Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

TO CO JEST NASZE, TO NIE JEST WASZE ING. JERZY SKORYNA

Rząd Polski wraz z całym Narodem, musi stać na straży dóbr Polski!
Ktokolwiek choćby nawet w dopuszczałby sie myśli o uszczerbku Polski, bez względu na jakim polu, jest ZDRAJCA NARODU POLSKIEGO!

Od pewnego czasu zostały skierowane przeciwko Narodowi Polskiemu zakusy na obrabowanie doszczętnie Polski, z reszty tego co nam pozostało i sprowadzić nas do rzędu najuboższych i EKONOMICZNIE ZNIEWOLONYCH krajów na tej planecie, zwanej „Ziemia”!. Jest rzeczą niezbędną zapoznanie i przedstawienie tak naszemu społeczeństwu, jak i całemu światu, historii naszego życia przez przeszło tysiąc lat istnienia, do dnia dzisiejszego.

Polska przed tysiącem lat była najeżdżana przez Niemców, z pod znaku Krzyżaków, pod pretekstem „nawrócenia” naszych przodków. Pod tym samym pretekstem nacierali na Litwinów i Prusów. Tych ostatnich doszczętnie wymordowano, przyjmując następnie, zupełnie bezprawnie i bezpodstawnie, nazwę „Prus”. Najazdy na Polskę po jej chrzcie nie ustawały, aż do chwili, kiedy Władysław Jagiełło przywrócił ich do porządku `pod Grunwaldem.

Późniejsze przysięgi złożone przez Hołd Pruski zostały złamane, a odszkodowania nigdy nie wypłacone.

W międzyczasie Polska przyjęła do siebie Żydów prześladowanych przez cala Europe, ratując ten Naród od tego samego losu jaki podzieliliby z Prusami i w dniu dzisiejszym Izrael nie egzystowałby.

Polska jako „Przedmurze Chrześcijaństwa”, przez wieki broniła Europe, która rozwijała swoją kulturę w spokoju, właśnie dzięki Polsce. Niedługo po Potopie szwedzkim, Imperium Otomańskie zostało skruszone przez Polskę pod Wiedniem, zabezpieczając Europie dalszy swój rozkwit, oraz rozwój. Polska w zamian nic nie otrzymała, nawet to zwycięstwo zaczęto przypisywać innym.

Nastąpiły rozbiory w których barbarzyńskie Niemcy wspólnie z nie mniej barbarzyńską Rosją i austriackim kundlem, dokonali rozbiorów naszej Ojczyzny. Gwałty, morderstwa na wzór Rzezi Pragi, deportacje na Syberie nie miały końca. Trzeba przypomnieć tak starszym jak i młodszym o czasach i Wozie Drzymały, gdzie Niemcy brutalnie wyrzucali Polaków ze swoich ziem i domów, co powtórzył Hitler. Trwało to aż do ponownego zdobycia pełnej Niepodległości po Powstaniu Wielkopolskim i zwycięstwie nad bolszewią 15 sierpnia 1920 roku.

Mniejszości zamieszkujące terytorium Polski w czasie rozbiorów, żyły w opozycji wysługując się w swej większości okupantom. Podobnie rzecz sie miała w czasie II-ej. Wojny Światowej.

Polska po zwycięstwie nad Rosją sowiecka w 1920 roku, zaczęła żyć oddychając pełną piersią ciesząc się wolnością, suwerennością i niepodległością. W tamtym okresie, Kraj nasz nie otrzymał żadnego odszkodowania za 123 lata niewoli, zniszczeń, kryminalnego mordowania i niszczenia polskiej ludności. Pomimo tego w XX wieku Polska obroniła Europe i jej kulturę TRZY RAZY, będąc „spłaconą” wdzięczną Jałcie, a nie żadnymi odszkodowaniami, tak ze strony Niemiec, Rosji, jak i Aliantów.

Polska straciła połowę swego terytorium z granic 1939 roku, będąc przesunięta na zachód z ogromnymi kosztami ŻYĆ LUDZKICH, cierpień, STRAT EKONOMICZNYCH, i KULTURALNYCH. Rosjanie, tak jak Niemcy wywozili z Polski co tylko się dało, rabując na wszystkie strony. Polska za to NIE OTRZYMALA ZADNYCH ODSZKODOWAŃ.
Powrót Ziem Zachodnich nie był i nie jest w żadnym wypadku „odszkodowaniem”, lecz tylko powrotem historycznych ziem do Polski, ziemie, które były rabowane przez niemieckie plemię, podobnie jak kresy wschodnie przez imperializm rosyjski.

1-go. Września 1939 roku, zaczęły spadać niemiecki bomby na Warszawie i inne miasta Polski, niszcząc wszystko do czego starczyło Trzeciej Rzeszy sił i środków. Zniszczenia dóbr na naszych ziemiach były potworne, tak w życiach Narodu Polskiego, jak i stratach materialnych, Zniszczeń tych dokonali wspólnie, naród niemiecki z rosyjskim. Dewastacje dokonane nie mają przykładu w historii Europy. Te dwa Narody, ponoszą wspólnie winę, oraz odpowiedzialność za dokonane barbarzyńskie spustoszenia.

