyczne, to 15 lat tworzenia mechanizmów obronnych przez złoczyńców oraz ich agentów.
Milczenie w obliczu zła jest zgodą na zło. Katolik musi umieć rozróżniać między dobrem, a złem. Polski głos ma takie same prawo do tego, aby być podniesiony, jak głosy dobiegające nas z innych krajów:

Polska i Europa mają prawo do poznania prawdy o swojej przeszłości.
Komunistyczni złoczyńcy i kaci muszą być nazwani po nazwisku, a czyny ich muszą być osądzone jak przestępstwa zbrodniarzy hitlerowskich, jako zbrodnie przeciwko ludzkości.
Aby móc osądzić w Polsce złoczyńców komunistycznych, trzeba najpierw oczyścić z nich wymiar sprawiedliwości. Należy oczyścić państwo polskie z ludzi, którzy uczynili to państwo nieznośnym dla Polaków, jego obywateli.
Na środowiskach inteligencji katolickiej w Polsce, współtwórcach społecznego ruchu Solidarności skupiona jest nasza uwaga, kiedy mówimy o tym, że Europa chce osądzić komunizm.

Stefan Kosiewski http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=122 

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~skinhead
20-05-2013 / 14:07
to dlaczego rusina kijowskiego czyli polskiego prawosławnego razem z ukrainką lub na odwrót urodzą się mieszane brzydkie chorowate dzieci, dlaczego polacy mówią rusinsko kijowskim językiem bez końcówki do wszystkiego (je), dlaczego na skandynawi w łotwie, estoni i litwie są nasze rusinsko kijowskie zamki którym grozi zawalenie się w błoto przez otaczającą wode, ruś od wybrzeże, kijowska od wiosłowania, dzikie ludy których rasista nie akceptuję zjednoczone religią prawosławną z wymyślnym językiem, Kijów to młodze państwo, dzisiaj żaden obywatel do nich by się nie zbliżył bez chrztu i traktowania kiedyś