Mocarstwa zachodnie też są temu winne. Polskie władze podziemne transmitowały z detalami wszystko co się działo w Polsce, włącznie z prześladowaniami Żydów, żądając, aby przy bombardowaniach Niemiec, było ogłaszane przez radio, ora z ulotki, ze są to odwety za dokonywane zbrodnie, wymieniając każde miejsce z osobna. Podobne zadania były skierowane tez i do skupisk żydowskich w St. Zjedn. Anglii i na całym świecie. Na te wołania z Polski NIE BYŁO ŻADNEJ ODPOWIEDZI! Gdyby została przeprowadzona akcja odwetowa, Niemcy powstrzymaliby się od wielu zbrodni i zniszczeń, jakie dokonywali zupełnie BEZKARNIE.

W Polsce wiele rodzin polskich zostało zamordowanych przez Niemców, za ukrywanie Żydów. Pomimo tego zdołało się uratować wiele żyć Żydów, przechowując ich w rożnych zakonspirowanych miejscach. W tym czasie, z II-go Korpusu W.P. przebywającego w Palestynie, zdezertowało około pięciu tysięcy Żydów. Władze angielskie żądały aby polska żandarmeria aresztowała dezerterów, czego NIE UCZYNIŁA, biorąc pod uwagę, że ci obywatele polscy, pragną służyć Narodowi żydowskiemu a nie polskiemu, czego jasno dokumentowali dezerterzy. Gdyby wówczas, władze polskie przychyliłyby się do żądań angielskich, to z pewnością armia Izraela nie byłaby tak sprawna jaką była od początku swego istnienia, będącą wychowaną w polskiej szkole wojskowej. Tego również Żydzi nie pamiętają, jak i starań AK i Rządu Polskiego o akcje odwetowe na Niemcach w czasie II-ej Wojny Światowej.

W czasie Powstania Warszawskiego dużą grupa Żydów została uwolniona przez AK, do której nie chciano wstąpić, po za kilkoma wypadkami, lecz na koniec, wielu z nich prosiło o Legitymacje AK i wyjścia razem z nami. W ten sposób AK uratowało dalsze życia dużej liczbie Żydów, czego dzisiaj „nie pamiętają”. Rezem ze mną w obozie jenieckim było dwóch Żydów razem z nami. Było ich więcej, ukrywających się w naszych szeregach i za naszą wiedzą i pomocą.

W Jałcie Polska została definitywnie zdradzona i żaden kraj aliancki nie stanął w naszej obronie, przed zalewem bolszewickim, wraz z policyjnym systemem w którym przebrani w polskie mundury, obcokrajowcy sądzili i mordowali najlepsze warstwy społeczeństwa Polskiego, wraz
z członkami AK i NSZ. Natomiast Izrael, nawet po swoim powstaniu nie rzekł ani słowa, na temat zniewolenia Narodu Polskiego.

Wszystkie wyrządzone szkody na terenie Polski, NIE ZOSTAŁY ZAROBIONE PRZEZ WŁADZE, CZY NARÓD POLSKI, LECZ PRZEZ OKUPANTA NIEMIECKIEGO i ROSYJSKIEGO. Polska NIE otrzymała żadnego „wynagrodzenia”. Pozostały gruzy na terenie Polski SĄ WŁASNOŚCIĄ POLSKI i WARA, aby kto ktokolwiek chciał aby Polska płaciła jakieś odszkodowania za zbrodnie dokonane przez Niemców i Rosjan. Jeśli są jakieś pretensje odnośnie zbrodni dokonanych w Polsce, to te skargi musza być kierowane do Berlina i Moskwy, a nie do Warszawy! !!

Jest niepodobieństwem i ZDRADĄ NARODU, PAŃSTWA i STANU, prowadzić jakieś „rozmowy”, robić jakieś układy, czy w ogóle poruszać na ten temat w Warszawie, Nowym Jorku, Waszyngtonie czy na jakimkolwiek biegunie. TO CO JEST NASZE, TO NIE JEST WASZE i WARA. Odstąpienie choćby jednego Ziarka polskiej ziemi, czy grosza lub ćwierć centa byle komu, za jakieś „odszkodowania”, za zbrodni popełnione przez Niemców i Rosjan na terenie naszego Kraju!. Na to, Żydzi powinni byli to zrobić, dołączając te skargi do żądań wysuniętych przed latami do Niemiec. Teraz szukając pieniądze na prowadzenie wojen, wymyśla się jakieś „odszkodowania” od Polski, za niepopełnione zbrodnie. Jeśli takie zadania będą przez Żydów skierowane do Berlina, czy Moskwy, na pewno Polska porze je, dokumentując zbrodnie, jakie te dwa Państwa popełniły na Narodzie Polsdkim i na mniejszości żydowskiej.

Ochodza wieści, że jakaś „szanowna” pani, niby to z ramienia MSZ, ma jechać na „rozmowy”
i „układy” na temat „odszkodowań”, przeznaczonych dla jakichś „organizacji” żydowskich. Rzecz bardziej niż jasna, że zamiast wybierać sie na drugi brzeg Atlantyku, powinna być skierowana na badania psychiatryczne, lub do wiezienia za zdradę Polski. Jeśli natomiast jest obcej krwi, to powinna być deportowana do swoich współkrewnych!...

Zadem Rząd Polski, Sejm, Senat, czy jakaś władza, w żadnym wypadku NIE SĄ UPOWAŻNIONE do szastania polskim mieniem, dobrem, ekonomia, czy też „przyznawać” się do niepopełnionych win. WARA DO POLSKICH DÓBR!, TO CO JEST NASZE, NARODU POLSKIEGO, NIE JEST WASZE!!!...


Dla Polaków

Jerzy Skoryna


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.